<< Testovi

1. Прекид кретања возила од два минута, при чему возач није напустио возило је:

 • а) паркирање,
 • б) мимоилажење,
 • в) заустављање.

 • 2. Контролном здравственом прегледу мора се подвргнути возач:

 • а) који је учествовао у саобраћајној незгоди,
 • б) код кога се посумња да због психофизичких сметњи, односно недостатака, није у стању безбедно да управља возилом,
 • в) који је учинио више од три прекршаја из прописа из безбедности саобраћаја у току једне године.

 • 3. Паузу од најмање 45 минута, најкасније након 4 сата и 30 минута управљања возилом, мора направити возач:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) било којег возила,
 • б) теретног возила,
 • в) теретног возила, само када његова највећа дозвољена маса прелази 7.500 kg,
 • г) скупа возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg,
 • д) било којег скупа возила.

 • 4. Када учествује у саобраћају на путу, не сме да има алкохола у организму возач:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) возила којим се превозе опасне материје,
 • б) возила којим се врши ванредни превоз,
 • в) возила којим се врши пробна вожња,
 • г) мотокултиватора.

 • 5. Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је настала само мања материјална штета:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) дужан је да попуни Европски извештај о саобраћајној незгоди у случају када овлашћено лице не врши увиђај саобраћајне незгоде,
 • б) не сме померати возило са места саобраћајне незгоде,
 • в) дужан је да упозори сва лица да се склоне са коловоза да не би ометала саобраћај,
 • г) дужан је да обавести полицију и поступи у складу са добијеним упутствима од стране полиције,
 • д) није дужан да даје упозорења лицима која се затекну или наиђу на место саобраћајне незгоде.

 • 6. Део пута, улице или део насеља по коме је дозвољен искључиво саобраћај пешака је:

 • а) зона "30",
 • б) пешачка зона,
 • в) зона успореног саобраћаја.

 • 7. Власник, односно корисник регистрованог возила, који не поднесе захтев за издавање нове регистрационе налепнице, дужан je да врати регистарске таблице органу који је исте издао у року од:

 • а) 7 дана од дана истека важења регистрационе налепнице,
 • б) 15 дана од дана истека важења регистрационе налепнице,
 • в) 30 дана од дана истека важења регистрационе налепнице.

 • 8. На ознаци пнеуматика 180/60 R 14 82 Т ознака 14 означава:

 • а) ширину пнеуматика,
 • б) висину пнеуматика,
 • в) пречник наплатка.

 • 9. Табла за означавање терета који на теретном или прикључном возилу прелази најистуренију тачку на задњој страни возила је означена бројем:

 • а) 1,
 • б) 2,
 • в) 3.

 • 10. Возач може захтевати да се изврши анализа крви, односно крви и урина или других телесних материја, у одговарајућој установи, о сопственом трошку:

 • а) ако оспорава резултате добијене извршеним испитивањем помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.),
 • б) и без извршеног испитивања помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога тест и др.),
 • в) у року од 24 сата након извршеног испитивања.

 • 11. IZBAČENO OD 01.01.2016 godine iz oblasti:POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA (KAZNE)


  12. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) постављеним саобраћајним знаком,
 • б) постављеном допунском таблом,
 • в) правилом саобраћаја, којим се регулише првенство пролаза,
 • г) светлосним саобраћајним знаком.

 • 13. Када се у возилу без безбедносног седишта – корпе превози дете старије од три године:

 • а) не мора се користити сигурносни појас уколико је обезбеђено да дете буде смештено на средини задњег реда седишта,
 • б) не мора се користити сигурносни појас уколико је дете смештено у крилу одраслог лица,
 • в) мора бити обезбеђено да дете користи сигурносни појас на безбедан начин.

 • 14. У ситуацији приказаној на слици, као кандидат за возача, крећете се на:

 • а) прописан начин, с обзиром да користите десну страну коловоза у смеру кретања,
 • б) непрописан начин, с обзиром да се крећете саобраћајном површином која није намењена за саобраћај возила којим управљате,
 • в) прописан начин, јер управљате возилом за оспособљавање кандидата за возача.

 • 15. У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

 • а) није дозвољено,
 • б) дозвољено је путањом број 1, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају,
 • в) дозвољено је путањом број 2, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају.

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите бицикл, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило,
 • б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на бицикл,
 • в) имате првенство пролаза у односу на оба возила,
 • г) дужни сте да пропустите оба возила.

 • 17. Помоћу ужета није дозвољено да се вуче: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) аутобус,
 • б) теретно возило,
 • в) путничко возило,
 • г) тешки четвороцикл.

 • 18. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите пешака,
 • б) нисте дужни да пропустите пешака,
 • в) дужни сте да звучним знаком упозорите пешака.

 • 19. У ситуацији приказаној на слици, возач који користи саобраћајну траку за укључивање на аутопут, након што се уверио да укључивање може да изврши на безбедан начин:

 • а) није дужан да укључи показивач правца,
 • б) дужан је да укључи десни показивач правца,
 • в) дужан је да укључи леви показивач правца.

 • 20. У ситуацији приказаној на слици, на путу ван насеља, возачу црвеног возила претицање возила у левој саобраћајној траци:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено.

 • 21. У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила претицање:

 • а) је дозвољено,
 • б) није дозвољено према постављеној саобраћајној сигнализацији,
 • в) није дозвољено, јер претиче возило којим се превози опасан терет.

 • 22. Претицање се врши са:

 • а) леве стране возила које се претиче,
 • б) било које стране возила које се претиче, у зависности од саобраћајне ситуације,
 • в) десне стране возила које се претиче.

 • 23. У ситуацији приказаној на слици, на путу ван насеља, претицање Вам је дозвољено:

 • а) са леве стране,
 • б) и са леве и са десне стране,
 • в) са десне стране.

 • 24. Ако се на средини коловоза, на којем се саобраћај одвија у оба смера, налази површина која није намењена за саобраћај возила, објекат или уређај:

 • а) возила морају да их обилазе са леве стране,
 • б) возила морају да их обилазе са десне стране,
 • в) возила могу да их обилазе са обе стране.

 • 25. Возач је дужан да брзину кретања возила прилагоди: (Заокружити два тачна одговора)

 • а) тако да му вожња буде најудобнија,
 • б) атмосферским приликама,
 • в) густини саобраћаја и другим саобраћајним условима,
 • г) расположивом времену за долазак на жељено место.

 • 26. У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, морате се кретати брзином која није већа од:

 • а) 80 km/h,
 • б) 60 km/h,
 • в) 50 km/h

 • 27. У ситуацији приказаној на слици, у близини трамвајских шина, прописно је паркирано:

 • а) црвено возило,
 • б) плаво возило,
 • в) и црвено и плаво возило.

 • 28. Возила под пратњом имају првенство пролаза у односу на сва друга возила на раскрсницама на којима је саобраћај регулисан:(Заокружити два тачна одговора)

 • а) светлосним саобраћајним знаковима,
 • б) саобраћајним знаковима, односно ознакама на коловозу,
 • в) знаковима полицијског службеника,
 • г) правилима саобраћаја.

 • 29. На возилу које је принудно заустављено на путу, жуто трепћуће или ротационо светло, као упозорење:

 • а) мора да се постави,
 • б) може да се постави,
 • в) није дозвољено да се постави.

 • 30. Знак опасности који је постављен на путу ван насеља на удаљености мањој од 150 m или већој од 250 m испред опасног места на путу:

 • а) мора имати допунску таблу на којој је назначена удаљеност до опасног места,
 • б) мора имати допунску таблу на којој је назначена врста опасности,
 • в) не мора имати допунску таблу.

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва налево,
 • б) приближавање делу пута са више опасних кривина од којих је прва надесно,
 • в) приближавање делу пута са више кривина или са узастопним кривинама, које су опасне по својим физичким карактеристикама или због недостатка прегледности.

 • 32. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места на коме пут прелази преко трамвајске пруге у нивоу,
 • б) близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима,
 • в) близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који није обезбеђен браницима или полубраницима.

 • 33. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) страну пута на којој је забрањено паркирање возила,
 • б) део пута на који се забрана паркирања односи у парне дане,
 • в) део пута на који се забрана паркирања односи у непарне дане.

 • 34. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) најмање растојање између возила у кретању којег се возачи морају придржавати,
 • б) највеће одстојање између возила у кретању којег се возачи морају придржавати,
 • в) најмање одстојање између возила у кретању којег се возачи морају придржавати.

 • 35. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места или место на коме се налази објекат за вршење техничких прегледа возила,
 • б) близину места или место у коме се налази служба за пружање помоћи у случају квара на возилу.

 • 36. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место одакле престаје забрана успостављена саобраћајним знаком којим је забрањено да теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t претичу друга моторна возила, осим мотоцикала без приколице, мопеда, лаких трицикала и лаких четвороцикала,
 • б) пут односно део пута на коме је забрањено да теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t претичу друга моторна возила осим мотоцикала без приколице, мопеда, лаких трицикала и лаких четвороцикала,
 • в) место одакле престаје забрана претицања за путничка возила да претичу теретна возила.

 • 37. Допунска табла приказана на слици,означава:

 • а) примену забране паркирања или заустављања возила испред и иза саобраћајног знака,
 • б) примену забране паркирања или заустављања возила иза саобраћајног знака,
 • в) примену забране паркирања или заустављања возила испред саобраћајног знака

 • 38. Испрекидана линија заустављања, постављена испред саобраћајног знака „Укрштање са путем са првенством пролаза”, означава:

 • а) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило,
 • б) место на коловозу на коме је возач дужан да уступи првенство возилима која се крећу путем на који наилази и да, по потреби, заустави возило пре линије заустављања,
 • в) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило само ако је испред те линије, на коловозу обележен и натпис у облику наведеног саобраћајног знака.

 • 39. Светлосни саобраћајни знак − жута трепћућа стрелица, приказан на слици, означава:

 • а) обавезну промену саобраћајне траке изнад које се овај знак налази, односно саобраћајне траке у којој се овај знак налази и обавезу кретања саобраћајном траком на коју упућује стрелица,
 • б) почетак саобраћајне траке намењене за кретање возила јавног превоза путника,
 • в) обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.

 • 40. Уређаји за регулисање кретања трамваја:

 • а) служе искључиво за регулисање кретања трамваја,
 • б) служе и за регулисање кретања возила јавног превоза путника, само када се она крећу саобраћајном траком којом се крећу и трамваји,
 • в) служе и за регулисање кретања возила јавног превоза путника на саобраћајним тракама којима се не крећу трамваји, а те траке су намењене само за кретање возила јавног превоза путника.

 • 41. У ситуацији приказаној на слици, када полицијски службеник даје светлосни знак батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, дужни сте да:

 • а) зауставите своје возило,
 • б) смањите брзину кретања свог возила, односно да се крећете са повећаном опрезношћу,
 • в) убрзате кретање свог возила.

 • 42. У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:

 • а) да је потребно да успорите кретање,
 • б) да Вам је забрањен пролаз,
 • в) да Вам је забрањен пролаз док је проходна саобраћајна трака заузета возилима из супротног смера.