<< Testovi

1. Путничко возило је приказано на слици број:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3.

 • 2. Возач који је пробну возачку дозволу стекао са навршених 18 година живота за време управљања моторним возилом:

 • а) не мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање пет година,
 • б) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање три године, у периоду од 6 месеци од дана добијања дозволе,
 • в) мора бити под надзором лица које се налази у возилу и има возачку дозволу за категорију В најмање пет година, у периоду важења пробне возачке дозволе.

 • 3. Пуни недељни одмор возача теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса траје најмање:

 • а) 48 сати,
 • б) 45 сати,
 • в) 56 сати.

 • 4. Возач моторног возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg, када управља возилом у саобраћају на путу:

 • а) не сме да има алкохола у крви,
 • б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
 • в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml, ако не обавља јавни превоз лица, односно ствари.

 • 5. Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:

 • а) обавести службу хитне помоћи и удаљи се са места незгоде ако прети опасност од нових саобраћајних незгода,
 • б) обавести службу хитне помоћи, повређене што пре уклони са коловоза, односно избави из возила и остави их на месту где не могу бити угрожени,
 • в) укаже помоћ повређенима, односно прву помоћ или медицинску помоћ у складу са својим знањима, способностима и могућностима.

 • 6. Брзина кретања возила у насељу, на делу пута или улице у непосредној близини школе („Зона школе“), је ограничена до:

 • а) 50 km/h, у времену од 7,00 до 21,00 сат, осим ако саобраћајним знаком време забране није другачије одређено,
 • б) 30 km/h, у времену од 7,00 до 21,00 сат, осим ако саобраћајним знаком време забране није другачије одређено,
 • в) 20 km/h, радним данима у времену од 7,00 до 21,00 сат.

 • 7. У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за које је издата:

 • а) саобраћајна дозвола,
 • б) саобраћајна дозвола, регистарска таблица и регистрациона налепница,
 • в) потврда о техничкој исправности и регистрациони лист.

 • 8. Путничка возила чија је радна запремина мотора мања од 750 cm3 и која су произведена, односно први пут регистровани након 1. јануара 1992. године:

 • а) морају имати уграђене наслоне за главу само за први ред седишта,
 • б) морају имати уграђене наслоне за главу за сва седишта, која су окренута према напред или према назад и за која имају уграђене сигурносне појасеве и обрнуто,
 • в) не морају имати наслоне за главу.

 • 9. У саобраћају на путу:

 • а) није дозвољено да се возило оптерети преко носивости уписане у саобраћајну дозволу,
 • б) возило може да се оптерети преко носивости уписане у саобраћајну дозволу, уз посебну дозволу надлежног органа,
 • в) возило може да се оптерети преко носивости уписане у саобраћајну дозволу, уколико су за возило издате регистарске таблице црвене боје.

 • 10. Да ли је возач дужан да без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица и омогући вршење контролног техничког прегледа?

 • а) Да.
 • б) Да, само уколико је возило неоптерећено.
 • в) Не, уколико за возило постоји потврда о техничкој исправности.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. У ситуацији приказаној на слици поступање возача, у погледу пропуштања учесника у саобраћају на раскрсници, регулисано је:

 • а) правилом саобраћаја које регулише првенство пролаза,
 • б) постављеним саобраћајним знаком,
 • в) постављеном ознаком на коловозу.

 • 13. У ситуацији приказаној на слици возач црвеног возила:

 • а) може нагло скренути удесно јер је укључио показивач правца,
 • б) не сме скренути удесно,
 • в) може нагло смањити брзину ради пропуштања сивог возила и након тога скренути удесно.

 • 14. Возач возила које скреће удесно:

 • а) има првенство пролаза у односу на возило које се креће са његове десне стране, саобраћајном траком за возила јавног превоза путника,
 • б) дужан је да пропусти возило које се креће са његове десне стране, саобраћајном траком за возила јавног превоза путника,
 • в) дужан је да скретање изврши из саобраћајне траке за возила јавног превоза путника, након пропуштања возила која се крећу том траком.

 • 15. У ситуацији приказаној на слици, на путу који није аутопут ни мотопут, полукружно окретање:

 • а) није дозвољено,
 • б) је дозвољено,
 • в) је дозвољено само ако се може вршити без маневрисања.

 • 16. У ситуацији када се крећете путем са првенством пролаза, а возила у раскрсници испред Вас се не крећу:

 • а) можете возилом ући у раскрсницу, без обзира на густину саобраћаја,
 • б) не смете возилом ући у раскрсницу, јер ћете због густине саобраћаја стати на пешачком прелазу или у раскрсници и тиме ћете ометати саобраћај пешака или возила,
 • в) можете возилом ући у раскрсницу, јер се крећете путем са првенством пролаза, при чему се не смете зауставити на пешачком прелазу.

 • 17. Вучење натовареног теретног возила са прикључним возилом:

 • а) није дозвољено,
 • б) дозвољено је само до првог места погодног за претовар терета, а изузетно и до првог места на коме се може отклонити неисправност на возилу,
 • в) дозвољено је само вучење теретног или прикључног возила.

 • 18. Пешак који учествује у саобраћају у колицима за особе са инвалидитетом, или се вози на котураљкама, односно скејтборду:

 • а) не сме да се придржава за возило у покрету,
 • б) сме да се придржава за возило у покрету,
 • в) сме да се придржава за возило у покрету, само ако се возило креће брзином хода пешака.

