<< Testovi

1. У ситуацији приказаној на слици паркирана возила:

 • а) су колона возила,
 • б) нису колона возила.

 • 2. Возач који има пробну возачку дозволу, не сме управљати моторним возилом:

 • а) у периоду од 22,00 до 06,00 сати,
 • б) у периоду од 23,00 до 05,00 сати, до навршених 18 година живота,
 • в) у периоду од 23,00 до 05,00 сати.

 • 3. Пуни дневни одмор возача теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса траје најмање:

 • а) 9 сати,
 • б) 11 сати,
 • в) 12 сати.

 • 4. Возач коме је издата возачка дозвола за управљање возилима категорије BЕ сме да управља у саобраћају на путу скуповима возила који чине вучно возило које припада категорији В и прикључно возило чија:

 • а) највећа дозвољена маса није већа од 3.500 kg,
 • б) највећа дозвољена маса није већа од 5.000 kg,
 • в) носивост није већа од 3.500 kg.

 • 5. Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:

 • а) обавести полицију и попуни Европски извештај о саобраћајној незгоди,
 • б) обезбеди трагове и предмете незгоде, под условом да тиме не угрожава безбедност саобраћаја,
 • в) обавести службу помоћи на путу и удаљи се са места незгоде ако прети опасност од нових саобраћајних незгода.

 • 6. Део пута, улице или насеља у којој је брзина кретања возила ограничена до 30 km/h је:

 • а) пешачка зона,
 • б) зона "30",
 • в) зона успореног саобраћаја.

 • 7. Контролни технички преглед врши се: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) по захтеву власника, односно корисника возила,
 • б) по налогу овлашћеног лица Министарства унутрашњих послова,
 • в) по налогу инспектора за друмски саобраћај,
 • г) по захтеву возача.

 • 8. Обновљени пнеуматици морају на бочној страни имати:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) серијски број обнављања,
 • б) ознаку „RETREAD”,
 • в) четвороцифрену ознаку недеље и године када је извршено обнављање,
 • г) двоцифрену ознаку године када је извршено обнављање.

 • 9. Возач сме започети кретање возила: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) када путници безбедно уђу, односно изађу из возила,
 • б) када врата буду затворена,
 • в) када врата буду затворена, осим на возилима комуналне службе, војске и полиције,
 • г) када врата буду затворена, осим на аутобусима без расхладних уређаја.

 • 10. Возило може бити упућено на контролни технички преглед када:

 • а) полицијски службеник посумња у техничку исправност возила,
 • б) је возило искључено из саобраћаја због техничке неисправности,
 • в) су на возилу које је учествовало у саобраћајној незгоди оштећени витални склопови и уређаји битни за безбедно учешће возила у саобраћају на путу.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. У случају да значење саобраћајне сигнализације одступа од правила саобраћаја возач је дужан да поступи у складу са:

 • а) правилом саобраћаја,
 • б) постављеном саобраћајном сигнализацијом,
 • в) правилом саобраћаја, осим у случају када правило одступа од значења светлосних саобраћајних знакова.

 • 13. Безбедна подешеност наслона за главу подразумева да:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) горња ивица наслона буде по могућности у висини темена главе, а не ниже од висине очију,
 • б) горња ивица наслона буде по могућности у висини потиљка,
 • в) он буде што ближи потиљачном делу главе,
 • г) он належе на врат.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици, када је крајњом десном саобраћајном траком онемогућен саобраћај:

 • а) дужни сте да омогућите укључивање једног возила у саобраћајну траку којом се крећете,
 • б) дужни сте да омогућите укључивање оба возила у саобраћајну траку којом се крећете,
 • в) нисте дужни да омогућите укључивање возила у траку којом се крећете.

