<< Testovi

1. У ситуацији приказаној на слици радња коју сте дужни да предузмете у односу на возила из супротног смера је:

 • а) обилажење,
 • б) претицање,
 • в) пропуштање.

 • 2. Возачу који има пробну возачку дозволу кретање брзином већом од 90% од брзине која је дозвољена на делу пута којим се креће:

 • а) није дозвољено,
 • б) није дозвољено само у периоду од 23,00 до 05,00 сати,
 • в) није дозвољено само до навршених 18 година живота.

 • 3. Возач теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, мора направити паузу у трајању од најмање 45 минута најкасније након:

 • а) 5 сати и 30 минута управљања возилом,
 • б) 4 сата и 30 минута управљања возилом,
 • в) 4 сата управљања возилом.

 • 4. Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије В сме да управља у саобраћају на путу: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) мопедом,
 • б) лаким трициклом,
 • в) радном машином,
 • г) лаким четвороциклом.

 • 5. Ако је бар један учесник или лице које је претрпело материјалну штету, у саобраћајној незгоди у којој је настала мања материјална штета, захтевао вршење увиђаја остали учесници:

 • а) нису дужни да остану на месту саобраћајне незгоде, до завршетка увиђаја,
 • б) су дужни да оставе податке о себи и возилу учеснику који је захтевао вршење увиђаја и могу се удаљити са места саобраћајне незгоде,
 • в) су дужни да остану на месту саобраћајне незгоде, до завршетка увиђаја.

 • 6. Највећа дозвољена дужина моторног возила највеће дозвољене масе до 3.500 kg, износи:

 • а) 6,00 m,
 • б) 8,00 m,
 • в) 12,00 m.

 • 7. Регистровано возило након истека рока важења регистрационе налепнице, ради одласка на технички преглед, оправку, односно испитивање, у саобраћају на путу:

 • а) може да учествује ако прибави посебну дозволу надлежног органа,
 • б) не може да учествује,
 • в) може да учествује ако је означено таблицама за привремено означавање и ако му је издата потврда о њиховом коришћењу.

 • 8. Ознака приказана на слици служи за означавање:

 • а) тешких возила,
 • б) дугих возила,
 • в) спорих возила

 • 9. Превоз лица у затвореном простору возила које се не може изнутра отворити:

 • а) није дозвољен,
 • б) је дозвољен,
 • в) је дозвољен само ако се превозе пунолетна лица.

 • 10. Искључење возила из саобраћаја траје:

 • а) до престанка разлога за искључење,
 • б) најдуже 24 сата,
 • в) колико је, према процени полицијског службеника, потребно да се отклоне разлози за искључење.

 • 11.


  12. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

 • а) постављеним саобраћајним знаком,
 • б) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
 • в) светлосним саобраћајним знаком.

 • 13. Возач сме нагло да мења начин вожње:

 • а) само у случају избегавања непосредне опасности,
 • б) у случају да није благовремено заузео положај возилом на коловозу за извршење одређене радње,
 • в) само при извођењу радњи које подразумевају обавезно укључивање показивача правца.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици, настављате кретање кроз раскрсницу на прописан начин путањом означеном бројем:

 • а) 1 и 2,
 • б) 1,
 • в) 2,

 • 15. Светлосни знак упозорења даје се узастопним или наизменичним паљењем:

 • а) позиционих светала,
 • б) стоп светала,
 • в) дугих светала.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици, када се возила испред њега не крећу, возач црвеног возила који задржава правац кретања:

 • а) мора возилом ући у раскрсницу, без обзира на густину саобраћаја, да не би ометао возила која се крећу иза њега,
 • б) не сме возилом ући у раскрсницу, јер ће због густине саобраћаја стати на пешачком прелазу или у раскрсници и тиме ће ометати саобраћај возила, односно пешака,
 • в) може возилом ући и стати у раскрсници, јер се креће путем са првенством пролаза.

 • 17. У ситуацији приказаној на слици неисправно моторно возило које се вуче:

 • а) испуњава прописане услове да буде вучено,
 • б) не испуњава прописане услове да буде вучено

 • 18. У ситуацији приказаној на слици дужни сте:

 • а) само да прилагодите брзину тако да можете зауставити возило испред пешачког прелаза,
 • б) да наставите кретање брзином којом сте се до тада кретали уз употребу звучног знака упозорења,
 • в) да због присуства деце возите са нарочитом опрезношћу тако да можете благовремено да зауставите возило и да употребите звучни знак упозорења.

 • 19. У ситуацији приказаној на слици, возач се са аутопута искључује на прописан начин путањом означеном бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3.

 • 20. На путу са по једном саобраћајном траком по смерупретицање или обилажење није дозвољено: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) на опасном успону, односно низбрдици,
 • б) на мосту, вијадукту, надвожњаку и у подвожњаку,
 • в) на почетку превоја, на превоју испред и у непрегледној кривини,
 • г) у тунелу.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици претицање Вам је дозвољено:

 • а) само са леве стране теретног возила,
 • б) само са десне стране теретног возила,
 • в) и са леве и са десне стране теретног возила.

 • 22. У ситуацији приказаној на слици претицање:

 • а) није дозвољено, због недовољне прегледности на превоју,
 • б) је дозвољено,
 • в) је дозвољено само возачима путничких возила.

 • 23. У ситуацији приказаној на слици претицање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено,
 • в) није дозвољено, осим ако је саобраћајна трака намењена за кретање возила из супротног смера слободна, тако да има довољно простора за безбедно претицање.

 • 24. Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 110 km/h, бићете кажњени:

 • а) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 7 казнених поена,
 • б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
 • в) новчаном казном од 5.000 динара.

 • 25. У ситуацији приказаној на слици прописно се креће возило означено бројем:

 • а) 1 и 2,
 • б) 2 и 3,
 • в) 1.

 • 26. На делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће или је веома отежано:

 • а) возач возила које се креће уз нагиб дужан је да заустави своје возило на погодном месту ако примети да му друго возило иде у сусрет низ нагиб,
 • б) возач возила које се креће низ нагиб дужан је да заустави своје возило на погодном месту ако примети да му друго возило иде у сусрет уз нагиб,
 • в) возила могу наставити кретање уколико ширина банкине или тротоара омогућава њихово мимоилажење.

 • 27. Када је на коловозу заустављена колона моторних возила, на прописаном одстојању од последњег возила у колони:

 • а) Када је на коловозу заустављена колона моторних возила, на прописаном одстојању од последњег возила у колони:
 • б) морају бити постављена два сигурносна троугла, један иза другог на међусобном одстојању од најмање 10 m,
 • в) морају бити постављена два сигурносна троугла, један поред другог.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:

 • а) 1,
 • б) 2.

 • 29. У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 1 и 2.

 • 30. Саобраћајни знакови којима се учесницима у саобраћају на путу стављају до знања забране, ограничења и обавезе којих се морају придржавати су:

 • а) знакови опасности,
 • б) знакови изричитих наредби,
 • в) знакови обавештења.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на коме се изводе радови на путу,
 • б) близину дела пута или места на путу на коме учесницима у саобраћају прети опасност за коју није предвиђен посебан знак опасности,
 • в) близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места на коме пут наилази на обалу,
 • б) близину места на коме се на путу налази покретни мост,
 • в) близину дела пута на коме коловоз под одређеним атмосферским условима или сличним околностима има клизаву површину.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила,
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила и запрежна возила,
 • в) пут, односно део пута на коме је дозвољен саобраћај само путничким возилима, мотоциклима и запрежним возилима.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле,
 • б) близину места на коме се бициклисти често прикључују на пут или га прелазе,
 • в) пут којим се морају кретати бицикли, а по коме је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на коме се завршава насељенo место кроз које пролази пут,
 • б) место на коме се завршава насеље и од кога престају да важе прописи о саобраћају у насељу,
 • в) место на коме се завршава одредиште или објекат туристичког или историјског значаја.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) назив путног објекта од посебног значаја и растојање од саобраћајног знака до објекта,
 • б) место изласка са пута до вишенаменског објекта,
 • в) наилазак на вишенаменски објекат на путу чији се садржај означава пиктограмима.

 • 37. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

 • а) паркирање на тротоару под углом у односу на подужну осу коловоза,
 • б) паркирање на тротоару паралелно са подужном осом коловоза,
 • в) паркирање на тротоару управно на подужну осу коловоза.

 • 38. У ситуацији приказаној на слици линија водиља је означена бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 39. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, означава:

 • а) да Вам је дозвољен пролаз само у смеру означеном стрелицом,
 • б) да Вам је дозвољен пролаз, при чему морате пропустити сва возила која долазе из супротног смера, односно возила која се крећу по путу на који возило улази,
 • в) обавезу да се крећете уз повећану опрезност.

 • 40. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, означава:

 • а) обавезно заустављање возила непосредно испод места где се овај знак налази,
 • б) забрану кретања возила дуж саобраћајне траке изнад које се овај знак налази, осим за возила јавног превоза путника,
 • в) забрану кретања возила дуж саобраћајне траке изнад које се овај знак налази.

 • 41. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) можете да наставите кретање право, када пропустите возила која се крећу путем са којим се пут којим се крећете укршта,
 • б) можете да наставите кретање право, јер Вам је знаком који даје полицијски службеник то дозвољено,
 • в) дужни сте да зауставите возило.

 • 42. Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:

 • а) да возачи који возилима долазе са његових бочних страна морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника имају право пролаза,
 • б) да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе са његових бочних страна имају право пролаза,
 • в) забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне рукe, не могу на безбедан начин зауставити.