<< Testovi

1. Ванредни технички преглед возила, које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу, се обавља:

 • а) у објекту за вршење техничког прегледа возила који одреди полицијски службеник који је искључио возило
 • б) у објекту за вршење техничког прегледа возила који изабере возач тог возила
 • в) по правилу у објекту за вршење техничког прегледа возила у ком је извршен контролни технички преглед

 • 2. Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин уколико је:

 • а) правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има тешке телесне повреде другог лица
 • б) правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има смрт лица
 • в) најмање 2 пута у року од 5 година правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има смрт лица

 • 3. У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, дужни сте да се крећете брзином која није већа од:

 • а) 100 km/h
 • б) 60 km/h
 • в) 120 km/h
 • г) 80 km/h

 • 4. У ситуацији приказаној на слици, када полицијски службеник даје светлосни знак батеријском лампом која емитује постојано црвено светло машући управно на уздужну осу пута, дужни сте да:

 • а) убрзате кретање свог возила
 • б) смањите брзину кретања свог возила, односно да се крећете са повећаном опрезношћу
 • в) зауставите своје возило

 • 5. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је дозвољен саобраћај само путничким возилима и мотоциклима
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила, осим за теретна возила и аутобусе
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила

 • 6. Меру искључења и одузимања регистарских таблица возила која су учествовала у саобраћајној незгоди полицијски службеник примењује:

 • а) на возила која нису у возном стању, односно на којима су очигледно неисправни склопови и уређаји битни за безбедно кретање
 • б) на сва возила, када у незгоди има погинулих, односно повређених лица
 • в) на возила којима је управљао возач чије је непрописно понашање довело до саобраћајне незгоде

 • 7. На аутопуту ван насеља, возач скупа возила којег чине теретно и прикључно возило, дужан је да се креће брзином која није већа од:

 • а) 90 km/h
 • б) 100 km/h
 • в) 70 km/h
 • г) 80 km/h

 • 8. Ако се површине које нису намењене за саобраћај возила, објекти или уређаји, налазе на средини пута са једносмерним саобраћајем могу да се обилазе:

 • а) са обе стране, ако саобраћајним знаком није другачије одређено
 • б) само са десне стране
 • в) само са леве стране

 • 9. Непосредно испред раскрснице са кружним током саобраћаја:

 • а) дозвољено је претицање само бицикла, мопеда и мотоцикла
 • б) дозвољено је претицање другог возила
 • в) није дозвољено претицање другог возила

 • 10. Светлосни знак - два трепћућа или ротациона светла плаве боје на возилу са првенством пролаза, које се креће по путу, значи обавезу возача да:Број потребних одговора: 3

 • а) се строго придржава наредби које му дају лица из возила с првенством пролаза
 • б) смањи брзину и настави кретање
 • в) обрати пажњу на возило с првенством пролаза, односно на возила којима оно обезбеђује пролаз и да пропусти та возила
 • г) по потреби заустави своје возило или га уклони са коловоза док та возила прођу
 • д) се заустави и да кретање настави тек пошто сва возила са првенством пролаза прођу

 • 11. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила, осим за мотоцикле без приколице и мопеде
 • б) пут односно део пута на коме је дозвољен саобраћај само путничким возилима
 • в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила, осим за путничка возила

 • 12. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дозвољено је претицање возила са првенством пролаза ако полицијски службеник из возила не даје друге знаке и наредбе
 • б) није дозвољено претицање возила са првенством пролаза
 • в) дозвољено је претицање возила са првенством пролаза само када полицијски службеник из возила изда такву наредбу

 • 13. На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, морају бити укључена:

 • а) дуга светла
 • б) светла за осветљавање места где се изводе радови
 • в) светла за маглу
 • г) кратка, односно дневна светла

 • 14. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) имате првенство пролаза у односу на оба возила
 • б) дужни сте да пропустите оба возила
 • в) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило
 • г) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај

 • 15. Брзина кретања теретног моторног возила са прикључним возилом, на путу ван насеља осим на аутопуту, ограничена је на:

 • а) 70 km/h
 • б) 90 km/h
 • в) 50 km/h

 • 16. У ситуацији приказаној на слици (оба возила задржавају правац кретања кроз раскрсницу), возачу црвеног возила:

 • а) дозвољено је претицање и то са десне стране
 • б) није дозвољено претицање
 • в) дозвољено је претицање и то са леве стране

 • 17. У случају застоја саобраћаја на путу где су коловозне траке физички одвојене, возачи чија возила се налазе у крајњој левој саобраћајној траци дужни су да:

 • а) возило оставе у положај у ком се затекло у тренутку застоја
 • б) возилом заузму положај уз десну ивицу саобраћајне траке
 • в) возилом заузму положај по средини саобраћајне траке
 • г) возилом заузму положај уз леву ивицу саобраћајне траке

 • 18. Звучне знаке пиштаљком који се дају у комбинацији са знацима који се дају рукама, полицијски службеник може давати:

 • а) само кад се налази у возилу са видним обележјем полиције
 • б) само кад се налази ван возила
 • в) и када се налази ван возила и када се налази у возилу са видним обележјем полиције

 • 19. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава да Вам је:

 • а) дозвољен пролаз уз обавезу да се крећете уз повећану опрезност
 • б) дозвољен пролаз и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло
 • в) забрањен пролаз и наговештај да ће се укључити зелено светло

 • 20. Ознаку приказану на слици возач може обићи:

 • а) само са десне стране
 • б) са обе стране
 • в) само са леве стране

 • 21. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место од којег почиње зона школе
 • б) близину дела пута на коме се деца чешће и у већем броју крећу (близина школе, обданишта, игралишта и сл.)
 • в) место у чијој се близини налази школа и пешачки прелаз који деца често користе

 • 22. Знак опасности који је постављен на путу у насељу на удаљености мањој од 150 m испред опасног места:

 • а) не мора имати допунску таблу
 • б) мора имати допунску таблу на којој је назначена врста опасности
 • в) мора имати допунску таблу на којој је назначена удаљеност до опасног места

 • 23. Терет на возилу не сме да пређе најистуренију тачку на задњој страни возила за више од:

 • а) 1/4 своје дужине, а највише за 1,5 m, с тим да терет преосталим делом дужине мора бити ослоњен на товарни простор
 • б) 1 m
 • в) 1/6 своје дужине, а највише за 1,5 m, с тим да терет преосталим делом дужине мора бити ослоњен на товарни простор

 • 24. Возач који је учествовао у саобраћајној незгоди у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:

 • а) обезбеди трагове и предмете незгоде, под условом да тиме не угрожава безбедност саобраћаја
 • б) обавести полицију и попуни Европски извештај о саобраћајној незгоди
 • в) обавести службу помоћи на путу и удаљи се са места незгоде ако прети опасност од нових саобраћајних незгода

 • 25. Возач коме је издата возачка дозвола не управља возилом савесно и на прописан начин уколико је:

 • а) више од једном у року од 5 година правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има тешке телесне повреде другог лица
 • б) више од једном у року од 5 година правноснажно осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има телесне повреде другог лица или имовинску штету
 • в) правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има тешке телесне повреде другог лица

 • 26. Власник, односно корисник возила дужан је да пријави промену било ког податка који се уписује у саобраћајну дозволу у року од:

 • а) 15 дана
 • б) 30 дана
 • в) 7 дана

 • 27. Возач возила на слици:

 • а) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml
 • б) не сме да има алкохола у крви
 • в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml

 • 28. Возачи који управљају моторним возилом, односно скупом возила којима се обавља јавни превоз, морају се подвргавати здравственом прегледу ради утврђивања психофизичке способности за возача:

 • а) сваке године
 • б) у року који не може бити дужи од три године
 • в) у року који не може бити дужи од пет годинa

 • 29. Возила под пратњом имају првенство пролаза у односу на сва друга возила на раскрсницама на којима је саобраћај регулисан:Број потребних одговора: 2

