<< Testovi

1. Прикључно возило је приказано на слици број:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 2. Моторно возило је мотокултиватор ако истовремено испуњава најмање следеће услове: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) састоји се из погонско-управљачког и товарног дела, који су конструктивно раздвојиви,
 • б) има једну осовину и конструисан је да вуче, потискује или носи измењива оруђа за разне радове,
 • в) снага његовог мотора прелази 12 kW,
 • г) његова највећа конструктивна брзина није већа од 30 km/h,
 • д) снага његовог мотора не прелази 12 kW,
 • ђ) његова највећа конструктивна брзина није већа од 45 km/h.

 • 3. Прекид кретања возила од два минута, при чему је возач напустио возило је:

 • а) мимоилажење,
 • б) заустављање,
 • в) паркирање.

 • 4. Највећа дозвољена толеранција највеће дозвољене дужине возила износи:

 • а) 0,50 %,
 • б) 0,75 %,
 • в) 1,00 %.

 • 5. Ближи услови које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу у погледу димензија, техничких услова и уређаја, склопова и опреме и техничких норматива прописани су:

 • а) Законом о безбедности саобраћаја на путевима,
 • б) Правилником о техничком прегледу возила,
 • в) Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима.

 • 6. Моторно, односно прикључно возило, може бити оптерећено тако да укупна маса моторног, односно прикључног возила, не прелази вредност:

 • а) носивости возила уписане у саобраћајну дозволу,
 • б) осовинског оптерећења прописаног за погонску осовину моторног, односно гоњену осовину прикључног возила,
 • в) највеће дозвољене масе возила која је декларисана на произвођачким таблицама моторног, односно прикључног возила.

 • 7. Систем против блокирања точкова при кочењу (ABS) је део:

 • а) система дуготрајног успоравања возила који обезбеђује већу стабилност возила,
 • б) радног кочења који аутоматски регулише проклизавање точкова, у правцу обртања, за време кочења,
 • в) помоћног кочења који скраћује зауставни пут.

 • 8. На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 82 означава:

 • а) ознаку носивости,
 • б) брзинску ознаку пнеуматика,
 • в) висину пнеуматикa.

 • 9. Ванредни превоз се мора обавити у складу са:

 • а) условима који су одређени у дозволи за ванредни превоз,
 • б) прописима о превозу опасног терета,
 • в) прописима о пробним вожњама.

 • 10. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  11. Возач који одбије да се подвргне испитивању на присуство алкохола и/или других психоактивних супстанци ће бити:

 • а) само искључен из саобраћаја,
 • б) спроведен у одговарајућу установу да се изврши анализа крви, односно крви и урина или других телесних материја,
 • в) искључен из саобраћаја и обавезно задржан.

 • 12. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

 • а) светлосним саобраћајним знаком,
 • б) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза,
 • в) знацима овлашћеног лица.

 • 13. У ситуацији приказаној на слици возачу црног возила:

 • а) нагло смањивање брзине и скретање удесно је дозвољено, јер постоји простор за извођење жељене радње,
 • б) није дозвољено нагло мењање начина вожње,
 • в) нагло смањивање брзине је дозвољено, а да би скренуо удесно мора се уверити да радњу може извршити на безбедан начин.

 • 14. Светлосни знак упозорења возач може да употреби:

 • а) само дању,
 • б) ноћу и дању ако такав начин упозорења више одговара условима на путу,
 • в) само ноћу.

 • 15. У ситуацији приказаној на слици, на делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због сужења пута са обе стране:

 • а) возачи ће се визуелном комуникацијом, покретима руком, давањем звучног или светлосног знака упозорења, споразумети ко ће се кретати уназад да би се мимоишли,
 • б) возач теретног возила дужан је да кретањем уназад до погодног места омогући мимоилажење,
 • в) возач аутобуса је дужан да кретањем уназад до погодног места омогући мимоилажење.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
 • б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај,
 • в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
 • г) дужни сте да пропустите оба возила.

 • 17. У ситуацији приказаној на слици моторно возило које вуче неисправно моторно возило:

 • а) испуњава прописане услове за вучу неисправних возила,
 • б) не испуњава прописане услове за вучу неисправних возила.

 • 18. Организовану колону пешака која се креће по коловозу, возач:

 • а) сме да пресеца,
 • б) не сме да пресеца,
 • в) сме да пресеца, осим ако су у колони деца.

 • 19. На мотопуту:

 • а) је дозвољено да се врши кретање уназад,
 • б) није дозвољено да се врши кретање уназад,
 • в) је дозвољено да се врши кретање уназад искључиво на краткој деоници пута уколико се тиме не угрожавају остали учесници у саобраћају.

