<< Testovi

1. У циљу безбедног учешћа деце у саобраћају породица има одговорност за:

 • а) доношење програма саобраћајног васпитања и образовања деце у предшколским и школским установама
 • б) стицање знања, вештина и навика деце, неопходних за безбедно учешће у саобраћају
 • в) формирање школских саобраћајних патрола и саобраћајних патрола грађана

 • 2. Када учествује у саобраћају на путу, не сме да има алкохола у организму: Број потребних одговора: 2

 • а) возач возила којим се врши пробна вожња
 • б) возач мотоцикла и мопеда
 • в) кандидат за возача током практичне обуке
 • г) возач мотокултиватора

 • 3. Прекид кретања возила од два минута, при чему возач није напустио возило је:

 • а) мимоилажење
 • б) паркирање
 • в) заустављање

 • 4. Коловоз је на слици означен бројем:

 • а) 1
 • б) 2
 • в) 3
 • г) 4

 • 5. Брзина кретања возила ван насеља, на делу пута или улице у непосредној близини школе („Зона школе“), је ограничена до:

 • а) 50 km/h, у времену од 7,00 до 21,00 сат, осим ако саобраћајним знаком време забране није другачије одређено
 • б) 20 km/h, радним данима у времену од 7,00 до 21,00 сат, осим ако саобраћајним знаком време забране није другачије одређено
 • в) 30 km/h, у времену од 7,00 до 21,00 сат

 • 6. Постављање или коришћење уређаја на возилу који дају, односно одбијају светлост видљиву учесницима у саобраћају у бојама које нису предвиђене прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу:

 • а) је дозвољено само ако ти уређаји на предњој страни возила не дају, односно одбијају светлост црвене боје, а на задњој страни не дају, односно одбијају светлост беле боје
 • б) није дозвољено
 • в) је дозвољено само ако ти уређаји не ометају остале учеснике у саобраћају

 • 7. За време управљања возилом возач код себе:

 • а) не мора имати саобраћајну дозволу, ако је возило означено регистрационом налепницом, којој није истекао рок важења
 • б) мора имати саобраћајну дозволу
 • в) не мора имати саобраћајну дозволу, ако поседује полису обавезног осигурања од аутоодговорности

 • 8. Редовном годишњем техничком прегледу возило се подвргава:

 • а) сваке године
 • б) пре издавања саобраћајне дозволе, односно издавања регистрационе налепнице
 • в) најкасније једну годину након претходног редовног годишњег техничког прегледа возила

 • 9. У случају када се значење светлосног саобраћајног знака разликује од значења саобраћајног знака возач је дужан да поступи по:

 • а) правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза
 • б) светлосном саобраћајном знаку
 • в) постављеном саобраћајном знаку

 • 10. У ситуацији приказаној на слици, возилу за ауто такси превоз путника које се са паркинг места укључује у саобраћај:

 • а) дужни сте да омогућите укључивање возила, јер се ради о возилу за јавни превоз путника
 • б) дужни сте да омогућите укључивање, јер морате пропустити возило које је започело радњу укључивања у саобраћај
 • в) нисте дужни да омогућите укључивање, али ћете то учинити с обзиром да сте на време уочили његову намеру, јер ћете на тај начин избећи настанак опасне ситуације уколико возач настави започету радњу

 • 11. У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

 • а) 1
 • б) 1 и 2
 • в) 2

 • 12. У ситуацији приказаној на слици брже кретање возила у десној саобраћајној траци:

 • а) је мимоилажење
 • б) је претицање
 • в) није претицање

 • 13. У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, дужни сте да се крећете брзином која није већа од:

 • а) 60 km/h
 • б) 100 km/h
 • в) 120 km/h
 • г) 80 km/h

 • 14. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) зауставићете се и пропустити путничко возило
 • б) имате првенство пролаза у односу на путничко возило
 • в) дужни сте да пропустите путничко возило

 • 15. Возач који жели да прође кроз раскрсницу, када му је семафором то дозвољено:

