<< Testovi

1. Пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у саобраћају који се не помера, објекта или препреке на коловозу је:

 • а) пропуштање
 • б) претицање
 • в) мимоилажење
 • г) обилажење

 • 2. Бициклистичка трака је на слици означена бројем:

 • а) 1
 • б) 4
 • в) 3
 • г) 2

 • 3. Када се укључе дуга светла за осветљавање пута, на контролној табли возила мора аутоматски да светли контролна лампа:

 • а) жуте боје
 • б) плаве боје
 • в) зелене боје

 • 4. Када управља возилом које је означено регистарским таблицама за привремено означавање, возач:

 • а) је дужан да се креће релацијом и у време означено у потврди о коришћењу таблица за привремено означавање возила
 • б) се може кретати на целој територији Републике Србије у време означено у потврди о коришћењу таблица за привремено означавање возила
 • в) се може кретати само на подручју органа који је издао регистарске таблице за привремено означавање возила

 • 5. У случају када знаци које даје овлашћено лице одступају од значења саобраћајног знака возач је дужан да поступи по:

 • а) знацима овлашћеног лица
 • б) правилу саобраћаја којим се регулише првенство пролаза
 • в) саобраћајном знаку

 • 6. Возач је дужан да се по путу креће:

 • а) што ближе разделној линији
 • б) средином коловозне траке
 • в) што ближе десној ивици коловоза

 • 7. У ситуацији приказаној на слици извођење радње полукружно окретање:

 • а) није Вам дозвољено
 • б) Вам је дозвољено

 • 8. Возач је дужан да брзину кретања возила прилагоди:Број потребних одговора: 2

 • а) атмосферским приликама
 • б) тако да му вожња буде најудобнија
 • в) расположивом времену за долазак на жељено место
 • г) густини саобраћаја и другим саобраћајним условима

 • 9. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) дужни сте да пропустите трамвај, а имате првенство пролаза у односу на путничко возило
 • б) имате првенство пролаза у односу на оба возила
 • в) дужни сте да пропустите оба возила
 • г) дужни сте да пропустите путничко возило, а имате првенство пролаза у односу на трамвај

 • 10. Возач је на јавном путу дужан да укључи све показиваче правца на возилу:Број потребних одговора: 2

 • а) у условима изразито смањене видљивости (густа магла, дим и сл.)
 • б) када се креће као последњи у колони на путу ван насељеног места
 • в) када се зауставио иза возила за организовани превоз деце у које деца улазе или излазе
 • г) ако је последњи у колони возила која се зауставила на путу изван насеља, осим ако је колона заустављена због поступања по саобраћајном знаку или правилу саобраћаја

 • 11. У ситуацији приказаној на слици заустављање возила:

 • а) није дозвољено
 • б) је дозвољено само возилима којима се обавља ауто такси превоз путника
 • в) је дозвољено

 • 12. У ситуацији приказаној на слици дужни сте:

 • а) само да прилагодите брзину тако да можете зауставити возило испред пешачког прелаза
 • б) да због присуства деце возите са нарочитом опрезношћу тако да можете благовремено да зауставите возило и да употребите звучни знак упозорења
 • в) да наставите кретање брзином којом сте се до тада кретали уз употребу звучног знака упозорења

 • 13. У ситуацији приказаној на слици, возач који користи саобраћајну траку за укључивање на аутопут, након што се уверио да укључивање може да изврши на безбедан начин:

 • а) дужан је да укључи десни показивач правца
 • б) дужан је да укључи леви показивач правца
 • в) није дужан да укључи показивач правца

 • 14. У ситуацији приказаној на слици:

 • а) возило полиције има првенство пролаза
 • б) првенство пролаза је регулисано правилима саобраћаја која одређују првенство пролаза

 • 15. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) пут, односно део пута на коме је дозвољен саобраћај само путничким возилима и мотоциклима
 • б) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва моторна возила
 • в) пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила, осим за теретна возила и аутобусе

 • 16. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) посебно изграђену стазу којом се пешаци морају кретати, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају
 • б) место на коме се налази обележени пешачки прелаз
 • в) близину места на путу на коме се налази обележени пешачки прелаз

 • 17. Саобраћајни знак приказан на слици означава:

 • а) паркиралиште где возило може да се паркира и да се путовање настави неким другим транспортним средством, које може бити приказано симболом
 • б) паркиралиште на коме је паркирање возила временски ограничено
 • в) гаражу са паркинг местима

 • 18. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Ограничење брзине“, означава:

 • а) да изричита наредба дата знаком важи када пада снег
 • б) да изричита наредба дата знаком важи када пада снег или киша
 • в) да изричита наредба дата знаком важи када је снег на коловозу

 • 19. Ознака приказана на слици („Стрелица“) служи за:

 • а) означавање смера кретања у гаражама
 • б) скретање саобраћаја
 • в) обавештавање возача о намени саобраћајне траке

 • 20. Светлосни саобраћајни знак - трепћуће зелено светло који даје семафор има значење:

 • а) забрањен пролаз
 • б) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака
 • в) дозвољен пролаз и наговештај скорог престанка дозвољеног пролаза укључењем жутог, а затим црвеног светла