<< Testovi

1. Одстојање на коме учесник у саобраћају, с обзиром на физичке препреке, може у условима нормалне видљивости јасно видети другог учесника у саобраћају, односно другу могућу препреку на путу, je:

 • а) видљивост,
 • б) прегледност,
 • в) дужина видљивости.

 • 2. Лице са пробном возачком дозволом може управљати моторним возилом:

 • а) само на територији општине у којој живи,
 • б) без ограничења у територијалном смислу,
 • в) на територији Републике Србије.

 • 3. Возачу који има две возачке дозволе издате од стране две државе, коришћење обе дозволе у исто време:

 • а) није дозвољено,
 • б) је дозвољено,
 • в) је дозвољено, ако борави ван места пребивалишта дуже од три месеца.

 • 4. Возачу који је искључен из саобраћаја:

 • а) дозвољено је управљање моторним возилом, односно скупом возила, само до места његовог пребивалишта, односно седишта правног лица у случају када је возило власништво правног лица,
 • б) није дозвољено управљање само моторним возилима оне категорије којом је управљао у моменту искључења,
 • в) дозвољено је управљање само скупом возила,
 • г) није дозвољено управљање моторним возилом, односно скупом возила.

 • 5. Од саобраћајног знака приказаног на слици почиње:

 • а) насељено место,
 • б) насеље,
 • в) зона успореног саобраћаја,
 • г) туристичко одредиште.

 • 6. Светлосни сноп светла за маглу моторних возила мора да осветли:

 • а) најмање 35 m пута,
 • б) најмање 35 m, а највише 80 m пута
 • в) највише 35 m пута.

 • 7. Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати сва моторна и прикључна возила:

 • а) која су власништво правних лица и предузетника,
 • б) намењена за превоз терета,
 • в) којима се обавља јавни превоз.

 • 8. Теретна возила која су произведена, односно први пут регистрована након 1. марта 2012. године:

 • а) морају имати уграђене само прикључке за везивање сигурносних појасева за сва седишта,
 • б) морају имати уграђене сигурносне појасеве за сва седишта,
 • в) морају имати уграђене сигурносне појасеве само за седиште возача,

 • 9. Терет на моторном возилу може да пређе најистуренију тачку на предњој страни возила:

 • а) највише до 1 m
 • б) више од 1 m,ако то одобри управљач пута,
 • в) највише до 1/6 своје дужине.

 • 10. Из саобраћаја ће бити искључено возило: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) код којег је технички неисправан уређај за управљање или уређај за заустављање,
 • б) које је проглашено неисправним на контролном техничком прегледу, без обзира на утврђени степен неисправности возила,
 • в) код којег су технички неисправни уређаји и опрема тако да могу угрозити безбедност саобраћаја и животну средину,
 • г) код којег терет у расутом стању није прекривен.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. Возач је дужан да обрати посебну пажњу на пешаке означене бројем: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) 1 − који се креће преко коловоза,
 • б) 2 − који се креће дуж коловоза,
 • в) 3 − који се креће тротоаром дуж коловоза,
 • г) 4 − који је прешао преко пешачког прелаза и ступио на тротоар

 • 13. У ситуацији приказаној на слици возач црвеног возила када се укључује у саобраћај мора:

 • а) прво дати знак левим показивачем правца и затим се уверити да може да се укључи у саобраћај,
 • б) се прво уверити да се може укључити у саобраћај и затим дати знак левим показивачем правца,
 • в) давати знак левим показивачем правца док се уверава да може да се укључи у саобраћај,
 • г) се прво уверити да се може укључити у саобраћај и затим дати знак десним показивачем правца.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици правилно се креће возило означено бројем:

 • а) 1, јер се креће уз ивичну линију,
 • б) 2, јер се креће уз разделну линију,
 • в) 1 и 2, јер се крећу десном саобраћајном траком у смеру кретања.

 • 15. У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

 • а) није дозвољено,
 • б) дозвољено је путањом број 1, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
 • в) дозвољено је путањом број 2, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
 • б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај,
 • в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
 • г) дужни сте да пропустите оба возила.

 • 17. У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту, вучење неисправног возила на прописан начин врши:

 • а) возило број 1,
 • б) возило број 2,
 • в) оба возила.

 • 18. На прелазу пута преко железничке пруге када је уређај за затварање саобраћаја почео да се спушта возач:

 • а) је дужан да се заустави испред тог уређаја,
 • б) може прећи преко железничке пруге уколико постоји довољно простора испод или поред браника, односно полубраника.

 • 19. На аутопуту са три или више саобраћајних трака, намењених за саобраћај возила у једном смеру, две саобраћајне траке које се простиру уз десну ивицу коловоза морају да користе возачи:

 • а) само скупова возила, чија дужина прелази 12 метара,
 • б) свих скупова возила,
 • в) скупова возила, чија дужина прелази седам метара.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици (црвено возило скреће на раскрсници улево), возачу жутог возила који задржава правац кретања:

 • а) дозвољено је претицање и то са леве стране,
 • б) није дозвољено претицање,
 • в) дозвољено је претицање и то са десне стране.

