<< Testovi

1. Одстојање између возила приказаних на слици је означено бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4,

 • 2. Здравственом прегледу ради утврђивања психофизичке способности морају се у одређеном року подвргавати:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) сви возачи који управљају моторним возилима
 • б) возачи који управљају моторним возилима, односно скупом возила којима се обавља јавни превоз,
 • в) возачи који управљају возилима којима се обавља превоз опасних материја,
 • г) возачи којима је управљање моторним возилима основно занимање.

 • 3. Да ли је возач који управља возилом којим се обавља међународни друмски превоз, дужан да потврде о одсуствовању возача држи у возилу?

 • а) Да
 • б) Не, јер их чува превозник.

 • 4. Под дејством алкохола је возач код којег је садржај алкохола у крви (утврђен анализом одговарајућег  узорка крви или средствима или апаратима за мерење алкохолисаности) већи од:

 • а) 1,20 mg/ml,
 • б) 0,50 mg/ml,
 • в) 0,30 mg/ml.

 • 5. Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:

 • а) обавести службу помоћи на путу и да се удаљи са места незгоде ако прети опасност од нових саобраћајних незгода,
 • б) обавести полицију и да се удаљи са места незгоде ако није изазвао ту незгоду и нема знања, способности и могућности да пружи помоћ лицима повређеним у саобраћајној незгоди,
 • в) обавести полицију и остане на месту незгоде до доласка полиције и завршетка увиђаја.

 • 6. Знак приказан на слици означава:

 • а) место у чијој се близини налази школа и пешачки прелаз које деца често користе,
 • б) близину дела пута на коме се деца чешће и у већем броју крећу (близина школе, обданишта, игралишта и сл.),
 • в) возило којим се врши организовани превоз деце.

 • 7. Приликом промене власника, носиоца права коришћења, промене пребивалишта власника на територију другог регистарског подручја или других података који се уносе у саобраћајну дозволу за тракторе, прикључна возила за трактор и мотокултиваторе:

 • а) возило не подлеже поновној регистрацији ако већ има издату регистрациону налепницу у трајном важењу,
 • б) возило подлеже поновној регистрацији при чему се издаје регистрациона налепница у трајном важењу,
 • в) возило подлеже поновној регистрацији при чему се издаје регистрациона налепница са роком важења од једне године.

 • 8. У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 Н конструкција је исказана кодом:

 • а) 195/65,
 • б) 89,
 • в) 16,
 • г) R,
 • д) Н.

 • 9. Да ли терет на возилу сме да пређе најистуренију тачку на задњој страни возила за више од 1/6 своје дужине,стим да терет преосталим делом дужине мора бити ослоњен на товарни простор?

 • а) Да,
 • б) Не,
 • в) Да,ако то одобри управљач пута.

 • 10. Трошкове мерења осовинског оптерећења сноси:

 • а) власник, односно корисник возила, без обзира на вредности добијене мерењем,
 • б) орган чије је службено лице упутило возило на мерење, без обзира на вредности добијене мерењем,
 • в) власник, односно корисник возила, само када је мерењем утврђено да возило не испуњава прописане вредности у погледу осовинског оптерећења, односно укупне масе возила.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) настављате кретање возила с обзиром да се путници који улазе, односно излазе из аутобуса крећу непрописно по коловозу,
 • б) дужни сте да прилагодите брзину возила, тако да можете безбедно да зауставите возило, како не би угрозили лица која улазе, односно излазе из аутобуса,
 • в) дужни сте да зауставите возило док лица улазе, односно излазе из аутобуса.

 • 13. У случају застоја саобраћаја на путу где су коловозне траке физички одвојене, возачи чија возила се налазе у крајњој левој саобраћајној траци дужни су да:

 • а) возилом заузму положај уз десну ивицу саобраћајне траке,
 • б) возило оставе у положај у ком се затекло у тренутку застоја,
 • в) возилом заузму положај по средини саобраћајне траке,
 • г) возилом заузму положај уз леву ивицу саобраћајне траке.

