<< Testovi

1. Сваки учесник у саобраћају дужан је да се понаша: Број потребних одговора: 2

 • а) на начин којим неће ометати, угрозити или повредити друге учеснике
 • б) на начин којим може ометати, али не и повредити или угрозити друге учеснике у саобраћају
 • в) тако да предузме све потребне мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводи у опасност
 • г) на начин који ће му омогућити да што пре безбедно стигне на одредиште

 • 2. Број поена: 3 Возач возила категорије А, када управља возилом у саобраћају на путу:

 • а) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml
 • б) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml
 • в) не сме да има алкохола у крви

 • 3. Пешак је лице које:Број потребних одговора: 2

 • а) управља запрежним возилом по путу
 • б) гура бицикл по путу
 • в) управља бициклом по путу
 • г) по путу клизи клизаљкама, скијама, санкама или се вози на котураљкама, скејтборду и сл

 • 4. Које од наведених услова мора испуњавати аутопут:Број потребних одговора: 3

 • а) пут обележен прописаном ознаком на коловозу
 • б) пут са потпуном контролом приступа, на који се може укључити или искључити само одређеним и посебно изграђеним јавним путем
 • в) државни пут намењен за саобраћај моторних возила
 • г) државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила
 • д) пут који је као такав обележен прописаним саобраћајним знаком
 • ђ) пут код којег коловозне траке за саобраћај из супротних смерова не морају бити физички одвојене

 • 5. Део пута, улице или део насеља у коме коловоз користе пешаци и возила и који је означен одговарајућом саобраћајном сигнализацијом је:

 • а) зона "30"
 • б) зона успореног саобраћаја
 • в) пешачка зона

 • 6. Кочни систем мопеда, односно мотоцикала, мора да оствари функције:

 • а) радног кочења, помоћног кочења и паркирног кочења
 • б) радног кочења и помоћног кочења
 • в) радног кочења

 • 7. Таблице за привремено означавање и потврда о њиховом коришћењу издају се са роком важења најдуже:

 • а) 7 дана
 • б) 15 дана
 • в) 30 дана

 • 8. Возило које је преправљено може учествовати у саобраћају:

 • а) након што се на техничком прегледу утврди да је технички исправно
 • б) након што се испита и утврди да испуњава прописане услове
 • в) одмах након извршене преправке

 • 9. У ситуацији приказаној на слици поступање возача, у погледу смера кретања регулисано је:

 • а) постављеним саобраћајним знаком
 • б) постављеном ознаком на коловозу

 • 10. Возач који показивачем правца даје прописани знак при извођењу радње мора давати знак:

 • а) само на почетку извођења радње
 • б) само док се не увери да су други учесници у саобраћају схватили његову намеру
 • в) за све време вршења радње возилом, а по извршеној радњи мора престати са давањем тог знака

 • 11. Возило означено бројем 2 које након скретања улево наставља кретање право, у ситуацији приказаној на слици, прописно се креће:

 • а) путањом означеном бројем 4
 • б) било којом путањом
 • в) путањом означеном бројем 3

 • 12. У ситуацији приказаној на слици, претицање са десне стране:

 • а) Вам је дозвољено
 • б) није Вам дозвољено

 • 13. На аутопуту ван насеља, није дозвољено кретање брзином већом од:

 • а) 80 km/h
 • б) 130 km/h
 • в) 100 km/h
 • г) 120 km/h

 • 14. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите возило из супротног смера, а имате првенство пролаза у односу на трактор
 • б) имате предност у односу на оба возила
 • в) дужни сте да пропустите трактор, а имате првенство пролаза у односу на возило из супротног смера
 • г) дужни сте да пропустите оба возила

 • 15. У ситуацији приказаној на слици, испред раскрснице заузели сте положај на саобраћајној траци тако да:

 • а) Вам је дозвољено да извршите скретање улево
 • б) Вам није дозвољено да извршите скретање улево

 • 16. На путу ван насеља пре уласка у непрегледну и узану кривину или доласка на превој, где је мимоилажење отежано:

 • а) возач је дужан да употреби звучни знак упозорења
 • б) возач није дужан да употреби звучни знак упозорења

