<< Testovi

1. У ситуацији приказаној на слици заустављена возила:

 • а) су колона возила,
 • б) нису колона возила.

 • 2. Возачу који има пробну возачку дозволу, за време управљања моторним возилом:

 • а) дозвољено је коришћење телефона и других средстава за комуникацију само уз опрему која омогућава њихову употребу без ангажовања руку,
 • б) дозвољено је коришћење телефона и других средстава за комуникацију само уз опрему која омогућава њихову употребу без ангажовања руку, у периоду од 05,00 до 23,00 сата,
 • в) није дозвољено коришћење телефона и других средстава за комуникацију.

 • 3. Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, мора да искористи дневни одмор, након завршетка претходног дневног или недељног одмора, у року од:

 • а) 24 сата,
 • б) 26 сати,
 • в) 30 сати.

 • 4. Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије В сме да управља у саобраћају на путу: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) трактором,
 • б) мотокултиватором,
 • в) радном машином,
 • г) тешким четвороциклом.

 • 5. Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:

 • а) предузме све мере заштите које су у његовој моћи да се спречи настајање нових и увећавање постојећих последица и повреда,
 • б) обавести службу помоћи на путу и удаљи се са места незгоде ако прети опасност од нових саобраћајних незгода,
 • в) обавести полицију и удаљи се са места незгоде ако није изазвао ту незгоду и нема знања, способности и могућности да пружи помоћ лицима повређеним у саобраћајној незгоди.

 • 6. Истоветни светлосни и светлосно сигнални уређаји који су удвојени на моторном возилу на три или више точкова:

 • а) не морају бити исте величине и боје и дејствовати уједначеним светлосним интензитетом,
 • б) морају бити исте величине и боје, а не морају дејствовати уједначеним светлосним интензитетом,
 • в) морају бити исте величине и боје и дејствовати уједначеним светлосним интензитетом.

 • 7. Таблице за привремено означавање и потврда о њиховом коришћењу издају се са роком важења најдуже:

 • а) 7 дана,
 • б) 15 дана,
 • в) 30 дана.

 • 8. Уже или полугу за вучу морају имати:

 • а) моторна и прикључна возила,
 • б) путничка и теретна возила и аутобуси,
 • в) путничка возила произведена, односно први пут регистрована након 1. јануара 1984. године.

 • 9. У саобраћају на путу:

 • а) возило може да се оптерети преко највећег осовинског оптерећења појединих осовина одређених од стране произвођача возила, уз посебну дозволу надлежног органа,
 • б) возило може да се оптерети преко највећег осовинског оптерећења појединих осовина одређених од стране произвођача возила, уколико су за возило издате регистарске таблице црвене боје,
 • в) није дозвољено да се возило оптерети преко највећег осовинског оптерећења појединих осовина одређених од стране произвођача возила.

 • 10. Ако возач возила не поступи по наредби да употреби зимску опрему, односно ланце за снег:

 • а) возач ће бити искључен из саобраћаја,
 • б) возило ће бити привремено одузето
 • в) возило ће бити искључено из саобраћаја, односно, по могућности, возач ће бити упућен на пут где употреба зимске опреме није неопходна.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. У ситуацији приказаној на слици поступање возача возила:

 • а) регулисано је правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
 • б) није регулисано због непостојања саобраћајног знака,
 • в) регулисано је постављеном ознаком на коловозу.

 • 13. На седиштима за које је уграђен ваздушни јастук:

 • а) није обавезно коришћење сигурносног појаса, јер јастук омогућује потребну заштиту,
 • б) некоришћење сигурносног појаса може изазвати повреде приликом активирања јастука,
 • в) некоришћење сигурносног појаса не може изазвати повреде приликом активирања јастука.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици, када на раскрсници скрећете удесно:

 • а) дужни сте да пропустите возило које се креће са Ваше десне стране, а скретање удесно извршите из саобраћајне траке којом се крећете,
 • б) имате првенство пролаза у односу на возило које се креће са Ваше десне стране,
 • в) дужни сте да скретање извршите из саобраћајне траке која је уз десну ивицу коловоза, након пропуштања возила које се креће том траком ако његова удаљеност и брзина то захтевају.

 • 15. Уколико због препреке на путу, која се налази у саобраћајној траци којом се возило креће, возач не може да остави довољно растојање између свог возила и возила са којим се мимоилази, дужан је: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) да успори кретање свог возила, да би пропустио возилa из супротног смера,
 • б) настави кретање обилажењем препреке, јер има првенство пролаза у односу на возила из супротног смера,
 • в) да по потреби заустави возило, да би пропустио возилa из супротног смера,
 • г) да се заустави и пропусти само једно возило које му долази у сусрет.

 • 16. Возач возила који на раскрсници скреће улево:

 • а) дужан је да пропусти возило које, долазећи из супротног смера на раскрсници задржава правац кретања или скреће удесно, ако саобраћајним знаком није другачије одређено,
 • б) има првенство пролаза у односу на возило које, долазећи из супротног смера на раскрсници задржава правац кретања или скреће удесно, ако саобраћајним знаком није другачије одређено,
 • в) дужан је да пропусти возило које, долазећи из супротног смера на раскрсници задржава правац кретања, а има првенство пролаза у односу на возило које скреће удесно, ако саобраћајним знаком није другачије одређено.

 • 17. У саобраћају на аутопуту и мотопуту, моторном возилу може бити придодато највише:

 • а) три прикључна возила за превоз терета,
 • б) два прикључна возила за превоз терета,
 • в) једно прикључно возило за превоз терета.

 • 18. У ситуацији приказаној на слици, на раскрсници на којој саобраћај регулише полицијски службеник, дужни сте да:

 • а) пропустите пешака који прелази преко пешачког прелаза,
 • б) зауставите своје возило испред линије заустављања,
 • в) звучним знаком упозорите пешака који прелази преко пешачког прелаза.

 • 19. На аутопуту са две саобраћајне траке намењене за саобраћај возила у једном смеру, крајњом десном саобраћајном траком, осим приликом претицања, морају се кретати возачи:

 • а) теретних возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg,
 • б) теретних возила,
 • в) зглобних аутобуса.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици непрописно претицање врши возач возила означеног бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 1 и 2.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици, на путу са три саобраћајне траке по клизавом коловозу, претицање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено.

 • 22. У ситуацији приказаној на слици претицање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено.

 • 23. Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење возила: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) за јавни превоз путника, на путу у насељу,
 • б) које се приближава пешачком прелазу или га прелази,
 • в) које се зауставило или се зауставља ради пропуштања пешака на пешачком прелазу,
 • г) које се приближава паркиралишту.

 • 24. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да успорите кретање свог возила и да га, по потреби, зауставите и пропустите возило које Вам долази у сусрет,
 • б) имате предност у односу на возило које Вам долази у сусрет,
 • в) дужни сте да успорите кретање свог возила и да га, по потреби, зауставите да би пропустили само прво возило из супротног смера.

 • 25. Уколико је због недовољне ширине пута мимоилажење онемогућено: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) дужан је да се заустави возач коме је то, с обзиром на карактеристике и стање пута и саобраћајну ситуацију, лакше да изведе,
 • б) дужан је да се заустави возач који са десне стране нема банкину или тротоар чија површина би омогућила кретање ради мимоилажења,
 • в) возач којем је то, с обзиром на карактеристике и стање пута и саобраћајну ситуацију, лакше да изведе, дужан је да по потреби, кретањем уназад или на други начин, помери своје возило и заузме на путу положај који омогућава мимоилажење,
 • г) возила могу наставити кретање уколико ширина банкине или тротоара омогућава њихово мимоилажење.

 • 26. У ситуацији приказаној на слици мимоилажење ћете извршити са:

 • а) десне стране,
 • б) било које стране, у зависности од саобраћајне ситуације у раскрсници,
 • в) леве стране.

 • 27. На приступној саобраћајници, колском пролазу између стамбених зграда, односно пролазима у блоковима насеља:

 • а) није дозвољено заустављање или паркирање возила,
 • б) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила,
 • в) дозвољено је заустављање или паркирање возила.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици возач возила:

 • а) не мора пропустити пешака, под условом да не угрожава његову безбедност,
 • б) мора пропустити пешака.

