<< Testovi

1. Аутобус је приказан на слици број:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3.

 • 2. Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин уколико је:

 • а) правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има телесне повреде другог лица или имовинску штету,
 • б) више од једном у року од 5 година правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има телесне повреде другог лица или имовинску штету,
 • в) више од једном у року од 3 године правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има телесне повреде другог лица или имовинску штету.

 • 3. Возач са пробном возачком дозволом, када управља возилом у саобраћају на путу:

 • а) не сме да има алкохола у крви само у периоду од 23,00 до 05,00 сати,
 • б) не сме да има алкохола у крви,
 • в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml.

 • 4. Возачку дозволу за управљање возилима категорије BЕ могу добити само они возачи који већ имају возачку дозволу за управљање моторним возилом категорије:

 • а) А,
 • б) B,
 • в) B1.

 • 5. Узимање узорка крви, односно урина, ради утврђивања присуства алкохола, односно психоактивних супстанци у организму учесника саобраћајне незгоде у којој има погинулих, односно повређених лица:

 • а) је обавезно,
 • б) није обавезно, уколико је провера присуства ових материја извршена коришћењем одговарајућих средстава,
 • в) је обавезно, само у случају када је присуство ових материја утврђено коришћењем одговарајућих средстава.

 • 6. Контрола исправности система против блокирања точкова при кочењу (ABS):

 • а) мора бити обезбеђена путем оптичког индикатора који мора бити у видном пољу возача,
 • б) мора бити обезбеђена путем звучног индикатора,
 • в) не мора бити обезбеђена, ако то није предвидео произвођач возила.

 • 7. Редовни годишњи технички преглед возила се може извршити најраније 30 дана пре:

 • а) подношења захтева за регистрацију,
 • б) истека важења регистрационе налепнице,
 • в) истека важења саобраћајне дозволе.

 • 8. Ознака на пнеуматику М+S означава:

 • а) индекс брзине,
 • б) положај индикатора истрошености пнеуматика,
 • в) врсту пнеуматика (зимски).

 • 9. У саобраћају на путу:

 • а) није дозвољено да скуп возила са теретом премашује највећу дозвољену дужину прописану техничким нормативима за скуп возила,
 • б) скуп возила са теретом може да премашује највећу дозвољену дужину прописану техничким нормативима за скуп возила, уколико су за возила која чине скуп возила издате регистарске таблице црвене боје,
 • в) скуп возила са теретом може да премашује највећу дозвољену дужину прописану техничким нормативима за скуп возила највише за 1,5 m.

 • 10. Возач који је под дејством алкохола, чији је садржај алкохола у крви мањи од 1,20 mg/ml:

 • а) мора бити обавезно задржан,
 • б) може бити задржан само ако изражава намеру, односно ако постоји опасност да ће наставити са управљањем возилом након што је искључен из саобраћаја,
 • в) може бити задржан само ако је изазвао саобраћајну незгоду.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. Када лица која улазе, односно излазе из трамваја заустављеног на стајалишту, морају да пређу преко саобраћајне траке, возач возила који се креће том саобраћајном траком иза трамваја:

 • а) мора да се заустави иза трамваја, док лица улазе, односно излазе,
 • б) обилажење може извршити уколико се креће брзином кретања пешака,
 • в) може да настави кретање без заустављања, када утврди да је уочен од стране лица која улазе, односно излазе из трамваја, односно када се увери да су та лица прилагодила кретање да би пропустила возило.

 • 13. У ситуацији приказаној на слици скретање удесно је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 1 i 2.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици предност има:

 • а) возач возила означеног бројем 1,
 • б) возач возила означеног бројем 2,
 • в) возач возила које се налази у колони са мањом брзином кретања.

 • 15. У ситуацији приказаној на слици на паркираном возилу ноћу светла:

 • а) су прописно укључена,
 • б) нису прописно укључена.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај,
 • б) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
 • в) дужни сте да пропустите оба возила,
 • г) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило.

 • 17. Помоћу ужета није дозвољено да се вуче моторно возило на коме је неисправан: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) уређај за управљање
 • б) уређај за пренос снаге,
 • в) уређај за заустављање,
 • г) погонски уређај – мотор.

 • 18. Возач који се возилом приближава прелазу пута преко железничке пруге дужан је да:

 • а) кретање возила подеси тако да може да заустави возило пре него што ступи на железничку пругу,
 • б) возило заустави пре него што ступи на железничку пругу,
 • в) кретање настави непромењеном брзином јер има првенство пролаза у односу на шинско возило које се креће по железничкој прузи.

 • 19. У ситуацији приказаној на слици возач који се укључује на аутопут:

 • а) дужан је да пропусти возило које се креће аутопутем,
 • б) има првенство пролаза у односу на возило које се креће аутопутем.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици претицање возила:

 • а) није извршено на прописан начин, због ометања и угрожавања других учесника у саобраћају,
 • б) је извршено на прописан начин, јер су и други учесници у саобраћају дужни да предузму све потребне мере ради избегавања опасних ситуација,
 • в) је извршено на прописан начин, јер претицањем није изазвана саобраћајна незгода.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици претицање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено,
 • в) је дозвољено уколико је саобраћајна трака намењена за кретање возила из супротног смера слободна, тако да има довољно простора за безбедно претицање.

