<< Testovi

1. Маса возила и маса којом је возило оптерећено (лица и терет) је:

 • а) највећа дозвољена укупна маса возила,
 • б) укупна маса возила,
 • в) осовинско оптерећење возила,
 • г) највећа дозвољена маса возила.

 • 2. Мотокултиватор је приказан на слици број:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 3. Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 120 kW, чија је маса 2.000 kg и које има 8 места за седење укључујући и место за седење возача, је:

 • а) тешки четвороцикл,
 • б) путничко возило,
 • в) аутобус.

 • 4. На возилима која су први пут регистрована у Републици Србији након 1. јула 2011. године, осим на тракторима и прикључним возилима за трактор, морају бити уграђена габаритна светла када њихова:

 • а) висина прелази 2,8 m,
 • б) ширина прелази 2,1 m,
 • в) ширина или висина прелази 2,55 m.

 • 5. Ознака приказана на слици служи за означавање:

 • а) тешких возила,
 • б) дугих возила,
 • в) спорих возила.

 • 6. На моторном возилу на четири или више точкова,моторном возилу на три точка која су шира од 1,3 m  и прикључном возилу,на задњој страни возила:

 • а) мора бити уграђено најмање једно стоп светло,тако да даје светост црвене или жуте боје,
 • б) морају бити уграђена најмање два стоп светла,тако да дају светлост жуте боје,
 • в) морају бити уграђена најмање два стоп светла,тако да дају светлост црвене боје,

 • 7. Да ли возач, коме су издате регистарске таблице за привремено означавање мора дати овлашћеном лицу на увид потврду о коришћењу таблица за привремено означавање возила при контроли у саобраћају на путу?

 • а) Да.
 • б) Не, ако је на увид дата потврда о техничкој исправности возила.
 • в) Не, ако је на увид дата полиса обавезног осигурања од аутоодговорности.

 • 8. Постојање резервног точка у возилу:

 • а) је обавезно,
 • б) је обавезно само за возила којим се обавља јавни превоз,
 • в) није обавезно, ако су пнеуматици или наплаци опремљени неким сигурносним системом за сигурну вожњу са издуваним пнеуматиком.

 • 9. Кретање по путу возила, односно скупа возила, која не испуњавају услове у погледу највеће дозвољене укупне масе је:

 • а) ванредни превоз,
 • б) пробна вожња,
 • в) превоз опасног терета.

 • 10. Полицијски службеник ће привремено искључити из саобраћаја возача који: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања искључења возача,
 • б) управља возилом након истека рока важења возачке дозволе, односно пробне возачке дозволе,
 • в) није искористио дневни одмор у року од 24 сата након завршетка претходног дневног или недељног одмора,
 • г) се у зони школе креће брзином која је преко 50 km/h већа од дозвољене.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. На делу пута на коме су постављени саобраћајни знакови о учешћу деце у саобраћају, возач:

 • а) може да настави кретање истом брзином, када утврди да је уочен од стране деце и да су она прилагодила кретање да би пропустила возило,
 • б) је дужан да вози са нарочитом опрезношћу, тако дужан да може благовремено да заустави возило,
 • в) је дужан да се креће брзином до 30 km/h.

 • 13. У ситуацији приказаној на слици крећете се на:

 • а) прописан начин,
 • б) непрописан начин,
 • в) прописан начин, само док вршите претицање.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу са физички одвојеним коловозним тракама, правилно се креће:

 • а) теретно возило (скуп возила),
 • б) путничко возило,
 • в) оба возила.

 • 15. Кретање возила уназад у тунелу:

 • а) није дозвољено,
 • б) дозвољено је оном страном коловоза којом се до тада возило кретало унапред ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
 • в) дозвољено је било којом страном коловоза, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици, возач путничког возила:

 • а) има првенство пролаза у односу на трактор са укљученим жутим ротационим или трепћућим светлом,
 • б) дужан је да пропусти трактор са укљученим жутим ротационим или трепћућим светлом.

 • 17. У моторном возилу које се вуче од стране другог моторног возила:

 • а) дозвољен је превоз три лица,
 • б) није дозвољен превоз лица, осим возача који њиме управља,
 • в) може се превозити онолико лица колико има места предвиђених за седење, под условом да се вучење врши крутом везом.

 • 18. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите шинско возило,
 • б) имате првенство пролаза у односу на шинско возило.

 • 19. У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, правилно се креће возило означено бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 1 и 2.

 • 20. Које од наведених услова мора испуњавати аутопут: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) пут који је као такав обележен прописаним саобраћајним знаком,
 • б) пут код којег коловозне траке за саобраћај из супротних смерова не морају бити физички одвојене,
 • в) државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила,
 • г) државни пут намењен за саобраћај моторних возила,
 • д) пут обележен прописаном ознаком на коловозу,
 • ђ) пут са потпуном контролом приступа, на који се може укључити или искључити само одређеним и посебно изграђеним јавним путем.

