<< Testovi

1. Возило је приказано на сликама означеним бројевима:

 • а) 1, 2, 4 и 5,
 • б) 1, 2, 3 и 6,
 • в) 1, 3, 4 и 6,
 • г) 2, 3, 5 и 6.

 • 2. Када се возач у одређеном року не подвргне контролном здравственом прегледу на који је упућен, надлежни орган ће:

 • а) возачу одузети возачку дозволу,
 • б) против возача поднети захтев за покретање прекршајног поступка,
 • в) возачу привремено забранити управљање возилом у саобраћају на путу док се не подвргне контролном здравственом прегледу.

 • 3. Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин уколико је:

 • а) правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има смрт лица,
 • б) најмање 2 пута у року од 5 година правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има смрт лица,
 • в) правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има тешке телесне повреде другог лица.

 • 4. За време управљања моторним возилом, односно скупом возила, возач код себе:

 • а) мора имати возачку дозволу, односно пробну возачку дозволу,
 • б) мора имати само личну карту, јер постоји јединствени регистар возача, путем кога је могуће извршити проверу,
 • в) не мора имати возачку дозволу, односно пробну возачку дозволу, ако поседује међународну возачку дозволу.

 • 5. Ако се из произвођачке таблице вучног возила не може утврдити укупна маса прикључног возила које може вући то вучно возило, укупна маса прикључног возила не сме бити већа од укупне масе вучног возила за више од:

 • а) 25 %,
 • б) 30 %,
 • в) 50 %.

 • 6. Прикључна возила чија највећа дозвољена маса не прелази 0,75 t:

 • а) не морају имати само паркирно кочење,
 • б) не морају имати радно и паркирно кочење,
 • в) не морају имати само радно кочење.

 • 7. У случају губитка или нестанка регистарске таблице, односно регистрационе налепнице, власник, односно возач је дужан:

 • а) да у року од 7 дана обавести организациону јединицу Министарства унутрашњих послова, која је издала регистарске таблице, односно регистрациону налепницу,
 • б) да у року од 7 дана обавести најближу организациону јединицу Министарства унутрашњих послова,
 • в) да одмах о томе обавести најближу организациону јединицу Министарства унутрашњих послова.

 • 8. На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 180 означава:

 • а) ширину пнеуматика,
 • б) висину пнеуматика,
 • в) однос висине и ширине пнеуматика изражен у процентима.

 • 9. Терет који на теретном или прикључном возилу прелази најистуренију тачку на задњој страни возила мора бити означен:

 • а) прописаном таблом,
 • б) црвеном тканином,
 • в) сигурносним троуглом.

 • 10. Полицијски службеник може преместити, односно наложити да се премести:

 • а) свако возило које је искључено из саобраћаја,
 • б) свако возило које не испуњава услове за учешће у саобраћају,
 • в) возило које је искључено из саобраћаја када исто омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  13. У ситуацији приказаној на слици, где свако од возила на раскрсници има првенство пролаза у односу на возило које му долази са леве стране, поступање којим ћете омогућити безбедан пролазак кроз раскрсницу је да:

 • а) покажете одлучност и први прођете кроз раскрсницу,
 • б) визуелним контактом и давањем одговарајућег знака руком захтевате од возача трактора да Вам омогући пролазак кроз раскрсницу с обзиром да имате предност у односу на путничко возило,
 • в) визуелним контактом и давањем одговарајућег знака руком омогућите пролаз возачу црвеног возила које има предност у односу на бело возило и пропустите трактор.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици, трамвајском баштицом се прописно креће возило означено бројем:

 • а) 1,
 • б) 1 и 2,
 • в) 2 и 3.

 • 15. Возач не сме да врши полукружно окретање возила: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) у тунелу,
 • б) у раскрсници,
 • в) на мосту, вијадукту,
 • г) на путу ван насеља.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици, при полукружном окретању:

 • а) дужни сте да полукружно окретање извршите обилазећи острво са десне стране,
 • б) можете се полукружно окренути не обилазећи острво, односно одмах извршити скретање улево.

 • 17. Моторно возило које због неисправности не може само да се креће и којем је истекла важност регистрационе налепнице:

 • а) не може бити вучено од стране другог моторног возила,
 • б) може бити вучено само од стране моторног возила које је намењено за уклањање непрописно паркираних возила,
 • в) може бити вучено од стране другог моторног возила.

 • 18. Возач који скреће на бочни пут када му је светлосним саобраћајним знаком дозвољен пролаз и наилази на пешачки прелаз на улазу на бочни пут, преко кога прелази дете:

 • а) дужан је да звучним знаком упозори дете,
 • б) дужан је да заустави возило и да пропусти дете,
 • в) није дужан да пропусти дете.

 • 19. На аутопуту са две саобраћајне траке намењене за саобраћај возила у једном смеру, крајњом десном саобраћајном траком, осим приликом претицања морају се кретати возачи:

 • а) скупова возила, чија је дужина већа од седам метара,
 • б) зглобних аутобуса,
 • в) свих скупова возила.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици, возачу црвеног путничког возила претицање у тунелу:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено,
 • в) је дозвољено ако тиме не омета, односно не угрожава возила која се крећу из супротног смера.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици претицање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено.

 • 22. У ситуацији приказаној на слици претицање:

 • а) Вам је дозвољено,
 • б) није Вам дозвољено.

 • 23. У ситуацији приказаној на слици претицање:

 • а) Вам је дозвољено,
 • б) није Вам дозвољено према правилима саобраћаја,
 • в) није Вам дозвољено према ознакама на коловозу.

 • 24. На мосту, у ситуацији приказаној на слици:

 • а) дозвољено је вршити полукружно окретање, након пропуштања возила која долазе из супротног смера,
 • б) није дозвољено вршити полукружно окретање,
 • в) дозвољено је вршити полукружно окретање, уколико може бити изведено без маневрисања. 2

 • 25. Приликом мимоилажења са возилом возач је дужан да: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) са своје леве стране остави довољно растојање између свог возила и возила са којим се мимоилази,
 • б) са своје леве стране остави најмање 0,5 m растојања између свог возила и разделне линије,
 • в) по потреби возило помери ка десној ивици коловоза,
 • г) са своје леве стране остави најмање 1 m растојања између свог возила и возила са којим се мимоилази.

 • 26. Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, је лаки трицикл ако истовремено испуњава следеће услове: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h,
 • б) његова највећа ефективна снага не прелази 4 kW,
 • в) има најмање три точка,
 • г) има три точка,
 • д) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3,
 • ђ) радна запремина његовог мотора не прелази 125 cm3.

 • 27. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
 • б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
 • в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици возило полиције:

 • а) је возило под пратњом,
 • б) није возило под пратњом ни возило са правом првенства пролаза,
 • в) је возило са правом првенства пролаза.

 • 29. Возила са првенством пролаза имају првенство пролаза у односу на сва друга возила, осим у односу на возила под пратњом, на раскрсницама на којима је саобраћај регулисан: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) светлосним саобраћајним знаковима,
 • б) саобраћајним знаковима, односно ознакама на коловозу,
 • в) знаковима полицијског службеника,
 • г) правилима саобраћаја.

 • 30. Саобраћајни знакови који учеснике у саобраћају упозоравају на опасност која им прети на одређеном месту, односно делу пута и обавештавају о природи те опасности су:

 • а) знакови изричитих наредби,
 • б) знакови обавештења,
 • в) знакови опасности.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва налево,
 • б) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва надесно,
 • в) приближавање делу пута са више кривина или са узастопним кривинама, које су опасне по својим физичким карактеристикама или због недостатка прегледности.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину дела пута на коме се налази неваљани туцаник или који је посут ситним камењем на тврдој подлози и на коме за друге учеснике у саобраћају постоји опасност од прскања камена,
 • б) близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од камења које се налази на путу, са десне стране,
 • в) близину дела пута на коме је уз коловоз неучвршћена банкина.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме се уређајем на возилу не смеју давати звучни знакови, осим у случају непосредне опасности,
 • б) место одакле престаје забрана давања звучних знакова,
 • в) место на којем се завршава одредиште од културно историјског значаја.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину раскрснице на којој се укрштају два пута са једносмерним саобраћајем,
 • б) пружање путева са једносмерним саобраћајем,
 • в) коловоз односно део коловоза којим се возила могу кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) број пута, број деонице пута и стационажу пута,
 • б) растојање од граничног прелаза до места на коме је постављен знак,
 • в) растојање до завршетка пута по којем се возило креће.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину дела пута на коме се деца чешћу,ће и у већем броју кре
 • б) место од којег почиње зона школе,
 • в) место од којег почиње зона успореног саобраћаја.

 • 37. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину дела пута на коме се деца чешћу,ће и у већем броју кре
 • б) место од којег почиње зона школе,
 • в) место од којег почиње зона успореног саобраћаја.

 • 38. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Укрштање са путем са првенством пролаза“, означава:

 • а) пружање пута са првенством пролаза,
 • б) близину и положај пута који нема излаз (слепи пут),
 • в) смер којим се возила морају кретати.

 • 39. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) дозвољен пролаз за пешаке,
 • б) забрањен пролаз за пешаке.

 • 40. Светлосни саобраћајни знак−жуто светло који даје семафор има значење:

 • а) дозвољен пролаз и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло,
 • б) дозвољен пролаз,
 • в) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака.

 • 41. Полицијски службеник прописане знаке којима се наређује заустављање возила:

 • а) може давати и из возила, односно са мотоцикла, када полицијски службеник, односно возило, има видно обележје полиције,
 • б) не може давати из возила, односно са мотоцикла,
 • в) може давати само из возила са првенством пролаза.

 • 42. Светлосни знак − црвено и плаво трепћуће светло која се наизменично пале на возилу под пратњом, за возача који сусретне та возила, односно кога сустигну та возила, значи обавезу да: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) возила под пратњом пропусти, да им омогући мимоилажење и претицање, односно обилажење,
 • б) се заустави и да кретање настави тек пошто сва возила под пратњом прођу,
 • в) по потреби заустави своје возило или га уклони са коловоза и да кретање настави тек пошто сва возила под пратњом прођу,
 • г) се строго придржава наредби које му дају лица из пратње,
 • д) смањи брзину и настави кретање.