<< Testovi

1. У ситуацији приказаној на слици пролажење путничког возила поред теретног возила које се креће у истом смеру је:

 • а) мимоилажење,
 • б) обилажење,
 • в) претицање,
 • г) пропуштање.

 • 2. Возачу којем је одлуком надлежног органа забрањено управљање моторним возилом:

 • а) дозвољено је управљање моторним возилом, односно скупом возила, само на локалним путевима,
 • б) дозвољено је управљање само моторним возилима чија највећа конструктивна брзина није већа од 45 km/h,
 • в) није дозвољено управљање моторним возилом, односно скупом возила,
 • г) дозвољено је управљање само скупом возила.

 • 3. Скраћени дневни одмор возача теретног возила или скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса траје:

 • а) најмање 10 сати, а мање од 12 сати,
 • б) најмање 8 сати, а мање од 12 сати,
 • в) најмање 9 сати, а мање од 11 сати.

 • 4. Возач коме је издата возачка дозвола за управљање моторним возилима категорије В сме да управља у саобраћају на путу:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) путничким возилима чија највећа дозвољена маса није већа од 3.500 kg,
 • б) мопедом,
 • в) теретним возилима чија највећа дозвољена маса није већа од 3.500 kg,
 • г) теретним возилима чија носивост није већа од 3.500 kg.

 • 5. Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је настала само мања материјална штета:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) дужан је да до доласка полиције врши регулисање саобраћаја на начин како то раде овлашћена лица,
 • б) дужан је да упозори остале учеснике у саобраћају о постојању возила и других препрека на путу, уколико их сам не може уклонити,
 • в) дужан је да уклони возило и друге предмете са коловоза, ако онемогућавају или угрожавају одвијање саобраћаја, односно ако прети опасност од нових саобраћајних незгода,
 • г) није дужан да даје упозорења лицима која се затекну или наиђу на место саобраћајне незгоде,
 • д) не сме померати возило са места саобраћајне незгоде.

 • 6. Пешак је приказан на сликама број: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4,

 • 7. Регистрациона налепница се издаје са роком важења од:

 • а) једне године,
 • б) 6 месеци,
 • в) 15 дана.

 • 8. У ознаци пнеуматика 195/65 R 16 89 Н димензије су исказане кодовима:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) 195/65,
 • б) 89,
 • в) 16,
 • г) R,
 • д) Н.

 • 9. Терет на возилу не сме да пређе најистуренију тачку на задњој страни возила за више од:

 • а) 1/6 своје дужине,а највише за 1,5 м,стим да терет преосталим делом дужине мора бити ослоњен на товарни простор,
 • б) 1/4своје дужине,а највише за 1,5 м,стим да терет преосталим делом дужине мора бити ослоњен на товарни простор,
 • в) 1 м

 • 10. Полицијски службеник ће привремено искључити изсаобраћаја возача који:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) управља возилом за време трајања заштитне мере или мере безбедности,
 • б) управља возилом које је технички неисправно,
 • в) нема возачку дозволу за управљање возилом оне категорије којој припада возило којим управља,
 • г) прође светлосни саобраћајни знак када је тим знаком забрањен пролаз.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. Међусобно првенство пролаза учесника у саобраћају, који на раскрсници светлосним саобраћајним знаковима истовремено добијају право пролаза, регулише се:

 • а) правилима саобраћаја,
 • б) саобраћајним знаком,
 • в) ознакама на коловозу.

 • 13. У моторном возилу на предњем седишту не сме да се превози:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) дете млађе од 12 година,
 • б) лице старије од 70 година,
 • в) дете млађе од 14 година,
 • г) лице које је под утицајем алкохола.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици, као возач возила које је заустављено на путу, да би се безбедно укључили усаобраћај, обавезни сте да:

 • а) укључите леви показивач правца и укључите се у саобраћај,
 • б) укључите леви показивач правца, омогућите да вас обиђе возило које сте уочили у возачким огледалима и укључите се у саобраћај,
 • в) сачекате да вас возило које се креће иза вас обиђе, укључите леви показивач правца и укључите се у саобраћај.

 • 15. У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

 • а) није дозвољено,
 • б) дозвољено је путањом број 1, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
 • в) дозвољено је путањом број 2, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите возило које Вам долази са леве стране,
 • б) имате првенство пролаза у односу на возило које Вам долази са леве стране.

 • 17. У ситуацији приказаној на слици вучење возила које је у возном стању:

 • а) врши се на прописан начин,
 • б) не врши се на прописан начин,
 • в) врши се на прописан начин само ако је вучно возило намењено за уклањање непрописно паркираних возила.

 • 18. Возач који скреће на бочни пут на чијем улазу не постоји пешачки прелаз, на који су ступили пешаци који прелазе преко коловоза бочног пута:

 • а) дужан је да пропусти пешаке који су већ ступили на коловоз,
 • б) дужан је да звучним знаком упозори пешаке јер не прелазе коловоз на обележеном пешачком прелазу,
 • в) није дужан да пропусти пешаке који су већ ступили на коловоз.

 • 19. Аутопутем дозвољено је кретање:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) теретним возилима,
 • б) радним машинама,
 • в) аутобусима,
 • г) тракторима који не вуку прикључно возило за трактор.

 • 20. Приликом извођења радње претицања возач који претиче дужан је да:

 • а) своје возило, пре почетка претицања, држи на одстојању од возила које се претиче, које одговара половини зауставног пута његовог возила и растојању од најмање 1 m,
 • б) по завршетку претицања своје возило врати у саобраћајну траку којом се кретао пре тога, уз обезбеђење одстојања које одговара половини зауставног пута возила које се претиче,
 • в) своје возило држи на потребном одстојању и растојању од возила које претиче, при чему не сме ометати, односно угрожавати, претицано возило нити друге учеснике саобраћају.

 • 21. Непосредно испред раскрснице са кружним током саобраћаја:

 • а) дозвољено је претицање другог возила,
 • б) није дозвољено претицање другог возила,
 • в) дозвољено је претицање само бицикла, мопеда и мотоцикла.

 • 22. На раскрсници са кружним током саобраћаја:

 • а) није дозвољено претицање другог возила,
 • б) дозвољено је претицање другог возила,
 • в) дозвољено је претицање само бицикла, мопеда и мотоцикла.

 • 23. Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) на путу за саобраћај у оба смера на којем нису означене саобраћајне траке,
 • б) на делу пута на коме постоји неиспрекидана разделна уздужна линија и када не користи коловозну траку намењену за кретање возила из супротног смера,
 • в) саобраћајном траком за спора возила,
 • г) на начин да прелази возилом преко неиспрекидане уздужне линије при чему користи саобраћајну траку намењену за кретање возила из супротног смера.

 • 24. Возач теретног возила приказаног на слици, дужан је да се креће брзином која није већа од:

 • а) 60 km/h,
 • б) 80 km/h,
 • в) 100 km/h,
 • г) 120 km/h.

 • 25. Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:

 • а) 60 km/h,
 • б) 80 km/h,
 • в) 100 km/h,
 • г) 120 km/h.

 • 26. Брзина кретања теретног моторног возила са прикључним возилом, на путу ван насеља осим на аутопуту, ограничена је на:

 • а) 50 km/h,
 • б) 70 km/h,
 • в) 90 km/h.

 • 27. У ситуацији приказаној на слици, на путу на коме се саобраћај одвија у оба смера, возачу црвеног возилa паркирање је дозвољено непосредно уз:

 • а) десну ивицу коловоза,
 • б) леву ивицу коловоза,
 • в) десну или леву ивицу коловоза.

 • 28. Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова возила под пратњом могу се употребљавати само:

 • а) када се врши пратња,
 • б) када се одступа од правила саобраћаја,
 • в) ноћу и у условима смањене видљивости.

 • 29. Возач који се сусретне са возилом на коме су укључена жута ротациона или трепћућа светла дужан је да:

 • а) повећа опрезност и прилагоди брзину и начин кретања свог возила,
 • б) обавезно помери возило са коловоза,
 • в) обавезно заустави возило.

 • 30. Саобраћајни знакови су: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) знакови опасности,
 • б) семафори,
 • в) знакови изричитих наредби,
 • г) знакови обавештења,
 • д) ознаке на коловозу,
 • ђ) знаци које дају полицијски службеници.

 • 31. Знак изричите наредбе се поставља:

 • а) на удаљености од 150 m до 250 m испред места на путу, одакле за учеснике у саобраћају настаје обавеза да се придржавају наредбе изражене саобраћајним знаком,
 • б) на удаљености од 100 m испред места на путу одакле за учеснике у саобраћају настаје обавеза да се придржавају наредбе изражене саобраћајним знаком,
 • в) непосредно испред места одакле за учеснике у саобраћају настаје обавеза да се придржавају наредбе изражене саобраћајним знаком.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места на путу на коме се налази обележени пешачки прелаз,
 • б) место на коме се налази обележени пешачки прелаз,
 • в) посебно изграђену стазу којом се пешаци морају кретати, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају.

