Cenovnik A2 - Kategorija

NAČIN PLAĆANJA:

  1. ČEKOVIMA GRAĐANA U 4 RATE (ZA CENU KOJA PRELAZI 40,000 DINARA)
  2. ČEKOVIMA GRAĐANA U 2 RATE (ZA CENU OD 20,000 DO 40,000 DINARA)
  3. GOTOVINOM U VIŠE RATA KOJE DOSPEVAJU SA POČETKOM SVAKOG POJEDINAČNOG DELA OBUKE NPR:

- PRI UPISU PLAĆA SE SAMO CENA TEORETSKE NASTAVE (AKO JE PREDVIĐENA), A AKO KANDIDAT NEMA TEORETSKU NASTAVU PLAĆA PRIJAVU TEORETSKOG ISPITA.

- NAKON POLOŽENOG TEORETSKOG ISPITA PLAĆA CENU PRVIH DESET ČASOVA PRAKTIČNE OBUKE,I TAKO NASTAVLJA NA SVAKIH SLEDEĆIH 10 ČASOVA (SVE U ZAVISNOSTI OD BROJA ČASOVA)

- NAKON ZAVRŠETKA PRAKTIČNE OBUKE PLAĆA PRIJAVU PRAKTIČNOG ISPITA

CENOVNIK

VRSTA OBUKE

I CENA za A2

KATEGORIJU

Broj časova

ako kandidat nema vozačku dozvolu

Broj časova

ako kandidat ima AM

Broj časova

ako kandidat ima A1

Broj časova  ako kandidat ima B,B1,BE,C1,C1E,C,CE,D1

D1E,D,DE,F,M

kategoriju

Teorijska obuka

30+10

nema

nema

5+2

CENA

12.000

-

-

3.500

Praktična obuka

30

14

7

30

CENA

27.000

12.600

6300

27000

TEORIJSKI ISPIT

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

CENA

4.000

4.000

4.000

4.000

PRAKTIČNI ISPIT

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

CENA

4.000

4,000

4,000

4,000

U K U P N O

47.000

20.600

14.300

38.500

ONLINE UPIS

upit