<< Testovi

1. Пролажењем возила поред препреке на путу, у ситуацији приказаној на слици, вршите:

 • а) мимоилажење,
 • б) обилажење,
 • в) претицање.

 • 2. Део укупне масе возила у хоризонталном положају којим његова осовина оптерећује коловоз у стању мировања возила је:

 • а) маса возила,
 • б) осовинско оптерећење,
 • в) носивост возила,
 • г) највећа дозвољена маса возила.

 • 3. Бициклистичка трака је на слици означена бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3,
 • г) 4.

 • 4. Слика приказује:

 • а) трамвајску баштицу,
 • б) раскрсницу,
 • в) прелаз пута преко железничке пруге,
 • г) паркиралиште.

 • 5. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  6. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  7. Возач који за укључење на аутопут не користи прилазни пут који је намењен за укључење на тај пут, казниће се:

 • а) казном затвора од најмање 15 дана или новчаном казном од 100.000 динара до 120.000 динара и 14 казнених поена,
 • б) новчаном казном од 5.000 динара,
 • в) новчаном казном од 15.000 динара до 30.000 динара и 6 казнених поена.

 • 8. Дубина газећег слоја на пнеуматицима за зимску употребу не сме бити мања од:

 • а) 4 mm,
 • б) 2 mm,
 • в) 5 mm.

 • 9. Да ли терет на возилу може да буде смештен и обезбеђен тако да умањује прегледност возачу?

 • а) Да.
 • б) Не.
 • в) Да, када се превоз обавља скупом возила који чине трактор и прикључно возило за трактор и на краткој деоници пута.

 • 10. Кретање по путу возила, односно скупа возила, која не испуњавају услове у погледу осовинског оптерећења је:

 • а) ванредни превоз,
 • б) пробна вожња,
 • в) превоз опасног терета.

 • 11. На четвороциклу није дозвољено превозити дете млађе од:

 • а) 12 година,
 • б) 13 година,
 • в) 14 година.

 • 12. Возила која су намењена за извођење радова ван пута када у саобраћају на путу имају инсталирана оруђа за извођење радова, која нису склоп возила већ измењиво средство за рад:

 • а) морају бити прописано означена,
 • б) не морају бити прописано означена.

 • 13. Возач који при скретању пресеца бициклистичку траку:

 • а) дужан је да пропусти само возила која му долазе са његове десне стране крећући се том траком,
 • б) дужан је да пропусти возила која се крећу бициклистичком траком,
 • в) има првенство пролаза у односу на возила која се крећу бициклистичком траком.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици, испред раскрснице заузели сте положај на саобраћајној траци тако да:

 • а) Вам је дозвољено да извршите скретање удесно,
 • б) Вам није дозвољено да извршите скретање удесно.

 • 15. Ако се поред коловоза налази дете које не обраћа пажњу на кретање возила:

 • а) возач је дужан да употреби звучни знак упозорења,
 • б) возач није дужан да употреби звучни знак упозорења.

 • 16. Возач који зауставља или паркира возило на јавном путу на коме се саобраћај одвија у оба смера, дужан је да га заустави, односно паркира непосредно уз:

 • а) десну ивицу коловоза,
 • б) леву ивицу коловоза,
 • в) десну или леву ивицу коловоза.

 • 17. Приликом паркирања возач:

 • а) је дужан да возило паркира на једном паркинг месту предвиђеном за паркирање те врсте возила,
 • б) може возило да паркира на више паркинг места уколико су димензије његовог возила такве да возило не може стати на једно место,
 • в) може возило да паркира тако да делом прелази на суседно паркинг место за највише 50 cm.

 • 18. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) није дозвољено заустављање и паркирање,
 • б) дозвољено је заустављање и паркирање,
 • в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање.

 • 19. На месту на коме би возило заклањало саобраћајни знак возач:

 • а) не сме да заустави или паркира возило,
 • б) сме да заустави или паркира возило,
 • в) сме да заустави, а не сме да паркира возило.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) паркирање или заустављање возила је дозвољено,
 • б) паркирање или заустављање возила није дозвољено,
 • в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање возила.

 • 21. Када возило са првенством пролаза обезбеђује пролаз возилима која се крећу иза њега, остали учесници у саобраћају:

 • а) могу се прикључити возилима којима се обезбеђује пролаз,
 • б) имају обавезу поступања према тим возилима као према возилима са првенством пролаза, ако та возила имају укључене све показиваче правца,
 • в) имају обавезу поступања према тим возилима као према возилима са првенством пролаза.

 • 22. Натпис приказан на слици означава:

 • а) додатно обавештење возачу на близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази,
 • б) додатно обавештење возачу на пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера,
 • в) додатно обавештење возачу на место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази.

 • 23. Ознака приказана на слици означава:

 • а) место за паркирање,
 • б) место где је забрањено заустављање и паркирање,
 • в) аутобуско стајалиште.

 • 24. У ситуацији приказаној на слици, ивична линија је означена бројем:

 • а) 1 и 2,
 • б) 2 и 3,
 • в) 2 и 4,
 • г) 3 и 4.

 • 25. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да се зауставите непосредно пре линије заустављања,
 • б) дужни сте да се зауставите на линији прегледности,
 • в) можете проћи раскрсницу без заустављања.

 • 26. Опрема приказана на слици („Чеони браник“):

 • а) означава леву ивицу коловоза на путевима ван насељеног места,
 • б) означава забрану и спречавање преласка возила преко железничке пруге,
 • в) обележава препреку на путу и место на коме се изводе радови и служи за затварање пута, односно саобраћајне траке.

 • 27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места или место на коме се налази хотел односно мотел,
 • б) близину места или место на коме се налази ресторан,
 • в) близину места или место на коме се налази кафана.

 • 28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места или место на коме се налази терен уређен за излетнике,
 • б) близину терена или терен уређен за камповање под шаторима,
 • в) близину места или место на коме се налази планинарски дом.

 • 29. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) завршетак зоне школе,
 • б) завршетак пешачке стазе,
 • в) крај пешачке зоне.

 • 30. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) излаз за пешаке у случају опасности,
 • б) смер у коме се налази излаз за случај опасности и удаљеност до њега,
 • в) удаљеност до објекта намењеног за рекреацију и спортске активности,са десне стране пута

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) претходно обавештење возачу ради престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака,
 • б) међусобни положај и правце путева и називе места до којих воде путеви који се укрштају на раскрсници испред које је знак постављен,
 • в) потврду правца кретања после проласка раскрснице.

 • 32. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

 • а) паркирање на тротоару под углом у односу на подужну осу коловоза,
 • б) паркирање на тротоару паралелно са подужном осом коловоза,
 • в) паркирање на тротоару управно на подужну осу коловоза.

 • 33. Неиспрекидана разделна линија означава:

 • а) забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији,
 • б) забрану прелажења преко те линије или кретања по њој, само када на путу постоји саобраћајни знак „Забрана претицања“,
 • в) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило.