<< Testovi

1. Пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који се не помера, објекта или препреке на коловозу је:

 • а) мимоилажење,
 • б) обилажење,
 • в) претицање,
 • г) пропуштање.

 • 2. Пробна возачка дозвола се може издати лицу које испуњава услове за управљање возилима категорије В и:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) које је навршило 17 година живота,
 • б) које је навршило 16 година живота,
 • в) које је навршило 18 година живота, и први пут стиче право на управљање моторним возилом категорије В,
 • г) коме је одузета возачка дозвола зато што није управљао возилом на савестан и прописан начин.

 • 3. Скраћени недељни одмор возача теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса траје:

 • а) најмање 24 сата, а мање од 45 сати,
 • б) најмање 30 сати, а мање од 48 сати,
 • в) најмање 12 сати, а мање од 24 сата.

 • 4. Возач возила којим се обавља јавни превоз ствари, када управља возилом у саобраћају на путу:

 • а) не сме да има алкохола у организму,
 • б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
 • в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml.

 • 5. Возач је дужан да заустави возило, искључи мотор, укључи све показиваче правца, постави сигурносни троугао на безбедном растојању, обавести полицију и/или службу хитне помоћи и предузме друге расположиве мере како би упозорио остале учеснике у саобраћају о постојању незгоде:

 • а) када је учествовао у саобраћајној незгоди без обзира на њене последице,
 • б) када је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета,
 • в) када учесник који је изазвао саобраћајну незгоду неће да надокнади малу материјалну штету која је наступила као последица те незгоде.

 • 6. Возач мора искључити мотор возила којим управља када прекид кретања у тунелу траје дуже од:

 • а) једног минута,
 • б) два минута,
 • в) три минута.

 • 7. Највећа дозвољена висина моторних возила износи:

 • а) 4,00 m,
 • б) 4,05 m,
 • в) 4,10 m.

 • 8. Зимска опрема путничких возила обухвата: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) пнеуматике за зимску употребу на свим точковима,
 • б) пнеуматике за зимску употребу само на погонским точковима,
 • в) ланце односно друге уређаје за повећање тракције за најмање два погонска точка,
 • г) лопату.

 • 9. Возач не сме управљати возилом на начин који омогућава: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) отварање прозора,
 • б) коришћење уређаја за комуникацију који омогућавају телефонирање без ангажовања руку,
 • в) нагињање ван возила,
 • г) вожњу на спољним деловима возила или на прикључцима за извођење радова.

 • 10. Да ли је возач дужан да без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица и омогући мерења осовинског оптерећења, односно укупне масе возила?

 • а) Да, само уколико се ради о оптерећеном теретном или прикључном возилу.
 • б) Не, уколико возач поседује документ из кога се може утврдити маса терета на возилу.
 • в) Да.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да поступите по:

 • а) правилу саобраћаја које регулише првенство пролаза,
 • б) светлосном саобраћајном знаку,
 • в) саобраћајном знаку.

 • 13. Безбедно коришћење сигурносног појаса подразумева: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) усправан положај леђног наслона седишта, што омогућава да леђа у потпуности належу на наслон,
 • б) да трака појаса може бити уврнута,
 • в) да појасеви не смеју налегати на чврсте предмете (телефон, кључеви, хемијске оловке и сл.),
 • г) да трака појаса не сме бити уврнута,
 • д) оборен положај леђног наслона седишта, што омогућава да леђа належу на наслон доњим делом,
 • ђ) било који положај леђног наслона седишта који возач сматра погодним.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици возач возила означеног бројем 1:

 • а) може нагло скренути удесно јер је укључио показивач правца,
 • б) не сме скренути удесно,
 • в) може нагло смањити брзину ради пропуштања возила означеног бројем 2 и након тога скренути удесно.

