<< Testovi

1. Средња (просечна) брзина кретања возила на деоници дужине 300 km, коју возило пређе за 2 сата, је:

 • а) 100 km/h,
 • б) 120 km/h,
 • в) 150 km/h,
 • г) 200 km/h.

 • 2. Паркиралиште је на слици означено бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 3. Саобраћајна трака за возила јавног превоза путника на слици је означена бројевима:

 • а) 2 и 3,
 • б) 4 и 9,
 • в) 8 и 5,
 • г) 1, 4 и 9.

 • 4. Возило прописно паркирано на паркинг месту:

 • а) не може бити уклоњено,
 • б) може бити уклоњено ако није измирена накнада за паркирање,
 • в) може бити уклоњено ако је видно запуштено и није регистровано.

 • 5. Возачу возила које је искључено из саобраћаја:

 • а) одузеће се саобраћајна дозвола уз издавање потврде о одузимању,
 • б) одузеће се возачка дозвола уз издавање потврде о одузимању,
 • в) одузеће се регистарске таблице, уз издавање потврде о одузимању.

 • 6. Возачу који управља возилом када је његовој возачкој дозволи истекао рок важења више од шест месеци, заштитна мера забране управљања моторним возилом:

 • а) изриче се,
 • б) не изриче се.

 • 7. Возач возила на којем терет прелази најудаљенију тачку на задњој страни возила, није означен, казниће се:

 • а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара,
 • б) новчаном казном од 5.000 динара,
 • в) новчаном казном од 15.000 до 30.000 динара.

 • 8. Ознака на пнеуматику М+S означава:

 • а) да је пнеуматик намењен за зимску употребу,
 • б) да је пнеуматик намењен за летњу употребу,
 • в) брзинску ознаку пнеуматика.

 • 9. Кретање по путу возила, односно скупа возила, која не испуњавају услове у погледу димензија (дужина, ширина и висина) је:

 • а) ванредни превоз,
 • б) пробна вожња,
 • в) превоз опасног терета.

 • 10. Ако се возач возила креће по путу на којем је обавезна употреба зимске опреме, односно ланаца за снег, а исте не употребљава и тиме угрожава или може угрозити несметано и безбедно одвијање саобраћаја:

 • а) возило ће бити искључено из саобраћаја,
 • б) возачу ће бити наређено да употреби зимску опрему, односно ланце за снег,
 • в) возачу ће бити дозвољено да настави кретање тим путем након санкционисања непрописног поступања.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) возач возила који долази иза аутобуса мора да се заустави док деца улазе, односно излазе из аутобуса, а возач возила из супротног смера може да настави кретање,
 • б) возач возила из супротног смера може да настави кретање, а возач возила који долази иза аутобуса може обићи аутобус када пропусти возило из супротног смера,
 • в) возачи оба возила дужни су да се зауставе док деца улазе, односно излазе из аутобуса.

 • 13. На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач:

 • а) може да се креће возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза, ако тиме не омета возила која се крећу иза његовог возила,
 • б) не сме да се креће возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза,
 • в) може да се креће возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза само када врши претицање.

 • 14. Ради извођења жељене радње у саобраћају возач:

 • а) мора прво дати знак показивачем правца и затим се уверити да може да отпочне вршење радње,
 • б) се мора прво уверити да може да отпочне вршење радње и затим дати знак показивачем правца,
 • в) даје знак показивачем правца док се уверава да може да отпочне вршење радње.

 • 15. У ситуацији приказаној на слици полукружно окретање скупа возила:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици, возач из чијeг возила излазе путници:

 • а) дужан је да укључи све показиваче правца на возилу,
 • б) није дужан да укључи показиваче правца на возилу,
 • в) дужан је да укључи десни показивач правца на возилу.

 • 17. На моторном возилу које се вуче од стране другог моторног возила: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) не морају бити укључени сви показивачи правца,
 • б) морају бити укључени сви показивачи правца, уколико су исправни,
 • в) не мора бити постављен сигурносни троугао,
 • г) на задњој страни возила мора бити постављен сигурносни троугао.

 • 18. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да се зауставите испред браника,
 • б) можете прећи преко железничке пруге поред браника, уколико се уверите да то можете урадити безбедно пре наиласка воза,
 • в) можете прећи преко железничке пруге поред браника, ако вам друго лице ван возила да знак да воз не наилази.

 • 19. Светлосни сноп кратког светла моторних возила, осим трактора, мора да осветли:

 • а) најмање 40 m, а највише 80 m пута,
 • б) најмање 40 m пута,
 • в) најмање 100 m пута.

 • 20. Уградња покретног фара (рефлектора) дозвољена је:

 • а) на свим моторним и прикључним возилима,
 • б) само на возилима за која је то одређено прописима о техничким условима за возила,
 • в) само на тракторима и радним машинама.

 • 21. Возач који управља возилом под дејством алкохола чија је садржина више од 2,00 mg/ml, казниће се:

 • а) новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара и 4 казнена поена,
 • б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
 • в) новчаном казном од 5.000 динара.