 • а) правилима саобраћаја
 • б) светлосним саобраћајним знаковима
 • в) саобраћајним знаковима, односно ознакама на коловозу
 • г) знаковима полицијског службеника

 • 30. На аутопуту:

 • а) дозвољено је заустављање и паркирање, само на местима која су за то посебно уређена и обележена
 • б) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање
 • в) дозвољено је заустављање и паркирање, у зауставној траци

 • 31. У ситуацији приказаној на слици паркирање:

 • а) није дозвољено
 • б) је дозвољено

 • 32. Возач који зауставља или паркира возило на јавном путу на коме се саобраћај одвија само у једном смеру, сме да га заустави, односно паркира:

 • а) уз десну или леву ивицу коловоза
 • б) само уз леву ивицу коловоза
 • в) само уз десну ивицу коловоза

 • 33. Возач који улази возилом на пут са првенством пролаза:

 • а) дужан је да пропусти само возила која долазе са његове леве стране крећући се тим путем
 • б) дужан је да пропусти само моторна возила која се крећу тим путем
 • в) дужан је да пропусти само возила која долазе са његове десне стране крећући се тим путем
 • г) дужан је да пропусти сва возила која се крећу тим путем

 • 34. Возач возила који на раскрсници скреће улево:

 • а) дужан је да пропусти возило које, долазећи из супротног смера на раскрсници задржава правац кретања, а има првенство пролаза у односу на возило које скреће удесно, ако саобраћајним знаком није другачије одређено
 • б) дужан је да пропусти возило које, долазећи из супротног смера на раскрсници задржава правац кретања или скреће удесно, ако саобраћајним знаком није другачије одређено
 • в) има првенство пролаза у односу на возило које, долазећи из супротног смера на раскрсници задржава правац кретања или скреће удесно, ако саобраћајним знаком није другачије одређено

 • 35. Возач путничког возила приказаног на слици дужан је да се креће брзином која није већа од:

 • а) 60 km/h
 • б) 100 km/h
 • в) 120 km/h
 • г) 80 km/h

 • 36. Возач скупа возила приказаног на слици мора се кретати брзином која није већа од:

 • а) 120 km/h
 • б) 100 km/h
 • в) 60 km/h
 • г) 80 km/h

 • 37. У ситуацији приказаној на слици, возачу путничког возила претицање:

 • а) није дозвољено
 • б) је дозвољено
 • в) није дозвољено, јер управља возилом којим се врши оспособљавање кандидата за возаче

 • 38. У ситуацији приказаној на слици, на путу ван насеља, возачу црвеног возила претицање возила у левој саобраћајној траци:

 • а) није дозвољено
 • б) је дозвољено

 • 39. У ситуацији приказаној на слици возачу плавог возила претицање:

 • а) је дозвољено уколико је саобраћајна трака намењена за кретање возила из супротног смера слободна, тако да има довољно простора за безбедно претицање
 • б) је дозвољено
 • в) није дозвољено

 • 40. Возач не сме возилом да врши претицање:Број потребних одговора: 2

 • а) саобраћајном траком за спора возила
 • б) на начин да прелази возилом преко неиспрекидане уздужне линије при чему користи саобраћајну траку намењену за кретање возила из супротног смера
 • в) на путу за саобраћај у оба смера на којем нису означене саобраћајне траке
 • г) на делу пута на коме постоји неиспрекидана разделна уздужна линија и када не користи коловозну траку намењену за кретање возила из супротног смер

 • 41. У ситуацији приказаној на слици кретање возила уназад:

 • а) није дозвољено
 • б) дозвољено је путањом број 1, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају
 • в) дозвољено је путањом број 2, ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају

 • 42. На путу са више саобраћајних трака за кретање у истом смеру, возач који се креће слободном саобраћајном траком поред саобраћајне траке у којој је онемогућен саобраћај:

 • а) дужан је да омогући укључивање једног возила у траку којом се он креће
 • б) има првенство пролаза у односу на возила из саобраћајне траке у којој је онемогућен саобраћај
 • в) дужан је да омогући укључивање свих возила у траку којом се он креће