 • 15. На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) кад при мимоилажењу са другим возилом оцени да светлом свог возила заслепљује возача возила које му долази у сусрет, а увек на одстојању мањем од 250 m,
 • б) ако омета возача испред себе,
 • в) на путу у насељу,
 • г) кад при мимоилажењу са другим возилом оцени да светлом свог возила заслепљује возача возила које му долази у сусрет, а увек на одстојању мањем од 200 m.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) имате првенство пролаза у односу на возило које Вам долази са леве стране,
 • б) дужни сте да пропустите возило које Вам долази са леве стране.

 • 17. У ситуацији приказаној на слици возило вуче прикључна возила:

 • а) на прописан начин, само уколико се не креће на аутопуту,
 • б) на прописан начин, само уколико се не креће на аутопуту или мотопуту,
 • в) на непрописан начин.

 • 18. Возач којем је забрањен пролаз према знаку полицијског службеника, када наилази на пешачки прелаз, дужан је да:

 • а) заустави своје возило испред пешачког прелаза,
 • б) пропусти пешака који прелази преко пешачког прелаза,
 • в) звучним знаком упозори пешака који прелази преко пешачког прелаза.

 • 19. У ситуацији приказаној на слици, возач се на аутопут укључује на прописан начин путањом означеном бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици (оба возила задржавају правац кретања кроз раскрсницу), возачу жутог возила:

 • а) дозвољено је претицање и то са леве стране,
 • б) није дозвољено претицање,
 • в) дозвољено је претицање и то са десне стране.

 • 21. Возачу који се креће путем са првенством пролаза непосредно испред раскрснице и на раскрсници:

 • а) није дозвољено претицање другог возила,
 • б) дозвољено је претицање другог возила,
 • в) дозвољено је претицање само бицикла, мопеда и мотоцикла.

 • 22. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) није дозвољено отпочети претицање, јер се Ви морате непосредно уверити да претицање можете извршити на безбедан начин,
 • б) дозвољено је отпочети претицање, јер је возач теретног возила испред Вас проценио да се претицање може извршити на безбедан начин, о чему Вас обавештава десним показивачем правца,
 • в) није дозвољено отпочети претицање јер возач теретног возила испред Вас уз десни показивач правца није дао и јасан знак руком да се претицање може извршити на безбедан начин.

 • 23. У ситуацији приказаној на слици возачу жутог возила:

 • а) није дозвољено да отпочне претицање, јер је возач који се креће иза њега отпочео претицање,
 • б) је дозвољено да отпочне претицање, јер има предност у односу на плаво возило пошто се креће непосредно иза возила чије претицање намеравају да изврше возачи оба возила,
 • в) је дозвољено да отпочне претицање, ако његово возило може постићи велико убрзање.

 • 24. Возач путничког возила приказаног на слици дужан је  да се креће брзином која није већа од:

 • а) 60 km/h,
 • б) 80 km/h,
 • в) 100 km/h,
 • г) 120 km/h.

 • 25. У ситуацији приказаној на слици возач возила које се креће уназад:

 • а) дужан је да даје звучни знак упозорења,
 • б) дужан је да укључи све показиваче правца на возилу,
 • в) није дужан да укључи показиваче правца на возилу.

 • 26. Када је саобраћајном сигнализацијом дозвољено заустављање или паркирање возила на тротоару, ширина слободног пролаза за пешаке, који није уз ивицу коловоза, мора бити најмање:

 • а) 0,80 m,
 • б) 1,60 m,
 • в) 2,40 m.

 • 27. Пре него што напусти паркирано возило возач мора да: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) предузме све потребне мере ради обезбеђења возила од неовлашћене употребе,
 • б) постави сигурносни троугао иза паркираног возила на путу,
 • в) предузме све потребне мере којима се спречава да се возило само покрене са места на коме је паркирано,
 • г) укључи све показиваче правца,
 • д) укључи све показиваче правца и постави сигурносни троугао иза паркираног возила на путу.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици возило полиције:

 • а) је возило под пратњом,
 • б) није возило под пратњом, ни возило са правом првенства пролаза,
 • в) је возило са правом првенства пролаза.

