<< Testovi

1. Возило приказано на слици је:

 • а) паркирано,
 • б) заустављено.

 • 2. Возач коме је издата пробна возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин ако има:

 • а) најмање 18 казнених поена,
 • б) најмање 12 казнених поена,
 • в) најмање 9 казнених поена.

 • 3. Дневно време управљања теретним возилом или скупом возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg или аутобусом, може бити највише:

 • а) 9 сати, односно највише два пута недељно по 10 сати,
 • б) 8 сати,
 • в) 11 сати.

 • 4. Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије В сме да управља у саобраћају на путу:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) трактором,
 • б) тешким трициклом чија снага мотора није већа од 15 kW,
 • в) радном машином чија највећа дозвољена маса није већа од 3.500 kg,
 • г) тешким трициклом чија снага мотора је већа од 15 kW када напуни 21 годину.

 • 5. Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) дужан је да остане на месту незгоде до доласка полиције, без обзира на своје и повреде других учесника незгоде,
 • б) може се удаљити са места незгоде ако му је неопходна хитна медицинска помоћ,
 • в) може се удаљити са места незгоде ради превожења повређеног до најближе здравствене установе,
 • г) може се удаљити са места незгоде ако нема знања, способности и могућности да пружи помоћ лицима повређеним у саобраћајној незгоди.

 • 6. У ситуацији приказаној на слици пролажење теретног возила поред заустављеног путничког возила је:

 • а) мимоилажење,
 • б) обилажење,
 • в) претицање,
 • г) пропуштање.

 • 7. У саобраћају на путу могу да учествују моторна и прикључна возила која нису регистрована ако:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) су означена као возила од историјског значаја (олдтајмери),
 • б) се крећу од места преузимања као нерегистрована до места у коме ће бити регистрована
 • в) се крећу ради спровођења прописаног царинског поступка,
 • г) нису првенствено намењена за учествовање у саобраћају на путу.

 • 8. Пнеуматици на истој осовини морају бити једнаки по:(Заокружити три тачна одговора)

 • а) конструкцији (радијални, дијагонални и са укрштеним појасевима),
 • б) дубини газећег слоја,
 • в) години производње,
 • г) произвођачу и типу,
 • д) врсти (летњи, зимски),
 • ђ) индексу брзине.

 • 9. У саобраћају на путу:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) није дозвољено да се возило оптерети преко осовинског оптерећења прописаног техничким нормативима за возила,
 • б) возило може да се оптерети преко осовинског оптерећења прописаног техничким нормативима за возила, уколико су за возило издате регистарске таблице црвене боје,
 • в) није дозвољено да се возило оптерети преко највеће дозвољене укупне масе,
 • г) возило може да се оптерети преко највеће дозвољене укупне масе, уколико су за возило издате регистарске таблице црвене боје.

 • 10. Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) прекорачи дневно време управљања,
 • б) се насилнички понаша у саобраћају (насилничка вожња),
 • в) се креће брзином која је већа за више од 70 km/h од дозвољене на путу ван насеља,
 • г) прекорачи недељно време управљања.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. У ситуацији приказаној на слици скретање улево из саобраћајне траке означене стрелицом за скретање улево:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено

 • 13. Уграђене сигурносне појасеве у возилу:(Заокружити три тачна одговора)

 • а) не мора користити лице коме сигурносни појас може проузроковати здравствене проблеме због специфичне физичке конституције,
 • б) мора користити возач,
 • в) мора користити путник на предњем седишту,
 • г) не мора користити путник на задњем седишту,
 • д) мора користити путник на задњем седишту,
 • ђ) не мора користити возач јавног превоза путника.

 • 14. У условима недовољне прегледности, возач је дужан да безбедно укључење у саобраћај изведе:

 • а) постепеним померањем возила, у циљу уочавања његовог возила од осталих учесника у саобраћају и заузимањем положаја тела на седишту који му омогућава потребну прегледност,
 • б) уз помоћ лица које се налази на погодном месту ван возила и које му даје одговарајуће знакове,
 • в) уз помоћ лица које се налази у возилу и има бољу прегледност.

 • 15. У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

 • а) није дозвољено,
 • б) је дозвољено.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
 • б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај,
 • в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
 • г) дужни сте да пропустите оба возила.

 • 17. У ситуацији приказаној на слици вучење возила које је у возном стању:

 • а) врши се на прописан начин,
 • б) не врши се на прописан начин,
 • в) врши се на прописан начин само ако је вучно возило намењено за уклањање непрописно паркираних возила.

 • 18. Забрана ступања и кретања пешака на аутопуту и мотопуту не важи за:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) а) возача возила које је принудно заустављено,
 • б) возача возила који се зауставио ради одмора,
 • в) лице које обавља послове на отклањању последица саобраћајне незгоде или неисправности на возилу и терету,
 • г) возача возила које се зауставило ради изласка, односно уласка путника или истовара, односно утовара терета.

 • 19. Аутопутем дозвољено је кретање:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) теретним возилима,
 • б) радним машинама,
 • в) аутобусима,
 • г) тракторима који не вуку прикључно возило за трактор.

 • 20. Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) на прелазу пута преко железничке или трамвајске пруге,
 • б) у подвожњаку и на надвожњаку,колоне возила под пратњом.
 • в) на раскрсници када се креће путем са правом првенства пролаза,
 • г) колоне возила под пратњом.

 • 21. Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) на опасном успону, односно низбрдици,
 • б) на мосту, вијадукту, надвожњаку и у подвожњаку,
 • в) на почетку превоја, на превоју, испред и у непрегледној кривини, осим на коловозу са најмање две саобраћајне траке за кретање возила у истом смеру,
 • г) у тунелу, осим у тунелу са најмање две саобраћајне траке за кретање возила у истом смеру.