 • 21. Возачу који се креће путем који није пут са првенством пролаза, непосредно испред раскрснице:

 • а) није дозвољено претицање другог возила,
 • б) дозвољено је претицање другог возила,
 • в) дозвољено је претицање само бицикла, мопеда и мотоцикла.

 • 22. У ситуацији приказаној на слици претицање Вам је дозвољено:

 • а) са леве стране,
 • б) са десне стране,
 • в) и са леве и са десне стране.

 • 23. У ситуацији приказаној на слици возачу плавог возила претицање:

 • а) је дозвољено уколико је саобраћајна трака намењена за кретање возила из супротног смера слободна, тако да има довољно простора за безбедно претицање,
 • б) је дозвољено,
 • в) није дозвољено.

 • 24. У ситуацији приказаној на слици непрописно су паркирана возила означена бројем:

 • а) 2 и 3,
 • б) 4 и 5,
 • в) 2, 6 и 7,
 • г) 3, 5 и 6.

 • 25. У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

 • а) није дозвољено,
 • б) дозвољено је путањом број 1, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
 • в) дозвољено је путањом број 2, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.

 • 26. Возач који у ситуацији приказаној на слици врши претицање колоне возила, казниће се:

 • а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
 • б) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 2 казнена поена,
 • в) новчаном казном од 5.000 динара.

 • 27. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
 • б) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила,
 • в) паркирање или заустављање возила није дозвољено.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици возило са првенством пролаза је возило означено бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3.

 • 29. На раскрсници или у сусрету са другим возилом, возач је:

 • а) дужан да пропусти возило које долази са његове леве стране,
 • б) дужан да пропусти возило које долази са његове десне стране,
 • в) дужан да пропусти сва возила за јавни превоз путника без обзира са које му стране долазе.

 • 30. Светлосна ознака на путу ван насељених места приказана на слици представља:

 • а) смероказ за означавање десне ивице коловоза,
 • б) смероказ за обележавање леве ивице коловоза,
 • в) саобраћајни знак.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину дела пута опасног због преласка дивљачи преко пута,
 • б) близину дела пута на коме домаће животиње под надзором прелазе преко пута или се крећу дуж пута,
 • в) стазу којом се морају кретати јахачи, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину раскрснице на којој се пут са првенством пролаза спаја са споредним путем под оштрим углом с десне стране,
 • б) близину укрштања путева од којих ниједан пут није пут са првенством пролаза,
 • в) близину раскрснице на којој се пут са првенством пролаза укршта са споредним путем с десне стране.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за моторна возила која вуку прикључно возило осим полуприколице,
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за моторна возила која вуку прикључно возило,
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за теретна возила.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила односно скупове возила, чија маса прелази масу означену на знаку,
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила са осовинским оптерећењем већим од оптерећења означеног на знаку,
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија ширина прелази ширину означену на знаку.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) назив планинског превоја са дужином пута који се пружа преко превоја,
 • б) назив путног објекта од посебног значаја са надморском висином (вијадукт, тунел и сл.),
 • в) планински превој са надморском висином.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) да одређена саобраћајна трака није намењена за кретање појединих врста возила чији је симбол приказан на знаку,
 • б) да је одређена саобраћајна трака намењена за кретање врсте возила чији је симбол приказан на знаку,
 • в) да је на тој деоници пута забрањено кретање врсте возила чији је симбол приказан на знаку

 • 37. Допунска табла приказана на слици означава:

 • а) време за које изричита забранње не важи,а,обавеза,односно ограниче
 • б) време за које изричита забрана,обавеза,односно ограничења важи,
 • в) додатна обавештења о врсти и начину коришћења временске зоне паркирања.

 • 38. У ситуацији приказаној на слици бело возило:

 • а) мора се увек зауставити непосредно испред линије заустављања,
 • б) зауставиће се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба,
 • в) мора се зауставити на линији прегледности или испред линије заустављања.

 • 39. На прилазима раскрсници са више саобраћајних трака:

 • а) семафор се поставља само са десне стране пута,
 • б) семафори који приказују исте сигналне појмове се постављају и са десне и са леве стране пута (понављач), а по потреби и на конзолном носачу,
 • в) семафори се увек постављају са десне стране и на порталном носачу изнад саобраћајних трака.

 • 40. Знак који даје уређај за давање светала за регулисање кретања трамваја, приказан на слици, означава:

 • а) забрану проласка трамваја,
 • б) слободан пролаз трамваја у правцу који означава црта,
 • в) правац пружања трамвајских шина на раскрсници на којој се уређај налази.

 • 41. Звучне знаке пиштаљком који се дају у комбинацији са знацима који се дају рукама, полицијски службеник може давати:

 • а) само кад се налази ван возила,
 • б) само кад се налази у возилу са видним обележјем полиције,
 • в) и када се налази ван возила и када се налази у возилу са видним обележјем полиције.

 • 42. Светлосни знак на возилу полиције приказан на слици означава:

 • а) да сте дужни да зауставите возило испред полицијског возила,
 • б) да нисте дужни да се зауставите, ако при свом кретању нисте учинили прекршај,
 • в) обавезу поступања по њему само када уз тај знак полицијски службеник из полицијског возила даје прописани знак за заустављање „стоп таблицом“.