<< Testovi

1. Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, је мопед ако истовремено испуњава следеће услове: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h,
 • б) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW,
 • в) има најмање два точка,
 • г) има два точка,
 • д) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3,
 • ђ) радна запремина његовог мотора не прелази 125cm3.

 • 2. Пешачки прелаз на слици је означен бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 3. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  4. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  5. Из саобраћаја ће бити искључено возило: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) које је оптерећено преко своје носивости за више од 5%,
 • б) које није у прописаном року подвргнуто редовном шестомесечном техничком прегледу,
 • в) које има непрописно смештен, обележен или причвршћен терет,
 • г) у чијем простору за превоз терета се превозе лица.

 • 6. Одговорност за штете настале од започињања уклањања до преузимања возила сноси:

 • а) орган који је наредио уклањање,
 • б) возач, власник, односно корисник возила.
 • в) правно лице, односно предузетник, којем је поверено уклањање возила.

 • 7. Делатност одржавања, поправљања или преправљања возила, може вршити:

 • а) физичко лице са одговарајућом школском спремом,
 • б) правно лице и предузетник који поседују дозволу надлежног органа,
 • в) свако физичко лице, правно лице или предузетник који поседују средства и простор за обављање тих послова.

 • 8. Укупна маса до које може бити оптерећено прикључно возило из скупа возила одређује се:

 • а) на основу декларисане вредности највеће дозвољене масе одређене на произвођачкој таблици прикључног возила и декларисане вредности укупне масе прикључног возила коју може вући моторно возило одређене на произвођачкој таблици моторног возила,
 • б) само на основу декларисане вредности највеће дозвољене масе одређене на произвођачкој таблици прикључног возила,
 • в) само на основу декларисане вредности укупне масе прикључног возила коју може вући моторно возило одређене на произвођачкој таблици моторног возила.

 • 9. Уређај за чишћење главних фарова:

 • а) обавезан је само на возилима за превоз путника и теретним возилима, која имају кратка светла са гасним извором светлости,
 • б) није обавезан на моторним возилима,
 • в) обавезан је само на возилима која су произведена након 1. марта 2011. године.

 • 10. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) успорићете и оставићете са своје леве стране довољно растојање између свог возила и возила са којим се мимоилазите, а по потреби и зауставити возило да би пропустили возило које вам долази у сусрет,
 • б) оставићете са своје десне стране најмање 0,5 m растојања између свог возила и ивице коловоза,
 • в) возило ћете померити ка десној ивици коловоза, и по потреби се делимично кретати по тротоару.

 • 11. На делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће због чега једно од возила која се мимоилазе мора да се креће уназад, кретаће се уназад: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) свако возило које се сусрело са возилом које вуче прикључно возило,
 • б) возило које се креће низ нагиб, без обзира на врсту возила које се креће уз нагиб,
 • в) теретно возило које се сусрело са аутобусом,
 • г) возило које се креће уз нагиб, под условом да у непосредној близини има погодно место које омогућава његово заустављање и мимоилажење возила.

 • 12. У ситуацији приказаној на слици, када се возила у раскрсници испред Вас не крећу:

 • а) не смете возилом ући у раскрсницу, јер ћете због густине саобраћаја стати на пешачком прелазу и у случају промене светлосног знака ометаћете саобраћај пешака,
 • б) морате возилом ући у раскрсницу, без обзира на густину саобраћаја, да не би ометали возила која се крећу иза вас,
 • в) можете возилом ући у раскрсницу и стати на пешачком прелазу, због густине саобраћаја, јер је пешацима семафором забрањен пролаз.

 • 13. На јавном путу ван насеља, возач који зауставља или паркира возило, дужан је да:

 • а) увек заустави или паркира возило на коловозу,
 • б) увек када за то постоји могућност, заустави или паркира возило ван коловоза.

 • 14. Возач који зауставља или паркира возило на јавном путу на коме се саобраћај одвија само у једном смеру, сме да га заустави, односно паркира:

 • а) само уз десну ивицу коловоза,
 • б) само уз леву ивицу коловоза,
 • в) уз десну или леву ивицу коловоза.

 • 15. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
 • б) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила,
 • в) паркирање или заустављање возила није дозвољено.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици паркирање возила:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено,
 • в) је дозвољено уколико слободан простор омогућава пролаз возила.

 • 17. На путу за саобраћај у оба смера, са физички одвојеним коловозним тракама возач:

 • а) сме возилом да се креће коловозном траком намењеном за саобраћај возила из супротног смера, у случају претицања или обилажења,
 • б) не сме возилом да се креће коловозном траком намењеном за саобраћај возила из супротног смера,
 • в) сме возилом да се креће коловозном траком намењеном за саобраћај возила из супротног смера, у случају застоја.

 • 18. Кретање возила уназад на непрегледном делу пута:

 • а) је дозвољено оном страном коловоза којом се до тада возило кретало унапред, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
 • б) није дозвољено,
 • в) је дозвољено било којом страном коловоза, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.