 • 21. Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, када незаустави возило, односно не обавести полицију, казниће се:

 • а) новчаном казном од 15.000 динара до 30.000 динара,
 • б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
 • в) новчаном казном од 5.000 динара.

 • 22. Саобраћајна трака за искључивање је на слици означена бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 23. Возач који управља возилом када је његовој возачкој дозволи истекао рок важења више од шест месеци, казниће се:

 • а) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 5 казнених поена,
 • б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
 • в) новчаном казном од 10.000 динара.

 • 24. У ситуацији приказаној на слици заустављање возила:

 • а) није дозвољено,
 • б) је дозвољено,
 • в) је дозвољено уколико слободан простор омогућава пролаз возила.

 • 25. У ситуацији приказаној на слици возач путничког возила:

 • а) дужан је да пропусти аутобус који долази са његове леве стране,
 • б) има првенство пролаза у односу на аутобус који долази са његове леве стране.

 • 26. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) возило полиције које даје посебне светлосне и звучне сигнале има првенство пролаза,
 • б) првенство пролаза је регулисано знаковима које даје полицијски службеник.

 • 27. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) возило полиције које даје посебне светлосне и звучне сигнале има првенство пролаза,
 • б) првенство пролаза је регулисано знаковима које даје полицијски службеник.

 • 28. Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила са првенством пролаза, дужан је да: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) по потреби помери возило са коловоза,
 • б) по потреби заустави возило,
 • в) обавезно помери возило са коловоза,
 • г) обавезно заустави возило,
 • д) се придржава наредби које му дају лица из возила са првенством пролаза.

 • 29. Ознака приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:

 • а) површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
 • б) површину на којој је дозвољен саобраћај, а на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
 • в) површину на којој је забрањен саобраћај, а на којој је дозвољено заустављање и паркирање.

 • 30. Опрема приказана на слици („Запречна трака“) означава:

 • а) ивицу радилишта, односно простора са привременим препрекама на путевима,
 • б) забрану и спречавање преласка возила преко железничке пруге,
 • в) место на путу на којем је паркирано „тешко возило“.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) потврду правца кретања после проласка раскрснице где се путеви укрштају.
 • б) обавештење о називу петље на коју се наилази,
 • в) положај путног правца до насељеног места исписаног на знаку.

 • 32. Семафори приказани на слици намењени су за:

 • а) регулисање приступа возила,
 • б) регулисање кретања бицикала на бициклистичким стазама,
 • в) регулисање кретања трамваја.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила,
 • б) пут, односно део пута на коме се морају кретати трактори,
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за тракторе.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на коме је забрањено полукружно окретање,
 • б) раскрсницу на којој је скретање улево забрањено,
 • в) забрану ступања возила на пут пре него што прођу возила из супротног смера.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) гаражу са паркинг местима,
 • б) паркиралиште на коме је паркирање возила временски ограничено,
 • в) паркиралиште.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место где почиње затварање једне саобраћајне траке намењене за кретање у истом смеру,
 • б) приближавање сужењу коловоза са леве стране које може да представља извесну опасност,
 • в) почетак саобраћајне траке којом се морају кретати спора возила.

 • 37. Допунска табла, постављена уз знак „Паркиралиште”, приказана на слици означава:

 • а) гаражу за возило лица са инвалидитетом,
 • б) простор намењен за кретање лица са инвалидитетом у инвалидским колицима,
 • в) да је паркиралиште, односно паркинг место, резервисано за возила лица са инвалидитетом.

 • 38. Боја ознаке којима се обележавају места за одређене намене (аутобуска стајалишта, такси возила, полиција и др.) је:

 • а) жута,
 • б) плава,
 • в) бела.

 • 39. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места или место на коме се налази терен уређен за излетнике,
 • б) близину терена или терен за боравак само у приколицама,
 • в) близину терена или терен за камповање под шаторима и у приколицама.

 • 40. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) удаљеност до места на путу са кривином на десно, опасном због физичких карактеристика или недовољне прегледности,
 • б) удаљеност до места на путу са више кривина или са узастопним кривинама, које су опасне по својим физичким карактеристикама или због недостатка прегледности,
 • в) удаљеност до места где се врши скретање саобраћајних трака, при чему број саобраћајних трака остаје исти.

 • 41. У ситуацији приказаној на слици жуто возило:

 • а) мора се зауставити на линији прегледности или испред линије заустављања,
 • б) мора се увек зауставити непосредно испред линије заустављања,
 • в) зауставиће се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба.

 • 42. Попречна ознака на коловозу приказана на слици („Косник“) означава:

 • а) део површине коловоза намењен за заустављање и паркирање возила,
 • б) место затварања саобраћајне траке,
 • в) место отварања саобраћајне траке.