Cenovnik B - Kategorija

NAČIN PLAĆANJA:

  1. ČEKOVIMA GRAĐANA U 4 RATE (ZA CENU KOJA PRELAZI 40,000 DINARA)
  2. ČEKOVIMA GRAĐANA U 2 RATE (ZA CENU OD 20,000 DO 40,000 DINARA)
  3. GOTOVINOM U VIŠE RATA KOJE DOSPEVAJU SA POČETKOM SVAKOG POJEDINAČNOG DELA OBUKE NPR:

- PRI UPISU PLAĆA SE SAMO CENA TEORETSKE NASTAVE (AKO JE PREDVIĐENA), A AKO KANDIDAT NEMA TEORETSKU NASTAVU PLAĆA PRIJAVU TEORETSKOG ISPITA.

- NAKON POLOŽENOG TEORETSKOG ISPITA PLAĆA CENU PRVIH DESET ČASOVA PRAKTIČNE OBUKE,I TAKO NASTAVLJA NA SVAKIH SLEDEĆIH 10 ČASOVA (SVE U ZAVISNOSTI OD BROJA ČASOVA)

- NAKON ZAVRŠETKA PRAKTIČNE OBUKE PLAĆA PRIJAVU PRAKTIČNOG ISPITA

UKUPNA CENA OBUKE VOZAČA I POLAGANJA ISPITA B KATEGORIJE

70.900,00

U UKUPNU CENU SPADAJU SLEDEĆE USLUGE:

TEORETSKA NASTAVA 40 ČASOVA

13300,00

TEORETSKI ISPIT

4.800,00

PRAKTIČNA OBUKA 40 ČASOVA

48000,00

PRAKTIČNI ISPIT

 4800,00

U  K U P   N O

70,900,00

 

CENE SU SA URAČUNATIM PDV-OM

OSTALI TROŠKOVI:

PRVA POMOĆ

5500,00

LEKARSKO UVERENJE

1800,00

ADMINISTRATIVNE TAKSE ZA PRIJAVU ISPITA (na račun MUP-a)

2000,00

U   K U  P N O

9300,00

ONLINE UPIS

upit