<< Testovi

1. Делатност одржавања, поправљања или преправљања возила, може вршити:

 • а) физичко лице са одговарајућом школском спремом
 • б) правно лице и предузетник који поседују дозволу надлежног органа
 • в) свако физичко лице, правно лице или предузетник који поседују средства и простор за обављање тих послова

 • 2. Кандидат за возача током практичне обуке и полагања практичног испита:

 • а) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,50 mg/ml
 • б) не сме да има алкохола у крви
 • в) сме да има садржај алкохола у крви највише до 0,30 mg/ml

 • 3. Пешак је приказан на сликама број:Број потребних одговора: 2

 • а) 4
 • б) 2
 • в) 3
 • г) 1

 • 4. Које од наведених услова мора испуњавати мотопут:Број потребних одговора: 2

 • а) државни пут намењен за саобраћај свих моторних возила
 • б) државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила
 • в) пут који мора имати најмање две саобраћајне траке по смеру и једну зауставну траку за сваки смер
 • г) пут који је као такав обележен прописаним саобраћајним знаком
 • д) пут код којег коловозне траке за саобраћај из супротних смерова морају бити физички одвојене

 • 5. Возач је обавезан да се у зони успореног саобраћаја креће тако да не омета кретање пешака и бициклиста, брзином:

 • а) која није већа од 30 km/h
 • б) која није већа од 20 km/h
 • в) кретања пешака, а највише 10 km/h

 • 6. Радно кочење возила за превоз путника, теретних возила, мопеда, мотоцикала, трицикала, четвороцикала и прикључних возила, осим трактора, радних машина и прикључних возила за трактор, мора дејствовати:

 • а) најмање на точкове погонске осовине
 • б) само на точкове гоњене осовине
 • в) на све точкове

 • 7. Регистрациона налепница се издаје са роком важења од:

 • а) 6 месеци
 • б) 15 дана
 • в) једне године

 • 8. Технички преглед моторног, односно прикључног возила се врши ради утврђивања да ли:Број потребних одговора: 2

 • а) испуњава техничке прописе и услове за учешће у саобраћају
 • б) је возило технички исправно
 • в) је усаглашено са једнообразним техничким условима у складу са прописима о хомологацији
 • г) је преправљено у складу са смерницама које одређује произвођач возила

 • 9. У ситуацији приказаној на слици скретање улево из саобраћајне траке означене стрелицом за скретање улево:

 • а) није дозвољено
 • б) је дозвољено

 • 10. Ради извођења жељене радње у саобраћају возач:

 • а) даје знак показивачем правца док се уверава да може да отпочне вршење радње
 • б) мора прво дати знак показивачем правца и затим се уверити да може да отпочне вршење радње
 • в) се мора прво уверити да може да отпочне вршење радње и затим дати знак показивачем правца

 • 11. Возило означено бројем 1, у ситуацији приказаној на слици, прописно се креће:

 • а) било којом путањом
 • б) путањом означеном бројем 1
 • в) путањом означеном бројем 2

 • 12. У ситуацији приказаној на слици претицање трамваја је дозвољено:

 • а) са леве стране
 • б) и са леве и са десне стране
 • в) са десне стране

 • 13. На мотопуту ван насеља, није дозвољено кретање брзином већом од:

 • а) 80 km/h
 • б) 120 km/h
 • в) 130 km/h
 • г) 100 km/h

 • 14. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите трактор, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило
 • б) дужни сте да пропустите оба возила
 • в) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трактор
 • г) имате предност у односу на оба возила

 • 15. У ситуацији приказаној на слици, испред раскрснице заузели сте положај на саобраћајној траци тако да:

 • а) Вам није дозвољено да извршите скретање удесно
 • б) Вам је дозвољено да извршите скретање удесно

 • 16. У ситуацији приказаној на слици на уласку у непрегледну кривину:

 • а) дужни сте да употребите звучни знак упозорења
 • б) нисте дужни да употребите звучни знак упозорења

 • 17. На местима која се налазе на средини коловоза, возач може да заустави или паркира возило:

 • а) ако тиме не омета друге учеснике у саобраћају
 • б) ако постоји довољно простора
 • в) само ако су та места обележена саобраћајном сигнализацијом као места за паркирање возила

 • 18. На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка:Број потребних одговора: 2

 • а) у тунелу
 • б) на путу осветљеном уличном расветом
 • в) на путу у насељу
 • г) на одстојању мањем од 250 m од возила које му долази у сусрет

 • 19. Прописно управља возилом возач на слици:

 • а) 4
 • б) 1
 • в) 2
 • г) 3

 • 20. Возач којем је дозвољен пролаз према светлосном саобраћајном знаку, при наиласку на пешачки прелаз преко кога прелази пешак:

 • а) није дужан да пропусти пешака
 • б) дужан је да звучним знаком упозори пешака
 • в) дужан је да пропусти пешака

 • 21. На прелазу пута преко железничке пруге када је уређај за затварање саобраћаја почео да се спушта возач:

 • а) је дужан да се заустави испред тог уређаја
 • б) може прећи преко железничке пруге уколико постоји довољно простора испод или поред браника, односно полубраника

 • 22. На аутопуту:

 • а) није дозвољено да се врши полукружно окретање возилом
 • б) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом, ако постоји могућност проласка у коловозну траку за супротни смер
 • в) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом, ако постоји могућност проласка у коловозну траку за супротни смер и ако се може извршити без маневрисања

 • 23. У ситуацији приказаној на слици возач возила полиције:

 • а) не мора пропустити пешака, под условом да не угрожава његову безбедност
 • б) мора пропустити пешака

 • 24. Саобраћајни знакови којима се учесницима у саобраћају на путу стављају до знања забране, ограничења и обавезе којих се морају придржавати су:

 • а) знакови опасности
 • б) знакови изричитих наредби
 • в) знакови обавештења

 • 25. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај возила из смера према коме је окренут знак
 • б) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила, осим за мотоцикле без приколице и мопеде
 • в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера

 • 26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место где се због завршавања саобраћајне траке, сужења коловоза и смањења броја саобраћајних трака, возила наизменично укључују у једну саобраћајну траку
 • б) приближавање сужењу коловоза које може да представља извесну опасност
 • в) место на коме се изводе радови на путу

 • 27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на коме се завршава паркиралиште за путничка возила
 • б) место на коме се завршава мотопут
 • в) место на коме се завршава аутопут

 • 28. Допунске табле које садрже текстуалне поруке, као у ситуацији на слици:

 • а) речима стављају до знања забране, ограничења и обавезе којих се учесници у саобраћају морају придржавати
 • б) речима дају додатна обавештења о врсти и начину коришћења временске зоне паркирања
 • в) речима дају обавештење које није у вези са значењем саобраћајног знака

 • 29. Разделна удвојена комбинована линија, приказана на слици, даје могућност преласка преко линије:

 • а) било којом путањом
 • б) путањом означеном бројем 1
 • в) путањом означеном бројем 2

 • 30. Светлосни саобраћајни знак - истовремено укључено црвено и жуто светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:

 • а) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност
 • б) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај да ће се укључити зелено светло
 • в) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло

 • 31. Сигнална табла, приказана на слици, поставља се:

 • а) на задњи део моторних возила или приколице, када је возило заустављено
 • б) на „Чеони браник“ којим је извршено ограђивање радилишта или привремених препрека на путу са чеоне стране
 • в) на „Раздвајајућу ограду“ којом је извршено скретање саобраћаја у десну страну