 • 22. Које од наведених услова мора испуњавати аутопут? (Заокружити три тачна одговора)

 • а) Пут који има најмање три саобраћајне траке по смеру.
 • б) Пут код којег су коловозне траке за саобраћај из супротних смерова физички одвојене.
 • в) Пут код којег коловозне траке за саобраћај из супротних смерова не морају бити физички одвојене.
 • г) Пут који има најмање две саобраћајне траке по смеру и једну зауставну траку за сваки смер.
 • д) Државни пут код кога сва укрштања са другим путевима и железничким или трамвајским пругама нису изведена у истом нивоу.
 • ђ) Државни пут код кога укрштања у нивоу са другим путевима морају бити изведена као раскрснице са кружним током или регулисана семафорима.

 • 23. Возач који је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања заштитне мере, односно меребезбедности, забране управљања моторним возилом, казниће се:

 • а) новчаном казном од 30.000 до 50.000 динара и 10 казнених поена,
 • б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
 • в) новчаном казном од 10.000 динара

 • 24. У ситуацији приказаној на слици паркирање или заустављање возила:

 • а) жуте боје је дозвољено,
 • б) беле боје је дозвољено,
 • в) није дозвољено.

 • 25. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) светлосним и звучним знаком упозорења упозорићете возача возила испред да Вас омета спором вожњом,
 • б) стрпљиво ћете наставити вожњу до места на којем можете извршити претицање,
 • в) звучним знаком упозорења упозорићете возача возила испред да Вас омета спором вожњом.

 • 26. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) возило полиције има првенство пролаза,
 • б) првенство пролаза је регулисано саобраћајним знаковима.

 • 27. У ситуацији приказаној на слици принудно заустављено возило (са укљученим свим показивачима правца):

 • а) означено је на прописан начин,
 • б) није означено на прописан начин.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дозвољено је претицање возила са првенством пролаза ако полицијски службеник из возила не даје друге знаке и наредбе,
 • б) није дозвољено претицање возила са првенством пролаза,
 • в) дозвољено је претицање возила са првенством пролаза само када полицијски службеник из возила изда такву наредбу.

 • 29. Возач је дужан да се по путу креће:

 • а) што ближе разделној линији,
 • б) што ближе десној ивици коловоза,
 • в) средином коловозне траке

 • 30. Опрема приказана на слици („Запрека“) означава:

 • а) ивицу коловоза на путевима ван насељеног места,
 • б) забрану и спречавање преласка возила преко железничке пруге,
 • в) бочне стране радилишта, односно привремених препрека на путу, на местима где се врши потпуно затварање саобраћаја.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) смер којим се возила морају кретати,
 • б) приближавање кривини на десно, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности,
 • в) пут са једносмерним саобраћајем.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици:

 • а) служи за усмеравање возила на обилазни пут,
 • б) означава пут са једносмерним саобраћајем,
 • в) означава правац кретања до одредишта или објекта туристичког значаја.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија укупна висина прелази висину означену на знаку,
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија ширина прелази ширину означену на знаку,
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила, односно скуповима возила, чија укупна дужина прелази дужину означену на знаку.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на коме је забрањено полукружно окретање,
 • б) раскрсницу на којој је скретање удесно забрањено,
 • в) смер којим се возила морају кретати.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места или место на коме се налази терен уређен за излетнике,
 • б) близину терена или терен уређен за камповање под шаторима,
 • в) близину места или место на коме се налази планинарски дом.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место одакле престаје ограничење брзине,
 • б) место одакле престаје обавеза кретања најмање прописаном брзином,
 • в) место одакле престаје обавеза кретања брзином која је препоручена на одређеном делу пута.

 • 37. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

 • а) паркирање на тротоару и коловозу, под углом у односу на подужну осу коловоза,
 • б) паркирање на тротоару и коловозу, паралелно са подужном осом коловоза,
 • в) паркирање на тротоару и коловозу, управно на подужну осу коловоза.

 • 38. Ознака приказана на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:

 • а) место где је забрањено заустављање и паркирање на тротоару,
 • б) место где је забрањено заустављање и паркирање на коловозу,
 • в) место резервисано за аутобуско стајалиште.

 • 39. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места на коме пут прелази преко трамвајске пруге у нивоу,
 • б) близину места на коме пут прелази преко железничке пруге у нивоу,
 • в) место на коме се налази трамвајска станица.

 • 40. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) обавештење возачима о коришћењу саобраћајне траке за кретање до насељеног места исписаног на знаку и поставља се изнад саобраћајне траке,
 • б) потврду правца кретања после проласка раскрснице где се путеви укрштају,
 • в) обавештење о називу петље на коју се наилази.

 • 41. Ознака приказана на слици („Паркинг место“) означава:

 • а) место за подужно паркирање,
 • б) место за управно паркирање,
 • в) место за косо паркирање.

 • 42. У ситуацији приказаној на слици, возач који наилази на саобраћајни знак:

 • а) мора се увек зауставити непосредно испред линије заустављања,
 • б) зауставиће се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба,
 • в) мора се зауставити на линији прегледности или испред линије заустављања.