<< Testovi

1. Услови смањене видљивости на путу изван насеља су услови у којима је видљивост мања од:

 • а) 100 m,
 • б) 150 m,
 • в) 200 m,
 • г) 250 m.

 • 2. Лице којем је изречена заштитна мера, односно мера безбедности забране управљања моторним возилом:

 • а) не може започети нити вршити обуку и полагати возачки испит у време трајања те мере,
 • б) може вршити обуку али не може полагати возачки испит, у време трајања те мере,
 • в) може вршити теоријску обуку и полагати теоријски испит, али не може вршити практичну обуку и полагати практични испит, у време трајања те мере.

 • 3. Возач који је неспособан за безбедно управљање возилом, односно који је у толикој мери уморан, односно болестан или је у таквом психичком стању да није способан да безбедно управља возилом:

 • а) не сме да управља возилом у саобраћају на путу,
 • б) сме да управља возилом у саобраћају на кратком делу пута,
 • в) сме да управља возилом у саобраћају на путу ако тиме не омета, односно не угрожава друге учеснике у саобраћају.

 • 4. Возач возила са правом првенства пролаза, када управља возилом у саобраћају на путу:

 • а) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
 • б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml,
 • в) не сме да има алкохола у крви.

 • 5. Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета:

 • а) дужан је да до доласка полиције врши регулисање саобраћаја на начин како то раде овлашћена лица,
 • б) дужан је да упозори сва лица да се склоне са коловоза да не би била повређена и да не би уништавала трагове незгоде,
 • в) није дужан да даје упозорења лицима која се затекну или наиђу на место саобраћајне незгоде.

 • 6. Највећа дозвољена дужина путничког возила са приколицом износи:

 • а) 12,00 m,
 • б) 16,50 m,
 • в) 18,75 m.

 • 7. Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати моторна возила старости преко:

 • а) 10 година,
 • б) 15 година,
 • в) 20 година.

 • 8. Пнеуматици на возилу:

 • а) могу имати највеће димензије које омогућавају њихову несметано коришћење,
 • б) морају имати димензије које су одређене прописима о техничким условима за возила у саобраћају на путевима,
 • в) морају бити декларисаних димензија од стране произвођача возила.

 • 9. У саобраћају на путу: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) није дозвољено да се осовине скупа возила оптерете преко осовинског оптерећења прописаног техничким нормативима за возила,
 • б) осовине скупа возила могу да се оптерете преко осовинског оптерећења прописаног техничким нормативима за возила, уколико су за возила која чине скуп возила издате регистарске таблице црвене боје,
 • в) није дозвољено да се скуп возила оптерети преко највеће дозвољене укупне масе,
 • г) скуп возила може да се оптерети преко највеће дозвољене укупне масе, уколико су за возила која чине скуп возила издате регистарске таблице црвене боје.

 • 10. Ванредни технички преглед возила, које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу се:

 • а) може извршити и у другом објекту за вршење техничког прегледа возила када то дозволи орган чији је службеник упутио возило на контролни технички преглед,
 • б) мора извршити само у објекту где је извршен контролни технички преглед возила,
 • в) може извршити у било којем објекту за вршење техничког прегледа возила.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) постављеним саобраћајним знаком,
 • б) правилом саобраћаја, којим се регулише првенство пролаза,
 • в) ознакама на коловозу,
 • г) светлосним саобраћајним знаком.

 • 13. У моторном возилу на предњем седишту може да се превози дете: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) млађе од 12 година, уколико се превози у безбедносном седишту које је окренуто у смеру кретања возила,
 • б) старије од 12 година,
 • в) старије од 8 година, уколико се превози у безбедносном седишту које је окренуто у смеру кретања возила, ако је искључен безбедносни ваздушни јастук,
 • г) до 3 године, уколико се превози у безбедносном седишту - корпи, која је окренута супротно смеру кретања возила, када возило нема или је искључен безбедносни ваздушни јастук.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици возач мопеда, односно мотоцикла, који се укључује у саобраћај из гараже на непрегледном месту, дужан је да:

 • а) постепено помера возило, у циљу уочавања његовог возила од осталих учесника у саобраћају и да заузме положај тела на седишту који му омогућава потребну прегледност,
 • б) то изведе уз помоћ лица које се налази на погодном месту ван возила и које му даје одговарајуће знакове,
 • в) се у саобраћај укључи на неком другом погодном месту, где ће имати довољну прегледност.

 • 15. У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

 • а) је дозвољено било којом страном коловоза, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
 • б) је дозвољено, оном страном коловоза којом се до тада возило кретало унапред ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
 • в) није дозвољено.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици возач теретног возила:

 • а) има првенство пролаза у односу на путничко возило,
 • б) дужан је да пропусти путничко возило.

 • 17. У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту, на прописан начин вуче прикључна возила:

 • а) возило број 1,
 • б) возило број 2,
 • в) оба возила.

 • 18. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

 • а) возило зауставите пре него што ступите на железничку пругу,
 • б) кретање возила прилагодите тако да по потреби можете зауставити возило пре него што ступите на железничку пругу,
 • в) кретање наставите непромењеном брзином јер имате првенство пролаза у односу на шинско возило које се креће по железничкој прузи.

