Način plaćanja i cenovnik

Način plaćanja:
- čekovima gradjana do 6 mesečnih rata bez kamate,
- u gotovom na 4 rate do završetka praktične obuke
- kreditiranje pod najpovoljnijim uslovima preko alpha banke na 12 i 24 meseci

Povoljnosti:
- 5% popusta za gotovinsku uplatu u celosti,
- 5% popusta za studente sa indeksom bez obzira na način plaćanja,(na cenu kompletne obuke)
- 20 % popousta na lekarsko uverenje

Cenovnik:

AKO KANDIDAT NEMA VOZ.DOZVOLU BROJ ČASOVA CENA
TEORIJSKA OBUKA 30 + 10 11.200,00
PRAKTIČNA OBUKA 40 39.400,00
PRIJAVA TEORIJSKOG ISPITA 4.000,00
PRIJAVA PRAKTIČNOG ISPITA 4.000,00
U K U PN O 58.600,00


NAPOMENA:

U ukupnu cenu obuke kandidata spada i izdavanje svih vrsta potvrda i uverenja shodno članu 218.Stav 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Ostalo: lekarsko uverenje 1.920,00 dinara u domu zdravlja voždovac u krivoločkoj ulici(sa uputom auto škole desetka aut0) Kurs prve pomoći: 6.000,00 u crvenom krstu u ustaničkoj ulici sa uputom auto školeNASLOV CENA
DOPUNSKI ČAS PRAKTIČNE OBUKE DO 10 ČASOVA 1200,00
DOPUNSKI ČAS PRAKTIČNE OBUKE-PREKO 10 ČASOVA 1000,00
OBAVEZNI DODATNI ČASOVI ZA KANDIDATE
PO STAROM NASTAVNOM PLANU
CENA
DODATNA TEORIJSKA OBUKA 3 ČASA 1.500,00
DODATNA PRAKTIČNA OBUKA 3 ČASA 3.600,00
KONDICIONA VOŽNJA(VOŽNJA SA LICIMA KOJA IMAJU VOZAČKU DOZVOLU) CENA
DO 10 ČASOVA 1.200,00
PREKO 10 ČASOVA 1.000,00
AKO KANDIDAT IMA AM ILI A1KATEGORIJU BROJ ČASOVA CENA
TEORIJSKA OBUKA 7ČASOVA (5 + 2) 1.960,00
PRAKTIČNA OBUKA 35 34.475,00
PRIJAVA TEORIJSKOG ISPITA 4.000,00
PRIJAVA PRAKTIČNOG ISPITA 4.000,00
UKUPNO: 44.435,00
AKO KANDIDAT IMA A1 ILI A
KATEGORIJU
BROJ ČASOVA CENA
TEORIJSKA OBUKA 7ČASOVA (5 + 2) 2.100,00
PRAKTIČNA OBUKA 30 30.000,00
PRIJAVA TEORIJSKOG ISPITA 4.000,00
PRIJAVA PRAKTIČNOG ISPITA 4.000,00
UKUPNO: 40.100,00
AKO KANDIDAT IMA B1 KATEGORIJU BROJ ČASOVA CENA
TEORIJSKA OBUKA NEMA
PRAKTIČNA OBUKA 20 20.000,00
PRIJAVA TEORIJSKOG ISPITA NEMA
PRIJAVA PRAKTIČNOG ISPITA 4.000,00
UKUPNO: 24.000,00
AKO KANDIDAT IMA F KATEGORIJU BROJ ČASOVA CENA
TEORIJSKA OBUKA 20 ČASOVA(15+5) 6.000,00
PRAKTIČNA OBUKA 20 20.000,00
PRIJAVA TEORIJSKOG ISPITA NEMA
PRIJAVA PRAKTIČNOG ISPITA 4.000,00
UKUPNO: 34.000,00


AKO KANDIDAT IMA M KATEGORIJU BROJ ČASOVA CENA
TEORIJSKA OBUKA 25ČASOVA(20+5) 7.500,00
PRAKTIČNA OBUKA 40 40.000,00
PRIJAVA TEORIJSKOG ISPITA NEMA
PRIJAVA PRAKTIČNOG ISPITA 4.000,00
UKUPNO: 55.500,00


Kurs prve pomoći

Auto škola desetka auto,svoje kandidate upućuje na obuku i polaganje kursa prve pomoći u crvenom krstu voždovac u ustaničkoj ulici.Prijava se vrši u auto školi gde se zakazuje termin.Termini za obuku i polaganje kursa prve pomoći su: Obuka: subotom od 9:00 časova,polaganje nedeljom:

U slučaju prijave manje grupe kandidata,polaganje se može organizovati i preko nedelje.

Cena kursa je 6.000,00 dinara,a uplatnicu kandidat dobija u auto školi.