<< Testovi

1. Коловозна трака је на слици означена бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 2. Моторно возило, са електричним погоном, четири точка, највеће трајне номиналне снаге 18 kW, чија је маса 500 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:

 • а) тешки четвороцикл,
 • б) путничко возило,
 • в) аутобус.

 • 3. Бициклистичка стаза на слици је означена бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 4. Које од наведених услова мора испуњавати мотопут: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) државни пут који мора имати потпуну контролу приступа, на који се може укључити или искључити само одређеним и посебно изграђеним јавним путем,
 • б) пут обележен прописаном ознаком на коловозу,
 • в) пут који је као такав обележен прописаним саобраћајним знаком,
 • г) пут који мора имати зауставну траку за сваки смер,
 • д) државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила.

 • 5. Путничка возила произведена у периоду између 1. јануара 1971. године и 1. јануара 1980. године морају имати уграђене сигурносне појасеве:

 • а) само за први ред седишта и прикључке за везивање сигурносних појасева за сва остала седишта,
 • б) само за први ред седишта,
 • в) за сва седишта.

 • 6. Постојање прикључака за вучу возила у случају неисправности, који омогућава спајање ужета, односно полуге за вучу, је обавезно:

 • а) на аутобусима, путничким и теретним возилима,
 • б) само на путничким возилима,
 • в) само на путничким и теретним возилима.

 • 7. Када управља возилом које је означено регистарским таблицама за привремено означавање, возач:

 • а) се може кретати на целој територији Републике Србије у време означено у потврди о коришћењу таблица за привремено означавање возила,
 • б) је дужан да се креће релацијом и у време означено у потврди о коришћењу таблица за привремено означавање возила,
 • в) се може кретати само на подручју органа који је издао регистарске таблице за привремено означавање возила.

 • 8. Ознака на пнеуматику TWI означава:

 • а) индекс брзине,
 • б) индекс носивости,
 • в) положај индикатора истрошености пнеуматика.

 • 9. У условима смањене видљивости терет који на путничком возилу прелази најистуренију тачку на задњој страни возила мора бити означен:

 • а) црвеним светлом или светлоодбојном материјом црвене боје,
 • б) црвеном тканином,
 • в) прописаном таблом.

 • 10. Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања искључења возача,
 • б) управља возилом након истека рока важења возачке дозволе, односно пробне возачке дозволе,
 • в) прође светлосни саобраћајни знак када је тим знаком забрањен пролаз,
 • г) се у зони школе креће брзином која је преко 50 km/h већа од дозвољене.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. У случају када се значење светлосног саобраћајног знака разликује од значења саобраћајног знака возач је дужан да поступи по:

 • а) правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
 • б) постављеном саобраћајном знаку,
 • в) светлосном саобраћајном знаку.

 • 13. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) морате се зауставити испред линије заустављања,
 • б) не морате стати испред линије заустављања, јер Вам је знаком овлашћеног лица дозвољен пролаз,
 • в) поступићете по правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза, јер је знак овлашћеног лица у супротности са значењем линије заустављања.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици возило (са укљученим свим показивачима правца и постављеним сигурносним троуглом) које је заустављено на месту да возачи возила која се крећу истим смером не могу или тешко могу благовремено да га уоче:

 • а) означено је на прописан начин,
 • б) није означено на прописан начин

 • 15. На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) на одстојању мањем од 250 m од возила које му долази у сусрет,
 • б) у тунелу,
 • в) на путу осветљеном уличном расветом,
 • г) на путу у насељу.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите теретно возило, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
 • б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на теретно возило,
 • в) дужни сте да пропустите оба возила,
 • г) имате предност у односу на оба возила.

 • 17. У ситуацији приказаној на слици, на мотопуту, на прописан начин вуче прикључна возила:

 • а) возило број 1,
 • б) возило број 2,
 • в) оба возила.

 • 18. Возач који скреће на бочни пут, када му је дозвољен пролаз према знаку полицијског службеника, при наиласку на пешачки прелаз преко кога прелази пешак:

 • а) дужан је да пропусти пешака,
 • б) дужан је да звучним знаком упозори пешака,
 • в) није дужан да пропусти пешака.

 • 19. У ситуацији приказаној на слици на аутопуту:

 • а) је дозвољено да се врши кретање уназад,
 • б) није дозвољено да се врши кретање уназад,
 • в) је дозвољено да се врши кретање уназад јер се врши зауставном траком и на краткој деоници пута.

 • 20. На делу пута на коме се изводе радови непосредно регулисање саобраћаја могу вршити: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) радници извођача радова, односно управљача пута,
 • б) униформисани комунални полицајци,
 • в) униформисани полицијски службеници,
 • г) службеници надлежног органа за саобраћај.

 • 21. Возачу који управља возилом под дејством алкохола чија је садржина више од 0,30 mg/ml до 0,50 mg/ml,заштитна мера забране управљања моторним возилом:

 • а) изриче се,
 • б) не изриче се.

 • 22. Незгода у којој је начињена материјална штета на возилу и повређено лице које је управљало спортскимаутомобилом на тркачкој стази за возила:

 • а) је саобраћајна незгода јер је повређен возач и начињена материјална штета,
 • б) није саобраћајна незгода јер се није догодила на путу,
 • в) није саобраћајна незгода јер нема погинулих лица,
 • г) није саобраћајна незгода јер у незгоди учествовало само једно возило.

 • 23. Возачу који поступи супротно постављеном саобраћајном знаку, заштитна мера забране управљања моторним возилом:

 • а) изриче се,
 • б) не изриче се.

 • 24. У ситуацији приказаној на слици паркирање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено.

 • 25. При мимоилажењу са пешаком, возач је дужан да:

 • а) остави најмање 1 m растојања између свог возила и пешака са којим се мимоилази,
 • б) звучним знаком упозорења обавести пешака о свом присуству како би се пешак померио на безбедно растојање,
 • в) држи безбедно растојање између возила и пешака.

 • 26. Посебни светлосни и звучни знаци возила са првенством пролаза су:

 • а) црвено и плаво трепћуће светло која се наизменично пале и звучни знак променљиве фреквенције,
 • б) најмање једно плаво трепћуће или ротационо светло и звучни знак променљиве фреквенције,
 • в) жута ротациона или трепћућа светла.

 • 27. Возач не сме да заустави или паркира возило:

 • а) само на прелазу пута преко трамвајских шина,
 • б) на прелазу пута преко трамвајских шина као и на удаљености мањој од 10 m од прелаза,
 • в) на прелазу пута преко трамвајских шина као и на удаљености мањој од 5 m од прелаза.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици возач возила полиције:

 • а) не мора пропустити пешака, под условом да не угрожава његову безбедност,
 • б) мора пропустити пешака.

 • 29. Попречна ознака на коловозу означена на слици означава:

 • а) део површине коловоза намењен за прелаз бициклиста,
 • б) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило,
 • в) део површине коловоза намењен за прелаз пешака.

 • 30. Светлосне ознаке на путу ван насељених места, које означавају ивицу коловоза, изведене у облику штапова обојених наизменично пољима црвене и жуте боје су:

 • а) смерокази,
 • б) значке за обележавање ивице коловоза,
 • в) саобраћајни знакови

 • 31. Опрема приказана на слици („Вертикална запрека“) означава:

 • а) ивицу коловоза на путевима ван насељеног места,
 • б) врх разделног острва,
 • в) бочну страну радилишта на путу које се обилази са десне стране.

 • 32. Опрема приказана на слици („монтажни ивичњак“) означава:

 • а) место на путу где су постављени елементи за успоравање саобраћаја,
 • б) ивицу коловоза на путевима у насељу,
 • в) површину коловоза која је намењена за кретање возила у зонама радова на путу.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) забрану ступања возила на уски део пута пре него што тим делом пређу возила из супротног смера,
 • б) обавештење возачу да на уском пролазу има право првенства у односу на возила која долазе из супротног смера,
 • в) близину места на коме се прелази са дела пута на коме се саобраћај одвија само у једном смеру на део тог пута на коме се привремено или стално саобраћај врши у оба смера.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе материје које могу да изазову загађивање воде,
 • б) пут, или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе експлозив или лако запаљиве материје,
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за теретна возила.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место изласка са аутопута,
 • б) место изласка са путног објекта,
 • в) место изласка из тунела у случају опасности.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) завршетак зоне у којој је ограничена брзина кретања возила до 30 km/h,
 • б) место где се завршава зона успореног саобраћаја,
 • в) место где се завршава зона школе.

 • 37. Допунска табла приказана на слици означава:

 • а) примену забране паркирања или заустављања возила 5 m са леве и десне стране саобраћајног знака,
 • б) примену забране паркирања или заустављања возила 5 m испред и иза саобраћајног знака,
 • в) примену забране паркирања или заустављања возила 5 m са десне стране, испред и иза саобраћајног знака.

 • 38. Ознаке на коловозу могу бити изведене као: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) смерокази,
 • б) стрелице,
 • в) натписи и друге ознаке на коловозу и тротоару,
 • г) значке за обележавање ивице коловоза,
 • д) табле за означавање врха разделног острва,
 • ђ) линије.

 • 39. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места на коме се налази радионица за оправку возила,
 • б) близину места или место на коме се налази објекат за вршење техничких прегледа возила,
 • в) близину места или место у коме се налази служба за пружање помоћи у случају квара на возилу.

 • 40. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на коме се завршава насељенo место кроз које пролази пут,
 • б) место на коме се завршава насеље и од кога престају да важе прописи о саобраћају у насељу,
 • в) место на коме се завршава одредиште или објекат туристичког или историјског значаја.

 • 41. Попречна ознака на коловозу означена на слици („Граничник“) означава:

 • а) место затварања траке, отварања траке, односно затварања саобраћајне траке резервисане за возила јавног превоза путника,
 • б) део коловоза на коме је забрањен саобраћај због уливања саобраћаја са прилазног пута,
 • в) део површине коловоза намењен за принудно заустављање и паркирање.

 • 42. Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) означава:

 • а) додатно упозорење возачу на близину дела пута на коме се деца чешће и у већем броју крећу (близина школе, обданишта, игралишта и сл.),
 • б) додатно упозорење возачу на место од којег почиње зона школе,
 • в) додатно упозорење возачу на посебно изграђену стазу којом се пешаци морају кретати, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају.