<< Testovi

1. Довођење возила, односно уређаја и склопова возила у исправно стање је:

 • а) преправка возила,
 • б) поправка возила,
 • в) технички преглед возила.

 • 2. Возило је прикључно ако истовремено испуњава најмање следеће услове: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) по конструкцији, уређајима, склоповима и опреми је намењено и оспособљено да буде вучено од другог возила,
 • б) има једну осовину и конструисано је да вуче или потискује измењива оруђа за разне радове,
 • в) намењено је за превоз путника, односно ствари, односно за обављање радова,
 • г) намењено је за обављање пољопривредних, шумских или других радова, и у сврху извођења тих радова, поставља се на моторно возило.

 • 3. Паркинг место је на слици означено бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 4. Када се укључе кратка светла за осветљавање пута, на контролној табли возила:

 • а) мора аутоматски да светли контролна лампа зелене боје,
 • б) мора аутоматски да светли контролна лампа жуте боје,
 • в) не мора бити укључена лампа било које боје.

 • 5. Светлосни сноп кратког светла моторних возила мора бити изведен као:

 • а) десносмерни асиметрични,
 • б) симетрични,
 • в) левосмерни асиметрични.

 • 6. Додатни фарови и светла који су уграђени на возилу ван простора предвиђених прописима (додатни фарови на крову и сл.) за време учешћа возила у саобраћају на путу:

 • а) морају бити прекривени одговарајућом покривком,
 • б) не морају бити прекривени али се не могу користити,
 • в) не морају бити прекривени и могу се користити.

 • 7. Возило мора да испуњава прописане техничке услове, техничке прописе и да буде технички исправно:

 • а) када учествује у саобраћају на путу,
 • б) само када учествује у саобраћају на јавном путу,
 • в) само када учествује у саобраћају на путу са савременим коловозним застором.

 • 8. Најмање дозвољена дубина „шаре“ газећег слоја пнеуматика путничког возила, када не постоји TWI ознака, износи:

 • а) 1,6 mm,
 • б) 2,0 mm,
 • в) 4,0 mm.

 • 9. У теретном возилу у простору за превоз терета:

 • а) дозвољено је превозити највише пет лица која раде на утовару или истовару,
 • б) није дозвољено превозити лица,
 • в) дозвољено је превозити највише пет лица.

 • 10. Ако возило које је искључено из саобраћаја, омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја полицијски службеник може:

 • а) привремено одузети возило док не престану разлози за искључење возача, односно возила,
 • б) преместити возило, односно наложити да се возило премести,
 • в) омогућити возачу да заврши започету вожњу до жељеног одредишта.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. У ситуацији приказаној на слици возачи возила:

 • а) могу да наставе кретање возила уколико пролазак поред аутобуса могу извршити без угрожавања других учесника у саобраћају,
 • б) дужни су да прилагоде брзину возила, тако да могу безбедно да зауставе возило, како не би угрозили децу која улазе, односно излазе из аутобуса,
 • в) дужни су да се зауставе док деца улазе, односно излазе из аутобуса.

 • 13. На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач теретног возила чија је највећа дозвољена маса 2.500 kg:

 • а) може да се креће возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза, ако тиме не омета возила која се крећу иза његовог возила,
 • б) не сме да се креће возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза,
 • в) може да се креће возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза само када врши претицање.

 • 14. У случају застоја саобраћаја на путу где су коловозне траке физички одвојене, возачи чија возила се не налазе у крајњој левој саобраћајној траци дужни су да:

 • а) возилом заузму положај уз десну ивицу саобраћајне траке,
 • б) возилом заузму положај уз леву ивицу саобраћајне траке
 • в) возило оставе у положај у ком се затекло у тренутку застоја,
 • г) возилом заузму положај по средини саобраћајне траке.

 • 15. На возаче трамваја одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима:

 • а) се не примењују, осим одредаба о ограничењу брзине кретања возила,
 • б) се не примењују,
 • в) се примењују, осим ако то не искључују конструкционе особине тих возила или начин њиховог кретања.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици, испред раскрснице заузели сте положај на саобраћајној траци тако да:

 • а) Вам је дозвољено да извршите скретање улево,
 • б) Вам није дозвољено да извршите скретање улево.

 • 17. Одстојање између вучног и вученог моторног возила,ако се вуче помоћу круте везе:

 • а) мора да износи од 3 m до 5 m,
 • б) мора да износи мање од 3 m,
 • в) може да износи и мање од 3 m али не више од 5 m.

 • 18. У ситуацији приказаној на слици возач аутобуса:

 • а) може прећи преко железничке пруге поред полубраника, уколико се увери да то може урадити безбедно пре наиласка воза,
 • б) може прећи преко железничке пруге поред полубраника, ако друго лице ван возила да знак да воз не наилази,
 • в) је дужан да се заустави испред полубраника.

 • 19. Прикључна возила чија највећа дозвољена маса прелази 0,75 t, али не прелази 3,5 t:

 • а) не могу имати радно кочење са инерционом командом,
 • б) могу имати радно кочење са инерционом командом,
 • в) могу имати радно кочење са инерционом командом само када се скуп возила креће брзином мањом од 30 km/h.

 • 20. На моторном возилу на четири или више точкова, моторном возилу на три точка која су шира од 1,3 m и прикључном возилу ширине преко 1,6 m:

 • а) не морају бити уграђена предња позициона светала,
 • б) морају бити уграђена два предња позициона светла беле или жуте боје,
 • в) морају бити уграђена два предња позициона светла беле боје.

 • 21. Возач који је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања његовог искључења из саобраћаја, казниће се:

 • а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
 • б) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара и 10 казнених поена,
 • в) новчаном казном од 5.000 динара.

 • 22. Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, је мопед ако истовремено испуњава следеће услове: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h,
 • б) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW,
 • в) има најмање два точка,
 • г) има два точка,
 • д) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3,
 • ђ) радна запремина његовог мотора не прелази 125 cm3.

 • 23. Возач који се у зони школе у насељу, у 14:00 часова креће брзином од 100 km/h, казниће се:

 • а) новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара и 10 казнених поена,
 • б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
 • в) новчаном казном од 20.000 динара.

 • 24. Возач не сме да заустави или паркира возило:

 • а) само на раскрсници,
 • б) на раскрсници као и на удаљености мањој од 10 m од најближе ивице попречног коловоза,
 • в) на раскрсници као и на удаљености мањој од 5 m од најближе ивице попречног коловоза.

 • 25. Возач ноћу, уместо звучног знака упозорења, може употребити:

 • а) трепћућа светла,
 • б) светлосни знак упозорења,
 • в) истовремено све показиваче правца.

 • 26. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) возило полиције има првенство пролаза,
 • б) првенство пролаза је регулисано семафором.

 • 27. Возач не сме да заустави или паркира возило: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) у тунелу,
 • б) на успону,
 • в) на путу ван насеља,
 • г) у подвожњаку.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици возило полиције се:

 • а) не може кретати брзином која је већа од 50 km/h,
 • б) може кретати брзином која не угрожава безбедност других учесника у саобраћају,
 • в) не може кретати брзином која је за 50 km/h већа од дозвољене брзине.

 • 29. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) морате се зауставити на линији прегледности или испред линије заустављања,
 • б) зауставићете се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба,
 • в) испрекидана линија заустављања Вас обавезује да се морате увек зауставити непосредно испред те линије без обзира на саобраћајну ситуацију.

 • 30. Опрема приказана на слици („Саобраћајна купа“) означава:

 • а) место на путу где се изводе краткотрајни радови,
 • б) врх разделног острва,
 • в) место на путу на којем је паркирано „тешко возило“.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут којим се возило мора кретати ако намерава да скрене улево на следећој раскрсници на којој је скретање улево забрањено,
 • б) смер и ток преусмереног саобраћаја када је због радова на путу, привремених препрека или оштећења коловоза, пут затворен,
 • в) близину и положај пута који нема излаз.

 • 32. Сигнална табла приказана на слици означава:

 • а) краткотрајна покретна радилишта на путу,
 • б) препреку на путу која се налази у десној саобраћајној траци у односу на саобраћајну траку у којој се табла налази,
 • в) забрану саобраћаја на путу свим возилима због извођења радова на путу.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за моторна возила и запрежна возила,
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за запрежна возила,
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за домаће животиње.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину царинарнице, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку,
 • б) близину полиције, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку,
 • в) близину наплатног места за путарину, односно места где се возило мора зауставити из разлога означеног на знаку.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на путу на којем се завршава стаза за јахаче,
 • б) место где се завршава зона успореног саобраћаја,
 • в) место где се завршава део пута на коме домаће животиње под надзором прелазе преко пута или се крећу дуж пута.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) почетак деонице на којој се врши контрола брзине кретања возила,
 • б) почетак деонице пута на којој је обавезно поштовање највеће дозвољене брзине кретања возила,
 • в) почетак деонице пута на којој је обавезно поштовање највеће дозољене брзине кретања возила,када возачи који долазе из супротног смера дају светлосни знак упозорења.

 • 37. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Обавезно заустављање“, означава:

 • а) пружање пута са првенством пролаза,
 • б) близину и положај пута који нема излаз (слепи пут),
 • в) смер којим се возила морају кретати.

 • 38. Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) означава:

 • а) додатно упозорење возачу на близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази,
 • б) додатно упозорење возачу на место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази,
 • в) додатно упозорење возачу на пут, односно део пута, на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера.

 • 39. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на коме се завршава паркиралиште за путничка возила,
 • б) место на коме се завршава мотопут,
 • в) место на коме се завршава аутопут.

 • 40. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) положај путних праваца до насељених места исписаних на знаку,
 • б) потврду правца кретања после проласка раскрснице где се путеви укрштају,
 • в) обавештење о називу петље на коју се наилази.

 • 41. Уздужна линија која се користи за најављивање близине неиспрекидане линије је:

 • а) разделна линија,
 • б) ивична линија,
 • в) линија упозорења.

 • 42. Ознака приказана на слици означава:

 • а) сталну препреку унутар габарита слободног профила пута,
 • б) вертикалну запреку,
 • в) запречну траку.