<< Testovi

1. Означити неопходне услове који морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је возило заустављено: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) прекид кретања возила на путу траје до три минута,
 • б) возач није напустио возило,
 • в) мотор возила је искључен,
 • г) возач је изашао из возила али се од истог није удаљио више од 5 m,
 • д) прекид кретања возила није наступио услед поступања по знаку или правилу, којим се регулише саобраћај,
 • ђ) у возилу нема ниједног лица.

 • 2. Који од набројаних услова морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је на путу колона возила: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) низ од најмање три возила,
 • б) низ од најмање два возила,
 • в) возила су заустављена у истој саобраћајној траци,
 • г) возила су паркирана у истој саобраћајној траци.

 • 3. Саобраћајна трака је на слици означена бројевима: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) 5 и 6,
 • б) 2 и 3,
 • в) 8 и 9,
 • г) 4 и 7,
 • д) 1 и 8.

 • 4. Пешачка стаза на слици је означена бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 5. Од саобраћајног знака приказаног на слици се завршава:

 • а) насељено место,
 • б) насеље,
 • в) зона успореног саобраћаја,
 • г) туристичко одредиште.

 • 6. Стоп светла не морају имати моторна возила која на равном путу не могу развити брзину кретања већу од:

 • а) 25 km/h
 • б) 30 km/h
 • в) 45 km/h

 • 7. Редовни технички прегледи могу бити:

 • а) тромесечни и шестомесечни,
 • б) годишњи и петогодишњи,
 • в) годишњи и шестомесечни.

 • 8. Пнеуматик на резервном точку мора бити:

 • а) истих димензија као остали пнеуматици на возилу или бити хомологован као привремени резервни точак,
 • б) исте носивости као пнеуматици који се користе на возилу или бити хомологован као привремени резервни точак,
 • в) истих димензија и носивости као пнеуматици који се користе на возилу или бити хомологован као привремени резервни точак.

 • 9. Терет на возилу мора да буде тако смештен и обезбеђен да:

 • а) не заклања светла,регистарске таблице и друге прописане ознаке на возилу.
 • б) не заклања само светла,
 • в) не заклања само ргистарску таблицу.

 • 10. Ако се возач појави на месту са којег се уклања непрописно паркирано возило:

 • а) уклањање ће се прекинути ако возач прихвати да уклони возило, при чему он сноси трошкове претходно предузетих радњи,
 • б) уклањање ће се прекинути ако возач прихвати да сноси трошкове као да је возило уклоњено,
 • в) уклањање мора бити извршено.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. Возач возила који обилази аутобус заустављен на стајалишту:

 • а) дужан је да заустави возило, на путу са по једном саобраћајном траком по смеру, док путници излазе или улазе у возило,
 • б) мора да управља возилом тако да не угрожава лице које у аутобус улази или излази,
 • в) обилажење може извршити уколико се креће брзином кретања пешака.

 • 13. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да омогућите укључивање једног возила у траку којом се крећете,
 • б) дужни сте да омогућите укључивање свих возила у траку којом се крећете,
 • в) имате првенство пролаза у односу на возила из саобраћајне траке у којој је онемогућен саобраћај.

 • 14. Возач сме нагло да успори возило:

 • а) у случају да није благовремено заузео положај возилом на коловозу за извршење одређене радње,
 • б) да би брзину кретања возила ускладио са брзином која је означена на постављеном саобраћајном знаку,
 • в) само у случају избегавања непосредне опасности.

 • 15. У ситуацији приказаној на слици на уласку у непрегледну кривину:

 • а) дужни сте да употребите звучни знак упозорења,
 • б) нисте дужни да употребите звучни знак упозорења.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите возило које Вам долази са десне стране,
 • б) дужни сте да пропустите возило које Вам долази са леве стране,
 • в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
 • г) морате пропустити оба возила.

 • 17. У саобраћају на путу, који није аутопут ни мотопут, моторном возилу може бити придодато највише:

 • а) три прикључна возила за превоз лица,
 • б) два прикључна возила за превоз лица,
 • в) једно прикључно возило за превоз лица.

 • 18. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да се зауставите испред полубраника,
 • б) можете прећи преко железничке пруге поред полубраника, уколико се уверите да то можете урадити безбедно пре наиласка воза,
 • в) можете прећи преко железничке пруге поред полубраника, ако вам друго лице ван возила да знак да воз не наилази.

 • 19. На аутопуту:

 • а) дозвољено је заустављање и паркирање, у зауставној траци,
 • б) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање,
 • в) дозвољено је заустављање и паркирање, само на местима која су за то посебно уређена и обележена.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици претицање:

 • а) Вам је дозвољено,
 • б) није Вам дозвољено,
 • в) Вам је дозвољено уз употребу светлосног знака упозорења.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици возачу путничког возила претицање:

 • а) није дозвољено,
 • б) је дозвољено.

 • 22. У ситуацији приказаној на слици, према ознакама на коловозу, возачу путничког возила претицање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено,
 • в) је дозвољено јер претиче споро возило.

 • 23. У ситуацији приказаној на слици, возачу црног возила претицање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено.

 • 24. Саобраћајна трака за укључивање је на слици означена бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 25. Пешачко острво је на слици означено бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 26. Бициклистичка трака је:

 • а) пут намењен искључиво за кретање бицикала,
 • б) пут намењен искључиво за кретање бицикала и мопеда,
 • в) саобраћајна трака намењена искључиво за саобраћај бицикала, мопеда и лаких трицикала.

 • 27. Возач који је возило зауставио на шинама, због неисправности, дужан је да:

 • а) одмах предузме мере за поправку возила,
 • б) возило одмах уклони са шина, а ако то није могуће, да одмах предузме потребне мере да возачи шинског возила на време буду упозорени на опасност,
 • в) означи возило сигурносним троуглом и укључи све показиваче правца, док не отклони квар.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици возило полиције се:

 • а) не сме кретати брзином која је већа од 50 km/h,
 • б) може се кретати брзином која је већа од 50 km/h, тако да не угрожава безбедност других учесника у саобраћају.

 • 29. Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила под пратњом, дужан је да: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) по потреби помери возило са коловоза,
 • б) по потреби заустави возило,
 • в) обавезно помери возило са коловоза,
 • г) обавезно заустави возило,
 • д) се придржава наредби које му дају лица из пратње.

 • 30. Сигнална табла приказана на слици означава:

 • а) забрану саобраћаја на путу свим возилима због извођења радова на путу,
 • б) краткотрајна покретна радилишта на путу,
 • в) препреку на путу која се налази у левој саобраћајној траци у односу на саобраћајну траку у којој се табла налази.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) приближавање сужењу коловоза које може да представља извесну опасност,
 • б) место где се због завршавања саобраћајне траке, сужења коловоза и смањења броја саобраћајних трака, возила наизменично укључују у једну саобраћајну траку,
 • в) место на коме се изводе радови на путу.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину раскрснице на којој се пут са првенством пролаза укршта са споредним путем под правим углом,
 • б) близину укрштања путева од којих ниједан пут није пут са првенством пролаза,
 • в) близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који није обезбеђен браницима или полубраницима.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут којим се морају кретати бицикли, а по коме је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају,
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле,
 • в) место одакле престаје да важи забрана саобраћаја за бицикле.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила,
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила, осим за теретна возила и аутобусе,
 • в) пут, односно део пута на коме је дозвољен саобраћај само путничким возилима и мотоциклима.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место где се наилази на оштру кривину,
 • б) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва надесно,
 • в) приближавање кривини на десно, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут којим се возило мора кретати ако намерава да скрене улево на следећој раскрсници на којој је скретање улево забрањено,
 • б) раскрсницу на којој је скретање улево забрањено,
 • в) смер кретања обилазним путем на месту где се изводе радови.

 • 37. Допунске табле које садрже текстуалне поруке,као у ситуацији на слици:

 • а) речима дају додатна обавештења о врсти и начину коришћења временске зоне паркирања,
 • б) речима дају обавештење које није у вези са значењем саобраћајног знака,
 • в) речима стављају до знања забране,ограничења и обавезе којих се учесници у саобраћају морају придржавати,

 • 38. Боја привремених ознака на коловозу које се користе приликом извођења радова на путу је:

 • а) бела,
 • б) жута,
 • в) плава.

 • 39. Укључена усправна или коса црта, односно њихова комбинација, на уређајима за давање светала за регулисање кретања трамваја означава:

 • а) забрану саобраћаја трамваја,
 • б) слободан пролаз у одговарајућем смеру,
 • в) правац пружања трамвајских шина на одређеној раскрсници.

 • 40. У ситуацији приказаној на слици, светлосне знакове за регулисање Вашег кретања:

 • а) даје само семафор који се налази на левој страни пута,
 • б) даје само семафор који се налази на десној страни пута,
 • в) дају семафори који се налазе на левој и на десној страни пута и на конзолном носачу.

 • 41. Знак полицијског службеника − хоризонтално предручена рука савијена у лакту, са отвореном шаком и кружно кретање подлактице и шаке, приказан на слици, означава да:

 • а) возач у чијем смеру се даје тај знак треба да смањи брзину кретања возила,
 • б) возач у чијем смеру се даје тај знак, треба да убрза кретање возила,
 • в) возач у чијем смеру се даје тај знак треба да помери своје возило ближе раскрсници, односно овлашћеном лицу које даје знак.

 • 42. Светлосни знак − два трепћућа или ротациона светла плаве боје на возилу са првенством пролаза, које се креће по путу, значи обавезу возача да: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) смањи брзину и настави кретање,
 • б) се заустави и да кретање настави тек пошто сва возила са првенством пролаза прођу,
 • в) обрати пажњу на возило с првенством пролаза, односно на возила којима оно обезбеђује пролаз и да пропусти та возила,
 • г) по потреби заустави своје возило или га уклони са коловоза док та возила прођу,
 • д) се строго придржава наредби које му дају лица из возила с првенством пролаза.