<< Testovi

1. Који од набројаних услова морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је на путу колона возила: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) низ од најмање три возила,
 • б) низ од најмање два возила,
 • в) возила се крећу једно иза другог истом саобраћајном траком у истом смеру,
 • г) начин кретања возила је међусобно условљен и између њих не може без ометања ући друго возило,
 • д) возила су паркирана у истој саобраћајној траци,
 • ђ) возила се крећу на растојању које омогућава улазак другог возила без ометања осталих возила.

 • 2. Пробна возачка дозвола издаје се са роком важења:

 • а) од једне године,
 • б) до навршених 18 година живота лица које има пробну возачку дозволу,
 • в) од пет година.

 • 3. Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин ако има:

 • а) најмање 10 казнених поена,
 • б) најмање 14 казнених поена,
 • в) најмање 18 казнених поена.

 • 4. Кандидат за возача током практичне обуке и полагања практичног испита:

 • а) не сме да има алкохола у крви,
 • б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
 • в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml.

 • 5. Након обављеног увиђаја саобраћајне незгоде, возач, односно власник возила, дужан је да:

 • а) без одлагања уклони са коловоза возило, терет, ствари или други материјал расут по путу,
 • б) уклони возило са коловоза и обавести управљача пута о месту на коме се налазе
 • в) уклони возило уколико је у возном стању.

 • 6. Највећа дозвољена ширина моторног возила износи:

 • а) 2,50 m,
 • б) 2,55 m,
 • в) 2,80 m.

 • 7. Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати моторна и прикључна возила за превоз:

 • а) лако кварљиве робе,
 • б) опасних материја,
 • в) живих животиња.

 • 8. Опрема за пружање прве помоћи величине „В“ мора постојати:

 • а) само у путничким возилима која нису намењена за јавни превоз путника,
 • б) само у путничким возилима намењеним за јавни превоз путника,
 • в) у свим путничким возилима.

 • 9. Терет на возилу у саобраћају на путу:

 • а) може да буде смештен тако да током кретања возила мења свој положај у товарном простору, тако да не може испасти или оштетити возило,
 • б) мора да буде смештен и обезбеђен тако да при вожњи остаје у положају постављеном приликом утовара,
 • в) може да буде смештен тако да током кретања возила мења свој положај у товарном простору, тако да не може доћи до његовог оштећења.

 • 10. Исправа којом се може документовати прекршај и други деликти се може привремено одузети:

 • а) до окончања поступка,
 • б) само уз сагласност власника, односно корисника возила.
 • в) најдуже 24 сата.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. Возач који намерава да изврши радњу возилом у саобраћају сме:

 • а) да отпочне такву радњу само ако се уверио да то може да учини на безбедан начин и дао прописан знак показивачем правца
 • б) увек да отпочне такву радњу уколико се уверио да је та радња у складу са саобраћајном сигнализацијом,
 • в) увек да отпочне такву радњу, ако је дао прописан знак показивачем правца.

 • 13. Светлоодбојни прслук се мора налазити у: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) теретном возилу,
 • б) аутобусу,
 • в) тешком четвороциклу,
 • г) лаком четвороциклу,
 • д) тешком трициклу,
 • ђ) путничком возилу.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 1 и 2.

 • 15. Кретање возила уназад при смањеној видљивости:

 • а) је дозвољено оном страном коловоза којом се до тада возило кретало унапред ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
 • б) није дозвољено,
 • в) је дозвољено било којом страном коловоза, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите трактор, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
 • б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трактор,
 • в) дужни сте да пропустите оба возила,
 • г) имате предност у односу на оба возила.

 • 17. У ситуацији приказаној на слици, вучење неисправног возила на прописан начин врши:

 • а) возило број 1,
 • б) возило број 2,
 • в) оба возила.

 • 18. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

 • а) кретање возила прилагодите тако да можете да зауставите возило пред уређајем за затварање саобраћаја,
 • б) возило зауставите пред железничком пругом,
 • в) кретање наставите непромењеном брзином, јер уређај за затварање саобраћаја није спуштен, односно није почео да се спушта

 • 19. На аутопуту са две саобраћајне траке, намењене за саобраћај возила у једном смеру, возачи скупова возила, чија је дужина већа од седам метара, смеју да користе:

 • а) обе саобраћајне траке,
 • б) само крајњу десну саобраћајну траку, осим приликом претицања,
 • в) само крајњу десну саобраћајну траку.

 • 20. На раскрсници, на путу са првенством пролаза, претицање возила које скреће улево:

 • а) дозвољено је са леве стране,
 • б) дозвољено је са десне стране,
 • в) није дозвољено.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици (плаво возило скреће на раскрсници удесно), возачу белог возила који задржава правац кретања:

 • а) није дозвољено претицање,
 • б) дозвољено је претицање.

 • 22. После претицања или обилажења возач је дужан да:

 • а) своје возило врати у саобраћајну траку којом се кретао пре тога, уз обезбеђење одстојања које одговара половини зауставног пута возила које се претиче,
 • б) се без ометања, односно угрожавања, осталих учесника у саобраћају, врати у саобраћајну траку којом се кретао пре тога,
 • в) своје возило врати у саобраћајну траку којом се кретао пре тога, када уочи возило из супротног смера.

 • 23. У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила које вуче прикључно возило, претицање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено према ознакама на коловозу,
 • в) није дозвољено, јер скупом возила претиче теретно возила.

 • 24. На моторним возилима на четири или више точкова и на моторним возилима на три точка која су шира од 1,3 m главни фарови морају бити уграђени и изведени:

 • а) само као четири главна фара, од којих су најмање два за кратко светло,
 • б) два или четири главна фара, од којих су два за кратко светло,
 • в) само као два главна фара, која могу имати дуго и кратко светло или само кратко светло.

 • 25. Возач је на јавном путу дужан да укључи све показиваче правца на возилу: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) када врши полукружно окретање,
 • б) ако се заустави на коловозу због поступања по саобраћајном знаку или правилу саобраћаја,
 • в) ако се заустави на коловозу, осим приликом паркирања на обележеном паркингу, односно због поступања по саобраћајном знаку или правилу саобраћаја,
 • г) ако се креће уназад.

 • 26. У ситуацији приказаној на слици, на путу ван насеља, правилно се креће возило означено бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 1 и 2.

 • 27. Возач не сме да заустави или паркира возило на: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) мосту,
 • б) успону,
 • в) надвожњаку,
 • г) низбрдици.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:

 • а) 1,
 • б) 2.

 • 29. Након уверавања да сме да отпочне жељену радњу возач:

 • а) може одмах започети извођење те радње, без давања знака показивачем правца, јер се уверио да радњу може извршити на безбедан начин,
 • б) мора друге учеснике у саобраћају јасно и благовремено да обавести о томе, дајући им знак показивачем правца,
 • в) може одмах започети извођење те радње, а знак показивачем правца ће дати истовремено са започињањем те радње.

 • 30. Постављање, уклањање и измена значења саобраћајне сигнализације као и опреме пута, учесницима у саобраћају:

 • а) је дозвољено, само у случају означавања гараже и колског прилаза,
 • б) није дозвољено,
 • в) је дозвољено, само у случају када значење саобраћајне сигнализације не одговара саобраћајној ситуацији.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину дела пута на коме често дува јак бочни ветар са леве стране,
 • б) близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од камења које се налази на путу са леве стране,
 • в) део пута преко кога авиони прелећу у ниском лету приликом слетања односно полетања.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) удаљеност од 280 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима,
 • б) удаљеност од 240 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима,
 • в) удаљеност од 160 m до прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за мотоцикле, тешкe трициклe и тешкe четвороциклe,
 • б) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле,
 • в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за мопеде, лаке трицикле и лаке четвороцикле.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањено претицање свих моторних возила, осим теретних возила и аутобуса,
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањено претицање свих моторних возила, осим мотоцикaла без приколице, мопеда, лаких трицикала и лаких четвороцикала,
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањено претицање свих моторних возила, осим скупова возила.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) обавештење учесницима у саобраћају о једносмерном путу,
 • б) смер којим није дозвољено кретање возила,
 • в) смер којим се возила морају кретати.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на коме се налази подземни или ндземни пешачки пролаз,
 • б) излаз за пешаке у случају опасности,
 • в) близину објекта намењеног за рекреацију и спортске активности,са леве стране пута.

 • 37. Допунска табла која садржи текстуалну поруку, као у ситуацији на слици:

 • а) речима ближе одређује значење саобраћајног знака,
 • б) речима даје обавештење које није у вези са значењем саобраћајног знака,
 • в) речима ставља до знања забране, ограничења и обавезе којих се учесници у саобраћају морају придржавати.

 • 38. У ситуацији приказаној на слици испрекидана разделна линија је означена бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 39. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) обавезну промену саобраћајне траке изнад које се овај знак налази,осим за возила јавног превоза путника,
 • б) слободан пролаз дуж саобраћајне траке изнад које се овај знак налази,
 • в) слободан пролаз само за трамваје.

 • 40. Укључена положена црта на уређајима за давање светала за регулисање кретања трамваја, означава:

 • а) забрану саобраћаја трамваја,
 • б) слободан пролаз трамваја у правцу који означава црта,
 • в) наилазак на раскрсницу на којој се трамваји могу кретати само у правцу означеном цртом.

 • 41. Светлосни знак − једно трепћуће или ротационо светло плаве боје на возилу са првенством пролаза које се креће по путу, значи обавезу за возача који види то светло да: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) смањи брзину и настави кретање,
 • б) обрати пажњу на ово возило и да му уступи првенство пролаза, односно да га пропусти,
 • в) по потреби заустави своје возило или га уклони са коловоза док то возило прође,
 • г) се заустави и да кретање настави тек пошто сва возила са првенством пролаза прођу.

 • 42. Више узастопних кратких звиждука пиштаљком који су дати од стране полицијског службеника значе:

 • а) позив учесницима у саобраћају који га чују да обрате пажњу на полицијског службеника који ће дати одговарајући знак,
 • б) да је неко од учесника у саобраћају поступио противно датом знаку, правилима саобраћаја или постављеним саобраћајним знаковима,
 • в) обавезу возача да се заустави.