 • 19. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
 • б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
 • в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици заустављено возило:

 • а) је означено на прописан начин,
 • б) није означено на прописан начин.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици колона заустављених моторних возила на путу ван насеља:

 • а) је означена на прописан начин,
 • б) није означена на прописан начин.

 • 22. Када возило са првенством пролаза обезбеђује пролаз возилима која се крећу иза њега, остали учесници у саобраћају:

 • а) могу се прикључити возилима којима се обезбеђује пролаз,
 • б) имају обавезу поступања према тим возилима као према возилима са првенством пролаза, ако та возила имају укључене све показиваче правца,
 • в) имају обавезу поступања према тим возилима као према возилима са првенством пролаза.

 • 23. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) правац кретања до насељеног места исписаног на знаку,
 • б) место на коме се завршава аутопут,
 • в) потврду правца кретања после проласка раскрснице где се путеви укрштају.

 • 24. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) обавештење возачима о коришћењу саобраћајне траке за кретање до насељеног места исписаног на знаку и поставља се изнад саобраћајне траке,
 • б) потврду правца кретања после проласка раскрснице где се путеви укрштају,
 • в) обавештење о називу петље на коју се наилази.

 • 25. Боја линије за одвајање саобраћајних трака за кретање возила јавног превоза путника је:

 • а) бела,
 • б) жута,
 • в) плава.

 • 26. У ситуацији приказаној на слици уздужна линија која се користи за најављивање близине неиспрекидане линије је означена бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 27. Разделна удвојена комбинована линија, приказана на слици, даје могућност преласка преко линије:

 • а) путањом означеном бројем 1,
 • б) путањом означеном бројем 2,
 • в) било којом путањом.

 • 28. Наизменично паљење два округла црвена светла, на семафору приказаном на слици, означава: (Заокружити три тачна одговора)

 • а) наилазак на место на коме пут прелази преко трамвајске пруге у истом нивоу,
 • б) приближавање воза,
 • в) спуштање браника или полубраника,
 • г) близину раскрснице на којој је саобраћај регулисан помоћу семафора.
 • д) да је браник или полубраник у спуштеном положају,
 • ђ) наилазак на опасну раскрсницу.

 • 29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на коме је забрањено полукружно окретање,
 • б) смер којим се возила морају кретати,
 • в) раскрсницу на којој је скретање улево забрањено.

 • 30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на коме се налази подземни или надземни пешачки пролаз,
 • б) место на коме се налази обележени пешачки прелаз,
 • в) близину места на путу на коме се налази обележени пешачки прелаз.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) гаражу са паркинг местима,
 • б) паркиралиште на коме је паркирање возила временски ограничено,
 • в) паркиралиште где возило може да се паркира и да се путовање настави неким другим транспортним средством, које може бити приказано симболом.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину болнице и упозорење возачу да својим возилом не ствара сувишну буку,
 • б) близину места или место на коме се налази станица за прву помоћ,
 • в) близину места или место на коме се налази здравствена установа у којој се врше здравствени прегледи возача.

 • 33. Да би се лица превозила на спољним деловима возила и прикључног возила морају бити истовремено испуњени следећи услови: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) на тим возилима мора бити уграђена платформа за стајање и држачи,
 • б) та лица обављају послове свог радног места у вези с наменом возила,
 • в) та лица морају имати возачку дозволу,
 • г) да лица која се превозе имају заштитне кациге,
 • д) у кабини моторног возила не постоји довољан број места за седење за превоз лица која обављају послове свог радног места у вези с наменом возила.

 • 34. Врата возила: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) није дозвољено држати отворена током кретања возила,
 • б) за време кретања дозвољено је држати отворена само на аутобусима без расхладних уређаја,
 • в) морају бити затворена пре започињања кретања,
 • г) за време кретања дозвољено је држати отворена на возилима комуналне службе, војске и полиције.

 • 35. Возило које је искључено из саобраћаја:

 • а) сме да учествује у саобраћају на путу ако тиме не омета, односно не угрожава друге учеснике у саобраћају,
 • б) не сме да учествује у саобраћају на путу,
 • в) сме да учествује у саобраћају на кратком делу пута.

 • 36. Постављање или коришћење уређаја на возилу који дају, односно одбијају светлост видљиву учесницима у саобраћају у бојама које нису предвиђене прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу:

 • а) је дозвољено само ако ти уређаји на предњој страни возила не дају, односно одбијају светлост црвене боје, а на задњој страни не дају, односно одбијају светлост беле боје,
 • б) није дозвољено,
 • в) је дозвољено само ако ти уређаји не ометају остале учеснике у саобраћају.

 • 37. Светлост главних фарова мора бити:

 • а) плаве или жуте боје,
 • б) боје одређене од стране произвођача возила,
 • в) беле боје.