 • 15. У ситуацији приказаној на слици, на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због сужења пута са обе стране:

 • а) возач путничког возила дужан је да кретањем уназад до погодног места омогући мимоилажење,
 • б) возач трактора је дужан да кретањем уназад до погодног места омогући мимоилажење,
 • в) возачи ће се визуелном комуникацијом, покретима руком, давањем звучног или светлосног знака упозорења, споразумети ко ће се кретати уназад да би се мимоишли.

 • 16. Возач који улази возилом на пут са првенством пролаза:

 • а) дужан је да пропусти само возила која долазе са његове десне стране крећући се тим путем,
 • б) дужан је да пропусти сва возила која се крећу тим путем,
 • в) дужан је да пропусти само возила која долазе са његове леве стране крећући се тим путем,
 • г) дужан је да пропусти само моторна возила која се крећу тим путем.

 • 17. Одстојање између вучног и вученог моторног возила, ако се вуче ужетом, мора да износи:

 • а) од 3 m до 5 m,
 • б) више од 5 m,
 • в) од 2 m до 4 m.

 • 18. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да се зауставите испред уређаја за давање светлосних саобраћајних знакова којим се најављује приближавање воза,
 • б) можете прећи преко железничке пруге, уколико се уверите да то можете урадити безбедно пре наиласка воза,
 • в) можете да наставите кретање непромењеном брзином.

 • 19. Мотопутем дозвољено је кретање: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) теретним возилима,
 • б) туристичком возу,
 • в) аутобусима,
 • г) тракторима који не вуку прикључно возило за трактор.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици возач теретног возила које се претиче:

 • а) сме да повећа брзину кретања,
 • б) не сме да повећа брзину кретања,
 • в) мора да се креће истом брзином којом се кретао пре него што је претицање започето,
 • г) мора да смањи брзину кретања.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дозвољено је отпочети претицање, јер је возач испред Вас који претиче проценио да постоји довољна прегледност за безбедно претицање,
 • б) није дозвољено отпочети претицање, јер не постоји довољна прегледност да се можете уверити да тиме нећете угрозити безбедност саобраћаја или ометати саобраћај из супротног смера,
 • в) дозвољено је отпочети претицање, јер кретање иза теретног возила које претиче омогућава да радњу претицања изведете без ометања или угрожавања саобраћаја из супротног смера.

 • 22. У ситуацији приказаној на слици возачу возила означеног бројем 3 претицање возила означеног бројем 2:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено,
 • в) је дозвољено, јер има право да заврши претицање два возила.

 • 23. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дозвољено је отпочети претицање, јер је возач теретног возила испред Вас проценио да се претицање може извршити на безбедан начин, о чему Вас обавештава десним показивачем правца,
 • б) није дозвољено отпочети претицање, јер се Ви морате непосредно уверити да претицање можете извршити на безбедан начин,
 • в) није дозвољено отпочети претицање јер возач теретног возила испред Вас уз десни показивач правца није дао и јасан знак руком да се претицање може извршити на безбедан начин.

 • 24. На путу у насељу, где брзина није ограничена постављеним саобраћајним знаком, возач не сме да се креће брзином већом од:

 • а) 80 km/h,
 • б) 60 km/h,
 • в) 50 km/h.

 • 25. На мотопуту ван насеља, није дозвољено кретање брзином већом од:

 • а) 80 km/h,
 • б) 100 km/h,
 • в) 120 km/h,
 • г) 130 km/h.

 • 26. На аутопуту ван насеља, није дозвољено кретање брзином већом од:

 • а) 80 km/h,
 • б) 100 km/h,
 • в) 120 km/h,
 • г) 130 km/h.

 • 27. На путу ван насеља, као и на путу у насељу ноћу или у условима смањене видљивости када је место на коме севозило зауставља недовољно осветљено, возач је дужан:

 • а) само да возило обележи сигурносним троуглом,
 • б) само да укључи све показиваче правца,
 • в) да возило обележи сигурносним троуглом и да укључи све показиваче правца. 2

 • 28. Возило са првенством пролаза може давати посебне светлосне знаке без сирене, ако су истовремено испуњени следећи услови:(Заокружити три тачна одговора)

 • а) постоји довољна видљивост тог возила и безбедност учесника у саобраћају,
 • б) возило се креће на путу у насељу,
 • в) возило са првенством пролаза се креће брзином дозвољеном на том делу пута,
 • г) возило се креће на путу ван насеља,
 • д) то је неопходно за неометано извршење службеног задатка.