 • 22. У ситуацији приказаној на слици претицање:

 • а) Вам је дозвољено,
 • б) није Вам дозвољено,
 • в) Вам је дозвољено уколико не претиче колону возила.

 • 23. Ако се возач након обилажења заустављене колоне не би могао безбедно укључити у саобраћајну траку намењену за смер којим се креће, обилажење:

 • а) је дозвољено ако постоји довољна ширина за мимоилажење са возилима из супротног смера,
 • б) није дозвољено,
 • в) је дозвољено само возачима мотоцикала и мопеда.

 • 24. Саобраћајна трака је на слици означена бројевима: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) 6 и 7,
 • б) 2 и 3,
 • в) 1 и 3,
 • г) 4 и 5.

 • 25. Саобраћајна трака за спора возила је на слици означена бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4,
 • д) 5.

 • 26. Раскрсница је:

 • а) део коловоза на коме се укрштају, спајају или раздвајају путеви у истом нивоу,
 • б) део пута који мора бити означен прописаним ознакама на коловозу и саобраћајним знаком,
 • в) место на којем се у истом нивоу укрштају пут и железничка пруга.

 • 27. На паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака или ознаком на коловозу, означено као место резервисано за возила одређених корисника, дозвољено је паркирање или заустављање:

 • а) само возила означених корисника,
 • б) возила означених корисника и возила под пратњом,
 • в) возила означених корисника и возила са инвалидитетом.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) возило под пратњом има првенство пролаза,
 • б) првенство пролаза је регулисано семафором.

 • 29. Возач не сме да заустави или паркира возило на делу пута где би ширина слободног пролаза од заустављеног или паркираног возила до препреке на путу била мања од:

 • а) 3 m,
 • б) ширине возила,
 • в) 3,5 m.

 • 30. Опрема приказана на слици („Вертикална запрека“) означава:

 • а) ивицу коловоза на путевима ван насељеног места,
 • б) врх разделног острва,
 • в) бочну страну радилишта на путу које се обилази са леве стране.

 • 31. Опрема приказана на слици („монтажни ивичњак“) означава:

 • а) место на путу где су постављени елементи за успоравање саобраћаја,
 • б) ивицу коловоза на путевима у насељу,
 • в) површину коловоза која је намењена за кретање возила у зонама радова на путу.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину раскрснице или обележеног пешачког прелаза на коме је саобраћај регулисан помоћу уређаја за давање светлосних саобраћајних знакова,
 • б) близину прелаза пута преко железничке пруге у истом нивоу на коме је саобраћај регулисан помоћу уређаја за давање светлосних саобраћајних знакова,
 • в) близину места на коме се приступ возила регулише помоћу уређаја за давање светлосних саобраћајних знакова.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут са једносмерним саобраћајем,
 • б) приближавање опасној кривини на десно,
 • в) смер којим се возила морају кретати.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањено да теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t претичу друга моторна возила осим теретних возила и аутобуса,
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањено да сва теретна возила претичу друга моторна возила осим мотоцикла без приколице, мопеда, лаке трицикле и лаке четвороцикле,
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањено да теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t претичу друга моторна возила осим мотоцикла без приколице, мопеда, лаке трицикле и лаке четвороцикле.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) гаражу са паркинг местима,
 • б) паркиралиште на коме је паркирање возила временски ограничено,
 • в) паркиралиште.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) удаљеност до места где почиње саобраћајна трака којом се морају кретати спора возила,
 • б) удаљеност до пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу и правац којим се морају кретати возила приликом њиховог обилажења.
 • в) означава близину места где се двосмерни саобраћај са дела пута на којем су коловозне траке физички раздвојене одвија на делу пута на којем коловозне траке нису физички раздвојене, односно раздвојене су ознакама на коловозу.

 • 37. Допунска табла приказана на слици означава:

 • а) паркиралиште на коме је паркирање возила временски ограничено,
 • б) положај паркиралишта или гараже и удаљеност до њега,
 • в) паркиралиште у дужини од 200 m.

 • 38. У ситуацији приказаној на слици, разделна линија којаозначава забрану прелажења преко те линијеизабрану кретања по тој линији, означена је бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 39. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење:

 • а) забрањен пролаз,
 • б) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
 • в) дозвољен пролаз уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.

 • 40. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) дозвољен пролаз за пешаке,
 • б) забрањен пролаз за пешаке.

 • 41. Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:

 • а) да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе са његових бочних страна имају право пролаза,
 • б) да возачи који возилима долазе са његових бочних страна морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника имају право пролаза,
 • в) забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне руку, не могу на безбедан начин зауставити.

 • 42. Полицијски службеник прописани знак којим се наређује смањење брзине кретања:

 • а) може давати и из возила, односно са мотоцикла, када полицијски службеник, односно возило, има видно обележје полиције,
 • б) не може давати из возила, односно са мотоцикла,
 • в) може давати само из возила са првенством пролаза.