 • 29. Испуштање, односно одлагање материје и отпада, којим се угрожава живот и здравље људи, животиња, биљака или загађује животна средина:

 • а) је дозвољено само на путевима ван насељеног места,
 • б) није дозвољено,
 • в) није дозвољено само на делу пута на којем постoји саобраћајни знак којим је забрањен саобраћај возила која превозе материје које могу изазвати загађење животне средине.

 • 30. На делу пута на коме су настале препреке, односно оштећења, које се не могу одмах уклонити, односно отклонити или на коме се изводе радови, учесници у саобраћају морају бити обезбеђени постављањем:

 • а) браника,
 • б) сигурносног троугла,
 • в) приручних средстава (старе гуме, грана дрвета и сл.).

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) удаљеност од 280 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу,
 • б) удаљеност од 240 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу,
 • в) удаљеност од 160 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на коме пут прелази преко железничке пруге у нивоу без браника или полубраника, са једним колосеком,
 • б) близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који није обезбеђен браницима или полубраницима,
 • в) место на коме пут прелази преко железничке пруге у нивоу без браника или полубраника, са два или више колосека.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута којим се морају кретати теретна возила,
 • б) пут или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе експлозив или лако запаљиве материје,
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за теретна возила.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пружање путева са једносмерним саобраћајем,
 • б) смерове у којима се возила смеју кретати,
 • в) коловоз, односно део коловоза којим се возила могу кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) број међународног пута,
 • б) број регионалног пута,
 • в) број магистралног пута.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) удаљеност до места на коме се затвара једна саобраћајна трака,
 • б) удаљеност до места сужења коловоза са леве стране које може да представља извесну опасност,
 • в) удаљеност до места где почиње саобраћајна трака којом се морају кретати спора возила.

 • 37. Допунска табла приказана на слици означава:

 • а) удаљеност између знака уз који је постављена допунска табла и почетка дела пута, на коме постоји опасност означена тим знаком,
 • б) дужину дела пута на коме прети опасност означена саобраћајним знаком, односно на коме се примењује изричита забрана, обавезе, односно ограничење означено знаком,
 • в) удаљеност између знака уз који је постављена допунска табла и објекта, терена или дела пута на који се обавештење односи.

 • 38. Разделна удвојена комбинована линија означава:

 • а) забрану преласка преко те линије или кретања по њој, за возила која се крећу коловозном траком којој је ближа испрекидана линија,
 • б) забрану преласка преко те линије за сва возила из обе коловозне траке,
 • в) забрану преласка преко те линије или кретања по њој, за возила која се крећу коловозном траком којој је ближа неиспрекидана линија.

 • 39. Светлосни саобраћајни знак − жуто светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:

 • а) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло,
 • б) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама,
 • в) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака.

 • 40. У ситуацији приказаној на слици знак који даје уређај за давање светала за регулисање кретања трамваја означава:

 • а) забрањен пролаз трамваја,
 • б) слободан пролаз у одговарајућем смеру,
 • в) правац пружања трамвајских шина на одређеној раскрсници.

 • 41. Светлосни знак који полицијски службеник даје батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, значи обавезу возача возила које се креће на делу пута где се тај светлосни знак даје и на кога се знак односи, да:

 • а) безбедно заустави своје возило на коловозу, а по могућности ван коловоза, непосредно испред полицијског службеника који тај знак даје,
 • б) смањи брзину кретања свог возила,
 • в) убрза кретање свог возила.

 • 42. Светлосни знак − два трепћућа или ротациона светла плаве боје на возилу са првенством пролаза које стоји на коловозу, значи обавезу за возаче других возила да: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) смање брзину кретања свог возила,
 • б) по потреби зауставе своје возило,
 • в) поступају по наредбама полицијског службеника,
 • г) зауставе своје возило,
 • д) убрзају кретање свог возила.

 • 43. У ситуацији приказаној на слици возач возила које се претиче:

 • а) дужан је да успори кретање возила
 • б) може повећати брзину кретања до највеће дозвољене брзине кретања на том делу пута
 • в) не сме повећавати брзину кретања свог возила