<< Testovi

1. На прикључном возилу ширине до 1,6 m:

 • а) не морају бити уграђена предња позициона светала,
 • б) морају бити уграђена два предња позициона светла беле или црвене боје,
 • в) морају бити уграђена два предња позициона светла беле боје.

 • 2. Када се укључе светла за маглу, на контролној табли возила:

 • а) мора аутоматски да светли контролна лампа зелене боје,
 • б) мора аутоматски да светли контролна лампа жуте боје,
 • в) не мора бити укључена лампа било које боје.

 • 3. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  4. Тротоар је на слици означен бројевима: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4,
 • д) 5.

 • 5. Моторно возило које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном који није на бензин, четири точка, највећу ефективну снагу 20 kW, чија је маса 500 kg и које има 5 места за седење укључујући и место за седење возача, је:

 • а) тешки четвороцикл,
 • б) путничко возило,
 • в) аутобус.

 • 6. Возач возила које је упућено на контролни технички преглед дужан је да:

 • а) без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица и омогући вршење контролног техничког прегледа само ако је возило учествовало у саобраћајној незгоди,
 • б) без одлагања поступи по налогу овлашћеног лица и омогући вршење контролног техничког прегледа,
 • в) омогући вршење контролног техничког прегледа најкасније до истека рока од 24 сата од упућивања.

 • 7. Из саобраћаја ће бити искључено возило: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) чија се вуча обавља на непрописан начин,
 • б) којим се обавља ванредни превоз ако није означено ротационим, односно трепћућим светлима плаве боје,
 • в) које на непрописан начин вуче друго возило,
 • г) којим се ванредни превоз не обавља у складу са условима наведеним у одобрењу о ванредном превозу.

 • 8. Возач је дужан да обрати пажњу на пешаке који: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) се налазе на коловозу,
 • б) се налазе на тротоару или се крећу тротоаром,
 • в) се крећу пешачком стазом,
 • г) ступају на коловоз или исказују намеру да ће ступити на коловоз.

 • 9. Кретање возила уназад на непрегледном делу пута:

 • а) је дозвољено оном страном коловоза којом се до тада возило кретало унапред, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
 • б) није дозвољено,
 • в) је дозвољено било којом страном коловоза, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.

 • 10. У ситуацији приказаној на слици извођење радње полукружно окретање:

 • а) Вам је дозвољено,
 • б) није Вам дозвољено.

 • 11. У случају када се значење саобраћајних знакова разликује од значења ознака на коловозу и тротоару возач је дужан да поступи по:

 • а) правилу саобраћаја, којим се регулише првенство пролаза,
 • б) постављеном саобраћајном знаку,
 • в) постављеној ознаци на коловозу.

 • 12. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) морате да се зауставите иза трамваја, док лица улазе, односно излазе,
 • б) обилажење можете извршити уколико се крећете брзином кретања пешака,
 • в) можете да наставите кретање без заустављања, када утврдите да сте уочени од стране лица која улазе, односно излазе из трамваја, односно када се уверите да су та лица прилагодила кретање да би Вас пропустила.

 • 13. У саобраћају на путу возило се креће:

 • а) десном страном коловоза у смеру кретања,
 • б) левом страном коловоза у смеру кретања,
 • в) средином коловоза, јер на тај начин не угрожава пешаке и бициклисте.

 • 14. Зауставна трака је на слици означена бројевима:

 • а) 1 и 6,
 • б) 2 и 3,
 • в) 4 и 5,
 • г) 7 и 8.

 • 15. Пешачки прелаз је на слици означен бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3.

 • 16. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  17. Возач који не заустави возило када полицијско возило са првенством пролаза које се креће иза њега, даје истовремено и светлосни знак упозорења, казниће се:

 • а) новчаном казном од 15.000 динара до 30.000 динара и 8 казнених поена,
 • б) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
 • в) новчаном казном од 5.000 динара.

 • 18. Возачу возила које је паркирано или заустављено супротно прописима биће:

 • а) одмах уручено решење о уклањању возила,
 • б) наређено да одмах уклони возило, под претњом принудног извршења,
 • в) наређено да уклони возило у року који не може бити дужи од 15 минута, под претњом принудног извршења.

 • 19. Ако возач возила, које је искључено из саобраћаја, полицијском службенику не преда регистарске таблице:

 • а) возач ће бити доведен надлежном органу за прекршаје и биће ангажовано стручно лице, да о трошку возача, скине регистарске таблице,
 • б) власнику, односно кориснику возила ће бити одузети кључеви возила,
 • в) возило ће бити привремено одузето.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици правилно се креће возило означено бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 1 и 2.
 • г) 1 и 2.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици, возач последњег возила у заустављеној колони:

 • а) дужан је да укључи све показиваче правца на возилу,
 • б) дужан је да укључи леви показивач правца,
 • в) није дужан да укључи показиваче правца на возилу.

 • 22. На месту на коме би заустављено, односно паркирано возило, угрожавало безбедност других учесника у саобраћају или представљало сметњу за нормално одвијање саобраћаја или кретање пешака:

 • а) возач не сме да заустави, односно паркира возило,
 • б) возач сме да заустави возило најдуже до 3 минута,
 • в) сме да заустави, а не сме да паркира возило.

 • 23. У ситуацији приказаној на слици заустављање возила:

 • а) је дозвољено,
 • б) је дозвољено уколико је остављен слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60 m,
 • в) није дозвољено.

 • 24. На месту приказаном на слици, између два паркирана возила, паркирање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено,
 • в) је дозвољено само возилима којима се обавља ауто такси превоз путника.

 • 25. Возач је дужан да носи светлоодбојни прслук када се налази на коловозу, ван свог возила:

 • а) само ноћу и у условима смањене видљивости,
 • б) без обзира које је доба дана, какви су услови видљивости и колики је период задржавања на коловозу,
 • в) само у случају саобраћајне незгоде.

 • 26. У ситуацији приказаној на слици одстојање између вучног и вученог моторног возила које се вуче ужетом мора да износи:

 • а) од 3 до 5 m,
 • б) више од 5 m,
 • в) од 2 до 4 m.

 • 27. Моторно возило које на путу вуче неисправно возило не сме се кретати брзином већом од:

 • а) 60 km/h,
 • б) 50 km/h,
 • в) 40 km/h.

 • 28. У ситуацији приказаној на слици на паркираном возилу ноћу светла:

 • а) су прописно укључена,
 • б) нису прописно укључена.

 • 29. У ситуацији приказаној на слици, возач који користи саобраћајну траку за укључивање на аутопут, након што се уверио да укључивање може да изврши на безбедан начин:

 • а) није дужан да укључи показивач правца,
 • б) дужан је да укључи десни показивач правца,
 • в) дужан је да укључи леви показивач правца.

 • 30. Ознака приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:

 • а) површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
 • б) површину на којој је дозвољен саобраћај, а на којој није дозвољено заустављање и паркирање,
 • в) површину на којој је забрањен саобраћај, а на којој је дозвољено заустављање и паркирање.

 • 31. Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) Вам даје:

 • а) додатно упозорење на близину раскрснице на којој сте дужни да уступите првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који наилазите,
 • б) додатно упозорење на место, пред улазом у раскрсницу, на коме сте дужни да зауставите возило и уступите првенство пролаза возилима која се крећу путем на који наилазите,
 • в) додатно упозорење на пут, односно део пута, на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера.

 • 32. Ознака приказана на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:

 • а) место резервисано за паркирање аутобуса и заустављање других возила,
 • б) место резервисано за аутобуско стајалиште,
 • в) место резервисано за такси возила или друга возила.

 • 33. У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава:

 • а) ивицу коловоза на путевима ван насељеног места,
 • б) границе разделног острва,
 • в) бочну страну радилишта на путу које се обилази са десне стране.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места на коме се бициклисти често прикључују на пут или га прелазе,
 • б) место на путу на којем се завршава бициклистичка стаза,
 • в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места или место на коме се налази терен уређен за излетнике,
 • б) близину терена или терен за боравак у приколицама,
 • в) близину терена или терен за камповање под шаторима и у приколицама.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на коме се завршава пут или део пута са првенством пролаза,
 • б) обавештење учесницима у саобраћају о једносмерном путу,
 • в) пут или део пута на коме возила имају првенство пролаза у односу на возила која се крећу путевима који се укрштају с тим путем односно делом пута.

 • 37. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место од кога почиње насеље и од кога се примењују прописи о саобраћају у насељу,
 • б) територију насељеног места у које улази пут и границу од које почиње то насељено место,
 • в) одредиште или објекат туристичког или историјског значаја.

 • 38. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) обавештење возачима о коришћењу саобраћајне траке за кретање до насељеног места исписаног на знаку и поставља се изнад саобраћајне траке,
 • б) потврду правца кретања после проласка раскрснице где се путеви укрштају,
 • в) обавештење о називу петље на коју се наилази.

 • 39. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

 • а) паркирање на тротоару и коловозу под углом у односу на подужну осу коловоза,
 • б) паркирање на тротоару и коловозу паралелно са подужном осом коловоза,
 • в) паркирање на тротоару и коловозу управно на подужну осу коловоза.

 • 40. Натпис приказан на слици означава:

 • а) додатно обавештење возачу на близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази,
 • б) додатно обавештење возачу на пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера,
 • в) додатно обавештење возачу на место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази.

 • 41. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место одакле престаје ограничење брзине,
 • б) место одакле престаје обавеза кретања најмање прописаном брзином,
 • в) место одакле престаје обавеза кретања брзином која је препоручена на одређеном делу пута.

 • 42. Неиспрекидана разделна линија означава:

 • а) забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији,
 • б) забрану прелажења преко те линије или кретања по њој, само када на путу постоји саобраћајни знак „Забрана претицања“,
 • в) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило.