<< Testovi

1. Која од набројаних површина је пут? (Заокружити два тачна одговора)

 • а) Улица.
 • б) Полигон за пробне вожње или спортске приредбе.
 • в) Пешачка стаза.
 • г) Саобраћајна површина намењена за кретање само возила и лица којима је власник те површине то омогућио.
 • д) Спортски терен на којем се паркирају возила.

 • 2. Прикључно возило за трактор је приказано на слици број:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 3. Пут без изграђеног коловозног застора, па и када на прикључку на други пут има изграђен коловозни застор је:

 • а) некатегорисани пут намењен искључиво за саобраћај трактора, мотокултиватора и запрежних возила,
 • б) земљани пут,
 • в) макадамски пут.

 • 4. Возач возила категорије А, када управља возилом у саобраћају на путу:

 • а) не сме да има алкохола у крви,
 • б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml,
 • в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml.

 • 5. Радно кочење возила за превоз путника, теретних возила, мопеда, мотоцикала, трицикала, четвороцикала и прикључних возила, осим трактора, радних машина и прикључних возила за трактор, мора дејствовати:

 • а) само на точкове гоњене осовине,
 • б) најмање на точкове погонске осовине,
 • в) на све точкове.

 • 6. Под уређајима за осветљавање пута на моторним возилима, од набројаног, подразумевају се: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) задње светло за маглу,
 • б) дневно светло,
 • в) габаритна светла,
 • г) покретни фар (рефлектор),
 • д) катадиоптери,
 • ђ) фарови и светла за осветљавање места на коме се изводе радови.

 • 7. Физичко лице које није власник возила које је предмет финансијског лизинга, односно закупа:

 • а) сме у саобраћају на путу користити возило одмах након закључења финансијског лизинга, односно закупа,
 • б) не сме у саобраћају на путу користити возило пре него што се податак о коришћењу не упише у саобраћајну дозволу.

 • 8. Теретна возила:

 • а) не морају имати уграђене сигурносне појасеве, осим возила која су произведена, односно први пут регистрована након 1. марта 2012. године,
 • б) морају имати уграђене само прикључке за везивање сигурносних појасева за сва седишта,
 • в) морају имати уграђене сигурносне појасеве само за седиште возача,
 • г) морају имати уграђене сигурносне појасеве за сва седишта.

 • 9. Да ли терет на возилу може бити смештен и обезбеђен тако да умањује стабилност возила и отежава управљање возилом, као и да утиче на функционисање и коришћење склопова и делова возила?

 • а) Да.
 • б) Не.
 • в) Не, осим када је надлежни орган издао посебну дозволу да се превоз врши уз пратњу са укљученим жутим ротационим или трепћућим светлом.

 • 10. Када се путем видео надзора или фото записа утврди да је возило паркирано супротно прописима биће донето решење у електронској форми којим се налаже уклањање возила:

 • а) у року који не може бити краћи од 15 минута, а полицијски службеник поставља на видно место возила обавештење о донетом решењу,
 • б) у року који не може бити краћи од 3 минута, а лице које уклања возило поставља на видно место возила обавештење о донетом решењу,
 • в) у року који не може бити краћи од 10 минута, а полицијски службеник поставља на видно место возила обавештење о донетом решењу.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) морате се зауставити док деца улазе, односно излазе из аутобуса,
 • б) можете да наставите кретање уколико обилажење аутобуса можете извршити без угрожавања других учесника у саобраћају,
 • в) дужни сте да прилагодите брзину возила, тако да можете безбедно да зауставите возило, како не би угрозили децу која улазе, односно излазе из аутобуса.

 • 13. Возач возила за организован превоз деце које је заустављено ради њиховог уласка, односно изласка, мора:

 • а) укључити све показиваче правца,
 • б) укључити десни показивач правца,
 • в) поставити сигурносни троугао на прописан начин.

 • 14. На путу са више саобраћајних трака за кретање у истом смеру, возач који се креће слободном саобраћајном траком поред саобраћајне траке у којој је онемогућен саобраћај:

 • а) дужан је да омогући укључивање свих возила у траку којом се он креће,
 • б) дужан је да омогући укључивање једног возила у траку којом се он креће,
 • в) има првенство пролаза у односу на возила из саобраћајне траке у којој је онемогућен саобраћај.

 • 15. На делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због чега једно од возила која се мимоилазе мора да се креће уназад, кретаће се уназад: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) возило које се креће низ нагиб, без обзира на врсту возила које се креће уз нагиб,
 • б) ако се мимоилазе возила исте врсте - возило које се креће низ нагиб, осим ако је, с обзиром на услове и положај возила на путу, лакше да то учини возач возила које се креће уз нагиб,
 • в) возило које се креће уз нагиб, под условом да у непосредној близини има погодно место које омогућава његово заустављање и мимоилажење возила,
 • г) возило које се сусрело са возилом више врсте.

 • 16. На раскрсници или у сусрету са трамвајем, возач:

 • а) је дужан да пропусти трамвај у свим случајевима, ако саобраћајним знаком није другачије одређено,
 • б) има у свим случајевима првенство пролаза у односу на трамвај, ако саобраћајним знаком није другачије одређено,
 • в) једужан да пропусти трамвај, само ако долази са његове десне стране.

 • 17. На моторном возилу које вуче неисправно моторно возило: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) морају бити укључени сви показивачи правца,
 • б) не морају бити укључени сви показивачи правца,
 • в) на предњој страни возила мора бити постављен сигурносни троугао,
 • г) не мора бити постављен сигурносни троугао.

 • 18. На моторном возилу које вуче неисправно моторно возило: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) морају бити укључени сви показивачи правца,
 • б) не морају бити укључени сви показивачи правца,
 • в) на предњој страни возила мора бити постављен сигурносни троугао,
 • г) не мора бити постављен сигурносни троугао.

 • 19. У ситуацији приказаној на слици на мотопуту:

 • а) је дозвољено да се врши кретање уназад,
 • б) није дозвољено да се врши кретање уназад,
 • в) је дозвољено да се врши кретање уназад јер се врши на краткој деоници пута и тиме не угрожавају остали учесници у саобраћају.

 • 20. Бицикл је приказан на сликама означеним бројевима: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 21. Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 110 km/h, бићете кажњени:

 • а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 3 казненa поена,
 • б) новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара,
 • в) новчаном казном од 5.000 динара.

 • 22. Промена конструктивних карактеристика возила којим се мења намена или врста возила или декларисанетехничке карактеристике возила или декларисане карактеристике уређаја и склопова возила је:

 • а) преправка возила,
 • б) поправка возила,
 • в) одржавање возила.

 • 23. Возач који паркира возило на тротоару, када то није дозвољено саобраћајном сигнализацијом, казниће се:

 • а) новчаном казном од 5.000 динара,
 • б) новчаном казном од 30.000 динара до 50.000 динара,
 • в) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара.

 • 24. У ситуацији приказаној на слици паркирање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено.

 • 25. На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћајуна путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) на одстојању мањем од 250 m од возила које му долази у сусрет,
 • б) у тунелу,
 • в) на путу осветљеном уличном расветом,
 • г) на путу у насељу.

 • 26. Возила са првенством пролаза:

 • а) морају давати посебне звучне и светлосне знаке,
 • б) не морају давати посебне звучне и светлосне знаке, али морају давати светлосни знак упозорења (узастопно или наизменично укључивање дугих светала),
 • в) могу давати само светлосни знак упозорења (узастопно или наизменично укључивање дугих светала) и посебне звучне знаке.

 • 27. У ситуацији приказаној на слици (трг):

 • а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
 • б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
 • в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.

 • 28. Возило са првенством пролаза:

 • а) увек мора давати посебне светлосне и звучне знаке,
 • б) може давати само посебне светлосне знаке, ако је омогућена довољна видљивост тог возила и безбедност учесника у саобраћају, осим када се креће брзином већом од дозвољене на том делу пута
 • в) може давати само посебне звучне знаке.

 • 29. Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) означава:

 • а) додатно упозорење возачу на највећу дозвољену брзину одређену саобраћајним знаком,
 • б) додатно упозорење возачу на брзину која се препоручује на одређеном делу пута,
 • в) додатно упозорење возачу на најмању дозвољену брзину кретања одређену саобраћајним знаком.

 • 30. На сигналној табли којом се означавају краткотрајна покретна радилишта на путу, постављају се саобраћајни знакови и семафори означени бројем: (Заокружити два тачна одговора):

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4,
 • д) 5.

 • 31. Опрема приказана на слици („Усмеравајући браник“):

 • а) означава место на путу где се наилази на оштру кривину,
 • б) обележава препреку на путу и место на коме се изводе радови и служи за затварање пута, односно саобраћајне траке,
 • в) означава пут са једносмерним саобраћајем.

 • 32. Светлосна ознака на путу изведена у облику табле обојене наизменично пољима црне и жуте боје је:

 • а) смероказ,
 • б) значка за обележавање ивице коловоза,
 • в) табла за означавање врха разделног острва.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину царинарнице, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку,
 • б) близину полиције, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку,
 • в) близину наплатног места за путарину односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила односно скупове возила, чија укупна маса прелази масу означену на знаку,
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила односно скупове возила, чија највећа дозвољена маса прелази масу означену на знаку,
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила са осовинским оптерећењем већим од оптерећења означеног на знаку.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места на којем се налази надвожњак на путу,
 • б) место на коме се завршава аутопут,
 • в) близину места на коме се пут завршава.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) потврду правца кретања после проласка раскрснице где се путеви укрштају,
 • б) обавештење о називу петље на коју се наилази,
 • в) положај путног правца до насељеног места исписаног на знаку.

 • 37. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

 • а) паркирање на коловозу под углом, у односу на подужну осу коловоза,
 • б) паркирање на коловозу паралелно са подужном осом коловоза,
 • в) паркирање на коловозу управно на подужну осу коловоза.

 • 38. Линија водиља је:

 • а) разделна испрекидана линија која служи за усмеравање саобраћаја при кретању кроз раскрсницу,
 • б) разделна удвојена комбинована линија која означава забрану преласка преко те линије или кретања по њој, за возила која се крећу коловозном траком коју додирује неиспрекидана линија,
 • в) неиспрекидана разделна линија која означава забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији.

 • 39. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) број серпентине са надморском висином,
 • б) број путног објекта од посебног значаја са надморском висином (вијадукт, тунел и сл.),
 • в) број планинског превоја са надморском висином.

 • 40. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) удаљеност до места на коме се затвара једна саобраћајна трака,
 • б) удаљеност до места сужења коловоза са десне стране које може да представља извесну опасност,
 • в) удаљеност до места где се завршава саобраћајна трака којом се морају кретати спора возила.

 • 41. Натпис приказан на слици („Пиктограм бицикла“) означава:

 • а) бициклистичку стазу,
 • б) завршетак бициклистичке стазе односно траке,
 • в) спојену бициклистичку и пешачку стазу.

 • 42. Натпис приказан на слици („BUS”) означава:

 • а) саобраћајну траку за возила јавног превоза путника,
 • б) саобраћајну траку за аутобусе,
 • в) саобраћајну траку само за возила којима се обавља ауто такси превоз.