<< Testovi

1. У циљу безбедног учешћа деце у саобраћају породица има одговорност за:

 • а) унапређивање и учвршћивање позитивних ставова и понашања деце, значајних за безбедно учешће у саобраћају
 • б) доношење програма саобраћајног васпитања и образовања деце у предшколским и школским установама
 • в) формирање школских саобраћајних патрола и саобраћајних патрола грађана

 • 2. Прекид кретања возила од два минута, при чему је возач напустио возило је:

 • а) паркирање
 • б) заустављање
 • в) мимоилажење

 • 3. Коловозна трака је на слици означена бројем:

 • а) 1
 • б) 3
 • в) 2
 • г) 4

 • 4. Возач мора искључити мотор возила којим управља када прекид кретања у тунелу траје дуже од:

 • а) три минута
 • б) два минута
 • в) једног минута

 • 5. Светлосни и светлосно сигнални уређаји, постављени на предњој страни моторног и прикључног возила, не могу бити изведени тако да дају светлост:

 • а) жуте боје видљиву са предње стране возила
 • б) црвене боје видљиву са предње стране возила, осим у случајевима предвиђеним прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу
 • в) беле боје видљиву са предње стране возила, осим у случајевима предвиђеним прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу

 • 6. Да ли возач, овлашћеном лицу, мора дати на увид саобраћајну дозволу при контроли у саобраћају на путу?

 • а) Не, ако је возило означено регистрационом налепницом, којој није истекао рок важења
 • б) Не, ако је на увид дата полиса обавезног осигурања од аутоодговорности
 • в) Да

 • 7. Редовни годишњи технички преглед возила се може извршити најраније 30 дана пре:

 • а) истека важења регистрационе налепнице
 • б) подношења захтева за регистрацију
 • в) истека важења саобраћајне дозволе

 • 8. Редовни годишњи технички преглед возила се може извршити најраније 30 дана пре:

 • а) истека важења регистрационе налепнице
 • б) подношења захтева за регистрацију
 • в) истека важења саобраћајне дозволе

 • 9. У случају када се значење светлосног саобраћајног знака разликује од значења ознаке на коловозу возач је дужан да поступи по:

 • а) ознаци на коловозу
 • б) светлосном саобраћајном знаку
 • в) правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза

 • 10. У ситуацији приказаној на слици возач мопеда, односно мотоцикла, који се укључује у саобраћај из гараже на непрегледном месту, дужан је да:

 • а) се у саобраћај укључи на неком другом погодном месту, где ће имати довољну прегледност
 • б) то изведе уз помоћ лица које се налази на погодном месту ван возила и које му даје одговарајуће знакове
 • в) постепено помера возило, у циљу уочавања његовог возила од осталих учесника у саобраћају и да заузме положај тела на седишту који му омогућава потребну прегледност

 • 11. У ситуацији приказаној на слици скретање улево је дозвољено из саобраћајне траке означене бројем:

 • а) 2
 • б) 1 и 2
 • в) 1

 • 12. У ситуацији приказаној на слици брже кретање возила у левој саобраћајној траци:

 • а) је претицање
 • б) је мимоилажење
 • в) није претицање

 • 13. Након саобраћајних знакова приказаних на слици, возач мопеда, односно мотоцикла, дужан је да се креће брзином која није већа од:

 • а) 50 km/h
 • б) 60 km/h
 • в) 40 km/h

 • 14. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) имате право првенства пролазау односу на возило које скреће улево
 • б) дужни сте да пропустите возило које скреће улево

 • 15. У ситуацији приказаној на слици, испред раскрснице заузели сте положај на саобраћајној траци тако да:

 • а) Вам је дозвољено да извршите скретање улево
 • б) Вам није дозвољено да извршите скретање улево

 • 16. Ако се поред коловоза налази дете које не обраћа пажњу на кретање возила:

 • а) возач је дужан да употреби звучни знак упозорења
 • б) возач није дужан да употреби звучни знак упозорења

 • 17. Возач не сме да заустави или паркира возило:

 • а) на прелазу бициклистичке стазе преко коловоза као и на удаљености мањој од 5 m од прелаза
 • б) само на прелазу бициклистичке стазе преко коловоза
 • в) на прелазу бициклистичке стазе преко коловоза као и на удаљености мањој од 10 m од прелаза

 • 18. За време магле, на моторном возилу морају да буду укључена:

 • а) дуга светла
 • б) дневна светла
 • в) кратка светла, односно светла за маглу или обе врсте светала

 • 19. Мопед, односно мотоцикл, у саобраћају на путу може да има прикључно возило:

 • а) са два точка намењено за превоз терета
 • б) са два точка намењено за превоз лица
 • в) са четири точка, намењено за превоз терета

 • 20. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да звучним знаком упозорите пешаке
 • б) дужни сте да пропустите пешаке
 • в) нисте дужни да пропустите пешаке

 • 21. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да се зауставите испред браника
 • б) можете прећи преко железничке пруге уколико постоји довољно простора испод браника

 • 22. У ситуацији приказаној на слици, на мотопуту:

 • а) није дозвољено да се врши полукружно окретање возилом
 • б) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом, ако се може извршити без маневрисања и ако се тиме не угрожавају други учесници у саобраћају
 • в) је дозвољено да се врши полукружно окретање возилом, ако се тиме не угрожавају други учесници у саобраћају

 • 23. У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:

 • а) 1
 • б) 2

 • 24. Допунска табла:Број потребних одговора: 2

 • а) је саобраћајни знак којим се, поруком у облику текста учесницима у саобраћају, саопштавају забране, ограничења и обавезе
 • б) је саобраћајни знак који означава правац пута за насељено место
 • в) ближе одређује значење саобраћајног знака уз који је постављена
 • г) је саставни део саобраћајног знака уз који је постављена

 • 25. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за теретна возила
 • б) пут, односно део пута којим се морају кретати теретна возила
 • в) пут или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе експлозив или лако запаљиве материје

 • 26. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места на коме се на путу налази покретни мост
 • б) близину места на коме пут наилази на обалу
 • в) близину дела пута на коме коловоз под одређеним атмосферским условима или сличним околностима има клизаву површину

 • 27. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) број пута, број деонице пута и стационажу пута
 • б) растојање од граничног прелаза до места на коме је постављен знак
 • в) растојање до завршетка пута по којем се возило креће

 • 28. Допунска табла приказана на слици, означава:

 • а) примену забране паркирања или заустављања возила испред саобраћајног знака
 • б) примену забране паркирања или заустављања возила иза саобраћајног знака
 • в) примену забране паркирања или заустављања возила испред и иза саобраћајног знака

 • 29. У ситуацији приказаној на слици уздужна линија која се користи за најављивање близине неиспрекидане линије је означена бројем:

 • а) 4
 • б) 2
 • в) 1
 • г) 3

 • 30. Светлосни саобраћајни знак - трепћуће зелено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:

 • а) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај скорог престанка дозвољеног пролаза укључењем жутог, а затим црвеног светла
 • б) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама
 • в) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака