<< Testovi

1. Одстојање на коме учесник у саобраћају може јасно видети коловоз је:

 • а) видљивост,
 • б) прегледност,
 • в) дужина прегледности.

 • 2. Приликом управљања возилом на путу возач је дужан да:

 • а) користи помагала која су уписана у возачку дозволу, односно пробну возачку дозволу,
 • б) има у возилу помагала која су уписана у возачку дозволу, односно пробну возачку дозволу и да их по потреби користи,
 • в) користи само она помагала која су му потребна за време вожње.

 • 3. Возачу који возилом не управља савесно и на прописан начин организациона јединица Министарства унутрашњих послова која возача води у евиденцији:

 • а) одузеће возачку дозволу,
 • б) привремено ће забранити управљање моторним возилом у трајању до једне године,
 • в) изрећи ће одговарајући број казнених поена.

 • 4. Међународна возачка дозвола издата у Републици Србији:

 • а) сме се користити за управљање моторним возилима на територији Републике Србије,
 • б) не сме се користити за управљање моторним возилима на територији Републике Србије.

 • 5. Точак управљача моторних возила највеће дозвољене масе до 3.500 kg:

 • а) не сме бити на десној страни,
 • б) може бити на било којој страни ако је тако предвидео произвођач,
 • в) може бити и на десној страни ако је моторно возило први пут регистровано у Републици Србији до 1. јула 2012. године.

 • 6. Приликом вршења увиђаја саобраћајне незгоде у којој нема погинулих, односно повређених лица, испитивање возача на присуство алкохола, односно психоактивних супстанци, помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.):

 • а) није обавезно,
 • б) је обавезно,
 • в) врши се само када то захтева бар један од учесника саобраћајне незгоде.

 • 7. Возило које је преправљено може учествовати у саобраћају:

 • а) одмах након извршене преправке,
 • б) након што се испита и утврди да испуњава прописане услове,
 • в) након што се на техничком прегледу утврди да је технички исправно.

 • 8. Путничка возила чија је радна запремина мотора већа од 750 cm3 и која су произведена, односно први пут регистровани након 1. јануара 1987. године:

 • а) морају имати уграђене наслоне за главу само за први ред седишта,
 • б) морају имати уграђене наслоне за главу за сва седишта, која су окренута према напред или према назад и за која имају уграђене сигурносне појасеве и обрнуто,
 • в) не морају имати наслоне за главу.

 • 9. Терет на возилу.у расутом стању,мора да буде прекривен:

 • а) увек када се возило креће по путу,
 • б) само када се возило крећепо путу у насељу,
 • в) само када се возило креће по путу ван насеља.

 • 10. Возило може бити упућено на мерења осовинског оптерећења када:

 • а) полицијски службеник посумња да возило не испуњава прописане услове у погледу осовинског оптерећења и укупне масе возила,
 • б) је возило искључено из саобраћаја због техничке неисправности,
 • в) је оптерећено теретно возило учествовало у саобраћајној незгоди при чему су оштећени витални склопови и уређаји битни за безбедно учешће возила у саобраћају на путу.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. У случају када се значење светлосног саобраћајног знака разликује од значења ознаке на коловозу возач је дужан да поступи по:

 • а) правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
 • б) ознаци на коловозу,
 • в) светлосном саобраћајном знаку.

 • 13. Знак за обележавање возила којим се врши организован превоз деце је означен бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 14. Ваше поступање у ситуацији приказаној на слици представља:

 • а) непрописно поступање, које није у грубој супротности са правилима саобраћаја,
 • б) непрописно поступање које је у грубој супротности са правилима саобраћаја (насилничка вожња),
 • в) прописано поступање.

 • 15. У ситуацији као на слици, вођење животиње из возила у саобраћају на путу:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено,
 • в) је дозвољено, само уколико се возило креће брзином кретања пешака.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите трактор, а имате првенство пролаза у односу на возило из супротног смера,
 • б) дужни сте да пропустите оба возила,
 • в) дужни сте да пропустите возило из супротног смера, а имате првенство пролаза у односу на трактор,
 • г) имате предност у односу на оба возила.

 • 17. У ситуацији приказаној на слици на прописан начин вуче прикључна возила:

 • а) возило број 1,
 • б) возило број 2,
 • в) оба возила.

 • 18. Возач којем је дозвољен пролаз према знаку полицијског службеника, при наиласку на пешачки прелаз преко кога прелази пешак:

 • а) дужан је да звучним знаком упозори пешака,
 • б) није дужан да пропусти пешака,
 • в) дужан је да пропусти пешака.

 • 19. На аутопуту са три или више саобраћајних трака, намењених за саобраћај возила у једном смеру, возачи скупова возила, чија је дужина већа од седам метара смеју да користе:

 • а) само две саобраћајне траке које се простиру уз десну ивицу коловоза,
 • б) само крајњу десну саобраћајну траку,
 • в) све саобраћајне траке за тај смер кретања.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици претицање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено, због недовољне прегледности у кривини,
 • в) је дозвољено само возачима путничких возила.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту:

 • а) дозвољено Вам је претицање са десне стране,
 • б) није Вам дозвољено претицање са десне стране,
 • в) претицање са десне стране дозвољено Вам је само у насељу.

