<< Testovi

1. Моторно возилоје приказано на сликама означеним бројевима:

 • а) 1, 4 и 6,
 • б) 2, 5 и 6,
 • в) 2, 3 и 5,
 • г) 3, 5 и 6.

 • 2. Моторним возилом, односно скупом возила, може самостално да управља возач који:

 • а) испуњава прописане услове и има уверење о положеном возачком испиту оне категорије возила којим управља,
 • б) испуњава прописане услове и има возачку дозволу за управљање возилом оне категорије возила којим управља,
 • в) има возачку дозволу.

 • 3. Нестанак (губитак или крађа) картице возача, возач мора пријавити најближој полицијској управи:

 • а) у року од 7 дана,
 • б) у најкраћем могућем року,
 • в) у року од 15 дана.

 • 4. Возач возила којим се превозе опасне материје, односно врши ванредни превоз, када управља возилом у саобраћају на путу:

 • а) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
 • б) не сме да има алкохола у крви,
 • в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml, ако не обавља јавни превоз ствари.

 • 5. Лице које се затекне или наиђе на место саобраћајне незгоде у којој има повређених лица:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) није обавезно да предузима било какве радње, односно мора обићи место саобраћајне незгоде на начин који неће довести до уништења трагова уколико је то могуће,
 • б) обавезно је да у складу са својим знањима, способностима и могућностима пружи помоћ лицима повређеним у саобраћајној незгоди и по потреби их превезе до најближе здравствене установе,
 • в) обавезно је да се што пре удаљи са места саобраћајне незгоде и обавести најближу службу помоћи на путу,
 • г) обавезно је да предузме све што је у његовој моћи да спречи увећавање постојећих, односно настајање нових последица.

 • 6. Брзина кретања возила ван насеља, на делу пута или улице у непосредној близини школе („Зона школе“), јеограничена до:

 • а) 30 km/h, у времену од 7,00 до 21,00 сат,
 • б) 50 km/h, у времену од 7,00 до 21,00 сат, осим ако саобраћајним знаком време забране није другачије одређено,
 • в) 20 km/h, радним данима у времену од 7,00 до 21,00 сат, осим ако саобраћајним знаком време забране није другачије одређено.

 • 7. Моторно и прикључно возило након истека рока важења регистрационе налепнице:

 • а) сме да учествује у саобраћају на путу најдуже 15 дана од дана истека важења,
 • б) не сме да учествује у саобраћају на путу,
 • в) сме да учествује у саобраћају на путу најдуже 5 дана од дана истека важења.

 • 8. Преносни апарат за гашење почетних пожара, са важећим доказом о исправности у складу сапрепоруком произвођача:

 • а) мора постојати и бити постављен на доступном месту у свим путничким возилима,
 • б) мора постојати и бити постављен на доступном месту само у путничким возилима намењеним за јавни превоз путника,
 • в) не мора постојати у путничким возилима, без обзира на врсту превоза.

 • 9. У саобраћају на путу:

 • а) није дозвољено да возило са теретом премашује највеће дозвољене димензије прописане техничким нормативима за ту врсту возила (дужина, ширина и висина),
 • б) возило са теретом може да премашује највеће дозвољене димензије прописане техничким нормативима за ту врсту возила (дужина, ширина и висина), уколико су за возило издате регистарске таблице црвене боје,
 • в) возило са теретом може да премашује највећу дозвољену дужину прописану техничким нормативима за ту врсту возила највише за 1,5 m.

 • 10. Трошкове контролног техничког прегледа сноси:

 • а) власник, односно корисник возила, без обзира на утврђено стање техничке исправности,
 • б) орган чије је службено лице упутило возило на контролни технички преглед, без обзира на утврђено стање техничке исправности,
 • в) власник, односно корисник возила, само када је на контролном техничком прегледу утврђена техничка неисправност возила.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. У ситуацији приказаној на слици возач возила црвене боје ће поступати по:

 • а) правилу саобраћаја које регулише првенство пролаза,
 • б) светлосном саобраћајном знаку,
 • в) саобраћајном знаку.

