A - Kategorija

A - kategorija je kategorija za upravljanje motorima i teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15 KW

Teorijska i praktična obuka se može započeti sa navršene 23 godine sa koliko se može  polagati teorijski ispit, a praktični ispit se može polagati sa 24 godine kada se može i dobiti dozvola.Ukoliko neko poseduje A2 kategoriju najmanje 2 godine,onda se praktični ispit može polagati i dozvola dobiti i  pre 24.godine,tj.ako je A” kategoriju steko u 18 godina onda sa 20 godina može polagati za A kategoriju.

Fond časova za teorijsku I praktičnu obuku zavisi od kategorije koju kandidat već poseduje ili ne poseduje I dat je u sledećoj tabeli:

VRSTA OBUKE

I CENA za A

KATEGORIJU

Broj časova

Ako kandidat nema vozačku dozvolu

Broj časova

Ako kandidat ima AM

Broj časova ako kandidat

Ima A1

Broj časova ako kandidat

Ima A2

Broj časova ako kandidat ima B,B1,BE,C1,C1E,C,CE,D1

D1E,D,DE,F,M kategoriju

Teorijska obuka

30+10

nema

nema

nema

5+2

CENA

12.000

-

-

-

3.500

Praktična obuka

40

20

14

7

40

CENA

40.000

20.000

14.000

7.000

40.000

TEORUJSKI ISPIT

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

CENA

4,000

4,000

4,000

4,000

4.000

PRAKTIČNI ISPIT

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

CENA

4,000

4,000

4,000

4,000

4.000


UKUPNA CENA


60.000


28.000


22.000


15.000


51.500
Obuka vozača za A kategoriju u auto školi Desetka auto vrši se na motociklu KAWASAKI ER-6N OD 650 kubika,koji u potpunosti ispunjava sve zahteve propisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja i veoma je lagan i pouzdan za početnike.On izgleda ovako:

ONLINE UPIS

upit