<< Testovi

1. Пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који се креће коловозом у истом смеру је:

 • а) обилажење
 • б) мимоилажење
 • в) пропуштање
 • г) претицање

 • 2. Саобраћајнe тракe на слици су означене бројевима:

 • а) 2 и 3
 • б) 1 и 2
 • в) 1 и 3

 • 3. Испуштање, односно одлагање материје и отпада, којим се угрожава живот и здравље људи, животиња, биљака или загађује животна средина:

 • а) је дозвољено само на путевима ван насељеног места
 • б) није дозвољено само на делу пута на којем постoји саобраћајни знак којим је забрањен саобраћај возила која превозе материје које могу изазвати загађење животне средине
 • в) није дозвољено

 • 4. На мопеду, односно мотоциклу, главни фарови морају бити уграђени и изведени као:

 • а) два или четири главна фара, од којих су два за кратко светло
 • б) један главни фар или два главна фара, од којих је један за кратко светло
 • в) само као два главна фара, која могу имати дуго и кратко светло или само кратко светло

 • 5. За време управљања возилом које је означено регистарским таблицама за привремено означавање возач код себе мора имати:

 • а) потврду о коришћењу таблица за привремено означавање возила
 • б) потврду о техничкој исправности возила
 • в) доказ о власништву возила

 • 6. Контролни технички преглед врши се:Број потребних одговора: 2

 • а) по налогу овлашћеног лица Министарства унутрашњих послова
 • б) по захтеву возача
 • в) по захтеву власника, односно корисника возила
 • г) по налогу инспектора за друмски саобраћај

 • 7. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:Број потребних одговора: 2

 • а) светлосним саобраћајним знаком
 • б) постављеном допунском таблом
 • в) постављеним саобраћајним знаком
 • г) правилом саобраћаја, којим се регулише првенство пролаза

 • 8. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) није Вам дозвољено да извршите полукружно окретање
 • б) дозвољено Вам је да извршите полукружно окретање
 • в) дозвољено Вам је да извршите полукружно окретање, пошто пропустите возила из супротног смера

 • 9. Возач претицаног возила:

 • а) не сме повећавати брзину кретања свог возила
 • б) може повећати брзину кретања до највеће дозвољене брзине кретања на том делу пута
 • в) дужан је да успори кретање возила

 • 10. Након саобраћајних знакова приказаних на слици, возач мотоцикла, дужан је да се креће брзином која није већа од:

 • а) 120 km/h
 • б) 60 km/h
 • в) 80 km/h
 • г) 100 km/h

 • 11. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило
 • б) имате првенство пролаза у односу на оба возила
 • в) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај
 • г) дужни сте да пропустите оба возила

 • 12. У ситуацији приказаној на слици, када се возила испред њега не крећу, возач црвеног возила који задржава правац кретања:

 • а) не сме возилом ући у раскрсницу, јер ће због густине саобраћаја стати на пешачком прелазу или у раскрсници и тиме ће ометати саобраћај возила, односно пешака
 • б) мора возилом ући у раскрсницу, без обзира на густину саобраћаја, да не би ометао возила која се крећу иза њега
 • в) може возилом ући и стати у раскрсници, јер се креће путем са првенством пролаза

 • 13. Светлосни знак упозорења даје се узастопним или наизменичним паљењем:

 • а) дугих светала
 • б) позиционих светала
 • в) стоп светала

 • 14. Возач не сме да заустави или паркира возило:Број потребних одговора: 2

 • а) на успону
 • б) у подвожњаку
 • в) на путу ван насеља
 • г) у тунелу

 • 15. За време вожње закопчану заштитну кацигу мора носити на глави возач:Број потребних одговора: 3

 • а) радне машине
 • б) мопеда
 • в) мотоцикла
 • г) трактора који нема кабину или рам
 • д) четвороцикла

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) нисте дужни да пропустите пешака
 • б) дужни сте да звучним знаком упозорите пешака јер не прелази коловоз на обележеном пешачком прелазу
 • в) дужни сте да пропустите пешака који је већ ступио на коловоз

 • 17. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:

 • а) возило зауставите пре него што ступите на железничку пругу
 • б) кретање наставите непромењеном брзином јер имате првенство пролаза у односу на шинско возило које се креће по железничкој прузи
 • в) кретање возила прилагодите тако да по потреби можете зауставити возило пре него што ступите на железничку пругу

 • 18. Мотопутем дозвољено је кретање:Број потребних одговора: 2

 • а) путничким возилима
 • б) мопедима
 • в) мотоциклима
 • г) четвороциклима

 • 19. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) првенство пролаза је регулисано семафором
 • б) возило полиције има првенство пролаза

 • 20. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила и запрежна возила
 • б) пут, односно део пута на коме је дозвољен саобраћај само путничким возилима, мотоциклима и запрежним возилима
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила

 • 21. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину места на коме пут наилази на обалу
 • б) близину дела пута на коме коловоз под одређеним атмосферским условима или сличним околностима има клизаву површину
 • в) близину дела пута на коме је уз коловоз неучвршћена банкина

 • 22. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) место на путу на којем се завршава пешачка стаза
 • б) место на путу где се завршава зона успореног саобраћаја
 • в) место на путу где се завршава пешачка зона

 • 23. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:

 • а) паркирање на тротоару под углом у односу на подужну осу коловоза
 • б) паркирање на тротоару паралелно са подужном осом коловоза
 • в) паркирање на тротоару управно на подужну осу коловоза

 • 24. Ознака на коловозу означена на слици служи за:

 • а) обавештење о намени саобраћајних трака на делу пута где постоје две блиске раскрснице
 • б) скретање саобраћаја
 • в) означавање обавезног смера, на делу пута где постоје две блиске раскрснице, при чему означени смер није дозвољен на првој раскрсници

 • 25. Светлосни саобраћајни знак - зелено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:

 • а) дозвољен пролаз при чему се морају пропустити сва возила која долазе из супротног смера, односно возила која се крећу по путу на који возило улази
 • б) обавезу за све учеснике у саобраћају који се крећу у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, да се крећу уз повећану опрезност
 • в) дозвољен пролаз само у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама