Cenovnik A1 - Kategorija

NAČIN PLAĆANJA:

  1. ČEKOVIMA GRAĐANA U 4 RATE (ZA CENU KOJA PRELAZI 40,000 DINARA)
  2. ČEKOVIMA GRAĐANA U 2 RATE (ZA CENU OD 20,000 DO 40,000 DINARA)
  3. GOTOVINOM U VIŠE RATA KOJE DOSPEVAJU SA POČETKOM SVAKOG POJEDINAČNOG DELA OBUKE NPR:

- PRI UPISU PLAĆA SE SAMO CENA TEORETSKE NASTAVE (AKO JE PREDVIĐENA), A AKO KANDIDAT NEMA TEORETSKU NASTAVU PLAĆA PRIJAVU TEORETSKOG ISPITA.

- NAKON POLOŽENOG TEORETSKOG ISPITA PLAĆA CENU PRVIH DESET ČASOVA PRAKTIČNE OBUKE,I TAKO NASTAVLJA NA SVAKIH SLEDEĆIH 10 ČASOVA (SVE U ZAVISNOSTI OD BROJA ČASOVA)

- NAKON ZAVRŠETKA PRAKTIČNE OBUKE PLAĆA PRIJAVU PRAKTIČNOG ISPITA

CENOVNIK

VRSTA OBUKE

I CENA za A1

KATEGORIJU

Broj časova

ako kandidat nema vozačku dozvolu

Broj časova

ako kandidat ima AM

Broj časova ako kandidat ima B,B1,BE,C1,C1E,C,CE,D1

D1E,D,DE,F,M

kategoriju

Teorijska obuka

30+10

nema

5+2

CENA

12.000

-

3.500

Praktična obuka

20

7

20

CENA

16.000

5.600

16.000

TEORIJSKI ISPIT

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

CENA

4,000

4,000

4,000

PRAKTIČNI ISPIT

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

CENA

4.000

4.000

4.000

U K U P N O

36.000

13.600

27.500

ONLINE UPIS

upit