<< Testovi

1. Пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који долази из супротног смера је:

 • а) пропуштање
 • б) мимоилажење
 • в) обилажење
 • г) претицање

 • 2. Саобраћајнe тракe, на аутопуту, су на слици означене бројевима:Број потребних одговора: 2

 • а) 4, 5 и 6
 • б) 4 и 5
 • в) 1 и 3
 • г) 7 и 8
 • д) 2 и 3

 • 3. Возач мора искључити мотор возила којим управља:

 • а) на захтев полицијског службеника или другог службеног лица
 • б) у случају прекида кретања ради поступања по светлосном знаку забране проласка који даје семафор који траје дуже од два минута
 • в) у случају прекида кретања ради поступања по светлосном знаку забране проласка који даје семафор

 • 4. Светлосни и светлосно сигнални уређаји, постављени на задњој страни моторног и прикључног возила не могу бити изведени тако да дају светлост:

 • а) беле боје видљиву са задње стране возила, осим у случајевима предвиђеним прописима о условима које морају да испуњавају возила у саобраћају на путу
 • б) жуте боје видљиву са задње стране возила
 • в) црвене боје видљиву са задње стране возила

 • 5. Возило које је искључено из саобраћаја:

 • а) сме да учествује у саобраћају на путу ако тиме не омета, односно не угрожава друге учеснике у саобраћају
 • б) не сме да учествује у саобраћају на путу
 • в) сме да учествује у саобраћају на кратком делу пута

 • 6. Редовном шестомесечном техничком прегледу се морају подвргавати моторна возила старости преко:

 • а) 10 година
 • б) 20 година
 • в) 15 година

 • 7. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

 • а) постављеним саобраћајним знаком
 • б) светлосним саобраћајним знаком
 • в) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза

 • 8. У ситуацији приказаној на слици, као кандидат за возача, крећете се на:

 • а) прописан начин, јер управљате возилом за оспособљавање кандидата за возача
 • б) прописан начин, с обзиром да користите десну страну коловоза у смеру кретања
 • в) непрописан начин, с обзиром да се крећете саобраћајном површином која није намењена за саобраћај возила којим управљате

 • 9. У ситуацији приказаној на слици, када на раскрсници скрећете удесно:

 • а) дужни сте да пропустите возило које се креће са Ваше десне стране, а скретање удесно извршите из саобраћајне траке којом се крећете
 • б) имате првенство пролаза у односу на возило које се креће са Ваше десне стране
 • в) дужни сте да скретање извршите из саобраћајне траке која је уз десну ивицу коловоза, након пропуштања возила које се креће том траком ако његова удаљеност и брзина то захтевају

 • 10. У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, пролажење са десне стране возила које се креће испред Вас левом саобраћајном траком:

 • а) није претицање
 • б) је претицање, јер се не крећете у колони
 • в) је претицање

 • 11. Након саобраћајних знакова приказаних на слици, возач мотоцикла, дужан је да се креће брзином која није већа од:

 • а) 60 km/h
 • б) 80 km/h
 • в) 50 km/h

 • 12. На раскрсници или у сусрету са трамвајем, возач:

 • а) је дужан да пропусти трамвај у свим случајевима, ако саобраћајним знаком није другачије одређено
 • б) има у свим случајевима првенство пролаза у односу на трамвај, ако саобраћајним знаком није другачије одређено
 • в) једужан да пропусти трамвај, само ако долази са његове десне стране

 • 13. У ситуацији када се крећете путем са првенством пролаза, а возила у раскрсници испред Вас се не крећу:

 • а) не смете возилом ући у раскрсницу, јер ћете због густине саобраћаја стати на пешачком прелазу или у раскрсници и тиме ћете ометати саобраћај пешака или возила
 • б) можете возилом ући у раскрсницу, без обзира на густину саобраћаја
 • в) можете возилом ући у раскрсницу, јер се крећете путем са првенством пролаза, при чему се не смете зауставити на пешачком прелазу

 • 14. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) нисте дужни да употребите звучни знак упозорења
 • б) дужни сте да употребите звучни знак упозорења

 • 15. Возач не сме да заустави или паркира возило:

 • а) на прелазу пута преко железничке пруге као и на удаљености мањој од 10 m од прелаза
 • б) само на прелазу пута преко железничке пруге
 • в) на прелазу пута преко железничке пруге као и на удаљености мањој од 5 m од прелаза

 • 16. Возач мопеда, односно мотоцикла, када управља возилом:Број потребних одговора: 2

 • а) сме да вуче бицикл
 • б) не сме да превози предмете
 • в) не сме да вуче други мопед, односно мотоцикл
 • г) не сме да се придржава за друго возило

 • 17. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) нисте дужни да пропустите пешака
 • б) дужни сте да звучним знаком упозорите пешака
 • в) дужни сте да пропустите пешака

 • 18. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) можете прећи преко железничке пруге поред полубраника, ако вам друго лице ван возила да знак да воз не наилази
 • б) дужни сте да се зауставите испред полубраника
 • в) можете прећи преко железничке пруге поред полубраника, уколико се уверите да то можете урадити безбедно пре наиласка воза

 • 19. Возач који је због неисправности на возилу или из других разлога, принуђен да заустави возило на аутопуту:

 • а) може се зауставити и у саобраћајној траци у којој се до тада кретао, ако га означи на прописан начин и предузме потребне мере да возило што пре уклони
 • б) дужан је да га заустави на зауставној траци и означи на прописан начин
 • в) дужан је да га заустави на зауставној траци и да предузме потребне мере да возило што пре уклони

 • 20. У ситуацији приказаној на слици првенство пролаза има возило означено бројем:

 • а) 1
 • б) 2

 • 21. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле
 • б) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за мотоцикле, тешкe трициклe и тешкe четвороциклe
 • в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за мопеде, лаке трицикле и лаке четвороцикле

 • 22. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места на коме пут наилази на обалу
 • б) близину места на коме се на путу налази покретни мост
 • в) близину дела пута на коме коловоз под одређеним атмосферским условима или сличним околностима има клизаву површину

 • 23. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на путу одакле престаје да важи обавеза ношења ланаца за снег која је пре тог места успостављена одговарајућим саобраћајним знаком постављеним на том путу
 • б) место на путу одакле почиње забрана употребе зимских пнеуматика или ланаца за снег
 • в) место на путу одакле престаје да важи обавеза поседовања прописане зимске опреме

 • 24. Допунска табла приказана на слици означава:

 • а) примену забране паркирања или заустављања возила испред саобраћајног знака
 • б) примену забране паркирања или заустављања возила испред и иза саобраћајног знака
 • в) примену забране паркирања или заустављања возила са леве и десне стране саобраћајног знака

 • 25. У ситуацији приказаној на слици, разделна линија је означена бројевима:

 • а) 2 и 3
 • б) 1 и 4
 • в) 3 и 4
 • г) 1 и 3

 • 26. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење:

 • а) забрањен пролаз
 • б) дозвољен пролаз уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност
 • в) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака