<< Testovi

1. Свако физичко лице власник, односно корисник возила:

 • а) дужан је да обезбеди да његова возила у саобраћају на путевима буду технички исправна
 • б) није дужан да обезбеди да његова возила у саобраћају на путевима буду технички исправна
 • в) дужан је да обезбеди да његова возила у саобраћају на путевима буду технички исправна, само када лично управља возилом

 • 2. Утврђивање да ли је возач у толикој мери уморан, болестан или је у таквом психофизичком стању да није способан да безбедно управља возилом, врши се:

 • а) помоћу одговарајућих уређаја, од стране полицијског службеника
 • б) непосредним увидом полицијског службеника
 • в) стручним прегледом

 • 3. Означити неопходне услове који морају бити истовремено испуњени да би се сматрало да је возило заустављено:Број потребних одговора: 3

 • а) прекид кретања возила на путу траје до три минута
 • б) у возилу нема ниједног лица
 • в) мотор возила је искључен
 • г) возач је изашао из возила али се од истог није удаљио више од 5 m
 • д) прекид кретања возила није наступио услед поступања по знаку или правилу, којим се регулише саобраћај
 • ђ) возач није напустио возило

 • 4. Које од наведених услова мора испуњавати мотопут:Број потребних одговора: 2

 • а) државни пут који мора имати потпуну контролу приступа, на који се може укључити или искључити само одређеним и посебно изграђеним јавним путем
 • б) пут који мора имати зауставну траку за сваки смер
 • в) пут обележен прописаном ознаком на коловозу
 • г) државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила
 • д) пут који је као такав обележен прописаним саобраћајним знаком

 • 5. Брзина кретања возила у насељу, на делу пута или улице у непосредној близини школе („Зона школе“), је ограничена до:

 • а) 20 km/h, радним данима у времену од 7,00 до 21,00 сат
 • б) 30 km/h, у времену од 7,00 до 21,00 сат, осим ако саобраћајним знаком време забране није другачије одређено
 • в) 50 km/h, у времену од 7,00 до 21,00 сат, осим ако саобраћајним знаком време забране није другачије одређено

 • 6. Радно кочење мопеда, мотоцикала, трицикала и четвороцикала, мора дејствовати:

 • а) само на точкове гоњене осовине
 • б) на све точкове
 • в) најмање на точкове погонске осовине

 • 7. Рок важења регистрационе налепнице је:

 • а) 1 годинa
 • б) 2 године
 • в) 3 године

 • 8. Свако поједино возило једнозначно је одређено:

 • а) регистрационом налепницом
 • б) идентификационом ознаком возила и бројем мотора
 • в) идентификационом ознаком возила, коју одређује произвођач возила

 • 9. На раскрсници приказаној на слици поступање возача регулисано је:

 • а) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза
 • б) постављеном ознаком на коловозу
 • в) постављеним саобраћајним знаком

 • 10. У ситуацији приказаној на слици возач црвеног возила када се укључује у саобраћај мора:

 • а) се прво уверити да се може укључити у саобраћај и затим дати знак десним показивачем правца
 • б) се прво уверити да се може укључити у саобраћај и затим дати знак левим показивачем правца
 • в) прво дати знак левим показивачем правца и затим се уверити да може да се укључи у саобраћај
 • г) давати знак левим показивачем правца док се уверава да може да се укључи у саобраћај

 • 11. У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

 • а) 2
 • б) 1 и 2
 • в) 1

 • 12. На путу на коме постоје најмање две саобраћајне траке намењене за саобраћај возила у истом смеру, на коме су колоне возила, брже кретање возила у једној траци од кретања возила у другој траци:

 • а) не сматра се претицањем само на путу у насељу
 • б) сматра се претицањем
 • в) не сматра се претицањем

 • 13. На путу ван насеља који није аутопут ни мотопут, возач не сме возилом да се креће брзином већом од:

 • а) 120 km/h
 • б) 80 km/h
 • в) 130 km/h
 • г) 100 km/h

 • 14. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите оба возила
 • б) имате предност у односу на оба возила
 • в) дужни сте да пропустите возило из супротног смера, а имате првенство пролаза у односу на трактор
 • г) дужни сте да пропустите трактор, а имате првенство пролаза у односу на возило из супротног смера

 • 15. Возач који жели да прође кроз раскрсницу, на којој има првенство пролаза:

 • а) мора возилом да уђе у раскрсницу, без обзира на густину саобраћаја, да не би ометао возила која се крећу иза њега
 • б) може возилом ући у раскрсницу ако му густина саобраћаја дозвољава да не стане на пешачком прелазу, иако тиме омета саобраћај возила
 • в) не сме возилом да уђе у раскрсницу, ако ће због густине саобраћаја стати у раскрсници или на пешачком прелазу и тиме ометати или онемогућити саобраћај возила, односно пешака

 • 16. Возач је дужан да звучни знак упозорења даје:

 • а) тако да не траје дуже од 3 секунде
 • б) најмање 5 секунди
 • в) у мери која је довољна да се други учесници у саобраћају упозоре

 • 17. У ситуацији приказаној на слици паркирање на пољу за усмеравање саобраћаја:

 • а) је дозвољено
 • б) није дозвољено

 • 18. На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка:Број потребних одговора: 2

 • а) ако омета управљача шинског возила или пловила
 • б) за време магле
 • в) на путу у насељу
 • г) на путу у насељу на одстојању мањем од 250 m од возила које му долази у сусрет

 • 19. Возач мопеда, трицикла, односно мотоцикла:

 • а) сме да превози лице које је под утицајем алкохола
 • б) не сме да превози лице које је под утицајем алкохола
 • в) сме да превози лице које је под утицајем алкохола, уколико својим понашањем не омета возача

 • 20. У ситуацији приказаној на слици, на раскрсници на којој саобраћај регулише полицијски службеник:

 • а) дужни сте да пропустите пешаке
 • б) дужни сте да звучним знаком упозорите пешаке
 • в) нисте дужни да пропустите пешаке

 • 21. Возач који се возилом приближава прелазу пута преко железничке пруге дужан је да:

 • а) возило заустави пре него што ступи на железничку пругу
 • б) кретање возила прилогоди тако да може да заустави возило пре него што ступи на железничку пругу
 • в) кретање настави непромењеном брзином јер има првенство пролаза у односу на шинско возило које се креће по железничкој прузи

 • 22. На мотопуту:

 • а) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом, ако се може извршити без маневрисања
 • б) није дозвољено да се врши полукружно окретање возилом
 • в) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом

 • 23. У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:

 • а) 2
 • б) 1

 • 24. Саобраћајни знакови који учеснике у саобраћају упозоравају на опасност која им прети на одређеном месту, односно делу пута и обавештавају о природи те опасности су:

 • а) знакови опасности
 • б) знакови обавештења
 • в) знакови изричитих наредби

 • 25. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила, осим за путничка возила
 • б) пут односно део пута на коме је дозвољен саобраћај само путничким возилима
 • в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила, осим за мотоцикле без приколице и мопеде

 • 26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) приближавање месту на коме се изводе радови на путу
 • б) наилазак на место где су постављени елементи за успоравање саобраћаја
 • в) приближавање сужењу коловоза с леве стране које може да представља извесну опасност

 • 27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места на којем се налази надвожњак на путу
 • б) близину места на коме се пут завршава
 • в) место на коме се завршава аутопут

 • 28. Допунске табле које садрже поруке у облику симбола, као у ситуацији на слици:

 • а) симболом ближе одређују значење знакова уз које се истичу
 • б) симболом стављају до знања забране, ограничења и обавезе којих се учесници у саобраћају морају придржавати
 • в) симболом дају обавештењa која нису у вези са значењем саобраћајних знакова

 • 29. Разделна удвојена комбинована линија даје могућност преласка преко те линије или кретања по њој:

 • а) за сва возила из обе коловозне траке под условом да не угрожавају возила из супротног смера
 • б) за возила која се крећу коловозном траком којој је ближа неиспрекидана линија
 • в) за возила која се крећу коловозном траком којој је ближа испрекидана линија

 • 30. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење:

 • а) забрањен пролаз
 • б) обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност
 • в) дозвољен пролаз

 • 31. На делу пута на коме се изводе радови регулисање саобраћаја могу да обављају најмање два радника одређена од стране извођача радова који дају знакове:

 • а) заставицама црвене и зелене боје, при чему подигнута заставица црвене боје означава да је пролаз забрањен, а подигнута заставица зелене боје да је пролаз дозвољен
 • б) само заставицом зелене боје, при чему подигнута заставица означава да је пролаз дозвољен, а спуштена заставица да је пролаз забрањен
 • в) само заставицом црвене боје, при чему подигнута заставица означава да је пролаз забрањен, а спуштена заставица да је пролаз дозвољен