 • 20. Незгода у којој је повређено лице које је управљало трактором при извођењу радова на њиви:

 • а) је саобраћајна незгода јер је повређен возач,
 • б) није саобраћајна незгода јер се није догодила на путу,
 • в) није саобраћајна незгода јер нема погинулих лица,
 • г) је саобраћајна незгода уколико је трактор регистрован.

 • 21. Ако се у ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, крећете брзином од 110 km/h, заштитна мера забране управљања моторним возилом Вам се:

 • а) изриче,
 • б) не изриче.

 • 22. Збир масе возила и носивости возила је:

 • а) највећа дозвољена укупна маса возила,
 • б) укупна маса возила,
 • в) осовинско оптерећење возила,
 • г) највећа дозвољена маса возила.

 • 23. Возачу који управља возилом под дејством алкохола чија је садржина више од 0,50 mg/ml до 1,20 mg/ml, заштитна мера забране управљања моторним возилом:

 • а) изриче се,
 • б) не изриче се.

 • 24. У ситуацији приказаној на слици колона заустављених моторних возила на путу ван насеља:

 • а) је означена на прописан начин,
 • б) није означена на прописан начин.

 • 25. На путу ван насеља пре уласка у непрегледну и узану кривину или доласка на превој, где је мимоилажење отежано:

 • а) возач је дужан да употреби звучни знак упозорења,
 • б) возач није дужан да употреби звучни знак упозорења.

 • 26. У ситуацији приказаној на слици возач:

 • а) не мора пропустити пешака, под условом да не угрожава његову безбедност,
 • б) мора пропустити пешака.

 • 27. На заустављеном возилу дозвољено је отварати врата:

 • а) само на оној страни возила која се налази уз ивицу коловоза,
 • б) само када је активирана паркирна кочница,
 • в) ако се тиме не омета кретање других учесника у саобраћају и не угрожава безбедност саобраћаја.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:

 • а) 1,
 • б) 2.

 • 29. Ознака приказана на слици („Паркинг место“) означава:

 • а) место за подужно паркирање,
 • б) место за управно паркирање,
 • в) место за паркирање под било којим углом.

 • 30. Привремена саобраћајна сигнализација се користи за:

 • а) ближе одређивање значења саобраћајног знака уз који је постављена,
 • б) обавештавање и упућивање корисника до туристичких одредишта,
 • в) обележавање препрека на путу и места на коме се изводе радови на путу.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) удаљеност до објекта намењеног за рекреацију и спортске активности,са леве стране пута,
 • б) излаз за пешаке у случају опасности,
 • в) смер у коме се налази излаз за случај опасности и удаљености до њега

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе експлозив или лако запаљиве материје,
 • б) пут, или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе опасне терете.
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за теретна возила.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за моторна возила која вуку прикључно возило осим полуприколице,
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за моторна возила која вуку прикључно возило,
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за теретна возила.

 • 34. У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава:

 • а) ивицу коловоза на путевима ван насељеног места,
 • б) границе разделног острва,
 • в) бочну страну радилишта на путу које се обилази са леве стране.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на којем се завршава одредиште од културно историјског значаја,
 • б) пут односно део пута на коме се уређајем на возилу не смеју давати звучни знакови, осим у случају непосредне опасности,
 • в) место одакле престаје забрана давања звучних знакова.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место где се завршава део пута на којем се деца чешће иу већем броју крећу,
 • б) завршетак зоне школе,
 • в) место где се завршава зона успореног саобраћаја.

 • 37. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

 • а) паркирање на тротоару и коловозу, под углом у односу на подужну осу коловоза,
 • б) паркирање на тротоару и коловозу, паралелно са подужном осом коловоза,
 • в) паркирање на тротоару и коловозу, управно на подужну осу коловоза.

 • 38. У ситуацији приказаној на слици црвено возило:

 • а) мора се зауставити непосредно пре линије заустављања,
 • б) мора се зауставити на линији прегледности,
 • в) може се зауставити пре линије заустављања или на линији прегледности.

 • 39. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на путу где се завршава зона успореног саобраћаја,
 • б) место на путу где се завршава пешачка зона,
 • в) место на путу на којем се завршава пешачка стаза.

 • 40. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место где се врши скретање саобраћајних трака, при чему број саобраћајних трака остаје исти,
 • б) приближавање кривини на десно, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности,
 • в) приближавање делу пута са више кривина или са узастопним кривинама, које су опасне по својим физичким карактеристикама или због недостатка прегледности

 • 41. Уздужна линија која означава ивицу возне површине коловоза је:

 • а) разделна линија,
 • б) ивична линија,
 • в) линија упозорења.

 • 42. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) зауставићете се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба,
 • б) морате се увек зауставити непосредно испред линије заустављања,
 • в) морате се зауставити на линији прегледности или испред линије заустављања.