 • 29. Поступање возача возила који Вам долази у сусрет саобраћајном траком којом се крећете, представља:

 • а) непрописно поступање, које није у грубој супротности са правилима саобраћаја, с обзиром да претицање може извести без угрожавања других учесника у саобраћају,
 • б) непрописно поступање које је у грубој супротности са правилима саобраћаја (насилничка вожња),
 • в) прописано поступање.

 • 30. Светлосне ознаке на путу ван насељених места које означавају десну ивицу коловоза и имају рефлектујућа тела црвене боје су:

 • а) смерокази,
 • б) значке за обележавање ивице коловоза,
 • в) саобраћајни знакови.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину прелаза пута преко железничке пруге у истом нивоу на коме је саобраћај регулисан помоћу уређаја за давање светлосних саобраћајних знакова,
 • б) близину места на коме се приступ возила регулише помоћу уређаја за давање светлосних саобраћајних знакова,
 • в) близину раскрснице или обележеног пешачког прелаза на коме је саобраћај регулисан помоћу уређаја за давање светлосних саобраћајних знакова.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) удаљеност до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који није обезбеђен браницима или полубраницима,
 • б) близину места на коме пут прелази преко трамвајске пруге у нивоу,
 • в) удаљеност до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) удаљеност од 240 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу,
 • б) удаљеност од 160 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу,
 • в) удаљеност од 80 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија укупна висина прелази висину означену на знаку,
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија ширина прелази ширину означену на знаку,
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила, односно скуповима возила, чија укупна дужина прелази дужину означену на знаку.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) коловоз, односно део коловоза којим се возила могу кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу,
 • б) пружање путева са једносмерним саобраћајем,
 • в) смерове у којима се возила смеју кретати.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) претходно обавештење возачу ради престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака,
 • б) међусобни положај и правце путева и називе места до којих воде путеви који се укрштају,
 • в) потврду правца кретања после проласка раскрснице.

 • 37. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Опасност на путу”, означава:

 • а) близину дела пута односно места на коме постоји опасност од клизавог коловоза због настанка поледице или снега,
 • б) деоницу пута на коме се снег чисти машински,
 • в) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када је на коловозу снег.

 • 38. Ознаке приказане на слици („Стрелице“) служе за:

 • а) означавање обавезног смера, односно дозвољених смерова, кретања возила,
 • б) обавештавање возача о намени саобраћајне траке,
 • в) означавање скретања саобраћаја.

 • 39. Светлосни саобраћајни знак − црвено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:

 • а) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама,
 • б) забрањен пролазу смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
 • в) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.

 • 40. У ситуацији приказаној на слици, кретање можете наставити:

 • а) путањама 1 и 2,
 • б) само путањом 1,
 • в) путањама 1, 2 и 3.

 • 41. Полицијски службеник прописани знак којим се наређује убрзање кретања:

 • а) може давати само из возила са првенством пролаза,
 • б) може давати и из возила, односно са мотоцикла, када полицијски службеник, односно возило, има видно обележје полиције,
 • в) не може давати из возила, односно са мотоцикла.

 • 42. Један дужи звиждук пиштаљком који је дат од стране полицијског службеника значи:

 • а) да је неко од учесника у саобраћају поступио противно датом знаку, правилима саобраћаја или постављеним саобраћајним знаковима,
 • б) позив учесницима у саобраћају који га чују да обрате пажњу на полицијског службеника који ће дати одговарајући знак,
 • в) обавезу возача да се заустави.