 • 22. На почетку превоја, у ситуацији приказаној на слици, претицање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено.

 • 23. У ситуацији приказаној на слици, претицање возила које се зауставља ради пропуштања пешака:

 • а) Вам је дозвољено,
 • б) није Вам дозвољено,
 • в) није Вам дозвољено, осим на путу ван насеља.

 • 24. Шта се од набројаног сматра саобраћајем? (Заокружити три тачна одговора)

 • а) Кретање возила полигоном за пробне вожње или спортске приредбе.
 • б) Кретање бицикла бициклистичком стазом.
 • в) Кретање мотокултиватора земљаним путем.
 • г) Гурање возила по платоу намењеном кретању и окупљању лица.
 • д) Кретање лица по тргу.
 • ђ) Гурање бицикла пешачком стазом.

 • 25. Пешак је лице које: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) по путу клизи клизаљкама, скијама, санкама или се вози на котураљкама, скејтборду и сл,
 • б) управља бициклом по путу,
 • в) управља запрежним возилом по путу,
 • г) гура бицикл по путу.

 • 26. Пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који долази из супротног смера је:

 • а) мимоилажење,
 • б) обилажење,
 • в) претицање,
 • г) пропуштање.

 • 27. У ситуацији приказаној на слици прописно је паркирано возило означено бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 1 и 2.

 • 28. Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила под пратњом, дужан је да: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) пропусти та возила,
 • б) им омогући мимоилажење и претицање, односно обилажење,
 • в) обавезно помери возило са коловоза,
 • г) обавезно заустави возило.

 • 29. Возач возила који на путу са једносмерним саобраћајем скреће улево дужан је да скретање изврши:

 • а) крећући се крајњом левом саобраћајном траком која се протеже уз леву ивицу пута, ако саобраћајном сигнализацијом није друкчије одређено,
 • б) крећући се било којом саобраћајном траком, при чему мора пропустити возила која се крећу саобраћајном траком уз леву ивицу пута,
 • в) крећући се саобраћајном траком која му омогућава најлакше извођење радње скретања.

 • 30. Светлосна ознака на путу, приказана на слици, представља:

 • а) смероказ,
 • б) значка за обележавање ивице коловоза,
 • в) таблу за означавање врха разделног острва.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) забрану ступања возила на уски део пута пре него што тим делом пређу возила из супротног смера,
 • б) близину места на коме се прелази са дела пута на коме се саобраћај одвија само у једном смеру на део тог пута на коме се привремено или стално саобраћај врши у оба смера,
 • в) да на уском пролазу возило има право првенства у односу на возила која долазе из супротног смера.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од камења које се налази на путу са десне стране,
 • б) део пута преко кога авиони прелећу у ниском лету приликом слетања односно полетања,
 • в) близину дела пута на коме често дува јак бочни ветар.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) страну пута на којој је забрањено паркирање,а дозвољено заустављање возила,
 • б) страну пута на којој је забрањено заустављање и паркирање возила,
 • в) део пута на којем је забрањено заустављање и паркирање возила.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) број пута,
 • б) број деонице пута,
 • в) стационажу пута.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) саобраћајну траку која је намењена само за кретање возила јавног превоза путника,
 • б) место на коме се налази аутобуско стајалиште,
 • в) место на коме се налази трамвајска станица.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) смер кретања до путног објекта од посебног значаја,
 • б) место изласка са пута до вишенаменског објекта,
 • в) наилазак на вишенаменски објекат на путу чији се садржај означава пиктограмима.

 • 37. Уздужна линија која раздваја коловоз на коловозне траке, односно на саобраћајне траке, је:

 • а) разделна линија,
 • б) ивична линија,
 • в) линија упозорења.

 • 38. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак, означава:

 • а) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када не пада киша,
 • б) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када пада киша,
 • в) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када пада снег.

 • 39. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење:

 • а) забрањен пролаз,
 • б) дозвољен пролаз,
 • в) обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.

 • 40. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење:

 • а) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама,
 • б) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,
 • в) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.

 • 41. Светлосни знак на возилу полиције, приказан на слици, означава:

 • а) да сте дужни да се крећете за полицијским возилом, само ако сте при свом кретању учинили прекршај,
 • б) да сте дужни да се крећете за полицијским возилом док даје тај знак,
 • в) препоруку за безбедно кретање.

 • 42. Светлосни знак на возилу полиције које представља возило с првенством пролаза, исписан на дисплеју у виду променљиве поруке, значи за возача возила које се налази непосредно иза полицијског возила које даје овај светлосни знак:

 • а) обавезу да поступи по знаку исписаном у виду поруке на дисплеју,
 • б) препоруку како да настави кретање.