 • 13. Сигурносни појасеви се употребљавају у циљу: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) спречавања избацивања лица из возила, при саобраћајним незгодама,
 • б) лакшег управљања возилом,
 • в) спречавања повреде при налетању на унутрашње делове возила,
 • г) удобније вожње.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици предност има:

 • а) возач возила означеног бројем 1,
 • б) возач возила означеног бројем 2,
 • в) возач возила које се налази у колони у којој се возила крећу мањом брзином.

 • 15. На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, морају бити укључена:

 • а) светла за маглу,
 • б) кратка, односно дневна светла,
 • в) дуга светла,
 • г) светла за осветљавање места где се изводе радови.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици, када се зелено и жуто возило не крећу, возач црвеног возила који задржава правац кретања:

 • а) не сме возилом ући у раскрсницу, јер ће због густине саобраћаја стати у раскрсници и у случају промене светлосног знака ометаће саобраћај возила,
 • б) мора возилом ући у раскрсницу, без обзира на густину саобраћаја, да не би ометао возила која се крећу иза њега,
 • в) може возилом ући и стати у раскрсници, јер је возилима која се крећу путем који се укршта са путем којим се он креће, семафором забрањен пролаз.

 • 17. У саобраћају на путу, који није аутопут ни мотопут, моторном возилу могу бити:

 • а) придодата највише три прикључна возила за превоз терета,
 • б) придодата највише два прикључна возила за превоз терета,
 • в) придодато највише једно прикључно возило за превоз терета.

 • 18. На пешачком прелазу на којем је саобраћај регулисан семафорима, возач којем је светлосним саобраћајним знаком забрањен пролаз, када наилази на пешачки прелаз дужан је да:

 • а) заустави своје возило испред пешачког прелаза,
 • б) само пропусти пешака који прелази преко пешачког прелаза,
 • в) звучним знаком упозори пешака који прелази преко пешачког прелаза.

 • 19. На аутопут, односно мотопут, возач може да се укључи, односно искључи:

 • а) само на местима на којима се наплаћује путарина,
 • б) само прилазним путем намењеним за укључење на тај пут, односно искључење са пута,
 • в) на сваком месту са којег је могуће укључити, односно искључити.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици возачу возила означеног бројем 1:

 • а) је дозвољено да отпочне претицање, ако његово возило може постићи велико убрзање,
 • б) није дозвољено да отпочне претицање, јер је возач који се креће иза њега отпочео претицање,
 • в) је дозвољено да отпочне претицање, јер има предност у односу на возило означено бројем 2, пошто се креће непосредно иза возила чије претицање намеравају да изврше возачи оба возила.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици претицање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено,
 • в) је дозвољено, јер је претицање започето пре наиласка на саобраћајни знак.

 • 22. Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:  (Заокружити два тачна одговора)

 • а) ако је возило које долази из супротног смера удаљено мање од 200 m,
 • б) ако је возач испред њега на истој саобраћајној траци дао знак за претицање или обилажење,
 • в) ако би тиме угрозио безбедност саобраћаја или ометао саобраћај из супротног смера,
 • г) ако је возач испред њега на истој саобраћајној траци дао знак десним показивачем правца.

 • 23. У ситуацији приказаној на слици претицање на прописан начин врши возач возила означеног бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 1 и 2.

 • 24. У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, дужни сте да се крећете брзином која није већаод:

 • а) 60 km/h,
 • б) 80 km/h,
 • в) 100 km/h,
 • г) 120 km/h.

 • 25. Брзина кретања моторног возила које вуче прикључно возило за становање (караван), на путу ван насеља ограничена је на:

 • а) 40 km/h,
 • б) 80 km/h,
 • в) 100 km/h.

 • 26. У ситуацији приказаној на слици колона заустављених моторних возила на путу у насељу:

 • а) је означена на прописан начин,
 • б) није означена на прописан начин.

 • 27. Изнад прикључка на водоводну мрежу и улаза у канализацију или другу мрежу комуналних служби, возачу возила којим се обавља ауто такси превоз путника:

 • а) дозвољено је заустављање или паркирање возила,
 • б) није дозвољено заустављање или паркирање возила,
 • в) дозвољено је само заустављање возила, и то за време потребно за улазак, односно излазак путника.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици возило полиције се:

 • а) не може кретати брзином која је већа од 50 km/h,
 • б) може кретати брзином која не угрожава безбедност других учесника у саобраћају,
 • в) не може кретати брзином која је за 50 km/h већа од дозвољене брзине.

 • 29. Возила која након скретања улево настављају кретање право, у ситуацији приказаној на слици, прописно се крећу путањом означеном бројем: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4,

 • 30. За време управљања возилом у саобраћају на путу, возачи су дужни да: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) кретање возила прилагоде сопственим проценама саобраћајне ситуације без обзира на опасности на које их упозоравају знакови опасности,
 • б) се придржавају ограничења, забрана и обавеза изражених саобраћајном сигнализацијом и да поступе у складу са њиховим значењем,
 • в) поступају по наредбама израженим знаковима обавештења,
 • г) кретање возила прилагоде сопственим проценама саобраћајне ситуације без обзира на ограничења, забране и обавезе изражене саобраћајном сигнализацијом,
 • д) своје кретање прилагоде опасностима на које их упозоравају знакови опасности.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место од којег почиње зона школе,
 • б) посебно изграђену стазу којом се пешаци морају кретати, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају,
 • в) близину дела пута на коме се деца чешће и у већем броју крећу (близина школе, обданишта, игралишта и сл.).

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину дела пута на коме се налази неваљани туцаник или који је посут ситним камењем на тврдој подлози и на коме за друге учеснике у саобраћају постоји опасност од прскања камена,
 • б) близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од камења које се налази на путу,
 • в) близину дела пута на коме је уз коловоз неучвршћена банкина.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за аутобусе,
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила, осим за путничка возила,
 • в) место на коме се налази аутобуско стајалиште.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) коловоз односно део коловоза којим се возила морају кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу,
 • б) пружање пута са једносмерним саобраћајем,
 • в) место на коме се налази подземни пролаз за возила.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за пешаке,
 • б) место на коме се налази обележени пешачки прелаз,
 • в) близину места на путу на коме се налази обележени пешачки прелаз.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) почетак саобраћајне траке којом се возила не смеју кретати брзином већом од брзине која је означена на знаку,
 • б) почетак саобраћајне траке којом се морају кретати возила која се крећу брзином мањом од брзине означене на знаку,
 • в) место на коме се завршава трака којом се морају кретати возила која се крећу брзином мањом од брзине означене на знаку.

 • 37. Допунска табла приказана на слици означава:

 • а) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m са леве стране саобраћајног знака,
 • б) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m са десне стране саобраћајног знака,
 • в) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m иза саобраћајног знака

 • 38. Неиспрекидана линија заустављања, постављена на прилазу раскрсници са путем са првенством пролаза на месту где не постоји саобраћајни знак „Обавезно заустављање“, означава:

 • а) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило,
 • б) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило, само ако је испред те линије исписана реч „STOP“,
 • в) место на коловозу на коме је возач дужан да заустави возило само када се путем са првенством пролаза крећу возила којима мора да уступи првенство пролаза.

 • 39. Бројчана ознака на светлосном саобраћајном знаку приказана на слици означава:

 • а) препоручену брзину којом возило треба да се креће да би на наредном семафору имало слободан пролаз,
 • б) највећу дозвољену брзину кретања возила,
 • в) најмању брзину којом возила морају да се крећу.

 • 40. Светлосни саобраћајни знак − истовремено укључено црвено и жуто светло који даје семафор има значење:

 • а) дозвољен пролаз уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност,
 • б) забрањен пролаз и наговештај да ће се укључити зелено светло,
 • в) дозвољен пролаз и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло.

 • 41. У ситуацији приказаној на слици, када полицијски службеник даје светлосни знак батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, дужни сте да:

 • а) безбедно зауставите своје возило на коловозу, а по могућности ван коловоза, непосредно испред полицијског службеника који тај знак даје,
 • б) смањите брзину кретања свог возила,
 • в) убрзате кретање свог возила.

 • 42. Светлосни знак на возилу полиције приказан на слици означава:

 • а) да нисте дужни да се зауставите иза полицијског возилом, ако при свом кретању нисте учинили прекршај,
 • б) обавезу поступања по њему само када уз тај знак полицијски службеник из полицијског возила даје прописани знак за заустављање „стоп таблицом“,
 • в) да сте дужни да зауставите возило иза полицијског возила.