 • а) не сме возилом да уђе у раскрсницу, ако ће због густине саобраћаја стати у раскрсници или на пешачком прелазу и тиме ометати или онемогућити саобраћај возила, односно пешака
 • б) може возилом ући у раскрсницу и због густине саобраћаја стати на пешачком прелазу, ако је пешацима семафором забрањен пролаз
 • в) мора возилом да уђе у раскрсницу, без обзира на густину саобраћаја, да не би ометао возила која се крећу иза њега

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) стрпљиво ћете сачекати да возач возила испред Вас настави кретање
 • б) звучним знаком упозорења упозорићете возача возила испред Вас да убрза процес покретања
 • в) светлосним и звучним знаком упозорења упозорићете возача возила испред Вас да убрза процес покретања

 • 17. Возач не сме да заустави или паркира возило:

 • а) на пешачком прелазу као и на удаљености мањој од 10 m од прелаза
 • б) на пешачком прелазу као и на удаљености мањој од 5 m од прелаза
 • в) само на пешачком прелазу

 • 18. На моторном возилу за време вожње ноћу у саобраћају на путу, возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка:Број потребних одговора: 2

 • а) на путу у насељу на одстојању мањем од 250 m од возила које му долази у сусрет
 • б) када је возило заустављено
 • в) на путу у насељу
 • г) на путу осветљеном уличном расветом

 • 19. Возач мопеда, трицикла, односно мотоцикла:

 • а) не сме да превози лице које је под утицајем психоактивних супстанци
 • б) сме да превози лице које је под утицајем психоактивних супстанци, уколико својим понашањем не омета возача
 • в) сме да превози лице које је под утицајем психоактивних супстанци

 • 20. Возач којем је дозвољен пролаз према знаку полицијског службеника, при наиласку на пешачки прелаз преко кога прелази пешак:

 • а) дужан је да звучним знаком упозори пешака
 • б) дужан је да пропусти пешака
 • в) није дужан да пропусти пешака

 • 21. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

 • а) кретање наставите непромењеном брзином, јер уређај за затварање саобраћаја није спуштен, односно није почео да се спушта
 • б) кретање возила прилагодите тако да можете да зауставите возило пред уређајем за затварање саобраћаја
 • в) возило зауставите пред железничком пругом

 • 22. У ситуацији приказаној на слици, на аутопуту:

 • а) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом, ако се може извршити без маневрисања и ако се тиме не угрожавају други учесници у саобраћају
 • б) није дозвољено да се врши полукружно окретање возилом
 • в) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом, ако се тиме не угрожавају други учесници у саобраћају

 • 23. У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:

 • а) 1
 • б) 2

 • 24. Саобраћајни знакови који учесницима у саобраћају пружају потребна обавештења о путу којим се крећу и друга обавештења која им могу бити корисна су:

 • а) знакови изричитих наредби
 • б) знакови опасности
 • в) знакови обавештења

 • 25. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за аутобусе
 • б) место на коме се налази аутобуско стајалиште
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила, осим за путничка возила

 • 26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на којем се завршава одредиште од културно историјског значаја
 • б) место одакле престаје забрана давања звучних знакова
 • в) пут односно део пута на коме се уређајем на возилу не смеју давати звучни знакови, осим у случају непосредне опасности

 • 27. Допунска табла приказана на слици означава:

 • а) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m са леве стране саобраћајног знака
 • б) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m са десне стране саобраћајног знака
 • в) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m иза саобраћајног знака

 • 28. У ситуацији приказаној на слици, саобраћајна трака са изменљивим смером кретања на којој је саобраћај регулисан семафорима је означена бројем:

 • а) 1
 • б) 2
 • в) 3

 • 29. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, значи да Вам је:

 • а) дозвољен пролаз
 • б) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака
 • в) дозвољен пролаз и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло

 • 30. У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:

 • а) да је потребно да успорите кретање, односно да наставите да се крећете ако проходна саобраћајна трака није заузета возилима из супротног смера и обавезујући је за Вас
 • б) забрањен пролаз и обавезујући је за Вас
 • в) забрањен пролаз и није обавезујући за Вас ако проходна саобраћајна трака није заузета возилима из супротног смера