 • 33. Изричита наредба дата знаком изричитих наредби постављеним на путу важи:

 • а) до прве наредне раскрснице, односно до места где је постављен знак обавештења о престанку те изричите наредбе,
 • б) 250 m од места на коме је постављен тај знак,
 • в) до места где је постављен знак обавештења о престанку те изричите наредбе, без обзира да ли до тог места постоји раскрсница.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је дозвољен саобраћај само аутобусима, тракторима и запрежним возилима.
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила,
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за врсту возила приказаних на знаку.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) број пута,
 • б) број деонице пута,
 • в) стационажу пута, односно растојање од почетка тог пута до места на ком је постављен знак.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину дела пута на коме постоји опасност због загушења саобраћаја,
 • б) приближавање сужењу коловоза које може да представља извесну опасност,
 • в) место где се због завршавања саобраћајне траке,сужења коловоза и смањења броја саобраћајних трака,возила наизменично укључују у једну саобраћајну траку.

 • 37. Допунска табла приказана на слици означава:

 • а) близину дела пута,односно места на коме постоји опасност од клизавог коловоза због настанка поледице или снега,
 • б) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба,када је на коловозу снег.
 • в) деоницу пута на коме се снег чисти машински и поставља се за време чишћења снега уз знак "Опасност на путу" (I -25)

 • 38. Испрекидана линија заустављања, постављена на прилазу раскрсници са путем са првенством пролаза наместу где не постоји саобраћајни знак „Укрштање сапутем са првенством пролаза“, означава:

 • а) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило,
 • б) место на коловозу на коме је возач дужан да уступи првенство возилима која се крећу путем на који наилази и да, по потреби, заустави возило пре линије заустављања,
 • в) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да уступи првенство возилима која се крећу путем на који наилази само ако је испред те линије, на коловозу обележен и натпис у облику наведеног саобраћајног знака.

 • 39. Светлосни саобраћајни знак у облику зелене стрелице (условни знак), који је додат семафору са тробојним светлима, на којем је укључено црвено или жуто светло, има значење:

 • а) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, при чему возила која се крећу у означеном смеру имају првенство пролаза у односу на сва друга возила,
 • б) дозвољен пролаз само у смеру означеном стрелицом, при чему се морају пропустити пешаци који прелазе преко коловоза, као и сва возила која се крећу по путу на који се улази,
 • в) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом само за возила којима се врши јавни превоз путника.

 • 40. Приликом наиласка на место на ком се изводе радови на путу возач:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) не мора да поступа по знаковима које даје радник одређен од стране извођача радова, већ само по постављеној саобраћајној сигнализацији,
 • б) мора уклонити своје возило само на захтев саобраћајне полиције,
 • в) не сме да омета радника који обавља радове на путу или поред пута,
 • г) је дужан да уклони своје возило на захтев извођача радова.

 • 41. Светлосни знак − једно трепћуће или ротационо светло плаве боје на возилу са првенством пролаза које стоји на коловозу, значи обавезу за возаче других возила да:(Заокружити три тачна одговора)

 • а) смање брзину кретања свог возила,
 • б) по потреби зауставе своје возило,
 • в) зауставе своје возило,
 • г) поступају по наредбама полицијског службеника,
 • д) убрзају кретање свог возила.

 • 42. Светлосни знак − црвено и плаво трепћуће светло која се наизменично пале на возилу под пратњом, за возача који сусретне та возила, односно кога сустигну та возила, значи обавезу да:

 • а) возила под пратњом пропусти, да им омогући мимоилажење и претицање, односно обилажење и по потреби да заустави своје возило или га уклони са коловоза, да се строго придржава наредби које му дају лица из пратње и да кретање настави тек пошто сва возила под пратњом прођу,
 • б) се заустави и да кретање настави тек пошто сва возила под пратњом прођу,
 • в) смањи брзину и настави кретање.

 • 43. Светлосни саобраћајни знак - црвено светло који даје семафор има значење:

 • а) забрањен пролаз
 • б) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака
 • в) дозвољен пролаз уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност