<< Testovi

1. Ако возило којим је управљао возач који је искључен из саобраћаја омета несметано и безбедно одвијање саобраћаја, полицијски службеник може:

 • а) привремено одузети возило док не престану разлози за искључење возача,
 • б) преместити возило, односно наложити да се возило премести,
 • в) омогућити возачу да заврши започету вожњу до жељеног одредишта.

 • 2. Запрежно возило је приказано на слици број:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 3. Светлост дневних светала мора бити:

 • а) беле или жуте боје,
 • б) боје одређене од стране произвођача возила,
 • в) само беле боје.

 • 4. На моторним возилима на четири или више точкова и на моторним возилима на три точка која су шира од 1,3 m светла за маглу могу бити уграђенa и изведенa као:

 • а) четири фара,
 • б) два фара,
 • в) паран број фарова без ограничења броја.

 • 5. Ванредни технички преглед возила, које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу, се обавља:

 • а) у објекту за вршење техничког прегледа возила који изабере возач тог возила,
 • б) по правилу у објекту за вршење техничког прегледа возила у ком је извршен контролни технички преглед,
 • в) у објекту за вршење техничког прегледа возила који одреди полицијски службеник који је искључио возило.

 • 6. Рок важења регистрационе налепнице је:

 • а) 2 године,
 • б) 3 године,
 • в) 1 година.

 • 7. Постојање уређај за обезбеђење возила од неовлашћене употребе је обавезно:

 • а) на аутобусима, путничким и теретним возилима,
 • б) само на путничким возилима,
 • в) само на путничким и теретним возилима.

 • 8. У моторном возилу, односно на возилу и прикључном возилу у саобраћају на путу, дозвољено је превозити:

 • а) онолико лица колико је означено у саобраћајној дозволи, на местима која су за то предвиђена,
 • б) онолико лица колико у возилу постоји места за седење, односно места за стајање,
 • в) онолико лица колико може да стане у простору за превоз путника, под условом да укупна маса возила није већа од највеће дозвољене масе возила.

 • 9. Контролни технички преглед возила:

 • а) може бити извршен у објекту за вршење техничког прегледа који одабере возач,
 • б) може бити извршен само у објекту за вршење техничког прегледа који одреди полицијски службеник,
 • в) мора бити извршен у објекту за вршење техничког прегледа у којем је извршен последњи редовни технички преглед возила.

 • 10. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  11. У ситуацији приказаној на слици, возач белог путничког возила које наилази из супротног смера:

 • а) мора да се заустави док деца улазе, односно излазе из аутобуса,
 • б) може да настави кретање уколико пролазак поред аутобуса може извршити без угрожавања других учесника у саобраћају,
 • в) дужан је да прилагоди брзину возила, тако да може безбедно да заустави возило, како не би угрозио децу која улазе, односно излазе из аутобуса.

 • 12. На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач возила чија је највећа конструктивна брзина 45 km/h:

 • а) не сме да се креће саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза,
 • б) може да се креће саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза, ако тиме не омета возила која се крећу иза његовог возила,
 • в) може да се креће саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза само када врши претицање.

 • 13. У ситуацији приказаној на слици, на стајалишту возила јавног градског превоза:

 • а) паркирање и заустављање, свих возила није дозвољено,
 • б) дозвољено је паркирање и заустављање, возила којима се обавља ауто такси превоз путника,
 • в) дозвољено је заустављање возила којима се обавља ауто такси превоз путника.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици, возач возила које Вам долази у сусрет дужан је да:

 • а) остави са десне стране свог возила најмање 0,5 m растојања до паркираних возила,
 • б) возило помери ка десној ивици коловоза и остави са своје леве стране довољно растојање између свог и Вашег возила
 • в) остави са своје леве стране најмање 1 m растојања између свог и вашег возила.

 • 15. У ситуацији приказаној на слици возач возила означеног бројем 2, на путу ван насеља, уколико наставља претицање:

 • а) није дужан да употреби звучни знак упозорења,
 • б) дужан је да употреби звучни и светлосни знак упозорења,
 • в) дужан је да употреби звучни знак упозорења.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици на паркираном возилу ноћу светла:

 • а) су прописно укључена,
 • б) нису прописно укључена.

 • 17. У ситуацији приказаној на слици моторно возило које на путу вуче неисправно моторно возило не сме се кретати брзином већом од:

 • а) 60 km/h,
 • б) 50 km/h,
 • в) 40 km/h.

 • 18. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите шинско возило,
 • б) имате првенство пролаза у односу на шинско возило.

 • 19. Светлост светла за вожњу уназад мора бити:

 • а) црвене боје,
 • б) боје одређене од стране произвођача возила,
 • в) беле боје.

 • 20. Возач који након истека пробне возачке дозволе управља возилом у саобраћају пре него што му је издата возачка дозвола, казниће се:

 • а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 5 казнених поена,
 • б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
 • в) новчаном казном од 5.000 динара.

