<< Testovi

1. Непосредно регулисање саобраћаја у зони школе могу вршити: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) школске саобраћајне патроле и саобраћајне патроле грађана,
 • б) униформисани полицијски службеници,
 • в) учитељи, наставници и професори,
 • г) родитељи ученика,
 • д) ученици.

 • 2. Пробна возачка дозвола се издаје за управљање моторним возилима категорије:

 • а) А,
 • б) B,
 • в) B1.

 • 3. Маса којом се возило може највише оптеретити према декларацији произвођача је:

 • а) носивост возила,
 • б) највећа дозвољена маса возила,
 • в) укупна маса возила,
 • г) највећа дозвољена укупна маса возила.

 • 4. Возило је регистровано ако испуњава истовремено следеће услове: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) уписано је у јединствени регистар возила,
 • б) за њега су издате таблице за привремено означавање,
 • в) за њега је издата саобраћајна дозвола,
 • г) за њега су издате регистарске таблице и регистрациона налепница,
 • д) учествује у саобраћају на путу.

 • 5. Јавна исправа (решење) надлежног органа којим се неком лицу даје право да у саобраћају на путу управља возилом одређене категорије на одређено време је:

 • а) уверење о положеном возачком испиту,
 • б) саобраћајна дозвола,
 • в) возачка дозвола.

 • 6. Путничка возила произведена, односно први пут регистрована након 1. јануара 1980. године морају имати уграђене сигурносне појасеве:

 • а) само за први ред седишта и прикључке за везивање сигурносних појасева за сва остала седишта за која је то назначено у декларацији произвођача,
 • б) само за први ред седишта,
 • в) за сва седишта.

 • 7. Власник, односно корисник возила дужан је да одјави возило ако je уништено или отписано у року од:

 • а) 7 дана,
 • б) 15 дана,
 • в) 30 дана.

 • 8. Преносни апарат за гашење почетних пожара, у путничким возилима, је обавезан ако:

 • а) возило има више од 5 места за седење,
 • б) је возило намењено за сопствене потребе,
 • в) је возило намењено за јавни превоз.

 • 9. Терет који на путничком возилу прелази најистуренију тачку на задњој страни возила,мора бити означен:

 • а) прописаном таблом,
 • б) црвеном тканином,
 • в) сигурносним троуглом.

 • 10. Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) захтева анализу крви, односно урина,
 • б) ноћу на моторном возилу за време вожње у саобраћају на путу нема укључена дуга светла,
 • в) управља возилом под дејством психоактивних супстанци,
 • г) се креће брзином која је већа за више од 70 km/h од дозвољене на путу ван насеља.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

 • а) постављеним саобраћајним знаком,
 • б) знацима овлашћеног лица,
 • в) правилом саобраћаја, којим се регулише првенство пролаза.

 • 13. На путу за саобраћај возила у оба смера са најмање четири саобраћајне траке, возач:

 • а) сме да се креће, односно прелази на коловозну траку намењену за саобраћај возила из супротног смера, у случају претицања или обилажења,
 • б) не сме да се креће, односно прелази на коловозну траку намењену за саобраћај возила из супротног смера,
 • в) сме да се креће, односно прелази на коловозну траку намењену за саобраћај возила из супротног смера, у случају застоја.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици (застој саобраћаја), у случају потребе да се омогући пролаз возила под пратњом и возила са правом првенства пролаза, прописан положај су заузела возила означена бројем: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.
 • д) 5

 • 15. Возачу скупа возила, у ситуацији приказаној на слици:

 • а) дозвољено је полукружно окретање са маневрисањем,
 • б) није дозвољено полукружно окретање јер се мора извести са маневрисањем, односно уз кретање возила уназад,
 • в) дозвољено је полукружно окретање са маневрисањем, само ако се налази на путу са првенством пролаза.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите трактор, а имате првенство пролаза у односу на возило из супротног смера,
 • б) дужни сте да пропустите возило из супротног смера, а имате првенство пролаза у односу на трактор,
 • в) дужни сте да пропустите оба возила,
 • г) имате предност у односу на оба возила.

 • 17. Уколико је разлог за вучу настао за време кретања моторног возила по аутопуту, односно мотопуту, вучење:

 • а) је дозвољено до првог искључења са аутопута, односно мотопута,
 • б) је дозвољено до искључења за место где ће се отклонити неисправност возила које се вуче,
 • в) није дозвољено.

 • 18. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите пешаке,
 • б) дужни сте да звучним знаком упозорите пешаке,
 • в) нисте дужни да пропустите пешаке.

 • 19. На аутопуту:

 • а) дозвољено је заустављање и паркирање, у зауставној траци,
 • б) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање,
 • в) дозвољено је заустављање и паркирање, само на местима која су за то посебно уређена и обележена.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) претицање Вам је дозвољено,
 • б) дозвољено Вам је претицање само теретног возила,
 • в) претицање Вам није дозвољено.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици, претицање:

 • а) Вам је дозвољено,
 • б) није Вам дозвољено.

 • 22. У ситуацији приказаној на слици, возачу возила означеног бројем 2 претицање:

 • а) није дозвољено, јер се не креће саобраћајном траком намењеном за кретање те врсте возила,
 • б) је дозвољено,
 • в) није дозвољено према постављеној саобраћајној сигнализацији.

 • 23. У ситуацији приказаној на слици претицање:

 • а) Вам је дозвољено,
 • б) није Вам дозвољено.

 • 24. Сигурносни троугао поставља се на коловоз иза заустављеног возила, у вертикалном положају, тако да возач који наилази из смера на коме је знак постављен може благовремено да заустави своје возило, односно да безбедно обиђе заустављено возило, при чему његова удаљеност од заустављеног возила на путу у насељу не може бити мања од:

 • а) 10 m,
 • б) 50 m,
 • в) 80 m.

 • 25. Када на раскрсници возила долазе из супротних смерова и скрећу улево, мимоилажење возила из супротних смерова се врши са:

 • а) леве стране,
 • б) било које стране, у зависности од саобраћајне ситуације у раскрсници,
 • в) десне стране.

 • 26. Када је возило зауставио на коловозу на таквом месту да возачи возила која се крећу истим смером не могу или тешко могу благовремено да уоче возило, возач је дужан:

 • а) само да возило обележи сигурносним троуглом,
 • б) само да укључи све показиваче правца,
 • в) да возило обележи сигурносним троуглом и да укључи све показиваче правца.

 • 27. У ситуацији приказаној на слици дозвољено је паркирање:

 • а) само возила које је означено одговарајућом ознаком,
 • б) возила које је означено одговарајућом ознаком и возила под пратњом,
 • в) возила које је означено одговарајућом ознаком или возила чији власник поседује писани доказ о инвалидитету и који је поставио на видном месту у возилу.

 • 28. Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова возила са првенством пролаза могу се употребљавати само:

 • а) када је то неопходно за ефикасно и безбедно извршење службене радње која не трпи одлагање,
 • б) када се одступа од правила саобраћаја,
 • в) ноћу и у условима смањене видљивости

 • 29. Возач возила који скреће улево дужан је да скретање изврши:

 • а) крећући се крајњом левом саобраћајном траком која се протеже уз разделну линију, ако саобраћајном сигнализацијом није друкчије одређено,
 • б) крећући се било којом саобраћајном траком, при чему мора пропустити возила која се крећу саобраћајном траком која се протеже уз разделну линију,
 • в) крећући се саобраћајном траком која му омогућава најлакше извођење радње скретања.

 • 30. Саобраћајни знакови који учесницима у саобраћају пружају потребна обавештења о путу којим се крећу и друга обавештења која им могу бити корисна су:

 • а) знакови опасности,
 • б) знакови изричитих наредби,
 • в) знакови обавештења.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину тунела на путу,
 • б) близину надвожњака,
 • в) близину подвожњака.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину дела пута опасног због преласка дивљачи преко пута,
 • б) близину дела пута на коме домаће животиње под надзором прелазе преко пута или се крећу дуж пута,
 • в) стазу којом се морају кретати јахачи, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија укупна висина прелази висину означену на знаку,
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија ширина прелази ширину означену на знаку,
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила, односно скуповима возила, чија укупна дужина прелази дужину означену на знаку.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила,
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила, осим за теретна возила и аутобусе,
 • в) пут, односно део пута на коме је дозвољен саобраћај само путничким возилима и мотоциклима.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на путу одакле престаје да важи обавеза поседовања прописане зимске опреме,
 • б) место на путу одакле почиње забрана употребе зимских пнеуматика или ланаца за снег,
 • в) место на путу одакле престаје да важи обавеза ношења ланаца за снег која је пре тог места успостављена одговарајућим саобраћајним знаком постављеним на том путу.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) завршетак пешачке зоне,
 • б) завршетак зоне школе,
 • в) место где се завршава зона успореног саобраћаја.

 • 37. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

 • а) паркирање на тротоару под углом у односу на подужну осу коловоза,
 • б) паркирање на тротоару паралелно са подужном осом коловоза,
 • в) паркирање на тротоару управно на подужну осу коловоза.

 • 38. Боја ознака места на коловозу и тротоару на којима је забрањено паркирање је:

 • а) бела,
 • б) плава,
 • в) жута.

 • 39. Ознака на коловозу приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:

 • а) површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
 • б) површину на којој је дозвољен саобраћај, а на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
 • в) површину на којој је забрањен саобраћај, а на којој је дозвољено заустављање и паркирање.

 • 40. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) се не морате зауставити јер друго возило долази са Ваше леве стране,
 • б) се морате зауставити непосредно пре испрекидане линије заустављања да би пропустили друго возило,
 • в) можете се зауставити на било којем месту да би пропустили друго возило.

 • 41. Ознака на коловозу означена на слици служи за:

 • а) означавање обавезног смера, на делу пута где постоје две блиске раскрснице, при чему означени смер није дозвољен на првој раскрсници,
 • б) обавештење о намени саобраћајних трака на делу пута где постоје две блиске раскрснице,
 • в) скретање саобраћаја.

 • 42. Ознаке означене на слици („Стрелице“) служе за:

 • а) означавање обавезног смера, односно дозвољених смерова, кретања возила,
 • б) обавештавање возача о намени саобраћајне траке,
 • в) означавање скретања саобраћаја.