 • 19. Зауставном траком кретање возила:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено,
 • в) није дозвољено, осим моторним возилима која вуку неисправно возило.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици возач возила које претиче, после претицања теретног возила:

 • а) може да настави кретање саобраћајном траком којом је вршио претицање, уколико нема возила из супротног смера,
 • б) дужан је да се, без ометања или угрожавања осталих учесника у саобраћају, врати у саобраћајну траку којом се кретао пре претицања,
 • в) дужан је да се, одмах по извршеном претицању, врати у саобраћајну траку којом се кретао пре претицања, без обзира на одстојање у односу на теретно возило.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици, на мотопуту:

 • а) дозвољено Вам је претицање са десне стране,
 • б) није Вам дозвољено претицање са десне стране,
 • в) претицање са десне стране дозвољено Вам је само у насељу.

 • 22. У ситуацији приказаној на слици возачу означеног путничког возила претицање теретног возила:

 • а) је дозвољено,
 • б) је дозвољено уколико је саобраћајна трака намењена за кретање возила из супротног смера слободна, тако да има довољно простора за безбедно претицање,
 • в) није дозвољено.

 • 23. У ситуацији приказаној на слици претицање теретног возила:

 • а) Вам је дозвољено,
 • б) није Вам дозвољено.

 • 24. Возач возила који врши полукружно окретање возила у тунелу, казниће се:

 • а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 2 казненa поена,
 • б) новчаном казном од 3.000 динара,
 • в) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена.

 • 25. На местима која се налазе на средини коловоза, возач може да заустави или паркира возило:

 • а) ако постоји довољно простора,
 • б) само ако су та места обележена саобраћајном сигнализацијом као места за паркирање возила,
 • в) ако тиме не омета друге учеснике у саобраћају.

 • 26. У ситуацији приказаној на слици сигурносни троугао:

 • а) је постављен на прописаној удаљености,
 • б) није постављен на прописаној удаљености.

 • 27. У ситуацији приказаној на слици принудно заустављено возило (са укљученим свим показивачима правца и постављеним сигурносним троуглом):

 • а) означено је на прописан начин,
 • б) није означено на прописан начин.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) возило под пратњом има првенство пролаза,
 • б) првенство пролаза је регулисано знаковима које даје полицијски службеник.

 • 29. Возило означено бројем 1, у ситуацији приказаној на слици, прописно се креће:

 • а) путањом означеном бројем 1,
 • б) путањом означеном бројем 2,
 • в) било којом путањом.

 • 30. У ситуацији приказаној на слици, уређаји којима се забрањује и спречава прелазак возила су:

 • а) браници,
 • б) полубраници,
 • в) запречне траке.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину укрштања путева од којих ниједан пут није пут са првенством пролаза,
 • б) близину раскрснице на којој се пут са првенством пролаза спаја са споредним путем под правим углом с десне стране,
 • в) близину раскрснице на којој се пут са првенством пролаза укршта са споредним путем с десне стране.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) наилазак на место где су постављени елементи за успоравање саобраћаја,
 • б) приближавање сужењу коловоза с леве стране које може да представља извесну опасност,
 • в) приближавање месту на коме се изводе радови на путу.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на коме се налази обележени пешачки прелаз,
 • б) близину места на путу на коме се налази обележени пешачки прелаз,
 • в) посебно изграђену стазу којом се пешаци морају кретати, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме се возила у нормалним условима морају кретати најмање оном брзином (у km/h) која је означена на знаку,
 • б) пут, односно део пута на коме се возила не смеју кретати брзином (у km/h) већом од брзине која је означена на знаку,
 • в) брзину која се препоручује на одређеном делу пута (у km/h).

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место где се наилази на оштру кривину,
 • б) пут са једносмерним саобраћајем,
 • в) приближавање кривини на десно, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) почетак зоне намењене искључиво за кретање пешака,
 • б) место од којег почиње зона школе,
 • в) место од којег почиње пешачка стаза.

 • 37. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

 • а) паркирање на коловозу под углом, у односу на подужну осу коловоза,
 • б) паркирање на коловозу паралелно са подужном осом коловоза,
 • в) паркирање на коловозу управно на подужну осу коловоза.

 • 38. У ситуацији приказаној на слици, разделна линија је означена бројевима:

 • а) 1 и 4,
 • б) 2 и 3,
 • в) 1 и 3,
 • г) 3 и 4.

 • 39. Светлосни саобраћајни знак − трепћуће жуто светло, са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:

 • а) обавеза за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност,
 • б) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
 • в) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама.

 • 40. На семафорима са тробојним светлима којима се регулише кретање возила, када се светла постављају по вертикалној оси, једно испод другог, њихов распоред је:

 • а) црвено горе, жуто у средини, а зелено доле,
 • б) зелено горе, жуто у средини, а црвено доле,
 • в) црвено горе, зелено у средини, а жуто доле.

 • 41. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да се зауставите,
 • б) можете наставити кретање,
 • в) дужни сте да кретање наставите смањеном брзином

 • 42. Знак полицијског службеника - лагано махање хоризонтално одрученом руком горе-доле,са дланом отворене шаке окренутим на доле,приказан на слици,означава да:

 • а) возач у чијем смеру се даје тај знак,треба да убрза кретање возила,
 • б) возач у чијем смеру се даје тај знак треба да помери своје возило ближе раскрсници,односно овлашћеном лицу које даје знак,
 • в) возач у чијем смеру се даје тај знак треба да смањи брзину кретања возила.