<< Testovi

1. Контролу над возачима и возилима у саобраћају на путевима ради примене прописа о безбедности саобраћаја врше: Број потребних одговора: 2

 • а) полицијски службеници у грађанском оделу
 • б) службеници надлежног органа за саобраћај
 • в) униформисани полицијски службеници
 • г) униформисани комунални полицајци

 • 2. Када се возач у одређеном року не подвргне контролном здравственом прегледу на који је упућен, надлежни орган ће:

 • а) против возача поднети захтев за покретање прекршајног поступка
 • б) возачу одузети возачку дозволу
 • в) возачу привремено забранити управљање возилом у саобраћају на путу док се не подвргне контролном здравственом прегледу

 • 3. Шта се од набројаног сматра саобраћајем?Број потребних одговора: 3

 • а) Кретање бицикла бициклистичком стазом
 • б) Гурање бицикла пешачком стазом
 • в) Кретање мотокултиватора земљаним путем
 • г) Гурање возила по платоу намењеном кретању и окупљању лица
 • д) Кретање возила полигоном за пробне вожње или спортске приредбе
 • ђ) Кретање лица по тргу

 • 4. Која од набројаних површина је пут?Број потребних одговора: 2

 • а) Травњаци и паркови
 • б) Плато намењен кретању и окупљању лица
 • в) Земљани пут
 • г) Бициклистичка стаза
 • д) Тркачка стаза за возила

 • 5. Део пута, улице или насеља у којој је брзина кретања возила ограничена до 30 km/h је:

 • а) зона успореног саобраћаја
 • б) зона "30"
 • в) пешачка зона

 • 6. Највећа дозвољена дужина мопеда, мотоцикла, трицикла и четвороцикла, износи:

 • а) 3,00 m
 • б) 4,00 m
 • в) 5,00 m

 • 7. У саобраћају на путу могу да учествују само моторна и прикључна возила за које је издата:

 • а) саобраћајна дозвола, регистарска таблица и регистрациона налепница
 • б) потврда о техничкој исправности и регистрациони лист
 • в) саобраћајна дозвола

 • 8. На контролни технички преглед се може упутити возило:

 • а) које није у возном стању
 • б) којем су у саобраћајној незгоди оштећени уређаји и склопови битни за безбедно учествовање у саобраћају
 • в) које је у возном стању

 • 9. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да поступите по:

 • а) правилу саобраћаја које регулише првенство пролаза
 • б) светлосном саобраћајном знаку
 • в) саобраћајном знаку

 • 10. У ситуацији приказаној на слици возач возила означеног бројем 1:

 • а) не сме скренути удесно
 • б) може нагло смањити брзину ради пропуштања возила означеног бројем 2 и након тога скренути удесно
 • в) може нагло скренути удесно јер је укључио показивач правца

 • 11. У ситуацији приказаној на слици скретање удесно је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

 • а) 2
 • б) 1 и 2
 • в) 1

 • 12. У ситуацији приказаној на слици, на путу ван насеља, претицање Вам је дозвољено:

 • а) са десне стране
 • б) са леве стране
 • в) и са леве и са десне стране

 • 13. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да се крећете брзином

 • а) од највише 60 km/h
 • б) тако да можете благовремено да зауставите возило пред сваком препреком коју под датим околностима можете да видите или има разлога да предвидите
 • в) која је најмање 20% мања од брзине дозвољене правилима саобраћаја за тај пут

 • 14. Возач возила који на раскрсници скреће улево:

 • а) дужан је да пропусти возило које, долазећи из супротног смера на раскрсници задржава правац кретања или скреће удесно, ако саобраћајним знаком није другачије одређено
 • б) дужан је да пропусти возило које, долазећи из супротног смера на раскрсници задржава правац кретања, а има првенство пролаза у односу на возило које скреће удесно, ако саобраћајним знаком није другачије одређено
 • в) има првенство пролаза у односу на возило које, долазећи из супротног смера на раскрсници задржава правац кретања или скреће удесно, ако саобраћајним знаком није другачије одређено

 • 15. Возач који прилази раскрсници:

 • а) дужан је да на довољном одстојању пред раскрсницом изврши престројавање и заузме положај на саобраћајној траци предвиђеној за пролазак кроз раскрсницу у смеру у којем жели наставити кретање
 • б) може и непосредно пред раскрсницом да заузме положај на саобраћајној траци предвиђеној за пролазак кроз раскрсницу у смеру у којем жели наставити кретање
 • в) може проћи раскрсницу у жељеном смеру било којом саобраћајном траком ако тиме не омета или угрожава остале учеснике у саобраћају

 • 16. Ваше поступање у ситуацији приказаној на слици представља:

 • а) непрописно поступање, које није у грубој супротности са правилима саобраћаја
 • б) непрописно поступање које је у грубој супротности са правилима саобраћаја (насилничка вожња)
 • в) прописано поступање

 • 17. У ситуацији приказаној на слици возач возила означеног бројем 2, на путу ван насеља, уколико наставља претицање:

 • а) није дужан да употреби звучни знак упозорења
 • б) дужан је да употреби звучни знак упозорења
 • в) дужан је да употреби звучни и светлосни знак упозорења

 • 18. На јавном путу ван насеља, возач који зауставља или паркира возило, дужан је да:

 • а) увек заустави или паркира возило на коловозу
 • б) увек када за то постоји могућност, заустави или паркира возило ван коловоза

 • 19. Моторним возилом није дозвољено да се вуче:Број потребних одговора: 3

 • а) лаки и тешки четвороцикл
 • б) лаки и тешки трицикл
 • в) мопед
 • г) путничко возило
 • д) мотоцикл
 • ђ) теретно возило

 • 20. На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, морају бити укључена:

 • а) кратка, односно дневна светла
 • б) светла за маглу
 • в) светла за осветљавање места где се изводе радови
 • г) дуга светла

 • 21. Из возила или са возила на путу животиње је:

 • а) дозвољено водити
 • б) забрањено водити, осим на путу ван насеља
 • в) забрањено водити

 • 22. У ситуацији приказаној на слици, када се возачи мопеда, односно мотоцикала, крећу у групи, на прописан начин се крећу возачи означени бројевима:

 • а) 1 и 2
 • б) 1, 2, 3 и 4
 • в) 3 и 4

 • 23. Пешак који учествује у саобраћају у колицима за особе са инвалидитетом, или се вози на котураљкама, односно скејтборду:

 • а) не сме да се придржава за возило у покрету
 • б) сме да се придржава за возило у покрету
 • в) сме да се придржава за возило у покрету, само ако се возило креће брзином хода пешака

 • 24. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) имате првенство пролаза у односу на шинско возило
 • б) дужни сте да пропустите шинско возило

 • 25. На аутопуту са више саобраћајних трака намењених кретању возила у једном смеру, возач моторног возила:

 • а) мора се кретати крајњом левом саобраћајном траком
 • б) може се кретати било којом саобраћајном траком за тај смер кретања
 • в) мора се кретати крајњом десном саобраћајном траком, осим ако није заузета возилима која се крећу у колони, као и приликом претицања

 • 26. У ситуацији приказаној на слици возило полиције се:

 • а) може кретати брзином која је већа од 50 km/h, тако да не угрожава безбедност других учесника у саобраћају
 • б) не сме кретати брзином која је већа од 50 km/h

 • 27. Постављање, уклањање и измена значења саобраћајне сигнализације као и опреме пута, учесницима у саобраћају:

 • а) није дозвољено
 • б) је дозвољено, само у случају означавања гараже и колског прилаза
 • в) је дозвољено, само у случају када значење саобраћајне сигнализације не одговара саобраћајној ситуацији

 • 28. Саобраћајни знакови који су изведени са изменљивим садржајем порука:Број потребних одговора: 2

 • а) морају увек бити активирани, односно давати одређену поруку
 • б) могу бити стално активирани
 • в) могу бити активирани према потреби, односно искључени када таква потреба не постоји
 • г) морају бити уклоњени када нису активирани, односно не дају одређену поруку

 • 29. Изричита наредба дата знаком изричитих наредби постављеним на путу важи:

 • а) 250 m од места на коме је постављен тај знак
 • б) до места где је постављен знак обавештења о престанку те изричите наредбе, без обзира да ли до тог места постоји раскрсница
 • в) до прве наредне раскрснице, односно до места где је постављен знак обавештења о престанку те изричите наредбе

 • 30. Знак опасности који је постављен на путу ван насеља на удаљености мањој од 150 m или већој од 250 m испред опасног места на путу:

 • а) не мора имати допунску таблу
 • б) мора имати допунску таблу на којој је назначена удаљеност до опасног места
 • в) мора имати допунску таблу на којој је назначена врста опасности

 • 31. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) обавештење возачу да на уском пролазу има право првенства у односу на возила која долазе из супротног смера
 • б) близину места на коме се прелази са дела пута на коме се саобраћај одвија само у једном смеру на део тог пута на коме се привремено или стално саобраћај врши у оба смера
 • в) забрану ступања возила на уски део пута пре него што тим делом пређу возила из супротног смера

 • 32. У ситуацији приказаној на слици допунска табла је саставни део:

 • а) оба саобраћајна знака
 • б) саобраћајног знака „Забрана претицања свих моторних возила, осим мотоцикала без приколице“
 • в) саобраћајног знака „Ограничење брзине“

 • 33. Уздужна линија која раздваја коловоз на коловозне траке, односно на саобраћајне траке, је:

 • а) разделна линија
 • б) линија упозорења
 • в) ивична линија

 • 34. Уређаји за давање светлосних саобраћајних знакова су:

 • а) знакови са изменљивим садржајем порука
 • б) светлосне ознаке на путу
 • в) семафори

 • 35. У ситуацији приказаној на слици, уређаји којима се забрањује и спречава прелазак возила су:

 • а) браници
 • б) запречне траке
 • в) полубраници

 • 36. На делу пута на коме су настале препреке, односно оштећења, које се не могу одмах уклонити, односно отклонити или на коме се изводе радови, учесници у саобраћају морају бити обезбеђени постављањем:

 • а) сигурносног троугла
 • б) браника
 • в) приручних средстава (старе гуме, грана дрвета и сл.)