 • 19. Аутопутем и мотопутем не смеју се кретати:  (Заокружити два тачна одговора)

 • а) теретна возила, чија је највећа конструктивна брзина мања од 50 km/h,
 • б) теретна возила, чија је највећа конструктивна брзина мања од 60 km/h,
 • в) радна машина, чија је највећа конструктивна брзина већа од 40 km/h,
 • г) аутобуси, чија је највећа конструктивна брзина мања од 60 km/h.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) није дозвољено отпочети претицање, јер се Ви морате непосредно уверити да претицање можете извршити на безбедан начин,
 • б) дозвољено је отпочети претицање, јер је возач теретног возила испред Вас проценио да се претицање може извршити на безбедан начин, о чему Вас обавештава десним показивачем правца,
 • в) није дозвољено отпочети претицање јер возач теретног возила испред Вас уз десни показивач правца није дао и јасан знак руком да се претицање може извршити на безбедан начин.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици претицање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено,
 • в) је дозвољено, само возилима која могу постићи велико убрзање.

 • 22. Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:  (Заокружити два тачна одговора)

 • а) колоне возила,
 • б) ако на коловозу има поледице или снега,
 • в) ако је возач који се креће иза њега отпочео претицање или обилажење,
 • г) скупа возила.

 • 23. У ситуацији приказаној на слици возачу возила означеног бројем 1:

 • а) није дозвољено да отпочне претицање, због ознака на коловозу,
 • б) није дозвољено да отпочне претицање, јер је возач који се креће иза њега отпочео претицање,
 • в) је дозвољено да отпочне претицање, јер има предност у односу на возило означено бројем 2 пошто се креће непосредно иза возила чије претицање намеравају да изврше возачи оба возила.

 • 24. Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:

 • а) 80 km/h,
 • б) 100 km/h,
 • в) 120 km/h,
 • г) 130 km/h.

 • 25. Возач скупа возила приказаног на слици мора се кретати брзином која није већа од:

 • а) 60 km/h,
 • б) 80 km/h,
 • в) 100 km/h,
 • г) 120 km/h.

 • 26. На путу ван насеља који није аутопут ни мотопут, возач не сме возилом да се креће брзином већом од:

 • а) 100 km/h,
 • б) 80 km/h,
 • в) 120 km/h,
 • г) 130 km/h.

 • 27. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
 • б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
 • в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.

 • 28. Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова возила са првенством пролаза:

 • а) могу бити уграђени и постављени на возилима уз добијање дозволе од надлежног државног органа,
 • б) могу бити уграђени и постављени на возилима, уз добијање дозволе од надлежног државног органа, а која су након уградње тих уређаја испитана од стране овлашћене организације,
 • в) могу бити уграђени и постављени само на возилима надлежних државних органа.

 • 29. У ситуацији приказаној на слици возач возила означеног бројем 1:

 • а) може нагло скренути удесно јер је укључио показивач правца,
 • б) не сме скренути удесно,
 • в) може нагло смањити брзину ради пропуштања возила означеног бројем 2 и након тога скренути удесно.

 • 30. Светлосна ознака на путу ван насељених места приказана на слици представља:

 • а) смероказ за означавање десне ивице коловоза,
 • б) смероказ за обележавање леве ивице коловоза,
 • в) значку за обележавање ивице коловоза.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место где се због завршавања саобраћајне траке, сужења коловоза и смањења броја саобраћајних трака, возила наизменично укључују у једну саобраћајну траку,
 • б) место на коме се изводе радови на путу,
 • в) приближавање сужењу коловоза које може да представља извесну опасност.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места на коме пут наилази на обалу,
 • б) близину дела пута на коме је уз коловоз неучвршћена банкина,
 • в) близину дела пута на коме коловоз под одређеним атмосферским условима или сличним околностима има клизаву површину.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила, осим за мотоцикле без приколице и мопеде,
 • б) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај возила из смера према коме је окренут знак,
 • в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила, осим за мотоцикле без приколице и мопеде,
 • б) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила, осим за путничка возила,
 • в) пут односно део пута на коме је дозвољен саобраћај само путничким возилима.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут са једносмерним саобраћајем,
 • б) обавештење учесника у саобраћају о једносмерном путу,
 • в) смер којим се возила морају кретати.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место где почиње затварање једне саобраћајне траке намењене за кретање у истом смеру,
 • б) приближавање сужењу коловоза са десне стране које може да представља извесну опасност,
 • в) завршетак саобраћајне траке којом се морају кретати спора возила.

 • 37. У ситуацији приказаној на слици допунска табла је саставни део:

 • а) саобраћајног знака „Ограничење брзине“,
 • б) саобраћајног знака „Забрана претицања свих моторних возила, осим мотоцикала без приколице“
 • в) оба саобраћајна знака.

 • 38. Неиспрекидана линија заустављања, постављена испред светлосног саобраћајног знака, означава:

 • а) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило,
 • б) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило, само ако му је светлосним саобраћајним знаком забрањен пролаз,
 • в) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило, само када је постављен и саобраћајни знак „Обавезно заустављање“.

 • 39. Светлосни саобраћајни знак − црвено светло који даје семафор има значење:

 • а) забрањен пролаз,
 • б) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
 • в) дозвољен пролаз уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.

 • 40. У ситуцији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знак који регулише скретање улево на раскрсници, означава:

 • а) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло,
 • б) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом,
 • в) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака.

 • 41. Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава да:

 • а) возач у чијем смеру се даје тај знак треба да смањи брзину кретања возила,
 • б) је возач у чијем смеру се даје тај знак обавезан да заустави возило,
 • в) је возач у чијем смеру се даје тај знак обавезан да уклони возило са коловоза.

 • 42. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да се зауставите,
 • б) можете наставити кретање,
 • в) дужни сте да кретање наставите смањеном брзином