 • 29. Возач мора искључити мотор возила којим управља:

 • а) у случају прекида кретања ради поступања по светлосном знаку забране проласка који даје семафор,
 • б) на захтев полицијског службеника или другог службеног лица,
 • в) у случају прекида кретања ради поступања по светлосном знаку забране проласка који даје семафор који траје дуже од два минута.

 • 30. Који саобраћајни знак, од знакова приказаних на слици, се поставља на врх табле за означавање врха разделног острва: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4,

 • 31. Саобраћајни знакови:

 • а) морају бити изведени тако да се садржај њихових порука не може мењати,
 • б) могу бити изведени тако да се садржај њихових порука може мењати делимично или у целини, при чему измењени изглед и садржај мора одговарати прописаном саобраћајном знаку,
 • в) морају бити изведени тако да се садржај њихових порука може мењати делимично или у целини.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који није обезбеђен браницима или полубраницима,
 • б) место на коме се налази трамвајска станица,
 • в) близину места на коме пут прелази преко трамвајске пруге у нивоу.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици, означава:

 • а) смер којим се возила морају кретати,
 • б) пут са једносмерним саобраћајем,
 • в) обавештење учесницима у саобраћају о једносмерном путу.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за пешаке,
 • б) близину места на путу на коме се налази обележени пешачки прелаз,
 • в) посебно изграђену стазу којом се пешаци морају кретати, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место од којег почиње зона школе,
 • б) близину дела пута на коме се деца чешће и у већем броју крећу (близина школе, обданишта, игралишта и сл.),
 • в) место у чијој се близини налази школа и пешачки прелаз који деца често користе.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на коме се завршава трака којом се морају кретати возила која се крећу брзином мањом од брзине означене на знаку,
 • б) почетак саобраћајне траке којом се морају кретати возила која се крећу брзином мањом од брзине означене на знаку,
 • в) место на коме се завршава трака којом се морају кретати возила која се крећу брзином већом од брзине означене на знаку.

 • 37. Допунске табле које садрже поруке у облику симбола,као у ситуацији на слици:

 • а) симболом ближе одређују значење знакова уз које се истичу,
 • б) симболом дају обавештења која нису у вези са значењем саобраћајних знакова,
 • в) симболом стављају до знања забране,ограничења и обавезе којих се учесници у саобраћају морају придржавати.

 • 38. Неиспрекидана линија заустављања, постављена испред знака „Забрана пролаза без заустављања” који означава близину царинарнице, полиције или наплатног места за путарину, означава место непосредно пре кога возач мора да:

 • а) заустави возило пре линије заустављања, само ако му овлашћено лице даје одговарајући знак,
 • б) заустави возило само ако је пролаз онемогућен одговарајућим запречним средством (покретном рампом),
 • в) заустави возило.

 • 39. Светлосни саобраћајни знак − трепћуће зелено светло који даје семафор има значење:

 • а) дозвољен пролаз и наговештај скорог престанка дозвољеног пролаза укључењем жутог, а затим црвеног светла,
 • б) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
 • в) забрањен пролаз.

 • 40. У ситуацији приказаној на слици из саобраћајне тракенамењене за кретање право и скретање улево светлосним саобраћајним знаком:

 • а) дозвољен Вам је пролаз право и улево,
 • б) није Вам дозвољен пролаз ни право ни улево,
 • в) дозвољен Вам је пролаз право уз повећану опрезност, а није Вам дозвољен пролаз улево.

 • 41. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

 • а) смањите брзину кретања возила.
 • б) убрзате кретања возила,
 • в) померите своје возило ближе раскрсници,односно овлашћеном кицу које даје знак.

 • 42. У ситуацији приказаној на слици када је возило полиције заустављено дужни сте да: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) смањите брзину кретања свог возила,
 • б) зауставите своје возило,
 • в) по потреби зауставите своје возило,
 • г) поступате по наредбама полицијског службеника,
 • д) убрзате кретање свог возила.

 • 43. На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач:

 • а) може да се креће возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза, ако тиме не омета возила која се крећу иза његовог возила
 • б) не сме да се креће возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза
 • в) може да се креће возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза само када врши претицање