 • 21. Простор без седишта са доступним прикључцима сигурносних појасева у возилу представља:

 • а) место за седење само ако има и доступне елементе за монтажу седишта,
 • б) место за седење само ако има и доступне елементе за монтажу седишта и сигурносне појасеве,
 • в) место за седење.

 • 22. Из саобраћаја ће бити искључено возило: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) на коме регистрациона налепница није постављена на прописан начин,
 • б) које није уписано у јединствени регистар возила,
 • в) за које постоји обавеза означавања ознакама за дуга, тешка и спора возила, а није означено тим ознакама,
 • г) чијој регистрационој налепници, односно потврди о коришћењу таблица за привремено означавање, је истекао рок важења.

 • 23. Возач не сме да заустави или паркира возило:

 • а) на прелазу пута преко железничке пруге као и на удаљености мањој од 5 m од прелаза,
 • б) на прелазу пута преко железничке пруге као и на удаљености мањој од 10 m од прелаза,
 • в) само на прелазу пута преко железничке пруге.

 • 24. На стајалишту за возила јавног саобраћаја возач:

 • а) не сме да заустави или паркира возило,
 • б) сме да заустави или паркира возило,
 • в) сме да заустави, а не сме да паркира возило.

 • 25. За време магле, на моторном возилу морају да буду укључена:

 • а) кратка светла, односно светла за маглу или обе врсте светала,
 • б) дуга светла,
 • в) дневна светла.

 • 26. У ситуацији приказаној на слици претицање које врши возило полиције:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено.

 • 27. У ситуацији приказаној на слици заустављено возило:

 • а) је означено на прописан начин,
 • б) није означено на прописан начин.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици возач возила:

 • а) не мора пропустити пешака, под условом да не угрожава његову безбедност,
 • б) мора пропустити пешака.

 • 29. У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:

 • а) 1,
 • б) 2.

 • 30. На врху табле за означавање врха разделног острва постављају се саобраћајни знакови који означавају:

 • а) препреке на путу и места на коме се изводе радови на путу,
 • б) коловоз односно део коловоза којим се возила морају, односно могу, кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу,
 • в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на путу одакле престају да важе одговарајуће забране и обавезе које су пре тог места успостављене саобраћајним знаковима постављеним на том путу,
 • б) место на путу одакле престају да важе сви саобраћајни знакови који су постављени на том путу до тог места,
 • в) место на путу одакле престају да важе сви саобраћајни знакови опасности који су постављени на том путу до тог места.

 • 32. Опрема приказана на слици („Делинеатор“) користи се:

 • а) за означавање места на путу где се изводе краткотрајни радови,
 • б) за означавање врха разделног острва,
 • в) за раздвајање смерова кретања или вођење токова у случајевима скретања саобраћаја.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на коме је забрањено полукружно окретање,
 • б) смер којим се возила морају кретати,
 • в) раскрсницу на којој је скретање улево забрањено.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија укупна висина прелази висину означену на знаку,
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија ширина прелази ширину означену на знаку,
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила, односно скуповима возила, чија укупна дужина прелази дужину означену на знаку.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на путу на којем се завршава спојена бициклистичка и пешачка стаза
 • б) пут по коме се одвојено крећу само бициклисти и пешаци, у својим стазама,
 • в) место где се завршава зона успореног саобраћаја.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) удаљеност до улаза пута на територију насељеног места и границе од које почиње то насељено место,
 • б) одредиште или објекат туристичког значаја и садржи назив туристичког одредишта, симбол (графички приказ) и удаљеност до одредишта,
 • в) удаљеност до места од кога почиње насеље и од кога се примењују прописи о саобраћају у насељу.

 • 37. Допунска табла приказана на слици означава:

 • а) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m са леве стране саобраћајног знака,
 • б) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m са десне стране саобраћајног знака,
 • в) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m иза саобраћајног знака.

 • 38. У ситуацији приказаној на слици удвојена неиспрекидана разделна линија, која означава забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији је означена бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 39. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) страну пута на којој престаје забрана паркирања возила,
 • б) страну пута на којој престаје забрана заустављања и паркирања возила,
 • в) место у насељу на коме се излази из зоне у којој је спроведено опште ограничење трајања паркирања на одређено време.

 • 40. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места на којем се налази надвожнјак на путу,
 • б) место на коме се завршава аутопут,
 • в) место одакле почиње аутопут.

 • 41. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) зауставићете се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба,
 • б) се не морате зауставити јер возило долази са Ваше леве стране,
 • в) испрекидана линија заустављања Вас обавезује да се морате увек зауставити непосредно испред те линије без обзира на саобраћајну ситуацију.

 • 42. Ознака приказана на слици, са бр. 1 („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:

 • а) површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
 • б) површину на којој је дозвољен саобраћај, а на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
 • в) површину на којој је забрањен саобраћај, а на којој је дозвољено заустављање и паркирање.