 • 14. Возило означено бројем 2 које након скретања улево наставља кретање право, у ситуацији приказаној на слици, прописно се креће:

 • а) путањом означеном бројем 3,
 • б) путањом означеном бројем 4,
 • в) било којом путањом.

 • 15. У циљу примене правила о мимоилажењу на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, возила се класификују од више ка нижој врсти на следећи начин:

 • а) аутобус, скуп возила, радна машина, трактор, теретно возило, путничко возило и врста коју чине мотоцикл, мопед, трицикл и четвороцикл,
 • б) скуп возила, аутобус, теретно возило, радна машина, трактор, путничко возило и врста коју чине мотоцикл, мопед, трицикл и четвороцикл,
 • в) скуп возила, радна машина, трактор, теретно возило, аутобус, путничко возило и врста коју чине мотоцикл, мопед, трицикл и четвороцикл.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици возач аутобуса:

 • а) дужан је да пропусти путничко возило које долази са његове десне стране,
 • б) има првенство пролаза у односу на путничко возило које долази са његове десне стране.

 • 17. Моторно возило:

 • а) може да вуче сва прикључна возила, чија конструкција омогућава вучење од стране моторног возила,
 • б) не сме да вуче прикључно возило за трактор, осим ако је вучно возило трактор,
 • в) може да вуче прикључно возило за трактор и када вучно возило није трактор, само када прикључно возило има уређај за заустављање.

 • 18. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

 • а) кретање возила прилагодите тако да можете да зауставите возило пред уређајем за давање знакова којима се најављује приближавање воза,
 • б) возило зауставите пред железничком пругом,
 • в) кретање наставите непромењеном брзином, јер уређај за давање знакова којима се најављује приближавање воза не даје прописане знакове.

 • 19. У ситуацији приказаној на слици, возач се са аутопута искључује на прописан начин путањом означеном бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,

 • 20. Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) у зони школе,
 • б) ако по извршеном претицању или обилажењу не би могао да се врати у саобраћајну траку којом се кретао пре тога без ометања или угрожавања осталих учесника у саобраћају,
 • в) у зони "30",
 • г) зауставном траком.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту:

 • а) дозвољено је претицање са десне стране,
 • б) није дозвољено претицање са десне стране,
 • в) претицање са десне стране дозвољено је само у насељу.

 • 22. У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила претицање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено према постављеној саобраћајној сигнализацији,
 • в) није дозвољено, јер претиче возило којим се превози опасан терет.

 • 23. У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила претицање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено,
 • в) није дозвољено, јер управља возилом којим се врши оспособљавање кандидата за возаче.

 • 24. Возач који управља моторним возилом и превози више лица него што је означено у саобраћајној дозволи,казниће се:

 • а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
 • б) новчаном казном од 6.000 динара до 20.000 динара и 3 казнена поена,
 • в) новчаном казном од 3.000 динара.

 • 25. У ситуацији приказаној на слици, на непрегледном делу пута кретање возила уназад:

 • а) је дозвољено било којом страном коловоза, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
 • б) није дозвољено,
 • в) до тада возило кретало унапред ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.

 • 26. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дозвољено Вам је да извршите полукружно окретање,
 • б) није Вам дозвољено да извршите полукружно окретање, јер је то у супротности са ознаком на коловозу,
 • в) није Вам дозвољено да извршите полукружно окретање, јер је то у супротности са постављеним саобраћајним знаком.

 • 27. У ситуацији приказаној на слици прописно је паркирано возило означено бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:

 • а) 1,
 • б) 2.

 • 29. Возач мора искључити мотор возила којим управља:

 • а) у случају прекида кретања ради поступања по светлосном знаку забране проласка који даје семафор,
 • б) у случају прекида кретања ради поступања по светлосном знаку забране проласка који даје семафор који траје дуже од два минута,
 • в) када прекид кретања траје дуже од три минута.

 • 30. Постављање табли, знакова, светала, стубова или других сличних предмета којима се заклања или умањује уочљивост постављене саобраћајне сигнализације, учесницима у саобраћају:

 • а) није дозвољено,
 • б) је дозвољено, само у случају када значење саобраћајне сигнализације не одговара саобраћајној ситуацији,
 • в) је дозвољено када је надлежни орган локалне самоуправе издао одобрење за постављање таквих предмета.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину укрштања путева од којих ниједан пут није пут са првенством пролаза,
 • б) близину раскрснице на којој се пут са првенством пролаза укршта са споредним путем,
 • в) близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који није обезбеђен браницима или полубраницима.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места на коме пут прелази преко трамвајске пруге у нивоу,
 • б) близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који није обезбеђен браницима или полубраницима,
 • в) близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за мотоцикле, тешкe трициклe и тешкe четвороциклe,
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле,
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за мопеде, лаке трицикле и лаке четвороцикле.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут по коме се одвојено крећу само бициклисти и пешаци, у својим стазама,
 • б) пут по коме се одвојено крећу само бициклисти, односно возачи мопеда и пешаци, у својим стазама,
 • в) пут који могу само користити бициклисти, односно возачи мопеда и пешаци.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази,
 • б) место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази,
 • в) пут или део пута на коме возила имају првенство пролаза у односу на возила која се крећу путевима који се укрштају с тим путем односно делом пута.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) почетак зоне намењене искључиво за кретање пешака,
 • б) место од којег почиње зона школе,
 • в) место од којег почиње зона успореног саобраћаја.

 • 37. Допунска табла приказана на слици означава:

 • а) удаљеност између знака уз који је постављена допунска табла и почетка дела пута односно места на које се знак односи,
 • б) дужину дела пута на коме прети опасност означена знаком, односно на коме се примењује изричита забрана, обавезе, односно ограничење означено знаком,
 • в) примену забране паркирања или заустављања возила с једне или друге стране знака.

 • 38. Ознаке на коловозу („Стрелице“) служе за:

 • а) означавање обавезног смера, односно смерова, кретања возила,
 • б) обавештавање возача о намени саобраћајне траке,
 • в) означавање скретања саобраћаја.

 • 39. Светлосни саобраћајни знак − жута трепћућа стрелица приказан на слици означава:

 • а) обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност,
 • б) обавезну промену саобраћајне траке изнад које се овај знак налази, односно саобраћајне траке у којој се овај знак налази и обавезу кретања саобраћајном траком на коју упућује стрелица,
 • в) почетак саобраћајне траке намењене за кретање возила јавног превоза путника.

 • 40. Семафор приказан на слици намењен је за:

 • а) регулисање кретања мотоцикала, мопеда и бицикала на бициклистичким тракама,
 • б) регулисање кретања бицикала и мопеда на бициклистичким тракама,
 • в) регулисање кретања мотоцикала, мопеда и бицикала на бициклистичким стазама.

 • 41. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) можете да наставите кретање право, када пропустите возила која се крећу путем са којим се пут којим се крећете укршта,
 • б) можете да наставите кретање право, јер Вам је знаком који даје полицијски службеник то дозвољено,
 • в) дужни сте да зауставите возило.

 • 42. Знак полицијског службеника − хоризонтално одручена рука са дланом отворене шаке окренутим на горе и лагано махање подлактице и шаке савијањем у лакту, приказан на слици, означава да:

 • а) возач у чијем смеру се даје тај знак треба да смањи брзину кретања возила,
 • б) возач у чијем смеру се даје тај знак, треба да убрза кретање возила,
 • в) возач у чијем смеру се даје тај знак треба да помери своје возило ближе раскрсници, односно овлашћеном лицу које даје знак.