<< Testovi

1. На делу пута на коме се изводе радови непосредно регулисање саобраћаја могу вршити: Број потребних одговора: 2

 • а) униформисани полицијски службеници
 • б) службеници надлежног органа за саобраћај
 • в) радници извођача радова, односно управљача пута
 • г) униформисани комунални полицајци

 • 2. Возач који је под дејством алкохола, односно психоактивних супстанци:

 • а) сме да управља возилом у саобраћају на кратком делу пута
 • б) не сме да управља возилом у саобраћају на путу
 • в) сме да управља возилом у саобраћају на путу ако тиме не омета, односно не угрожава друге учеснике у саобраћају
 • г) не сме да управља возилом само у саобраћају на јавном путу

 • 3. Пешак је лице које:Број потребних одговора: 3

 • а) се креће по путу
 • б) управља бициклом по путу
 • в) управља мотокултиватором по путу
 • г) управља запрежним возилом по путу
 • д) сопственом снагом по путу вуче или гура возило, ручна колица, дечје превозно средство или колица за немоћна лица
 • ђ) се креће по путу у дечјем превозном средству или у колицима за немоћна лица које покреће сопственом снагом или снагом мотора

 • 4. Пут без изграђеног коловозног застора, па и када на прикључку на други пут има изграђен коловозни застор је:

 • а) некатегорисани пут намењен искључиво за саобраћај трактора, мотокултиватора и запрежних возила
 • б) макадамски пут
 • в) земљани пут

 • 5. Када је у пешачкој зони дозвољено кретање одређених возила она се морају кретати брзином:

 • а) која није већа од 30 km/h
 • б) која није већа од 20 km/h
 • в) кретања пешака

 • 6. Највећа дозвољена висина мопеда, мотоцикла, трицикла и четвороцикла износи:

 • а) 2,00 m
 • б) 1,50 m
 • в) 2,50 m

 • 7. У саобраћају на путу могу да учествују моторна и прикључна возила која нису регистрована ако:Број потребних одговора: 2

 • а) се крећу од места преузимања као нерегистрована до места у коме ће бити регистрована
 • б) су означена као возила од историјског значаја (олдтајмери)
 • в) нису првенствено намењена за учествовање у саобраћају на путу
 • г) се крећу ради спровођења прописаног царинског поступка

 • 8. Возило је технички исправно ако:Број потребних одговора: 2

 • а) ако је у прописаном року подвргнуто редовном техничком прегледу
 • б) задовољава све техничке нормативе за возило
 • в) има исправне све прописане уређаје и опрему
 • г) ако је у возном стању и на њему нема видљивих оштећења уређаја и опреме

 • 9. У ситуацији приказаној на слици поступање возача, у погледу пропуштања учесника у саобраћају на раскрсници, регулисано је:

 • а) постављеним саобраћајним знаком
 • б) правилом саобраћаја које регулише првенство пролаза
 • в) постављеном ознаком на коловозу

 • 10. Након уверавања да сме да отпочне жељену радњу возач:

 • а) може одмах започети извођење те радње, без давања знака показивачем правца, јер се уверио да радњу може извршити на безбедан начин
 • б) може одмах започети извођење те радње, а знак показивачем правца ће дати истовремено са започињањем те радње
 • в) мора друге учеснике у саобраћају јасно и благовремено да обавести о томе, дајући им знак показивачем правца

 • 11. Возила која након скретања улево настављају кретање право, у ситуацији приказаној на слици, прописно се крећу путањом означеном бројем:Број потребних одговора: 2

 • а) 1
 • б) 3
 • в) 4
 • г) 2

 • 12. У ситуацији приказаној на слици претицање:

 • а) је дозвољено
 • б) није дозвољено

 • 13. У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, морате се кретати брзином која није већа од:

 • а) 60 km/h
 • б) 80 km/h
 • в) 50 km/h

 • 14. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите трактор, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило
 • б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трактор
 • в) имате предност у односу на оба возила
 • г) дужни сте да пропустите оба возила

 • 15. У ситуацији приказаној на слици можете:

 • а) наставити кретање право
 • б) извршити скретање улево
 • в) извршити скретање удесно
 • г) наставити кретање у сва три смера, уколико не ометате или угрожавате безбедност саобраћаја

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) звучним знаком упозорења упозорићете возача возила испред да Вас омета спором вожњом
 • б) стрпљиво ћете наставити вожњу до места на којем можете извршити претицање
 • в) светлосним и звучним знаком упозорења упозорићете возача возила испред да Вас омета спором вожњом

 • 17. Возач који зауставља или паркира возило на јавном путу на коме се саобраћај одвија само у једном смеру, сме да га заустави, односно паркира:

 • а) само уз десну ивицу коловоза
 • б) уз десну или леву ивицу коловоза
 • в) само уз леву ивицу коловоза

 • 18. На возилу које је заустављено или паркирано на коловозу, ноћу и у условима смањене видљивости, на делу пута где је улично осветљење такво да је возило довољно видљиво, на за то посебно обележеном месту:

 • а) не морају бити укључена позициона, односно паркирна, светла
 • б) морају бити укључена кратка и позициона светла
 • в) морају бити укључена позициона, односно паркирна, светла

 • 19. Возач мопеда, односно мотоцикла, када управља возилом:Број потребних одговора: 2

 • а) не сме да допусти да возило којим управља буде вучено
 • б) не сме да допусти да возило којим управља буде потискивано
 • в) сме да допусти да возило којим управља буде вучено, само када возило којим управља не може само да се креће
 • г) сме да допусти да возило којим управља буде вучено, само када се креће уз велики нагиб

 • 20. На пешачком прелазу на којем је саобраћај регулисан семафорима, возач којем је светлосним саобраћајним знаком забрањен пролаз, када наилази на пешачки прелаз дужан је да:

 • а) само пропусти пешака који прелази преко пешачког прелаза
 • б) заустави своје возило испред пешачког прелаза
 • в) звучним знаком упозори пешака који прелази преко пешачког прелаза

 • 21. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

 • а) кретање возила прилагодите тако да можете да зауставите возило пред уређајем за затварање саобраћаја
 • б) возило зауставите пред железничком пругом
 • в) кретање наставите непромењеном брзином, јер уређај за затварање саобраћаја није спуштен, односно није почео да се спушта

 • 22. На аутопуту:

 • а) дозвољено је заустављање и паркирање, само на местима која су за то посебно уређена и обележена
 • б) дозвољено је заустављање и паркирање, у зауставној траци
 • в) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање

 • 23. У ситуацији приказаној на слици претицање:

 • а) је дозвољено
 • б) није дозвољено

 • 24. Постављање предмета који својим обликом, бојом, изгледом или местом постављања, подражавају или личе на саобраћајну сигнализацију или заслепљују учеснике у саобраћају или одвраћају њихову пажњу у мери која може бити опасна за безбедност саобраћаја, учесницима у саобраћају:

 • а) је дозвољено, само у случају означавања гараже и колског прилаза
 • б) није дозвољено
 • в) је дозвољено када је надлежни орган локалне самоуправе издао одобрење за постављање таквих предмета

 • 25. Саобраћајни знакови су:Број потребних одговора: 3

 • а) ознаке на коловозу
 • б) знакови изричитих наредби
 • в) знакови опасности
 • г) знакови обавештења
 • д) знаци које дају полицијски службеници
 • ђ) семафори

 • 26. Изричита наредба дата саобраћајним знаком на слици важи:

 • а) на удаљености од 200 m од места на коме је постављен тај знак
 • б) од места на коме је постављен тај знак у дужини од 200 m
 • в) од места на коме је постављен тај знак

 • 27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) приближавање кривини на лево, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности
 • б) смер којим се возила морају кретати
 • в) пут са једносмерним саобраћајем

 • 28. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на коме се налази обележени пешачки прелаз
 • б) близину места на путу на коме се налази обележени пешачки прелаз
 • в) место на коме се налази подземни или надземни пешачки пролаз

 • 29. Допунска табла приказана на слици означава:

 • а) дужину дела пута на коме прети опасност означена знаком, односно на коме се примењује изричита забрана, обавезе, односно ограничење означено знаком
 • б) примену забране паркирања или заустављања возила с једне или друге стране знака
 • в) удаљеност између знака уз који је постављена допунска табла и почетка дела пута односно места на које се знак односи

 • 30. У ситуацији приказаној на слици линија водиља је означена бројем:

 • а) 1
 • б) 4
 • в) 2
 • г) 3

 • 31. Светлосни саобраћајни знак - зелено светло који даје семафор има значење:

 • а) дозвољен пролаз
 • б) обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност
 • в) забрањен пролаз

 • 32. У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:

 • а) да је потребно да успорите кретање
 • б) слободан пролаз
 • в) место где се морате зауставити