A2 - Kategorija

A2 - kategorija je dozvola za upravljanje motociklom čija snaga motora nije veća od 35 KW i čiji odnos snage motora I mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg. Teorijska i praktična obuka se može započeti sa 17.godina sa koliko se može polagati teorijski ispit,a praktični ispit se može polagati sa 18 godina sa koliko se može i dobiti vozačka dozvola.

Za upis je potrebna lična karta (na uvid), fotokopija dozvole koju kandidat eventualno već poseduje (M, AM, A1,B - zavisno koju kategoriju ima kandidat), lekarsko uverenje koje treba da glasi za A2 kategoriju.

Fond časova za teorijsku i praktičnu obuku zavisi od kategorije koju kandidat već poseduje ili ne poseduje i dat je u sledećoj tabeli:

VRSTA OBUKE I CENA za A2 KATEGORIJU

Broj časova ako kandidat nema vozačku dozvolu

Broj časova ako kandidat ima AM

Broj časova ako kandidat ima A1

Broj časova ako kandidat ima B, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, M kategoriju

Teorijska obuka

30+10

nema

nema

5+2

CENA

12.000

-

-

3.500

Praktična obuka

30

14

7

30

CENA

27.000

12.600

6300

27000

TEORIJSKI ISPIT

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

CENA

4.000

4.000

4.000

4.000

PRAKTIČNI ISPIT

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

CENA

4.000

4,000

4,000

4,000

UKUPNO

47.000

20.600

14.300

38.500


Obuka vozača za A2 kategorriju u auto školu Desetka auto vrši se na skuteru marke Aprilia Scarabeo od 500 kubika, koji u potpunosti ispunjava sve zahteve propisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja i veoma je lagan i poutdana za početnike.On izgleda ovako:


ONLINE UPIS

upit