<< Testovi

1. У ситуацији приказаној на слици пролажење возила бр. 1 поред возила бр. 2 које се креће из супротног смера је:

 • а) претицање
 • б) пропуштање
 • в) обилажење
 • г) мимоилажење

 • 2. Саобраћајна трака је на слици означена бројевима:Број потребних одговора: 2

 • а) 4 и 7
 • б) 5 и 6
 • в) 2 и 3
 • г) 1 и 8
 • д) 8 и 9

 • 3. Возач мора искључити мотор возила којим управља:

 • а) у случају прекида кретања ради поступања по светлосном знаку забране проласка који даје семафор који траје дуже од два минута
 • б) када прекид кретања траје дуже од три минута
 • в) у случају прекида кретања ради поступања по светлосном знаку забране проласка који даје семафор

 • 4. Истоветни светлосни и светлосно сигнални уређаји који су удвојени на моторном возилу на три или више точкова:

 • а) не морају бити исте величине и боје и дејствовати уједначеним светлосним интензитетом
 • б) морају бити исте величине и боје, а не морају дејствовати уједначеним светлосним интензитетом
 • в) морају бити исте величине и боје и дејствовати уједначеним светлосним интензитетом

 • 5. Регистровано возило након истека рока важења регистрационе налепнице, ради одласка на технички преглед, оправку, односно испитивање, у саобраћају на путу:

 • а) не може да учествује
 • б) може да учествује ако прибави посебну дозволу надлежног органа
 • в) може да учествује ако је означено таблицама за привремено означавање и ако му је издата потврда о њиховом коришћењу

 • 6. Ванредни технички преглед возила обавља се:Број потребних одговора: 2

 • а) пре истека рока од шест месеци од дана почетка важења регистрационе налепнице
 • б) ради контроле техничке исправности возила од стране овлашћеног лица Министарства унутрашњих послова, односно инспектора за друмски саобраћај
 • в) пре пуштања у саобраћај возила, код којег су у саобраћаној незгоди или на други начин оштећени витални склопови и уређаји битни за безбедно учествовање возила у саобраћају, односно које након тога није било у возном стању
 • г) пре пуштања у саобраћај возила које је искључено из саобраћаја због техничке неисправности утврђене на контролном техничком прегледу

 • 7. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:

 • а) светлосним саобраћајним знаком
 • б) постављеним саобраћајним знаком
 • в) правилом саобраћаја којим се регулише првенство пролаза

 • 8. У саобраћају на путу возило се креће:

 • а) средином коловоза, јер на тај начин не угрожава пешаке и бициклисте
 • б) десном страном коловоза у смеру кретања
 • в) левом страном коловоза у смеру кретања

 • 9. Возач не сме да врши полукружно окретање возила:Број потребних одговора: 3

 • а) на путу у насељу
 • б) на раскрсници пута са првенством пролаза са споредним путем
 • в) у условима смањене видљивости, односно на месту где је недовољна прегледност
 • г) у подвожњаку и на надвожњаку
 • д) на делу пута који нема довољну ширину за полукружно окретање тог возила
 • ђ) у раскрсници која је регулисана светлосним саобраћајним знацима

 • 10. Возач коме је дат знак за претицање дужан је да:

 • а) помери своје возило ка десној ивици коловоза
 • б) помери своје возило ка левој ивици коловоза
 • в) успори кретање возила

 • 11. У ситуацији приказаној на слици, након саобраћајног знака, морате се кретати брзином која није већа од:

 • а) 60 km/h
 • б) 80 km/h
 • в) 50 km/h

 • 12. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите оба возила
 • б) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај
 • в) имате првенство пролаза у односу на оба возила
 • г) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило

 • 13. У ситуацији приказаној на слици, када се зелено и жуто возило не крећу, возач црвеног возила који задржава правац кретања:

 • а) мора возилом ући у раскрсницу, без обзира на густину саобраћаја, да не би ометао возила која се крећу иза њега
 • б) може возилом ући и стати у раскрсници, јер је возилима која се крећу путем који се укршта са путем којим се он креће, семафором забрањен пролаз
 • в) не сме возилом ући у раскрсницу, јер ће због густине саобраћаја стати у раскрсници и у случају промене светлосног знака ометаће саобраћај возила

 • 14. Возач ноћу, уместо звучног знака упозорења, може употребити:

 • а) светлосни знак упозорења
 • б) трепћућа светла
 • в) истовремено све показиваче правца

 • 15. Возач не сме да заустави или паркира возило:

 • а) на раскрсници као и на удаљености мањој од 10 m од најближе ивице попречног коловоза
 • б) на раскрсници као и на удаљености мањој од 5 m од најближе ивице попречног коловоза
 • в) само на раскрсници

 • 16. За време вожње закопчану заштитну кацигу мора носити на глави возач:Број потребних одговора: 2

 • а) мопеда и мотоцикла
 • б) трактора
 • в) радне машине
 • г) четвороцикла

 • 17. Возач који наилази на пешачки прелаз на коме саобраћај није регулисан уређајима за давање светлосних саобраћајних знакова нити знацима полицијског службеника, на који је већ ступило или ступа дете:

 • а) није дужан да пропусти дете
 • б) дужан је да звучним знаком упозори дете
 • в) дужан је да заустави возило и да пропусти дете

 • 18. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да се зауставите испред браника
 • б) можете прећи преко железничке пруге поред браника, уколико се уверите да то можете урадити безбедно пре наиласка воза
 • в) можете прећи преко железничке пруге поред браника, ако вам друго лице ван возила да знак да воз не наилази

 • 19. Аутопутем дозвољено је кретање:Број потребних одговора: 2

 • а) мотоциклима
 • б) четвороциклима
 • в) мопедима
 • г) путничким возилима

 • 20. У ситуацији приказаној на слици возило са првенством пролаза је возило означено бројем:

 • а) 1
 • б) 3
 • в) 2

 • 21. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за мотоцикле, тешкe трициклe и тешкe четвороциклe
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за мопеде, лаке трицикле и лаке четвороцикле

 • 22. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину дела пута на коме је коловоз нераван због близине опасног превоја пута или веће избочине на коловозу
 • б) близину дела пута на коме је коловоз нераван због постојања опасних избочина и улегнућа
 • в) близину дела пута на коме је коловоз нераван због улегнућа

 • 23. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле
 • б) близину места на коме се бициклисти често прикључују на пут или га прелазе
 • в) место на путу на којем се завршава бициклистичка стаза

 • 24. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

 • а) паркирање на коловозу паралелно са подужном осом коловоза
 • б) паркирање на коловозу под углом, у односу на подужну осу коловоза
 • в) паркирање на коловозу управно на подужну осу коловоза

 • 25. Саобраћајна трака означена са разделним удвојеним испрекиданим линијама означава:Број потребних одговора: 2

 • а) да је на њој саобраћај регулисан семафорима, постављеним изнад саобраћајне траке
 • б) да се на њој одвија саобраћај са изменљивим смером кретања
 • в) да је на њој саобраћај регулисан правилима саобраћаја
 • г) да је она намењена само за претицање возила

 • 26. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава да Вам је:

 • а) дозвољен пролаз уз обавезу да се крећете уз повећану опрезност
 • б) дозвољен пролаз и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло
 • в) забрањен пролаз и наговештај да ће се укључити зелено светло