<< Testovi

1. У ситуацији приказаној на слици пролажење путничког возила поред теретног возила које се креће у истом смеру је:

 • а) пропуштање
 • б) мимоилажење
 • в) обилажење
 • г) претицање

 • 2. Саобраћајна трака је на слици означена бројевима:Број потребних одговора: 2

 • а) 6 и 7
 • б) 2 и 3
 • в) 1 и 3
 • г) 4 и 5

 • 3. Светлост главних фарова мора бити:

 • а) боје одређене од стране произвођача возила
 • б) беле боје
 • в) плаве или жуте боје

 • 4. Да ли возач, коме су издате регистарске таблице за привремено означавање мора дати овлашћеном лицу на увид потврду о коришћењу таблица за привремено означавање возила при контроли у саобраћају на путу?

 • а) Да
 • б) Не, ако је на увид дата потврда о техничкој исправности возила
 • в) Не, ако је на увид дата полиса обавезног осигурања од аутоодговорности

 • 5. У ситуацији приказаној на слици поступање возача регулисано је:Број потребних одговора: 2

 • а) светлосним саобраћајним знаком
 • б) правилом саобраћаја, којим се регулише првенство пролаза
 • в) ознакама на коловозу
 • г) постављеним саобраћајним знаком

 • 6. У ситуацији приказаној на слици, на путу у насељу, возач возила које се креће испред Вас и спречава Ваше брже кретање:

 • а) није дужан да мења саобраћајну траку, уколико се креће највећом дозвољеном брзином на том делу пута
 • б) није дужан да мења саобраћајну траку, јер га можете претећи са десне стране
 • в) дужан је да Вас пропусти променом саобраћајне траке

 • 7. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) није Вам дозвољено да извршите полукружно окретање, јер је то у супротности са постављеним саобраћајним знаком
 • б) дозвољено Вам је да извршите полукружно окретање
 • в) није Вам дозвољено да извршите полукружно окретање, јер је то у супротности са ознаком на коловозу

 • 8. У ситуацији приказаној на слици возач возила које се претиче:

 • а) не сме повећавати брзину кретања свог возила
 • б) може повећати брзину кретања до највеће дозвољене брзине кретања на том делу пута
 • в) дужан је да успори кретање возила

 • 9. Возач је дужан да брзину кретања возила прилагоди:Број потребних одговора: 3

 • а) стању возила и терета
 • б) расположивом времену за долазак на жељено место
 • в) особинама и стању пута
 • г) према брзини возила која се најбрже крећу
 • д) видљивости и прегледности
 • ђ) тако да до жељеног места стигне што пре

 • 10. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило
 • б) имате првенство пролаза у односу на оба возила
 • в) дужни сте да пропустите оба возила
 • г) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај

 • 11. Светлосни знак упозорења возач може да употреби:

 • а) само ноћу
 • б) ноћу и дању ако такав начин упозорења више одговара условима на путу
 • в) само дању

 • 12. Возач не сме да заустави или паркира возило:

 • а) само на бициклистичкој траци
 • б) на бициклистичкој стази и бициклистичкој траци
 • в) само на бициклистичкој стази

 • 13. Када наилази на пешачки прелаз на коме саобраћај није регулисан уређајима за давање светлосних саобраћајних знакова нити знацима полицијског службеника, возач је дужан да:

 • а) заустави своје возило испред пешачког прелаза
 • б) употреби звучни знак упозорења и настави кретање
 • в) прилагоди брзину возила тако да у свакој ситуацији коју види или има разлога да предвиди може безбедно да заустави возило испред пешачког прелаза и пропусти пешака

 • 14. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) можете да наставите кретање непромењеном брзином
 • б) можете прећи преко железничке пруге, уколико се уверите да то можете урадити безбедно пре наиласка воза
 • в) дужни сте да се зауставите испред уређаја за давање светлосних саобраћајних знакова којим се најављује приближавање воза

 • 15. На аутопут, односно мотопут, возач може да се укључи, односно искључи:

 • а) само на местима на којима се наплаћује путарина
 • б) на сваком месту са којег је могуће укључити, односно искључити
 • в) само прилазним путем намењеним за укључење на тај пут, односно искључење са пута

 • 16. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) возило полиције има првенство пролаза
 • б) првенство пролаза је регулисано саобраћајним знаковима

 • 17. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут којим се морају кретати бицикли, а по коме је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле
 • в) место одакле престаје да важи забрана саобраћаја за бицикле

 • 18. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од камења које се налази на путу
 • б) близину дела пута на коме се налази неваљани туцаник или који је посут ситним камењем на тврдој подлози и на коме за друге учеснике у саобраћају постоји опасност од прскања камена
 • в) близину дела пута на коме је уз коловоз неучвршћена банкина

 • 19. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) паркиралиште
 • б) гаражу са паркинг местима
 • в) паркиралиште на коме је паркирање возила временски ограничено

 • 20. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак, означава:

 • а) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када пада киша или снег
 • б) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када је на коловозу снег
 • в) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када пада киша

 • 21. На коловозу поред пешачког прелаза који се налази у зони школе изводи се натпис:

 • а) „ШКОЛА”
 • б) „ДЕЦА НА ПУТУ”
 • в) „ЗОНА ШКОЛЕ”

 • 22. Светлосни саобраћајни знак - трепћуће жуто светло који даје семафор има значење:

 • а) обавеза за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност
 • б) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака
 • в) забрањен пролаз