 • 17. Уколико се уз десну ивицу коловоза налазе трамвајске или друге шине:

 • а) сме да заустави, а не сме да паркира возило
 • б) возач не сме да заустави или паркира возило
 • в) возач сме да заустави или паркира возило

 • 18. На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка:Број потребних одговора: 2

 • а) на путу у насељу
 • б) кад при мимоилажењу са другим возилом оцени да светлом свог возила заслепљује возача возила које му долази у сусрет, а увек на одстојању мањем од 200 m
 • в) ако омета возача испред себе
 • г) кад при мимоилажењу са другим возилом оцени да светлом свог возила заслепљује возача возила које му долази у сусрет, а увек на одстојању мањем од 250 m

 • 19. Возач мопеда, односно мотоцикла, када управља возилом:Број потребних одговора: 2

 • а) не сме превозити било какве предмете
 • б) не сме да превози предмете који могу да га ометају током управљања
 • в) не сме ни на једном уву да употребљава слушалице за аудио уређаје
 • г) не сме да употребљава на оба ува слушалице за аудио уређаје

 • 20. Возач којем је забрањен пролаз према знаку полицијског службеника, када наилази на пешачки прелаз, дужан је да:

 • а) заустави своје возило испред пешачког прелаза
 • б) звучним знаком упозори пешака који прелази преко пешачког прелаза
 • в) пропусти пешака који прелази преко пешачког прелаза

 • 21. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

 • а) возило зауставите пред железничком пругом
 • б) кретање наставите непромењеном брзином, јер уређај за давање знакова којима се најављује приближавање воза не даје прописане знакове
 • в) кретање возила прилагодите тако да можете да зауставите возило пред уређајем за давање знакова којима се најављује приближавање воза

 • 22. На мотопуту:

 • а) дозвољено је заустављање и паркирање, само на местима која су за то посебно уређена и обележена
 • б) дозвољено је заустављање, а није дозвољено паркирање
 • в) дозвољено је заустављање и паркирање, у зауставној траци

 • 23. У ситуацији приказаној на слици возач:

 • а) не мора пропустити пешака, под условом да не угрожава његову безбедност
 • б) мора пропустити пешака

 • 24. Саобраћајни знакови се изводе тако да се садржај њихових порука:

 • а) не може мењати
 • б) може мењати делимично или у целини, при чему измењени изглед и садржај мора одговарати прописаном саобраћајном знаку

 • 25. Изричита наредба дата саобраћајним знаком на слици важи:

 • а) на удаљености од 200 m од места на коме је постављен тај знак
 • б) од места на коме је постављен тај знак
 • в) од места на коме је постављен тај знак у дужини од 200 m

 • 26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) смер којим се возила морају кретати
 • б) приближавање кривини на десно, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности
 • в) пут са једносмерним саобраћајем

 • 27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) стационажу пута, односно растојање од почетка тог пута до места на ком је постављен знак
 • б) број пута
 • в) број деонице пута

 • 28. Допунска табла приказана на слици означава:

 • а) време за које изричита забрана, обавезa, односно ограничење не важи
 • б) време за које изричита забрана, обавезa, односно ограничење важи
 • в) додатна обавештења о врсти и начину коришћења временске зоне паркирања

 • 29. Разделна удвојена комбинована линија означава:

 • а) забрану преласка преко те линије или кретања по њој, за возила која се крећу коловозном траком којој је ближа неиспрекидана линија
 • б) забрану преласка преко те линије за сва возила из обе коловозне траке
 • в) забрану преласка преко те линије или кретања по њој, за возила која се крећу коловозном траком којој је ближа испрекидана линија

 • 30. Светлосни саобраћајни знак - истовремено укључено црвено и жуто светло који даје семафор има значење:

 • а) дозвољен пролаз и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло
 • б) дозвољен пролаз уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност
 • в) забрањен пролаз и наговештај да ће се укључити зелено светло

 • 31. У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:

 • а) да је потребно да успорите кретање
 • б) да Вам је забрањен пролаз док је проходна саобраћајна трака заузета возилима из супротног смера
 • в) да Вам је забрањен пролаз