B - Kategorija

B - Kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilom, tj vozilima čija masa nije veča od 3.5 t i nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača.

Obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela

Teorijska obuka, polaganje teorijskog dela ispita i praktična obuka se može vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje praktičnog dela ispita sa navršenih 17 godina,kada se i može dobiti probna vozačka dozvola.

Fond časova za teorijsku i praktičnu obuku zavisi od kategorije koju kandidat već poseduje ili ne poseduje i dat je u sledećoj tabeli:

VRSTA OBUKE

I CENA za B

KATEGORIJU

Broj časova

Ako kandidat nema vozačku dozvolu

Broj časova

Ako kandidat ima AM ili A1

Broj časova ako kandidat

Ima A2 ili A

Broj časova ako kandidat ima B1

Broj časova ako kandidat

Ima F

Broj časova

Ako kandid.

Ima M

Teorijska obuka

30+10

5+2

5+2

nema

5+2

5+2

CENA

13.300

3.500

3.500

-

3.500

3.500

Praktična obuka

40

35

30

20

20

40

CENA

48.000

42.000

36.000

24.000

24.000

48.000

TEORUJSKI ISPIT

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

polaže

POLAŽE

POLAŽE

CENA

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

PRAKTIČNI ISPIT

POLAŽE

POLAŽE

POLAŽE

polaže

POLAŽE

POLAŽE

CENA

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800


UKUPNA CENA


70.900


55.100


49.100


33.600


33.600


61.100
PUT DO VOZAČKE DOZVOLE B KATEGORIJE - OD UPISA DO DOBIJANJA VOZAČKE DOZVOLE

 1. Upišete se U Auto Školu Desetka Auto. Pod Upisom se podrazumeva sklapanje ugovora kojim se reguliše način obuke, organizovanja i sprovodjenja vozačkog ispita. Za sklapanje ugovora je neophodna lična karta, a za maloletna lica mora biti prisutan jedan od roditelja. Za upis nije potrebno lekarsko uverenje

 2. Posle upisa zakazuje vam se slušanje teorijske nastave koja traje 40 časova, a organizuje se u učionici auto škole Desetka auto. Termini se uskladjuju i dogovaraju prema mogućnosti kandidata koji nastavu slušaju. Dnevno je moguće odslušati najviše 3 časa a čas traje 45 minuta sa pauzama od 10 minuta izmedju svakog časa. Ova nastava završava se za oko 20 dana.

 3. Nakon što ste odslušate teoretsku nastavu, prijavljujete teorijski ispit. Mora se doći lično u auto školu, poneti sa sobom ličnu kartu, popuniti prijavu i uplatiti taksu za polaganje. Birate termin polaganja od onih koje je auto škola već dobila od mup-a.

 4. Nakon što položite teorijski ispit, potrebno je izvaditi lekarsko uverenje koje vam do ovog koraka nije bilo potrebno

 5. Birate instruktora, vozilo i počinjete praktičnu obuku. dnevno se može voziti najviše 2 časa, a termini se takodje dogovaraju sa instruktorom.

 6. Završavate praktičnu obuku ( za oko 20 dana)

 7. U medjuvremenu dok vozite ili posle završetka obuke položite ispit iz prve pomoći kojeg prijavljujete kod nas a polažete u crvenom krstu

 8. Prijavite praktični ispit i položite ga.


PROBNA DOZVOLA

Kada se polože ispiti u celosti, dobija se probna dozvola B kategorije. Probna dozvola traje godinu dana i podrazumeva određena ograničenja prilikom upravljanja vozilom.

Lica koja nisu punoletna (nemaju 18 godina) dobiće probnu vozačku dozvolu koja podrazumeva sledeća ograničenja:

 • Zabranu upravljanja vozilom bez prisustva lica koje vrši nadzor, na mestu suvozača i koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina;

 • Probnu vozačku dozvolu može koristiti samo u Republici Srbiji;

 • Zabrana upravljanja motornim vozilom u periodu od 23:00h do 05:00h;

 • Ne sme se kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće;

 • Zabrana upotrebe telefona (ne sme ni HandsFree);

 • Vozilo kojim upravlja lice sa probnom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakom "P" koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Punoletna lica takođe dobijaju prvo probnu dozvolu i za njih važe navedena ograničenja, osim potrebe prisustva lica u vozilu prilikom upravljanja vozilom.

Nakon isteka trajanja probne dozvole (1 godina) vozači dobijaju pravu vozačku dozvolu B kategorije, bez naknadnog polaganja.

ONLINE UPIS

upit