A1 - Kategorija

A1 - kategorija je dozvola za upravljanje motociklom čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3 i čija snaga motora ne prelazi 11 KW,kao I teški tricikli ćija snaga motora ne prelazi 15 kw.

Obuka za A1 kategoriju sastoji se iz teorijskog I praktičnog dela.

Teorijska i praktična obuka se može započeti sa 15.godina sa koliko se može polagati teorijski ispit,a praktični ispit se može polagati sa 16 godina sa koliko se može i dobiti vozačka dozvola.

Za upis je potrebna lična karta (na uvid), fotokopija dozvole koju kandidat eventualno već poseduje (M, AM, ,B - zavisno koju kategoriju ima kandidat), lekarsko uverenje koje treba da glasi za A1 kategoriju.

Fond časova za teorijsku i praktičnu obuku zavisi od kategorije koju kandidat već poseduje ili ne poseduje i dat je u sledećoj tabeli:

VRSTA OBUKE

I CENA za A1

KATEGORIJU

Broj časova

ako kandidat nema vozačku dozvolu

Broj časova

ako kandidat ima AM

Broj časova ako kandidat ima B,B1,BE,C1,C1E,C,CE,D1

D1E,D,DE,F,M

kategoriju

Teorijska obuka

30+10

nema

5+2

CENA

12.000

-

3.500

Praktična obuka

20

7

20

CENA

16.000

5.600

16.000

TEORIJSKI ISPIT

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

CENA

4,000

4,000

4,000

PRAKTIČNI ISPIT

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

CENA

4.000

4.000

4.000

U K U P N O

36.000

13.600

27.500


Obuka vozača za A1 kategoriju u auto školu Desetka auto vrši se na skuteru marke Yamaha od 125 kubika, koji u potpunosti ispunjava sve zahteve propisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja i veoma je lagan i poutdana za početnike.On izgleda ovako:


ONLINE UPIS

upit