 • 22. У ситуацији приказаној на слици, ако се возач жутог возила уверио да може извршити претицање без угрожавања и ометања саобраћаја из супротног смера, односно да може без ометања ући између свих возила које претиче, дозвољено му је претицање:

 • а) свих возила,
 • б) највише два возила,
 • в) највише три возила.

 • 23. Возач сме возилом да врши претицање:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) на прелазу пута преко железничке или трамвајске пруге,
 • б) у подвожњаку и на надвожњаку,
 • в) на раскрсници када се креће путем са правом првенства пролаза,
 • г) колоне возила под пратњом.

 • 24. Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:

 • а) 80 km/h,
 • б) 60 km/h, в
 • в) 50 km/h.

 • 25. Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:

 • а) 40 km/h,
 • б) 60 km/h,
 • в) 50 km/h.

 • 26. На аутопуту ван насеља, возач скупа возила којег чине теретно и прикључно возило, дужан је да се креће брзином која није већа од:

 • а) 70 km/h,
 • б) 80 km/h,
 • в) 90 km/h,
 • г) 100 km/h.

 • 27. Возач је на јавном путу дужан да укључи све показиваче правца на возилу:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) у условима изразито смањене видљивости (густа магла, дим и сл.),
 • б) ако је последњи у колони возила која се зауставила на путу изван насеља, осим ако је колона заустављена због поступања по саобраћајном знаку или правилу саобраћаја,
 • в) када се зауставио иза возила за организовани превоз деце у које деца улазе или излазе,
 • г) када се креће као последњи у колони на путу ван насељеног места.

 • 28. Возило под пратњом може давати посебне светлосне знаке без сирене, ако су истовремено испуњени следећи услови:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) постоји довољна видљивост тог возила и безбедност учесника у саобраћају,
 • б) возило се креће на путу у насељу,
 • в) возило се креће брзином дозвољеном на том делу пута,
 • г) возило се креће на путу ван насеља.

 • 29. Возило које прати возило које прелази прописане димензије, односно возило које са теретом прекорачује дозвољене димензије, мора да има:

 • а) укључене све показиваче правца,
 • б) укључено жуто ротационо или трепћуће светло, када је то одређено у дозволи за ванредни превоз,
 • в) укључено црвено ротационо или трепћуће светло.

 • 30. Саобраћајни знакови се постављају са:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) десне стране пута,
 • б) десне или леве стране пута,
 • в) десне стране пута, а ако прети опасност да учесници у саобраћају неће правовремено уочити саобраћајни знак, он се поставља и на левој страни пута,
 • г) леве стране пута.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) део пута преко кога авиони прелећу у ниском лету приликом слетања односно полетања,
 • б) близину аеродрома или место аеродрома,
 • в) близину дела пута на коме је честа појава јаког бочног ветра изазваног летом авиона.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) коловоз односно део коловоза којим се возила морају кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу,
 • б) близину раскрснице на којој се саобраћај одвија у кружном току,
 • в) место на коме је забрањено полукружно окретање.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази,
 • б) близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази,
 • в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази,
 • б) близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази,
 • в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај возила из смера према коме је окренут знак.

 • 35. У циљу пружања учесницима у саобраћају претходних обавештења, обавештења о престројавању, обавештења о скретању, потврдних обавештења о правцу кретања, као и означавања објеката, терена, улица или делова пута на које се односе, постављају се:

 • а) знакови изричитих наредби,
 • б) знакови опасности,
 • в) знакови обавештења.

 • 36. Сабраћајни знак приказан на слици  означава:

 • а) наилазак на посебно опасну деоницу пута и нјену дужину,
 • б) наилазак на опасно место на путу и нјегову удаљеност од саобраћајног знака,
 • в) удаљеност до излаза са пута ради обиласка опасне деонице.

 • 37. Допунска табла:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) је саставни део саобраћајног знака уз који је постављена,
 • б) је саобраћајни знак који означава правац пута за насељено место,
 • в) ближе одређује значење саобраћајног знака уз који је постављена,
 • г) је саобраћајни знак којим се, поруком у облику текста учесницима у саобраћају, саопштавају забране, ограничења и обавезе.

 • 38. Да ли су ознаке на коловозу и тротоару саобраћајни знакови?

 • а) Да.
 • б) Не.

 • 39. Светлосни саобраћајни знак−истовремено укључено црвено и жуто светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:

 • а) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност,
 • б) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај да ће се укључити зелено светло,
 • в) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло.

 • 40. Светлосни саобраћајни знак − зелено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:

 • а) дозвољен пролаз само у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама,
 • б) дозвољен пролаз при чему се морају пропустити сва возила која долазе из супротног смера, односно возила која се крећу по путу на који возило улази,
 • в) обавезу за све учеснике у саобраћају који се крећу у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, да се крећу уз повећану опрезност.

 • 41. Знак који даје полицијск ислужбеник приказан на слици означава:

 • а) да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе са његових бочних страна имају право пролаза,
 • б) забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне руку, не могу на безбедан начин зауставити, а за пешаке - значи забрану да прелазе коловоз,
 • в) коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника морају смањити брзину кретања.

 • 42. Возач који чује звучни знак пиштаљком који се састоји oд више узастопних кратких звиждука који су дати од стране полицијског службеника, дужан је да:

 • а) осматрањем полицијског службеника, утврди да ли се тај знак односи на њега,
 • б) заустави возило,
 • в) убрза кретање возила.