Cenovnik B - Kategorija

NAČIN PLAĆANJA:

  1. ČEKOVIMA GRAĐANA U 4 RATE (ZA CENU KOJA PRELAZI 40,000 DINARA)
  2. ČEKOVIMA GRAĐANA U 2 RATE (ZA CENU OD 20,000 DO 40,000 DINARA)
  3. GOTOVINOM U VIŠE RATA KOJE DOSPEVAJU SA POČETKOM SVAKOG POJEDINAČNOG DELA OBUKE NPR:

- PRI UPISU PLAĆA SE SAMO CENA TEORETSKE NASTAVE (AKO JE PREDVIĐENA), A AKO KANDIDAT NEMA TEORETSKU NASTAVU PLAĆA PRIJAVU TEORETSKOG ISPITA.

- NAKON POLOŽENOG TEORETSKOG ISPITA PLAĆA CENU PRVIH DESET ČASOVA PRAKTIČNE OBUKE,I TAKO NASTAVLJA NA SVAKIH SLEDEĆIH 10 ČASOVA (SVE U ZAVISNOSTI OD BROJA ČASOVA)

- NAKON ZAVRŠETKA PRAKTIČNE OBUKE PLAĆA PRIJAVU PRAKTIČNOG ISPITA

CENOVNIK

VRSTA OBUKE

I CENA za B

KATEGORIJU

Broj časova

Ako kandidat nema vozačku dozvolu

Broj časova

Ako kandidat ima AM ili A1

Broj časova ako kandidat

Ima A2 ili A

Broj časova ako kandidat ima B1

Broj časova ako kandidat

Ima F

Broj časova

Ako kandid.

Ima M

Teorijska obuka

30+10

5+2

5+2

nema

5+2

5+2

CENA

11.800

3.500

3.500

-

3.500

3.500

Praktična obuka

40

35

30

20

20

40

CENA

39.400

34.475

29.550

19.700

19.700

39400

TEORUJSKI ISPIT

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

polaže

POLAŽE

POLAŽE

CENA

4,000

4,000

4,000

4.000

4,000

4.000

PRAKTIČNI ISPIT

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

polaže

POLAŽE

POLAŽE

CENA

4,000

4,000

4,000

4.000

4,000

4.000


UKUPNA CENA


59.200


45.975


41.050


27.700


31.200


50.900ONLINE UPIS

upit