<< Testovi

1. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило
 • б) имате првенство пролаза у односу на оба возила
 • в) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај
 • г) дужни сте да пропустите оба возила

 • 2. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) имате предност у односу на оба возила
 • б) дужни сте да пропустите возило из супротног смера, а имате првенство пролаза у односу на трактор
 • в) дужни сте да пропустите оба возила
 • г) дужни сте да пропустите трактор, а имате првенство пролаза у односу на возило из супротног смера

 • 3. У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, морате се кретати брзином која није већа од:

 • а) 60 km/h
 • б) 50 km/h
 • в) 80 km/h

 • 4. Ако се на средини коловоза, на којем се саобраћај одвија у оба смера, налази површина која није намењена за саобраћај возила, објекат или уређај:

 • а) возила морају да их обилазе са леве стране
 • б) возила морају да их обилазе са десне стране
 • в) возила могу да их обилазе са обе стране

 • 5. У ситуацији приказаној на слици (плаво возило скреће на раскрсници удесно), возачу белог возила који задржава правац кретања:

 • а) дозвољено је претицање
 • б) није дозвољено претицање

 • 6. Обилажење саобраћајном траком намењеном за кретање возила из супротног смера, при чему се прелази преко неиспрекидане уздужне линије, је дозвољено:

 • а) само возачима мотоцикала и мопеда, на путу у насељу
 • б) само ако се поступа по знацима које даје лице овлашћено за регулисање саобраћаја
 • в) када на путу има довољно простора за безбедно обилажење и ако се тиме не омета нормално кретање возила која долазе из супротног смера

 • 7. У ситуацији приказаној на слици брже кретање возила у левој саобраћајној траци:

 • а) није претицање
 • б) је претицање
 • в) је мимоилажење

 • 8. Када на раскрсници возила долазе из супротних смерова и скрећу улево, мимоилажење возила из супротних смерова се врши са:

 • а) леве стране
 • б) било које стране, у зависности од саобраћајне ситуације у раскрсници
 • в) десне стране

 • 9. Контролу над возачима и возилима у саобраћају на путевима ради примене прописа о безбедности саобраћаја врше:Број потребних одговора: 2

 • а) униформисани комунални полицајци
 • б) полицијски службеници у грађанском оделу
 • в) службеници надлежног органа за саобраћај
 • г) униформисани полицијски службеници

 • 10. На делу пута на коме се изводе радови непосредно регулисање саобраћаја могу вршити:Број потребних одговора: 2

 • а) радници извођача радова, односно управљача пута
 • б) униформисани комунални полицајци
 • в) службеници надлежног органа за саобраћај
 • г) униформисани полицијски службеници

 • 11. Шта се од набројаног сматра саобраћајем?Број потребних одговора: 3

 • а) Кретање трактора њивом
 • б) Кретање возила улицом
 • в) Кретање возила површинама намењеним за кретање само возила и лица којима је власник те површине то омогућио
 • г) Кретање возила тркачком стазом
 • д) Кретање пешака тротоаром
 • ђ) Кретање запрежног возила земљаним путем

 • 12. Шта се од набројаног сматра саобраћајем?Број потребних одговора: 3

 • а) Гурање бицикла пешачком стазом
 • б) Кретање бицикла бициклистичком стазом
 • в) Кретање возила полигоном за пробне вожње или спортске приредбе
 • г) Кретање мотокултиватора земљаним путем
 • д) Кретање лица по тргу
 • ђ) Гурање возила по платоу намењеном кретању и окупљању лица

 • 13. Пешак је лице које: Број потребних одговора: 3

 • а) сопственом снагом по путу вуче или гура возило, ручна колица, дечје превозно средство или колица за немоћна лица
 • б) управља запрежним возилом по путу
 • в) се креће по путу
 • г) управља мотокултиватором по путу
 • д) се креће по путу у дечјем превозном средству или у колицима за немоћна лица које покреће сопственом снагом или снагом мотора
 • ђ) управља бициклом по путу

 • 14. Пешак је лице које: Број потребних одговора: 2

 • а) гура бицикл по путу
 • б) управља бициклом по путу
 • в) по путу клизи клизаљкама, скијама, санкама или се вози на котураљкама, скејтборду и сл
 • г) управља запрежним возилом по путу

 • 15. Означити неопходне услове који морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је возило заустављено:Број потребних одговора: 3

 • а) возач није напустио возило
 • б) мотор возила је искључен
 • в) возач је изашао из возила али се од истог није удаљио више од 5 m
 • г) прекид кретања возила на путу траје до три минута
 • д) у возилу нема ниједног лица
 • ђ) прекид кретања возила није наступио услед поступања по знаку или правилу, којим се регулише саобраћај

 • 16. Одстојање на коме учесник у саобраћају може јасно видети коловоз је:

 • а) прегледност
 • б) видљивост
 • в) дужина прегледности

 • 17. Услови смањене видљивости на путу изван насеља су услови у којима је видљивост мања од:

 • а) 100 m
 • б) 200 m
 • в) 250 m
 • г) 150 m

 • 18. Који од набројаних услова морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је на путу колона возила:Број потребних одговора: 2

 • а) низ од најмање три возила
 • б) возила су заустављена у истој саобраћајној траци
 • в) низ од најмање два возила
 • г) возила су паркирана у истој саобраћајној траци

 • 19. Који од набројаних услова морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је на путу колона возила:Број потребних одговора: 3

 • а) возила су паркирана у истој саобраћајној траци
 • б) возила се крећу једно иза другог истом саобраћајном траком у истом смеру
 • в) возила се крећу на растојању које омогућава улазак другог возила без ометања осталих возила
 • г) низ од најмање три возила
 • д) начин кретања возила је међусобно условљен и између њих не може без ометања ући друго возило
 • ђ) низ од најмање два возила

 • 20. Незгода у којој је начињена материјална штета на возилу и повређено лице које је управљало спортским аутомобилом на тркачкој стази за возила:

 • а) није саобраћајна незгода јер у незгоди учествовало само једно возило
 • б) није саобраћајна незгода јер нема погинулих лица
 • в) није саобраћајна незгода јер се није догодила на путу
 • г) је саобраћајна незгода јер је повређен возач и начињена материјална штета

 • 21. Маса празног возила са свим пуним резервоарима и прописаном опремом је:

 • а) највећа дозвољена укупна маса возила
 • б) укупна маса возила
 • в) највећа дозвољена маса возила
 • г) маса возила

 • 22. Збир масе возила и носивости возила је:

 • а) највећа дозвољена маса возила
 • б) осовинско оптерећење возила
 • в) највећа дозвољена укупна маса возила
 • г) укупна маса возила

 • 23. Маса возила и маса којом је возило оптерећено (лица и терет) је:

 • а) највећа дозвољена укупна маса возила
 • б) укупна маса возила
 • в) осовинско оптерећење возила
 • г) највећа дозвољена маса возила

 • 24. Довођење возила, односно уређаја и склопова возила у исправно стање је:

 • а) технички преглед возила
 • б) преправка возила
 • в) поправка возила

 • 25. Возило је приказано на сликама означеним бројевима:

 • а) 2, 3, 5 и 6
 • б) 1, 2, 3 и 6
 • в) 1, 3, 4 и 6
 • г) 1, 2, 4 и 5

 • 26. Возило је бицикл ако истовремено испуњава следеће услове:Број потребних одговора: 2

 • а) има два точка
 • б) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h
 • в) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW
 • г) покреће се снагом возача, односно путника, која се помоћу педала или ручица преноси на точак, односно точкове
 • д) има најмање два точка

 • 27. Бицикл је приказан на сликама означеним бројевима:Број потребних одговора: 2

 • а) 3
 • б) 1
 • в) 4
 • г) 2

 • 28. Моторно возило, које има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, је мотоцикл ако истовремено испуњава најмање следеће услове:Број потребних одговора: 2

 • а) има најмање два точка
 • б) радна запремина његовог мотора не прелази 50 cm3
 • в) његова највећа ефективна снага не прелази 4 kW
 • г) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, прелази 45 km/h
 • д) има два или три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила

 • 29. Моторно возило, са електричним погоном, је мотоцикл ако истовремено испуњава најмање следеће услове:Број потребних одговора: 2

 • а) има најмање два точка
 • б) његова највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW
 • в) његова највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h
 • г) његова највећа трајна номинална снага прелази 4 kW
 • д) радна запремина мотора прелази 50 cm3
 • ђ) има два или три точка асиметрично распоређена у односу на средњу подужну раван возила

 • 30. У саобраћају на путу могу да учествују моторна и прикључна возила која нису регистрована ако:Број потребних одговора: 2

 • а) нису првенствено намењена за учествовање у саобраћају на путу
 • б) се крећу од места преузимања као нерегистрована до места у коме ће бити регистрована
 • в) су означена као возила од историјског значаја (олдтајмери)
 • г) се крећу ради спровођења прописаног царинског поступка

 • 31. Када управља возилом које је означено регистарским таблицама за привремено означавање, возач:

 • а) је дужан да се креће релацијом и у време означено у потврди о коришћењу таблица за привремено означавање возила
 • б) се може кретати само на подручју органа који је издао регистарске таблице за привремено означавање возила
 • в) се може кретати на целој територији Републике Србије у време означено у потврди о коришћењу таблица за привремено означавање возила

 • 32. Физичко лице које није власник возила које је предмет финансијског лизинга, односно закупа:

 • а) не сме у саобраћају на путу користити возило пре него што се податак о коришћењу не упише у саобраћајну дозволу
 • б) сме у саобраћају на путу користити возило одмах након закључења финансијског лизинга, односно закупа

 • 33. Редовни технички прегледи могу бити:

 • а) годишњи и шестомесечни
 • б) годишњи и петогодишњи
 • в) тромесечни и шестомесечни

 • 34. Редовни технички прегледи могу бити:

 • а) годишњи и шестомесечни
 • б) годишњи и петогодишњи
 • в) тромесечни и шестомесечни

 • 35. Возило је технички исправно ако:Број потребних одговора: 2

 • а) има исправне све прописане уређаје и опрему
 • б) ако је у возном стању и на њему нема видљивих оштећења уређаја и опреме
 • в) задовољава све техничке нормативе за возило
 • г) ако је у прописаном року подвргнуто редовном техничком прегледу

 • 36. Свако поједино возило једнозначно је одређено:

 • а) регистрационом налепницом
 • б) идентификационом ознаком возила, коју одређује произвођач возила
 • в) идентификационом ознаком возила и бројем мотора

 • 37. Редовном годишњем техничком прегледу возило се подвргава:

 • а) најкасније једну годину након претходног редовног годишњег техничког прегледа возила
 • б) пре издавања саобраћајне дозволе, односно издавања регистрационе налепнице
 • в) сваке године

 • 38. Редовни годишњи технички преглед возила се може извршити најраније 30 дана пре:

 • а) подношења захтева за регистрацију
 • б) истека важења саобраћајне дозволе
 • в) истека важења регистрационе налепнице

 • 39. Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати моторна возила старости преко:

 • а) 15 година
 • б) 10 година
 • в) 20 година

 • 40. Ванредни технички преглед возила обавља се:Број потребних одговора: 2

 • а) пре пуштања у саобраћај возила, код којег су у саобраћаној незгоди или на други начин оштећени витални склопови и уређаји битни за безбедно учествовање возила у саобраћају, односно које након тога није било у возном стању
 • б) ради контроле техничке исправности возила од стране овлашћеног лица Министарства унутрашњих послова, односно инспектора за друмски саобраћај
 • в) пре пуштања у саобраћај возила које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу
 • г) пре истека рока од шест месеци од дана почетка важења регистрационе налепнице

 • 41. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:Број потребних одговора: 2

 • а) правилом саобраћаја, којим се регулише првенство пролаза
 • б) светлосним саобраћајним знаком
 • в) постављеном допунском таблом
 • г) постављеним саобраћајним знаком